[SYSSETUP] Add Lunar theme option to 2nd setup stage
[reactos.git] / dll / win32 / syssetup / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATORS: 2012 Arda Tanrıkulu (ardatan) (ardatanrikulu [at] gmail [dot] com), 2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
6 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
7 CAPTION "ReactOS Kur"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 LTEXT "ReactOS Kurulum Yardımcısı'na Hoşgeldiniz.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 8, 195, 24
11 LTEXT "Bu yardımcı ReactOS'u bilgisayarınıza kurar. Yardımcı, ReactOS'u düzgünce kurmak için siz ve bilgisayarınız üzerine biraz bilgi toplamaya gerek duyuyor.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
12 LTEXT "Kur'la sürdürmek için İleri'ye tıklayınız.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
13 END
14
15 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
16 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
17 CAPTION "ReactOS Kur"
18 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
19 BEGIN
20 LTEXT "ReactOS geliştiricileri, (parçaları) ReactOS'u oluşturmak için kullanılmış aşağıdaki açık kaynak tasarılara teşekkür etmek istiyorlar:", IDC_STATIC, 15, 7, 286, 19
21 LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
22 LTEXT "ReactOS, GPL altında ruhsatlanmıştır, bu yüzden onu (onun parçalarını) yeniden kullanmak veyâ yeniden dağıtmak isterseniz GPL'ye uymalısınız.", IDC_STATIC, 15, 110, 227, 19
23 PUSHBUTTON "&GPL'yi Görüntüle...", IDC_VIEWGPL, 251, 110, 50, 19
24 LTEXT "Kur'la sürdürmek için İleri'ye tıklayınız.", IDC_STATIC, 15, 136, 195, 17
25 END
26
27 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
28 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
29 CAPTION "ReactOS Kur"
30 FONT 8, "MS Shell Dlg"
31 BEGIN
32 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
33 LTEXT "Tüm adınızı ve ortaklık ya da kuruluşunuzun adını yazınız.", IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
34 LTEXT "&Ad:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
35 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
36 LTEXT "&Kuruluş:", IDC_STATIC, 54, 57, 44, 8
37 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
38 END
39
40 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
41 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
42 CAPTION "ReactOS Kur"
43 FONT 8, "MS Shell Dlg"
44 BEGIN
45 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
46 LTEXT "Bilgisayarınız için 15 ya da daha az damgadan olan bir ad yazınız. Bir ağ üzerindeyseniz bilgisayarınızın adı eşsiz olmalıdır.", IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
47 LTEXT "&Bilgisayar Adı:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
48 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 165, 35, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
49 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
50 LTEXT "Kur, bilgisayarınızda ""Yönetici"" olarak adlandırılan bir kullanıcı hesabı oluşturacaktır. Bilgisayarınıza tüm erişime gerek duyarsanız bu hesâbı kullanabilirsiniz.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
51 LTEXT "127 ya da daha az damgadan olan bir Yönetici şifresi yazınız.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
52 LTEXT "&Yönetici Şifresi:", IDC_STATIC, 54, 104, 105, 8
53 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 165, 101, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
54 LTEXT "&Şifreyi Doğrula:", IDC_STATIC, 54, 123, 105, 8
55 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 165, 120, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
56 END
57
58 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
59 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
60 CAPTION "ReactOS Kur"
61 FONT 8, "MS Shell Dlg"
62 BEGIN
63 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
64 LTEXT "Dizge yerli ayârı, kullanmak istediğiniz uygulamaların diliyle eşleşmelidir. Kullanıcı yerli ayârı; sayıların, para birimlerinin ve zamanların nasıl görüneceğini denetler.", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 20
65 LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 29, 250, 16
66 LTEXT "Dizge veyâ kullanıcı yerli ayarlarını değiştirmek için Husûsîleştir'e tıklayınız.", IDC_STATIC, 53, 60, 196, 8
67 PUSHBUTTON "&Husûsîleştir...", IDC_CUSTOMLOCALE, 250, 57, 50, 14
68 LTEXT "Düğme takımı düzeni yazdığınızda gözüken damgaları denetler.", IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
69 LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
70 LTEXT "Düğme takımı düzenini değiştirmek için Husûsîleştir'e tıklayınız.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
71 PUSHBUTTON "H&usûsîleştir...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 250, 122, 50, 14
72 END
73
74 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
75 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
76 CAPTION "ReactOS Kur"
77 FONT 8, "MS Shell Dlg"
78 BEGIN
79 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
80 LTEXT "Târih ve Saat:", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
81 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
82 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
83 LTEXT "Zaman Dilimi:", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
84 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
85 AUTOCHECKBOX "&Gün ışığı tutum değişiklikleri için saati kendiliğinden ayarla.", IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 201, 10
86 END
87
88 IDD_THEMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
89 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
90 CAPTION "ReactOS Setup"
91 FONT 8, "MS Shell Dlg"
92 BEGIN
93 CONTROL "", IDC_THEMEPICKER, "SysListView32", LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_ALIGNLEFT | WS_TABSTOP, 18, 8, 288, 130
94 END
95
96 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
97 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
98 CAPTION "ReactOS Kur"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
102 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
103 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
104 END
105
106 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
107 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
108 CAPTION "ReactOS Kur'un Bitirilmesi"
109 FONT 8, "MS Shell Dlg"
110 BEGIN
111 LTEXT "ReactOS Kurulum Yardımcısı'nın Bitirilmesi", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
112 LTEXT "ReactOS Kur'u başarıyla bitirdiniz.\n\nBitir'e tıkladığınızda, bilgisayarınız yeniden başlatılacaktır.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
113 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
114 LTEXT "Eğer bir sürücüde bir CD varsa, onu çıkarınız. Sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmak için Bitir'e tıklayınız.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
115 END
116
117 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
118 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
119 CAPTION "GNU Umûmî Kamu Ruhsatı"
120 FONT 8, "MS Shell Dlg"
121 BEGIN
122 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT, 7, 7, 319, 190, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
123 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 141, 209, 50, 14
124 END
125
126 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 274, 37
127 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
128 CAPTION "Lütfen bekleyiniz..."
129 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
130 BEGIN
131 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 8, 234, 12, SS_WORDELLIPSIS
132 CONTROL "Progress1", IDC_STATUSPROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_MARQUEE, 7, 21, 261, 10
133 END
134
135 IDD_PS2MOUSEPROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 252, 218
136 STYLE WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
137 CAPTION "Advanced Settings"
138 FONT 8, "MS Shell Dlg"
139 BEGIN
140 RTEXT "&Sample Rate:", -1, 27, 35, 90, 8
141 LTEXT "reports per second", -1, 169, 35, 76, 8
142 COMBOBOX IDC_PS2MOUSESAMPLERATE, 124, 33, 42, 41, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
143 RTEXT "&Wheel Detection:", -1, 27, 55, 90, 8
144 COMBOBOX IDC_PS2MOUSEWHEEL, 124, 53, 95, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
145 RTEXT "&Input buffer length:", -1, 27, 75, 90, 8
146 LTEXT "packets", -1, 169, 75, 26, 8
147 EDITTEXT IDC_PS2MOUSEINPUTLEN, 124, 72, 40, 14, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | ES_NUMBER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_BORDER
148 CONTROL "", IDC_PS2MOUSEINPUTUPDN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 168, 70, 10, 14
149 AUTOCHECKBOX "&Fast Initialization", IDC_PS2MOUSEFASTINIT, 124, 97, 90, 10
150 PUSHBUTTON "&Defaults", IDC_PS2MOUSEDEFAULTS, 195, 188, 50, 14
151 END
152
153 STRINGTABLE
154 BEGIN
155 IDS_ACKTITLE "Teşekkürler"
156 IDS_ACKSUBTITLE "ReactOS'a dayanan destekler ve ruhsat bilgisi:"
157 IDS_OWNERTITLE "Yazılım'ınızı Şahsîleştirin"
158 IDS_OWNERSUBTITLE "Kur, ReactOS'u şahsîleştirmek için kendiniz üzerine bu bilgiyi kullanır."
159 IDS_COMPUTERTITLE "Bilgisayar Adı ve Yönetici Şifresi"
160 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Bilgisayarınız için bir ad ve bir Yönetici şifresi sağlamalısınız."
161 IDS_LOCALETITLE "Yerli Ayarlar"
162 IDS_LOCALESUBTITLE "Ayrı bölgeler ve diller için ReactOS'u husûsîleştirebilirsiniz."
163 IDS_DATETIMETITLE "Târih ve Saat"
164 IDS_DATETIMESUBTITLE "Bilgisayarınız için doğru zamânı ayarlayınız."
165 IDS_PROCESSTITLE "Bileşenler Kaydediliyor"
166 IDS_PROCESSSUBTITLE "Lütfen bekleyiniz..."
167 IDS_THEMESELECTIONTITLE "Appearance"
168 IDS_THEMESELECTIONSUBTITLE "Select the theme you prefer."
169 END
170
171 STRINGTABLE
172 BEGIN
173 IDS_REACTOS_SETUP "ReactOS Kur"
174 IDS_UNKNOWN_ERROR "Bilinmeyen Yanlışlık"
175 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Bileşenler kaydediliyor..."
176 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "LoadLibrary başarısız oldu: "
177 IDS_GETPROCADDR_FAILED "GetProcAddr başarısız oldu: "
178 IDS_REGSVR_FAILED "DllRegisterServer başarısız oldu: "
179 IDS_DLLINSTALL_FAILED "DllInstall başarısız oldu: "
180 IDS_TIMEOUT "Kayıt sırasında süre aşımı."
181 IDS_REASON_UNKNOWN ""
182 /*
183 * ATTENTION:
184 * If you translate the administrator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
185 * samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
186 * Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
187 */
188 IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Yönetici"
189 IDS_MACHINE_OWNER_NAME "İye"
190 END
191
192 STRINGTABLE
193 BEGIN
194 IDS_WZD_NAME "Kur, adınızı girene dek sürdüremez."
195 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Kur, bilgisayar adını ayarlamada başarısız oldu."
196 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Kur, bilgisayarınızın adını girene dek sürdüremez."
197 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Bir şifre girmelisiniz!"
198 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Girdiğiniz şifreler uyuşmuyor. Lütfen istenen şifreyi yeniden giriniz."
199 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Girdiğiniz şifre geçersiz damgalar içeriyor. Lütfen arı bir şifre giriniz."
200 IDS_WZD_LOCALTIME "Kur, yerli zamânı ayarlayamadı."
201 END
202
203 STRINGTABLE
204 BEGIN
205 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Aygıtlar kuruluyor..."
206 END
207
208 /* ATTENTION: Synchronize the translation of these strings with shell32 */
209 STRINGTABLE
210 BEGIN
211 IDS_PROGRAMFILES "%SystemDrive%\\İzlence Kütükleri"
212 IDS_COMMONFILES "Ortak Kütükler"
213 END
214
215 STRINGTABLE
216 BEGIN
217 IDS_DETECTIONDISABLED "Detection disabled"
218 IDS_LOOKFORWHEEL "Look for wheel"
219 IDS_ASSUMEPRESENT "Assume wheel is present"
220 END
221
222 STRINGTABLE
223 BEGIN
224 IDS_CLASSIC "Classic"
225 IDS_LAUTUS "Lautus"
226 IDS_LUNAR "Lunar"
227 END