[SYSSETUP] Add Lunar theme option to 2nd setup stage
[reactos.git] / dll / win32 / syssetup / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: System setup
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/win32/syssetup/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for syssetup
6 * TRANSLATORS: Artem Reznikov, Igor Paliychuk
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
12 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
13 CAPTION "Встановлення ReactOS"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg"
15 BEGIN
16 LTEXT "Ласкаво просимо до майстра встановлення ReactOS.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 8, 195, 24
17 LTEXT "Цей майстер встановлює ReactOS на Ваш комп'ютер. Йому потрібно зібрати деякі відомості про Вас і Ваш комп'ютер щоб установити ReactOS належним чином.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
18 LTEXT "Натисніть ""Далі"", щоб продовжити встановлення.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
19 END
20
21 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
22 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
23 CAPTION "Встановлення ReactOS"
24 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
25 BEGIN
26 LTEXT "Розробники ReactOS хотіли б подякувати наступним Open Source проектам, що (частково) використовувалися при створенні ReactOS:", IDC_STATIC, 15, 7, 286, 19
27 LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
28 LTEXT "ReactOS ліцензується за GPL, так що якщо Ви хочете повторно використовувати або поширювати його (частини), Ви повинні поважати GPL.", IDC_STATIC, 15, 110, 227, 24
29 PUSHBUTTON "&Перегляд GPL...", IDC_VIEWGPL, 244, 110, 58, 19
30 LTEXT "Натисніть ""Далі"", щоб продовжити встановлення.", IDC_STATIC, 15, 136, 195, 17
31 END
32
33 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
34 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
35 CAPTION "Встановлення ReactOS"
36 FONT 8, "MS Shell Dlg"
37 BEGIN
38 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
39 LTEXT "Введіть своє повне ім'я і назву вашої компанії або організації.", IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
40 LTEXT "&Ім'я:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
41 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
42 LTEXT "&Організація:", IDC_STATIC, 54, 57, 44, 8
43 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
44 END
45
46 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
47 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
48 CAPTION "Встановлення ReactOS"
49 FONT 8, "MS Shell Dlg"
50 BEGIN
51 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
52 LTEXT "Введіть ім'я Вашого комп'ютера довжиною до 15 символів. Якщо Ви працюєте в мережі, ім'я Вашого комп'ютера має бути унікальним.", IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
53 LTEXT "&Ім'я комп'ютера:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
54 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
55 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
56 LTEXT "Програма встановлення створить обліковий запис користувача 'Адміністратор', який дає повні права доступу до Вашого комп'ютера.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
57 LTEXT "Введіть пароль адміністратора довжиною до 127 символів.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
58 LTEXT "&Пароль адміністратора:", IDC_STATIC, 54, 104, 75, 8
59 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 132, 101, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
60 LTEXT "Пі&дтвердження:", IDC_STATIC, 54, 123, 75, 8
61 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 132, 120, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
62 END
63
64 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
65 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
66 CAPTION "Встановлення ReactOS"
67 FONT 8, "MS Shell Dlg"
68 BEGIN
69 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
70 LTEXT "Мова системи має відповідати мові додатків, які ви хочете використовувати. Мова користувача задає формат виведення чисел, грошових одиниць і дат.", IDC_STATIC, 53, 5, 253, 27
71 LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 29, 250, 16
72 LTEXT "Для зміни мови системи або мови користувача натисніть ""Налаштувати"".", IDC_STATIC, 53, 60, 184, 16
73 PUSHBUTTON "На&лаштувати...", IDC_CUSTOMLOCALE, 240, 57, 57, 14
74 LTEXT "Розкладка клавіатури визначає символи, що вводяться при натисненні клавіш.", IDC_STATIC, 53, 84, 253, 18
75 LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
76 LTEXT "Для зміни розкладки клавіатури натисніть ""Налаштувати"".", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 18
77 PUSHBUTTON "Нал&аштувати...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 240, 122, 57, 14
78 END
79
80 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
81 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
82 CAPTION "Встановлення ReactOS"
83 FONT 8, "MS Shell Dlg"
84 BEGIN
85 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
86 LTEXT "Дата й час", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
87 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
88 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
89 LTEXT "Часовий пояс", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
90 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
91 AUTOCHECKBOX "Автомати&чне переведення годинника на літний/зимовий час", IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 219, 10
92 END
93
94 IDD_THEMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
95 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
96 CAPTION "Встановлення ReactOS"
97 FONT 8, "MS Shell Dlg"
98 BEGIN
99 CONTROL "", IDC_THEMEPICKER, "SysListView32", LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_ALIGNLEFT | WS_TABSTOP, 18, 8, 288, 130
100 END
101
102 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
103 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
104 CAPTION "Встановлення ReactOS"
105 FONT 8, "MS Shell Dlg"
106 BEGIN
107 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
108 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
109 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
110 END
111
112 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
113 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
114 CAPTION "Завершення встановлення ReactOS"
115 FONT 8, "MS Shell Dlg"
116 BEGIN
117 LTEXT "Завершення встановлення ReactOS", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
118 LTEXT "Ви успішно завершили встановлення ReactOS.\n\nПісля натиснення кнопки ""Завершити"" комп'ютер буде перезавантажений.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
119 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
120 LTEXT "Якщо в дисковод вставлений компакт-диск, вийміть його. Потім для перезавантаження Вашого комп'ютера натистніть ""Завершити"".", IDC_STATIC, 115, 163, 195, 25
121 END
122
123 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
124 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
125 CAPTION "GNU General Public License"
126 FONT 8, "MS Shell Dlg"
127 BEGIN
128 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT, 7, 7, 319, 190, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
129 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 209, 50, 14
130 END
131
132 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 274, 37
133 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
134 CAPTION "Зачекайте..."
135 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
136 BEGIN
137 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 8, 234, 12, SS_WORDELLIPSIS
138 CONTROL "Progress1", IDC_STATUSPROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_MARQUEE, 7, 21, 261, 10
139 END
140
141 IDD_PS2MOUSEPROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 252, 218
142 STYLE WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
143 CAPTION "Advanced Settings"
144 FONT 8, "MS Shell Dlg"
145 BEGIN
146 RTEXT "&Sample Rate:", -1, 27, 35, 90, 8
147 LTEXT "reports per second", -1, 169, 35, 76, 8
148 COMBOBOX IDC_PS2MOUSESAMPLERATE, 124, 33, 42, 41, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
149 RTEXT "&Wheel Detection:", -1, 27, 55, 90, 8
150 COMBOBOX IDC_PS2MOUSEWHEEL, 124, 53, 95, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
151 RTEXT "&Input buffer length:", -1, 27, 75, 90, 8
152 LTEXT "packets", -1, 169, 75, 26, 8
153 EDITTEXT IDC_PS2MOUSEINPUTLEN, 124, 72, 40, 14, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | ES_NUMBER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_BORDER
154 CONTROL "", IDC_PS2MOUSEINPUTUPDN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 168, 70, 10, 14
155 AUTOCHECKBOX "&Fast Initialization", IDC_PS2MOUSEFASTINIT, 124, 97, 90, 10
156 PUSHBUTTON "&Defaults", IDC_PS2MOUSEDEFAULTS, 195, 188, 50, 14
157 END
158
159 STRINGTABLE
160 BEGIN
161 IDS_ACKTITLE "Подяки"
162 IDS_ACKSUBTITLE "Інформація про розробників ReactOS і лізензійна угода"
163 IDS_OWNERTITLE "Персональні дані"
164 IDS_OWNERSUBTITLE "Встановлення інформації про користувачів ReactOS."
165 IDS_COMPUTERTITLE "Ім'я комп'ютера та пароль адміністратора"
166 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Ви маєте вказати ім'я та пароль адміністратора Вашого комп'ютера."
167 IDS_LOCALETITLE "Регіональні налаштування"
168 IDS_LOCALESUBTITLE "Ви можете налаштувати ReactOS для різних регіонів і мов."
169 IDS_DATETIMETITLE "Дата та час"
170 IDS_DATETIMESUBTITLE "Встановіть правильні дату і час для Вашого комп'ютера."
171 IDS_PROCESSTITLE "Реєстрація компонентів"
172 IDS_PROCESSSUBTITLE "Зачекайте, будь ласка..."
173 IDS_THEMESELECTIONTITLE "Зовнішній вигляд"
174 IDS_THEMESELECTIONSUBTITLE "Виберіть тему, яку ви вважаєте за краще"
175 END
176
177 STRINGTABLE
178 BEGIN
179 IDS_REACTOS_SETUP "Встановлення ReactOS"
180 IDS_UNKNOWN_ERROR "Невідома помилка"
181 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Реєстрація компонентів..."
182 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "Помилка LoadLibrary: "
183 IDS_GETPROCADDR_FAILED "Помилка GetProcAddr: "
184 IDS_REGSVR_FAILED "Помилка DllRegisterServer: "
185 IDS_DLLINSTALL_FAILED "Помилка DllInstall: "
186 IDS_TIMEOUT "Таймаут під час реєстрації"
187 IDS_REASON_UNKNOWN ""
188 /*
189 * ATTENTION:
190 * If you translate the administrator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
191 * samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
192 * Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
193 */
194 IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Administrator"
195 IDS_MACHINE_OWNER_NAME "Власник"
196 END
197
198 STRINGTABLE
199 BEGIN
200 IDS_WZD_NAME "Для продовження встановлення необхідно ввести ваше ім'я."
201 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Програмі інсталяції не вдалося встановити ім'я комп'ютера."
202 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Для продовження встановлення необхідно ввести ім'я комп'ютера."
203 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Ви маєте ввести пароль !"
204 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Паролі, які ви ввели, не співпадають. Будь ласка введіть потрібний пароль знову."
205 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Пароль, який ви ввели, містить заборонені символи. Будь ласка введіть інший пароль."
206 IDS_WZD_LOCALTIME "Програмі інсталяції не вдалося встановити місцевий час."
207 END
208
209 STRINGTABLE
210 BEGIN
211 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Встановлення пристроїв..."
212 END
213
214 /* ATTENTION: Synchronize the translation of these strings with shell32 */
215 STRINGTABLE
216 BEGIN
217 IDS_PROGRAMFILES "%SystemDrive%\\Program Files"
218 IDS_COMMONFILES "Common Files"
219 END
220
221 STRINGTABLE
222 BEGIN
223 IDS_DETECTIONDISABLED "Detection disabled"
224 IDS_LOOKFORWHEEL "Look for wheel"
225 IDS_ASSUMEPRESENT "Assume wheel is present"
226 END
227
228 STRINGTABLE
229 BEGIN
230 IDS_CLASSIC "Classic"
231 IDS_LAUTUS "Lautus"
232 IDS_LUNAR "Lunar"
233 END