7f577173da1398804f957c02e232b56943673fd4
[reactos.git] / dll / win32 / winmm / lang / winmm_Tr.rc
1 /*
2 * Copyright: 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
3 *
4 * This library is free software; you can redistribute it and/or
5 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
6 * License as published by the Free Software Foundation; either
7 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
8 *
9 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
10 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
12 * Lesser General Public License for more details.
13 *
14 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
15 * License along with this library; if not, write to the Free Software
16 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
17 */
18
19 STRINGTABLE LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
20 BEGIN
21
22 /* MMSYS errors */
23 MMSYSERR_NOERROR, "Belirtilen komut yürütüldü."
24 MMSYSERR_ERROR, "Tanımlamamış dış yanlışlık."
25 MMSYSERR_BADDEVICEID, "Dizgeniz için alan dışı olan bir aygır kimliği kullanıldı."
26 MMSYSERR_NOTENABLED, "Sürücü etkin değildi."
27 MMSYSERR_ALLOCATED, "Belirtilen aygıt önceden kullanımda. Boş olana dek bekleyiniz, sonra yeniden deneyiniz."
28 MMSYSERR_INVALHANDLE, "Belirtilen aygıt yönetimi geçersiz."
29 MMSYSERR_NODRIVER, "Dizgenizde kurulu sürücü yok!\n"
30 MMSYSERR_NOMEM, "Bu görev için yeterli bellek yok. Kullanılabilir belleği arttırmak için bir ya da daha çok uygulamadan çıkınız, sonra yeniden deneyiniz."
31 MMSYSERR_NOTSUPPORTED, "Bu işlev desteklenmiyor. Sürücünün hangi işlevleri ve iletileri desteklediğini belirlemek için Yetenekler işlevini kullanınız."
32 MMSYSERR_BADERRNUM, "Dizgenizde tanımlanmamış bir yanlışlık numarası belirtildi."
33 MMSYSERR_INVALFLAG, "Bir geçersiz im bir dizge işlevine geçirilmiş."
34 MMSYSERR_INVALPARAM, "Bir geçersiz değişken bir dizge işlevine geçirilmiş."
35
36 /* WAVE errors */
37 WAVERR_BADFORMAT, "Belirtilen biçim desteklenmiyor ya da çevrilemiyor. Desteklenen biçimleri belirlemek için Yetenekler işlevini kullanınız."
38 WAVERR_STILLPLAYING, "Ortam verisi yürütülürken bu işlem yürütülemez. Aygıtı sıfırlayınız ya da verinin yürütülmesi bitene dek bekleyiniz."
39 WAVERR_UNPREPARED, "Dalga başlığı anıklanmamış. Başlığı anıklamak için Anıkla işlevini kullanınız, sonra yeniden deneyiniz."
40 WAVERR_SYNC, "WAVE_ALLOWSYNC imi kullanmadan bu aygıt açılamıyor. İmi kullanınız, sonra yeniden deneyiniz."
41
42 /* MIDI errors */
43 MIDIERR_UNPREPARED, "MIDI başlığı anıklanmamış. Başlığı anıklamak için Anıkla işlevini kullanınız, sonra yeniden deneyiniz."
44 MIDIERR_STILLPLAYING, "Ortam verisi yürütülürken bu işlem yürütülemez. Aygıtı sıfırlayınız ya da verinin yürütülmesi bitene dek bekleyiniz."
45 MIDIERR_NOMAP, "Bir MIDI haritası bulunamadı. Sürücüyle ilgili bir sorun olabilir ya da MIDIMAP.CFG kütüğü bozuk ya da eksik olabilir."
46 MIDIERR_NOTREADY, "Giriş, aygıta veri gönderiyor. Veri gönderilene dek bekleyiniz, sonra yenide deneyiniz."
47 MIDIERR_NODEVICE, "Şimdiki MIDI Haritalayıcısı kurulumu dizgenizde kurulmamış bir MIDI aygıtını belirtiyor. Kurulumu düzenlemek için MIDI Haritalayıcısı'nı kullanınız."
48 MIDIERR_INVALIDSETUP, "Şimdiki MIDI kurulumu bozulmuş. Özgün MIDIMAP.CFG kütüğünü ReactOS'un SYSTEM dizinine çoğaltınız, sonra yeniden deneyiniz."
49
50 /* MCI errors */
51 MCIERR_INVALID_DEVICE_ID, "Geçersiz MCI aygıtı kimliği. MCI aygıtı açıldığında döndürülen kimliği kullanınız."
52 MCIERR_UNRECOGNIZED_KEYWORD, "Bu sürücü belirtilen komut değişkenini tanıyamıyor."
53 MCIERR_UNRECOGNIZED_COMMAND, "Bu sürücü belirtilen komutu tanıyamıyor."
54 MCIERR_HARDWARE, "Ortam aygıtınzla ilgili bir sorun var. Doğru çalıştığından emin olunuz ya da aygıt üreticisiyle iletişime geçiniz."
55 MCIERR_INVALID_DEVICE_NAME, "Belirtilen aygıt açık değil ya da MCI eliyle tanınmadı."
56 MCIERR_OUT_OF_MEMORY, "Bu görev için yeterli bellek yok.\nKullanılabilir belleği arttırmak için bir ya da daha çok uygulamadan çıkınız, sonra yeniden deneyiniz."
57 MCIERR_DEVICE_OPEN, "Aygıt adı bu uygulama eliyle bir başka ad olarak önceden kullanılıyor. Eşsiz bir başka ad kullanınız."
58 MCIERR_CANNOT_LOAD_DRIVER, "Belirtilen aygıt sürücüsünün yüklenmesinde saptanamayan bir sorun var."
59 MCIERR_MISSING_COMMAND_STRING, "Komut belirtilmedi."
60 MCIERR_PARAM_OVERFLOW, "Çıkış dizgisi, dönüş ara belleğine sığması için çok büyük. Ara belleğin büyüklüğünü arttırınız."
61 MCIERR_MISSING_STRING_ARGUMENT, "Belirtilen komut bir damga dizgisi değişkeni gerektiriyor. Lütfen bir tâne giriniz."
62 MCIERR_BAD_INTEGER, "Belirtilen tam sayı bu komut için geçersiz."
63 MCIERR_PARSER_INTERNAL, "Aygıt sürücüsü geçersiz bir dönüş türü döndürdü. Yeni bir sürücü elde etme üzerine aygıt üreticisine danışınız."
64 MCIERR_DRIVER_INTERNAL, "Aygıt sürücüsüyle ilgili bir sorun var. Yeni bir sürücü elde etme üzerine aygıt üreticisine danışınız."
65 MCIERR_MISSING_PARAMETER, "Belirtilen komut bir değişken gerektiriyor. Lütfen bir tâne giriniz."
66 MCIERR_UNSUPPORTED_FUNCTION, "Kullandığınız MCI aygıtı belirtilen komutu desteklemiyor."
67 MCIERR_FILE_NOT_FOUND, "Belirtilen kütük bulunamıyor. Yolun ve kütük adının doğru olduğundan emin olunuz."
68 MCIERR_DEVICE_NOT_READY, "Aygıt sürücüsü anık değil."
69 MCIERR_INTERNAL, "MCI'yı başlatmada bir sorun oluştu. ReactOS'u yeniden başlatmayı deneyiniz."
70 MCIERR_DRIVER, "Aygıt sürücüsüyle ilgili bir sorun var. Sürücü kapatıldı. Erişilemiyor yanlışlığı."
71 MCIERR_CANNOT_USE_ALL, "Belirtilen komutla aygıt adı olarak ""all"" kullanılamıyor."
72 MCIERR_MULTIPLE, "Birden çok aygıtta yanlışlıklar oluştu. Hangi aygıtların yanlışlığa neden olduğunu belirlemek için tüm komutları ve tüm aygıtları ayrı ayrı belirtiniz."
73 MCIERR_EXTENSION_NOT_FOUND, "Verilen kütük adı uzantısından aygıt türü belirlenemiyor."
74 MCIERR_OUTOFRANGE, "Belirtilen değişken belirtilen komut için alan dışında."
75 MCIERR_FLAGS_NOT_COMPATIBLE, "Belirtilen değişkenler birlikte kullanılamıyor."
76 MCIERR_FILE_NOT_SAVED, "Belirtilen kütük saklanamıyor. Yeterli disk boşluğunuz olduğundan veyâ ağa bağlı olduğunuzdan emin olunuz."
77 MCIERR_DEVICE_TYPE_REQUIRED, "Beirtilen aygıt bulunamıyor. Kurulduğundan veyâ aygıt adının doğru belirtildiğinden emin olunuz."
78 MCIERR_DEVICE_LOCKED, "Belirtilen aygıt şimdi kapatılıyor. Birkaç sâniye bekleyiniz, sonra yeniden deneyiniz."
79 MCIERR_DUPLICATE_ALIAS, "Belirtilen başka ad bu uygulamada önceden kullanılıyor. Eşsiz bir başka ad kullanınız."
80 MCIERR_BAD_CONSTANT, "Belirtilen değişken bu komut için geçersiz."
81 MCIERR_MUST_USE_SHAREABLE, "Aygıt sürücüsü önceden kullanımda. Onu paylaşmak için her ""open"" komutuyla ""shareable"" değişkenini kullanınız."
82 MCIERR_MISSING_DEVICE_NAME, "Belirtilen komut bir başka ad, bir kütük, bir sürücü ya da bir aygıt adı gerektirir. Lütfen bir tâne giriniz."
83 MCIERR_BAD_TIME_FORMAT, "Zaman biçimi için belirtilen değer geçersiz. Geçerli biçimler için MCI belgelerine bakınız."
84 MCIERR_NO_CLOSING_QUOTE, "Değişken değerinde bir kapatan çift tırnak imi eksik. Lütfen bir tâne giriniz."
85 MCIERR_DUPLICATE_FLAGS, "Bir değişken ya da bir değer iki kez belirtilmiş. Onu yalnızca bir kez belirtiniz."
86 MCIERR_INVALID_FILE, "Belirtilen kütük belirtilen MCI aygıtında yürütülemiyor. Kütük, bozuk olabilir ya da doğru biçimde değildir."
87 MCIERR_NULL_PARAMETER_BLOCK, "MCI'ya bir boş değişken kalıbı geçirildi."
88 MCIERR_UNNAMED_RESOURCE, "Adsız bir kütük saklanamaz. Bir kütük adı giriniz."
89 MCIERR_NEW_REQUIRES_ALIAS, """new"" değişkenini kullanırken bir başka ad belirtmelisiniz."
90 MCIERR_NOTIFY_ON_AUTO_OPEN, "Kendiliğinden açık aygıtlarla ""notify"" imi kullanılamıyor."
91 MCIERR_NO_ELEMENT_ALLOWED, "Belirtilen aygıtla bir kütük adı kullanılamıyor."
92 MCIERR_NONAPPLICABLE_FUNCTION, "Belirtilen dizideki komutlar yürütülemiyor. Komut dizisini düzeltiniz, sonra yeniden deneyiniz."
93 MCIERR_ILLEGAL_FOR_AUTO_OPEN, "Bir kendiliğinden açık aygıt üzerinde belirtilen komut yürütülemiyor. Aygıt kapalı olana dek bekleyiniz, sonra yeniden deneyiniz."
94 MCIERR_FILENAME_REQUIRED, "Kütük adı geçersiz. Kütük adının 8 damgadan daha uzun olmadığından, bir nokta ve bir uzantıyla izlendiğinden emin olunuz."
95 MCIERR_EXTRA_CHARACTERS, "Tırnak imleriyle kapatılan bir dizgiden sonra ek damgalar belirtilemez."
96 MCIERR_DEVICE_NOT_INSTALLED, "Belirtilen aygıt dizgede kurulmamış. Aygıtı kurmak için Denetim Masası'nda Sürücüler seçeneğini kullanınız."
97 MCIERR_GET_CD, "Belirtilen kütüğe ya da MCI aygıtına erişilemiyor. Dizinleri değiştirmeyi deneyiniz ya da bilgisayarınızı yenide başlatınız."
98 MCIERR_SET_CD, "Uygulama, dizinleri değiştirememesinden dolayı belirtilen kütüğe ya da MCI aygıtına erişilemiyor."
99 MCIERR_SET_DRIVE, "Uygulama, sürücüleri değiştirememesinden dolayı belirtilen kütüğe ya da MCI aygıtına erişilemiyor."
100 MCIERR_DEVICE_LENGTH, "79 damgadan daha az bir aygıt ya da sürücü adı belirtiniz."
101 MCIERR_DEVICE_ORD_LENGTH, "69 damgadan daha az bir aygıt ya da sürücü adı belirtiniz."
102 MCIERR_NO_INTEGER, "Belirtilen komut bir tam sayı değişken gerektiriyor. Lütfen bir tâne giriniz."
103 MCIERR_WAVE_OUTPUTSINUSE, "Şimdiki biçimdeki kütükleri oynatabilen tüm dalga aygıtları kullanımda. Bir dalga aygıtı boş olana dek bekleyiniz, sonra yeniden deneyiniz."
104 MCIERR_WAVE_SETOUTPUTINUSE, "Kullanımda olduğundan dolayı yeniden çalma için şimdiki dalga aygıtı ayarlanamıyor. Aygıt boş olana dek bekleyiniz, sonra yeniden deneyiniz."
105 MCIERR_WAVE_INPUTSINUSE, "Şimdiki biçimde kütükler saklayabilen tüm dalga aygıtları kullanımda. Bir dalga aygıtı boş olana dek bekleyiniz, sonra yeniden deneyiniz."
106 MCIERR_WAVE_SETINPUTINUSE, "Kullanımda olduğundan dolayı saklama için şimdiki dalga aygıtı ayarlanamıyor. Aygıt boş olana dek bekleyiniz, sonra yeniden deneyiniz."
107 MCIERR_WAVE_OUTPUTUNSPECIFIED, "Bir uyumlu dalga biçimi yeniden çalma aygıtı kullanılabilir."
108 MCIERR_WAVE_INPUTUNSPECIFIED, "Bir uyumlu dalga biçimi saklama aygıtı kullanılabilir."
109 MCIERR_WAVE_OUTPUTSUNSUITABLE, "Şimdiki biçimde kütükler çalabilen kurulu dalga aygıtı yok. Dalga aygıtını kurmak için Sürücüler seçeneğini kullanınız."
110 MCIERR_WAVE_SETOUTPUTUNSUITABLE,"Çalmaya çalıştığınız aygıt şimdiki kütük biçimini tanıyamıyor."
111 MCIERR_WAVE_INPUTSUNSUITABLE, "Şimdiki biçimde kütükler saklayabilen kurulu dalga aygıtı yok. Dalga aygıtını kurmak için Sürücüler seçeneğini kullanınız."
112 MCIERR_WAVE_SETINPUTUNSUITABLE, "Saklamaya çalıştığınız aygıt şimdiki kütük biçimini tanıyamıyor."
113 MCIERR_NO_WINDOW, "Görüntü penceresi yok."
114 MCIERR_CREATEWINDOW, "Pencere oluşturulamadı ya da kullanılamadı."
115 MCIERR_FILE_READ, "Belirtilen kütük okunamıyor. Kütüğün şimdi bile var olduğundan emin olunuz ya da diskinizi ya da ağ bağlantınızı denetleyiniz."
116 MCIERR_FILE_WRITE, "Belirtilen kütüğe yazılamıyor. Yeterli disk boşluğunuz olduğundan ya da şimdi bile ağa bağlı olduğunuzdan emin olunuz."
117 MCIERR_SEQ_DIV_INCOMPATIBLE, """song pointer"" ve SMPTE zaman biçimleri karşılıklı olarak husûsîdir. Onları birlikte kullanamazsınız."
118 MCIERR_SEQ_NOMIDIPRESENT, "Dizgenin kurulu MIDI aygıtları yok. Bir MIDI sürücüsü kurmak için Denetim Masası'ndan Sürücüler seçeneğini kullanınız."
119 MCIERR_SEQ_PORT_INUSE, "Belirtilen MIDI girişi önceden kullanımda. Boş olana dek bekleyiniz, sonra yeniden deneyiniz."
120 MCIERR_SEQ_PORT_MAPNODEVICE, "Şimdiki MIDI Haritalayıcısı kurulumu dizgede kurulmamış bir MIDI aygıtı belirtiyor. Kurulumu düzenlemek için Denetim Masası'ndan MIDI Haritalayıcısı seçeneğini kullanınız."
121 MCIERR_SEQ_PORT_MISCERROR, "Belirtilen girişle ilgili bir yanlışlık oluştu."
122 MCIERR_SEQ_PORT_NONEXISTENT, "Belirtilen MIDI aygıtı dizgede kurulmamış. Bir MIDI aygıtı kurmak için Denetim Masası'ndan Sürücüler seçeneğini kullanınız."
123 MCIERR_SEQ_PORTUNSPECIFIED, "Dizge, belirtilen bir şimdiki MIDI girişine iye değil."
124 MCIERR_SEQ_TIMER, "Tüm çoklu ortam zamanlayıcıları başka uygulamalar eliyle kullanılıyor. Bu uygulamaların birinden çıkınız, sonra yeniden deneyiniz."
125
126 END