[CMAKE]
[reactos.git] / dll / win32 / winmm / winmm_Nl.rc
1 /*
2 * Copyright 1999 Klaas van Gend
3 *
4 * This library is free software; you can redistribute it and/or
5 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
6 * License as published by the Free Software Foundation; either
7 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
8 *
9 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
10 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
12 * Lesser General Public License for more details.
13 *
14 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
15 * License along with this library; if not, write to the Free Software
16 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
17 */
18
19 STRINGTABLE LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL
20 BEGIN
21
22 /* MMSYS errors */
23 MMSYSERR_NOERROR, "De gespecificeerde opdracht is uitgevoerd."
24 MMSYSERR_ERROR, "Ongedefinieerde fout van buitenaf."
25 MMSYSERR_BADDEVICEID, "Een apparaat ID werd gebruikt dat buiten de grenzen van uw systeem ligt."
26 MMSYSERR_NOTENABLED, "De driver is niet geactiveerd."
27 MMSYSERR_ALLOCATED, "Het gewenste apparaat is in gebruik. Wacht totdat het vrijkomt en probeer het dan opnieuw."
28 MMSYSERR_INVALHANDLE, "De gespecificeerde apparaatverwijzing is ongeldig."
29 MMSYSERR_NODRIVER, "Er is geen driver geinstalleerd op uw systeem !\n"
30 MMSYSERR_NOMEM, "Er is niet genoeg geheugen beschikbaar voor deze taak. Sluit enkele programma's af om meer geheugen vrij te krijgen en doe dan nog een poging."
31 MMSYSERR_NOTSUPPORTED, "Deze functie wordt niet ondersteund. Gebruik de 'Capabilities' functie om uit te zoeken welke toepassingen en boodschappen de driver ondersteund."
32 MMSYSERR_BADERRNUM, "Een niet binnen het systeem bekend foutnummer werd gebruikt."
33 MMSYSERR_INVALFLAG, "Een ongeldige vlag werd aan een systeemfunctie gevoerd."
34 MMSYSERR_INVALPARAM, "Een systeemfunctie kreeg een ongeldige parameter te eten."
35
36 /* WAVE errors */
37 WAVERR_BADFORMAT, "Het aangegeven formaat wordt niet ondersteund of geconverteerd. Gebruik de 'Capabilities' functie om de ondersteunde formaten te vinden"
38 WAVERR_STILLPLAYING, "Kan deze opdracht niet uitvoeren zolang afgespeeld wordt. Herstart het apparaat of wacht totdat het apparaat klaar is met spelen."
39 WAVERR_UNPREPARED, "De Wave Header was niet aanwezig. Gebruik de 'Prepare' functie om de Header te genereren en probeer het dan opnieuw."
40 WAVERR_SYNC, "Kan het apparaat niet openen zonder de WAVE_ALLOWSYNC vlag. Zet de vlag en probeer opnieuw."
41
42 /* MIDI errors */
43 MIDIERR_UNPREPARED, "De MIDI Header was niet aanwezig. Gebruik de 'Prepare' functie om de Header te genereren en probeer het dan opnieuw."
44 MIDIERR_STILLPLAYING, "Kan deze opdracht niet uitvoeren zolang afgespeeld wordt. Herstart het apparaat of wacht totdat het apparaat klaar is met spelen."
45 MIDIERR_NOMAP, "Er is geen MIDI Map gevonden. Er zou een driver probleem kunnen zijn of de MIDIMAP.CFG file is verminkt of afwezig."
46 MIDIERR_NOTREADY, "De poort is bezig data ter versturen naar het apparaat. Wacht totdat alle data is verstuurd en probeer het dan opnieuw."
47 MIDIERR_NODEVICE, "De huidige MIDI Mapper setup verwijst naar een MIDI apparaat dat niet op het systeem aanwezig is. Gebruik MIDI Mapper om de instellingen aan te passen."
48 MIDIERR_INVALIDSETUP, "De huidige MIDI setup is beschadigd. Kopieer de originele MIDIMAP.CFG file naar de ReactOS SYSTEM directory en probeer het daarna weer."
49
50 /* MCI errors */
51 MCIERR_INVALID_DEVICE_ID, "Ongeldige MCI apparaat ID. Gebruik de teruggegeven ID als u dit MCI apparaat opent."
52 MCIERR_UNRECOGNIZED_KEYWORD, "De driver kant de gegeven opdracht parameter niet herkennen."
53 MCIERR_UNRECOGNIZED_COMMAND, "De driver kant de gegeven opdracht niet herkennen."
54 MCIERR_HARDWARE, "ER is een probleem met uw media apparaat. Controleer of 't correct werkt of neem contact op met de leverancier."
55 MCIERR_INVALID_DEVICE_NAME, "The specified device is not open or is not recognized by MCI."
56 MCIERR_OUT_OF_MEMORY, "Er is niet genoeg geheugen beschikbaar voor deze taak. Sluit enkele programma's af om meer geheugen vrij te krijgen en probeer opnieuw."
57 MCIERR_DEVICE_OPEN, "Een apparaat met die naam is al in gebruik als alias door deze applicatie. Gebruik een uniek alias."
58 MCIERR_CANNOT_LOAD_DRIVER, "Er is een onbekende fout ontstaan tijdens het laden van de apparaat driver."
59 MCIERR_MISSING_COMMAND_STRING, "Er was geen opdracht opgegeven."
60 MCIERR_PARAM_OVERFLOW, "De output string was te groot om in de antwoordbuffer te passen. Vergroot de buffer."
61 MCIERR_MISSING_STRING_ARGUMENT, "De gegeven opdracht vereist een character-string parameter. Lever er dus een aan s.v.p."
62 MCIERR_BAD_INTEGER, "De gegeven integer is niet geldig bij dit commando."
63 MCIERR_PARSER_INTERNAL, "De apparaat driver retourneerde een ongeldige waarde. Vraag de fabrikant om een andere driver."
64 MCIERR_DRIVER_INTERNAL, "Er is een probleem met de apparaat driver. Vraag de fabrikant om een andere driver."
65 MCIERR_MISSING_PARAMETER, "De gegeven opdracht benodigt een parameter. Vult u die a.u.b. in."
66 MCIERR_UNSUPPORTED_FUNCTION, "Het MCI apparaat dat u gebruikt ondersteund het gegeven commando niet."
67 MCIERR_FILE_NOT_FOUND, "Kan het opgegeven bestand niet vinden. Zorg ervoor dat het pad en de bestandsnaam correct zijn."
68 MCIERR_DEVICE_NOT_READY, "De apparaat driver is niet gereed."
69 MCIERR_INTERNAL, "Tijdens het initialiseren van MCI onstond een probleem. Probeer dit te verhelpen door ReactOS opnieuw te starten."
70 MCIERR_DRIVER, "Er is een probleem met de apparaat driver. Daarom is de driver afgesloten. Derhalve een toegangsfout."
71 MCIERR_CANNOT_USE_ALL, "Kan 'all' niet gebruiken als apparaat naam bij het opgegeven commando."
72 MCIERR_MULTIPLE, "In meer dan een apparaat zijn fouten opgetreden. Geef elk commando en apparaat apart om te achterhalen welke apparaten fouten veroorzaken."
73 MCIERR_EXTENSION_NOT_FOUND, "Kan het apparaat type niet achterhalen uit de gegeven bestands-extensie."
74 MCIERR_OUTOFRANGE, "De gegeven parameter is buiten het bereik van het opgegeven commando."
75 MCIERR_FLAGS_NOT_COMPATIBLE, "De gegeven parameters kunnen niet samen gebruikt worden."
76 MCIERR_FILE_NOT_SAVED, "Kan de opgegeven file niet saven. Zorg ervoor dat er voldoende diskruimte is of dat u nog steeds met het netwerk verbonden bent."
77 MCIERR_DEVICE_TYPE_REQUIRED, "Kan het opgegeven apparaat niet vinden. Verzeker u ervan dat het correct geinstalleerd is en dat de apparaatnaam correct is opgegeven."
78 MCIERR_DEVICE_LOCKED, "Het opgegeven apparaat wordt nu gesloten. Wacht svp. enkele seconden en probeer het dan opnieuw."
79 MCIERR_DUPLICATE_ALIAS, "Het gegeven alias is al in gebruik door dit programma. Gebruik een unieke alias."
80 MCIERR_BAD_CONSTANT, "De gegeven parameters is ongeldig bij het gegeven commando."
81 MCIERR_MUST_USE_SHAREABLE, "De apparaat driver is al in gebruik. Om het te delen, gebruik de 'deelbaar' parameter met elk 'open' commando."
82 MCIERR_MISSING_DEVICE_NAME, "Het gegeven commando vereist een alias, bestand, driver of apparaatnaam. Geeft u er svp een in."
83 MCIERR_BAD_TIME_FORMAT, "De gegeven waarde voor het tijdsformaat is ongeldig. Zoek in de MCI handleidingen naar geldige formaten."
84 MCIERR_NO_CLOSING_QUOTE, "Een afsluitende dubbele apostroph ontbreekt van de parameter waarde. Geeft u er svp een in."
85 MCIERR_DUPLICATE_FLAGS, "Een parameter of waarde werd dubbel opgegeven. Doe dat svp maar een keer."
86 MCIERR_INVALID_FILE, "De gegeven file kan niet op het MCI apparaat worden afgespeeld. Het bestand is misschien corrupt of niet in het juiste formaat."
87 MCIERR_NULL_PARAMETER_BLOCK, "Een leeg parameter block werd doorgegeven aan MCI."
88 MCIERR_UNNAMED_RESOURCE, "Kan niet saven naar bestand zonder naam. Geef een bestandsnaam svp."
89 MCIERR_NEW_REQUIRES_ALIAS, "U moet een alias opgeven als u de 'new' parameter gebruikt."
90 MCIERR_NOTIFY_ON_AUTO_OPEN, "Kan de 'notify' vlag niet gebruiken met automatisch geopende apparaten."
91 MCIERR_NO_ELEMENT_ALLOWED, "Kan voor het huidige apparaat geen bestandsnaam gebruiken."
92 MCIERR_NONAPPLICABLE_FUNCTION, "Kan de opgegeven commando's niet in deze volgorde uitvoeren. Corrigeer de commandoreeks en probeer opnieuw."
93 MCIERR_ILLEGAL_FOR_AUTO_OPEN, "Kan het opgegeven commando niet uitvoeren op een automatisch geopend apparaat. Wacht todat het apparaat is afgesloten en probeer dan opnieuw."
94 MCIERR_FILENAME_REQUIRED, "De bestandsnaam is ongeldig. Zorg ervoor dat de bestandsnaam aan het 8.3 formaat voldoet."
95 MCIERR_EXTRA_CHARACTERS, "Het is niet mogelijk om extra lettertekens toe te voegen na een string in aanhalingstekens."
96 MCIERR_DEVICE_NOT_INSTALLED, "Het opgegeven apparaat is niet geinstalleerd op het systeem. Gebruik de 'Drivers'-optie in het Configuratiescherm om het apparaat te installeren."
97 MCIERR_GET_CD, "Kan het opgegeven bestand of MCI apparaat niet openen. Probeer de directory te wijzigen of de computer opnieuw te starten."
98 MCIERR_SET_CD, "Kan het opgegeven bestand of MCI apparaat niet openen omdat de applicatie de directory niet kan wijzigen."
99 MCIERR_SET_DRIVE, "Kan het opgegeven bestand of MCI apparaat niet openen omdat de applicatie de directory niet kan wijzigen."
100 MCIERR_DEVICE_LENGTH, "Geef een apparaat of driver naam op met minder dan 79 lettertekens."
101 MCIERR_DEVICE_ORD_LENGTH, "Geef een apparaat of driver naam op met minder dan 79 lettertekens."
102 MCIERR_NO_INTEGER, "Het gegeven commando vereist een integer parameter. Svp geef er eentje."
103 MCIERR_WAVE_OUTPUTSINUSE, "Alle WAVE-apparaten die in staat zijn om een bestand in dit formaat af te spelen, zijn in gebruik. Wacht totdat een WAVE apparaat vrij is en probeer het dan opnieuw."
104 MCIERR_WAVE_SETOUTPUTINUSE, "Kan het huidige WAVE-apparaat niet gebruiken omdat het in gebruik is. Wacht totdat het apparaat vrij is en probeer het dan opnieuw."
105 MCIERR_WAVE_INPUTSINUSE, "Alle WAVE-apparaten die in staat zijn om een bestand in dit formaat op te nemen, zijn in gebruik. Wacht totdat een WAVE apparaat vrij is en probeer het dan opnieuw."
106 MCIERR_WAVE_SETINPUTINUSE, "Kan het huidige WAVE-apparaat niet gebruiken om op te nemen omdat het in gebruik is. Wacht totdat het apparaat vrij is en probeer het dan opnieuw."
107 MCIERR_WAVE_OUTPUTUNSPECIFIED, "Elk compatible WAVE afspeelapparaat kan worden gebruikt."
108 MCIERR_WAVE_INPUTUNSPECIFIED, "Elk compatible WAVE opnameapparaat kan worden gebruikt."
109 MCIERR_WAVE_OUTPUTSUNSUITABLE, "Er is momenteel geen WAVE apparaat geinstalleerd dat bestanden in het huidige formaat kan afspelen. Gebruik de 'Drivers' optie om zo'n WAVE apparaat te installeren."
110 MCIERR_WAVE_SETOUTPUTUNSUITABLE,"Het apparaat waar u probeert mee af te spelen is niet in staat om het huidige formaat te herkennen."
111 MCIERR_WAVE_INPUTSUNSUITABLE, "Er is momenteel geen WAVE apparaat geinstalleerd dat bestanden in het huidige formaat kan opnemen. Gebruik de 'Drivers' optie om zo'n WAVE apparaat te installeren."
112 MCIERR_WAVE_SETINPUTUNSUITABLE, "Het apparaat waar u probeert mee op te nemen is niet in staat om het huidige formaat te herkennen."
113 MCIERR_NO_WINDOW, "Er is geen weergave venster."
114 MCIERR_CREATEWINDOW, "Kon geenvenster maken of gebruiken."
115 MCIERR_FILE_READ, "Kan het opgegeven bestand niet lezen. Contrleer of het bestand nog steeds bestaat, en controleer de verbinding naar de disk of het netwerk."
116 MCIERR_FILE_WRITE, "Kan het opgegeven bestand niet schrijven. Contrleer of er voldoende diskruimte is, en controleer de verbinding naar het netwerk."
117
118 MCIERR_SEQ_DIV_INCOMPATIBLE, "Van tijdformaten van 'song pointer' en SMPTE kan er maar een in gebruik zijn. U kunt ze niet beide tegelijkertijd gebruiken."
119 MCIERR_SEQ_NOMIDIPRESENT, "Het systeem heeft geen MIDI apparaten geinstalleerd. Gebruik de 'Drivers'-optie in het Configuratiescherm om een MIDI apparaat te installeren."
120 MCIERR_SEQ_PORT_INUSE, "De opgegeven MIDI poort is al in gebruik. Wacht totdat deze vrij is en probeer dan opnieuw."
121 MCIERR_SEQ_PORT_MAPNODEVICE, "De huidige MIDI Mapper setup verwijst naar een MIDI apparaat dat niet op het systeem is geinstalleerd. Gebruik de 'MIDI mapper'-optie in het Configuratiescherm om een MIDI apparaat te installeren."
122 MCIERR_SEQ_PORT_MISCERROR, "Er is error opgetreden bij de opgegeven poort."
123 MCIERR_SEQ_PORT_NONEXISTENT, "Het opgegeven MIDI Mapper apparaat is niet op het systeem geinstalleerd. Gebruik de 'MIDI mapper'-optie in het Configuratiescherm om het te installeren."
124 MCIERR_SEQ_PORTUNSPECIFIED, "Het systeem heeft momenteel geen aangewezen MIDI poort."
125 MCIERR_SEQ_TIMER, "Alle multimedia timers zijn in gebruik door andere applicaties. Sluit een van deze applicaties, probeer het dan opnieuw."
126
127 END