[CMAKE]
[reactos.git] / dll / win32 / winmm / winmm_No.rc
1 /*
2 *
3 * Norwegian Translation By Fork
4 *
5 *
6 * Copyright 1999 Eric Pouech
7 *
8 * This library is free software; you can redistribute it and/or
9 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10 * License as published by the Free Software Foundation; either
11 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12 *
13 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
14 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
16 * Lesser General Public License for more details.
17 *
18 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19 * License along with this library; if not, write to the Free Software
20 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21 */
22
23 STRINGTABLE LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
24 BEGIN
25
26 /* MMSYS errors */
27 MMSYSERR_NOERROR, "Angitt kommando ble utført."
28 MMSYSERR_ERROR, "Udefinert ekstern feil."
29 MMSYSERR_BADDEVICEID, "En enhets-ID som er utenfor systemområdet ble brukt."
30 MMSYSERR_NOTENABLED, "Driveren var ikke Aktivert."
31 MMSYSERR_ALLOCATED, "Den Angitte enheten er allerede i bruk. Vent til den blir Ledig og prøv igjen."
32 MMSYSERR_INVALHANDLE, "Den Angitte enhetsreferansen er ugyldig."
33 MMSYSERR_NODRIVER, "Det er ingen Drivere installert på ditt system!\n"
34 MMSYSERR_NOMEM, "Det er ikke nok Minne til og utføre denne oppgaven. Avslutt Ett eller flere programmer For å frigjøre mer minne og prøv igjen."
35 MMSYSERR_NOTSUPPORTED, "Denne funksjonen støttes ikke. Bruk funksjonen Muligheter til å bestemme hvilke funksjoner og meldinger driveren skal støtte."
36 MMSYSERR_BADERRNUM, "Det ble oppgitt et feilnummer som ikke er definert i systemet."
37 MMSYSERR_INVALFLAG, "Et ugyldig flagg ble sendt til en systemfunksjon."
38 MMSYSERR_INVALPARAM, "En ugyldig parameter ble sendt til en systemfunksjon."
39
40 /* WAVE errors */
41 WAVERR_BADFORMAT, "Angitt format støttes ikke eller kan ikke oversettes. Bruk funksjonen Muligheter til å bestemme hvilke format som skal støttes."
42 WAVERR_STILLPLAYING, "Kan ikke utføre denne Operasjonen mens Media data fortsatt spilles av. Tilbakestill enheten eller vent til avspillingen av data er ferdig."
43 WAVERR_UNPREPARED, "Lydhodet var ikke klargjort. Bruk Prepare-funksjonen til å gjøre klart hodet og prøv igjen."
44 WAVERR_SYNC, "Kan ikke åpne enheten uten å bruke Flagget WAVE_ALLOWSYNC. Bruk flagget, og prøv igjen."
45
46 /* MIDI errors */
47 MIDIERR_UNPREPARED, "MIDI-hodet var ikke klargjort. Bruk Prepare-funksjonen til å klargjøre hodet og prøv igjen"
48 MIDIERR_STILLPLAYING, "Kan ikke utføre denne Operasjonen mens Media data fortsatt spilles av. Tilbakestill enheten eller vent til avspillingen av data er ferdig."
49 MIDIERR_NOMAP, "En MIDI liste ble ikke funnet. Det kan være et problem med Driveren eller MIDIMAP.CFG filen kan være korrupt eller mangler."
50 MIDIERR_NOTREADY, "Porten overfører allerede data til enheten. Vent til overføringen er ferdig og prøv igjen."
51 MIDIERR_NODEVICE, "Innstillingen for gjeldende MIDI-tilordning viser til en MIDI-enhet som ikke er installert. Bruk MIDI-tilordning til å redigere innstillingen."
52 MIDIERR_INVALIDSETUP, "Den gjeldene MIDI instillingen er skadet. Kopier den Orginale MIDIMAP.CFG filen til ReactOS system mappen og prøv igjen."
53
54 /* MCI errors */
55 MCIERR_INVALID_DEVICE_ID, "Ugyldig MCI enhets-ID. Bruk ID som ble returnert når MCI-enheten ble åpnet."
56 MCIERR_UNRECOGNIZED_KEYWORD, "Driveren kan ikke gjenngkjenne den angitte kommando parameter."
57 MCIERR_UNRECOGNIZED_COMMAND, "Driveren kan ikke gjennkjenne den angitte kommandoen."
58 MCIERR_HARDWARE, "Det er et Problem med media enheten. Kontroller at enheten virker, eller kontakt produsenten."
59 MCIERR_INVALID_DEVICE_NAME, "Den Angitte enheten er ikke åpen, eller gjenkjennes ikke av MCI."
60 MCIERR_OUT_OF_MEMORY, "Ikke nok minne til og utføre denne Oppgaven. \nAvslutt En eller flere programmer For å frigjøre mer minne og prøv igjen."
61 MCIERR_DEVICE_OPEN, "Enhetsnavnet er allerede brukt som alias i programmet. Bruk et unikt alias."
62 MCIERR_CANNOT_LOAD_DRIVER, "Det oppstod en ukjent feil under innlasting av enhetsdriveren."
63 MCIERR_MISSING_COMMAND_STRING,"Ingen kommando var angitt."
64 MCIERR_PARAM_OVERFLOW, "Utdatastringen var for stor til og passe i returbufferen. Øk størrelsen på bufferen."
65 MCIERR_MISSING_STRING_ARGUMENT, "Angitt kommando krever en parameter for tegnstreng. Oppgi en parameter."
66 MCIERR_BAD_INTEGER, "Det angitte heltall er ugyldig for denne kommandoen."
67 MCIERR_PARSER_INTERNAL, "Enhetsdriveren returnerte en ugyldig Returtype. Kontakt produsenten for å få ny driver."
68 MCIERR_DRIVER_INTERNAL, "Det er et problem med enhetsdriveren. Kontakt produsenten for å få ny driver."
69 MCIERR_MISSING_PARAMETER, "Den angitte Kommandoen krever en parameter. Oppgi en parameter."
70 MCIERR_UNSUPPORTED_FUNCTION, "MCI-enheten du bruker støtter ikke angitt kommando."
71 MCIERR_FILE_NOT_FOUND, "Kan ikke finne den angitte filen. Kontroller at banen og filnavnet er riktig."
72 MCIERR_DEVICE_NOT_READY, "Enhetsdriveren er ikke klar."
73 MCIERR_INTERNAL, "Et problem oppstod under initialisering av MCI. Prøv og restarte ReactOS."
74 MCIERR_DRIVER, "Det er et Problem med enhets-driveren. Driveren ble avsluttet. Cannot access error."
75 MCIERR_CANNOT_USE_ALL, "Kan ikke bruke 'alt' som enhetsnavn sammen med angitt kommando."
76 MCIERR_MULTIPLE, "Det har oppstått feil på flere enheter. Skriv inn kommando og enhet hver for seg for å finne ut hvilke enheter det er feil på."
77 MCIERR_EXTENSION_NOT_FOUND, "Kan ikke bestemme enhetstypen ut fra oppgitt filtype."
78 MCIERR_OUTOFRANGE, "Den angitte parameter er utenfor rekkevidde for den angitte kommandoen."
79 MCIERR_FLAGS_NOT_COMPATIBLE, "Angitte parametere kan ikke brukes sammen."
80 MCIERR_FILE_NOT_SAVED, "Kan ikke lagre filen. Kontroller at du har nok diskplass, eller om du fremdeles er koblet til nettverket."
81 MCIERR_DEVICE_TYPE_REQUIRED, "Kan ikke finne den angitte enheten. Kontroller at enheten er installert, eller om enhetsnavnet er riktig."
82 MCIERR_DEVICE_LOCKED, "Enheten lukkes. Vent noen sekunder, og prøv igjen."
83 MCIERR_DUPLICATE_ALIAS, "Angitt alias er allerede brukt i programmet. Bruk et unikt alias."
84 MCIERR_BAD_CONSTANT, "Den angitte parameter er ugyldig for denne kommandoen."
85 MCIERR_MUST_USE_SHAREABLE, "Enhetsdriveren er allerede i bruk. Hvis du vil dele den, bruker du parameteren 'shareable' under hver 'open'-kommando."
86 MCIERR_MISSING_DEVICE_NAME, "Den Angitte kommando krever et alias, fil-, driver- eller enhetsnavn. Oppgi et navn."
87 MCIERR_BAD_TIME_FORMAT, "Ugyldig verdi for klokkeslettformatet. Finn gyldige format i MCI dokumentasjonen."
88 MCIERR_NO_CLOSING_QUOTE, "Det mangler et anførselstegn etter parameterverdien."
89 MCIERR_DUPLICATE_FLAGS, "En parameter eller verdi har blitt angitt flere ganger."
90 MCIERR_INVALID_FILE, "Filen kan ikke spilles på angitt MCI-enhet. Filen kan være ødelagt, eller i feil format."
91 MCIERR_NULL_PARAMETER_BLOCK, "En tom parameterblokk ble sendt til MCI."
92 MCIERR_UNNAMED_RESOURCE, "Kan ikke lagre en fil uten navn. Oppgi et filnavn."
93 MCIERR_NEW_REQUIRES_ALIAS, "Du må angi et alias når du bruker parameteren 'new'."
94 MCIERR_NOTIFY_ON_AUTO_OPEN, "Kan ikke bruke 'notify' flagget med enheter som åpnes automatisk."
95 MCIERR_NO_ELEMENT_ALLOWED, "Kan ikke bruke filnavnet sammen med angitt enhet."
96 MCIERR_NONAPPLICABLE_FUNCTION, "Kan ikke utføre kommandoene i oppgitt rekkefølge. Rett kommandorekkefølgen, og prøv igjen."
97 MCIERR_ILLEGAL_FOR_AUTO_OPEN, "Kan ikke utføre angitt kommando på en enhet som åpnes automatisk. Vent til enheten er lukket, og prøv igjen."
98 MCIERR_FILENAME_REQUIRED, "Filnavnet er ugyldig. Filnavnet kan ikke bestå av mer enn 8 tegn, fulgt av punktum og filtype."
99 MCIERR_EXTRA_CHARACTERS, "En streng som står i anførselstegn, kan ikke etterfølges av flere tegn."
100 MCIERR_DEVICE_NOT_INSTALLED, "Den angitte enheten er ikke installert på systemet. Bruk Driver instillingen i Kontrollpanel For å installere enheten."
101 MCIERR_GET_CD, "Får ikke tilgang til filen eller MCI-enheten. Prøv å endre katalogene, eller start maskinen på nytt."
102 MCIERR_SET_CD, "Får ikke tilgang til filen eller MCI-enheten fordi programmet ikke kan bytte mappe."
103 MCIERR_SET_DRIVE, "Får ikke tilgang til filen eller MCI-enheten fordi programmet ikke kan bytte stasjon."
104 MCIERR_DEVICE_LENGTH, "Angi et enhets eller drivernavn som inneholder mindre enn 79 tegn."
105 MCIERR_DEVICE_ORD_LENGTH, "Angi et enhets eller drivernavn som inneholder mindre enn 69 tegn."
106 MCIERR_NO_INTEGER, "Angitt kommando krever et heltall som parameter."
107 MCIERR_WAVE_OUTPUTSINUSE, "Alle lydenheter som kan spille filer med gjeldende format, er i bruk. Vent til en av enhetene er ledig, og prøv igjen."
108 MCIERR_WAVE_SETOUTPUTINUSE, "Kan ikke bruke gjeldende lydenhet til avspilling fordi den er i bruk. Vent til enheten er ledig, og prøv igjen."
109 MCIERR_WAVE_INPUTSINUSE, "Alle lydenheter som kan spille inn filer med gjeldende format, er i bruk. Vent til en av enhetene er ledig, og prøv igjen."
110 MCIERR_WAVE_SETINPUTINUSE, "Kan ikke stille gjeldende lydenheter inn for opptak fordi enheten allerede er i bruk. Vent til en av enhetene er ledig, og prøv igjen."
111 MCIERR_WAVE_OUTPUTUNSPECIFIED, "Alle kompitable avspillingsenheter kan brukes."
112 MCIERR_WAVE_INPUTUNSPECIFIED, "Alle kompitable innspillingsenheter kan brukes."
113 MCIERR_WAVE_OUTPUTSUNSUITABLE, "Ingen lydenheter som kan spille av gjeldende format er installert. Bruk Driver instillingen for å installere lydenheten."
114 MCIERR_WAVE_SETOUTPUTUNSUITABLE,"Enheten du prøver å spille til, gjenkjenner ikke gjeldende filformat."
115 MCIERR_WAVE_INPUTSUNSUITABLE, "Ingen lydenhet som kan spille inn gjeldende format er installert. Bruk Driver instillingen for å installere lydenheten."
116 MCIERR_WAVE_SETINPUTUNSUITABLE, "Enheten du prøver å spille inn fra kan ikke gjenkjenne gjeldende filformat."
117 MCIERR_NO_WINDOW, "Det finnes ingen visningsvinduer."
118 MCIERR_CREATEWINDOW, "Kan ikke opprette eller bruke vindu."
119 MCIERR_FILE_READ, "Kan ikke lese den angitte filen. Kontroller at filen fremdeles eksisterer og at du har nok diskplass eller om du er koblet til nettverket."
120 MCIERR_FILE_WRITE, "Kan ikke skrive til den angitte filen. Kontroller at du har nok diskplass eller om du er koblet til nettverket."
121 MCIERR_SEQ_DIV_INCOMPATIBLE, "Kan ikke bruke tidsformatet til sangpekeren og SMPTE samtidig."
122 MCIERR_SEQ_NOMIDIPRESENT, "Systemet har ingen installerte MIDI enheter. Bruk Driver instillingen i Kontrollpanel for å installere en MIDI Driver."
123 MCIERR_SEQ_PORT_INUSE, "Den angitte MIDI porten er allerede i bruk. Vent til den er ledig, og prøv igjen."
124 MCIERR_SEQ_PORT_MAPNODEVICE, "Innstillingen for gjeldende MIDI-tilordning viser til en MIDI-enhet som ikke er installert på systemet. Bruk MIDI-tilordning fra Kontrollpanelet til å redigere innstillingen."
125 MCIERR_SEQ_PORT_MISCERROR, "En feil oppstod med den angitte porten."
126 MCIERR_SEQ_PORT_NONEXISTENT, "Den angitte MIDI enheten er ikke installert på systemet. Bruk Driver instillingen i Kontrollpanel for å installere en MIDI enhet."
127 MCIERR_SEQ_PORTUNSPECIFIED, "Systemet har ingen MIDI port angitt."
128 MCIERR_SEQ_TIMER, "Alle tidtakere for multimedia er i bruk i andre programmer. Avslutt en av disse programmene og prøv igjen."
129
130 END