[TRANSLATION] Polish translation update (#3233)
[reactos.git] / modules / rostests / win32 / advapi32 / eventlog / MyEventProvider.mc
1 ; // MyEventProvider.mc
2
3 ; // This is the header section.
4
5
6 SeverityNames=(Success=0x0:STATUS_SEVERITY_SUCCESS
7 Informational=0x1:STATUS_SEVERITY_INFORMATIONAL
8 Warning=0x2:STATUS_SEVERITY_WARNING
9 Error=0x3:STATUS_SEVERITY_ERROR
10 )
11
12
13 FacilityNames=(System=0x0:FACILITY_SYSTEM
14 Runtime=0x2:FACILITY_RUNTIME
15 Stubs=0x3:FACILITY_STUBS
16 Io=0x4:FACILITY_IO_ERROR_CODE
17 )
18
19 LanguageNames=(English=0x409:MSG00409
20 Polish=0x415:MSG00415)
21
22
23 ; // The following are the categories of events.
24
25 MessageIdTypedef=WORD
26
27 MessageId=0x1
28 SymbolicName=NETWORK_CATEGORY
29 Language=English
30 Network Events
31 .
32 Language=Polish
33 Zdarzenia sieciowe
34 .
35
36 MessageId=0x2
37 SymbolicName=DATABASE_CATEGORY
38 Language=English
39 Database Events
40 .
41 Language=Polish
42 Zdarzenia bazy danych
43 .
44
45 MessageId=0x3
46 SymbolicName=UI_CATEGORY
47 Language=English
48 UI Events
49 .
50 Language=Polish
51 Zdarzenia interfejsu użytkownika
52 .
53
54
55 ; // The following are the message definitions.
56
57 MessageIdTypedef=DWORD
58
59 MessageId=0x100
60 Severity=Error
61 Facility=Runtime
62 SymbolicName=MSG_INVALID_COMMAND
63 Language=English
64 The command is not valid.
65 .
66 Language=Polish
67 To polecenie jest nieprawidłowe.
68 .
69
70
71 MessageId=0x101
72 Severity=Error
73 Facility=System
74 SymbolicName=MSG_BAD_FILE_CONTENTS
75 Language=English
76 File %1 contains content that is not valid.
77 .
78 Language=Polish
79 Plik %1 ma nieprawidłową zawartość.
80 .
81
82 MessageId=0x102
83 Severity=Warning
84 Facility=System
85 SymbolicName=MSG_RETRIES
86 Language=English
87 There have been %1 retries with %2 success! Disconnect from
88 the server and try again later.
89 .
90 Language=Polish
91 Podjęto %1 ponownych prób, %2 zakończyło się sukcesem! Odłącz
92 od serwera i spróbuj ponownie później.
93 .
94
95 MessageId=0x103
96 Severity=Informational
97 Facility=System
98 SymbolicName=MSG_COMPUTE_CONVERSION
99 Language=English
100 %1 %%4096 = %2 %%4097.
101 .
102 Language=Polish
103 %1 %%4096 = %2 %%4097.
104 .
105
106
107 ; // The following are the parameter strings */
108
109
110 MessageId=0x1000
111 Severity=Success
112 Facility=System
113 SymbolicName=QUARTS_UNITS
114 Language=English
115 quarts%0
116 .
117 Language=Polish
118 kwarty%0
119 .
120
121 MessageId=0x1001
122 Severity=Success
123 Facility=System
124 SymbolicName=GALLONS_UNITS
125 Language=English
126 gallons%0
127 .
128 Language=Polish
129 galony%0
130 .
131