Merge aicom-network-branch (without NDIS changes for now)
[reactos.git] / reactos / base / applications / cacls / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: applications/cacls/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2008-02-29
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 STRINGTABLE DISCARDABLE
9 BEGIN
10
11 IDS_HELP, "Zobrazí nebo zmìní seznamy øízení pøístupu (ACL) k souborùm\n\n\
12 CACLS názvu [/T] [/E] [/C] [/G u\9eivatel:oprávnìní [...]] [/R u\9eivatel [...]]\n\
13 [/P u\9eivatel:oprávnìní [...]] [/D u\9eivatel [...]]\n\
14 názvu_soubori Zobrazí ACL.\n\
15 /T Zmìní ACL urèených souborù\n\
16 v aktuálním adresáøi a v\9aech podadresáøích.\n\
17 /E Místo nahrazení ACL jej upraví.\n\
18 /C Pøi chybách odmítnutí pøístupu pokraèuje.\n\
19 /G u\9eivatel:oprávnìní Udìlí urèenému u\9eivateli pøístupová oprávnìní.\n\
20 Oprávnìní mù\9ee být: R Èíst\n\
21 W Zapisovat\n\
22 C Mìnit (zapisovat)\n\
23 F Úplné øízení\n\
24 /R u\9eivatel Odvolá pøístupová oprávnìní urèeného u\9eivatele\n\
25 (platné pouze s parametrem /E).\n\
26 /P u\9eivatel:oprávnìní Nahradí pøístupová oprávnìní urèeného u\9eivatele.\n\
27 Oprávnìní mù\9ee být: N \8eádné\n\
28 R Èíst\n\
29 W Zapisovat\n\
30 C Mìnit (zapisovat)\n\
31 F Úplné øízení\n\
32 /D u\9eivatel Odepøe pøístup urèenému u\9eivateli.\n\
33 Pro urèení více ne\9e jednoho souboru mohou být v pøíkazu pou\9eity zástupné znaky.\n\
34 V pøíkazu mù\9eete urèit více ne\9e jednoho u\9eivatele.\n\n\
35 Zkratky:\n\
36 CI - Dìdit kontejner.\n\
37 ACE bude dìdìno adresáøi.\n\
38 OI - Dìdit objekt.\n\
39 ACE bude dìdìno soubory.\n\
40 IO - Pouze dìdit.\n\
41 ACE se nepou\9eije na aktuální adresáø èi soubor.\n"
42
43 IDS_ABBR_CI, "(CI)"
44 IDS_ABBR_OI, "(OI)"
45 IDS_ABBR_IO, "(IO)"
46 IDS_ABBR_FULL, "F"
47 IDS_ABBR_READ, "R"
48 IDS_ABBR_WRITE, "W"
49 IDS_ABBR_CHANGE, "C"
50 IDS_ABBR_NONE, "N"
51 IDS_ALLOW, ""
52 IDS_DENY, "(DENY)"
53 IDS_SPECIAL_ACCESS, "(zvlá\9atní pøístup:)"
54 IDS_GENERIC_READ, "GENERIC_READ"
55 IDS_GENERIC_WRITE, "GENERIC_WRITE"
56 IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERIC_EXECUTE"
57 IDS_GENERIC_ALL, "GENERIC_ALL"
58 IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE, "FILE_GENERIC_EXECUTE"
59 IDS_FILE_GENERIC_READ, "FILE_GENERIC_READ"
60 IDS_FILE_GENERIC_WRITE, "FILE_GENERIC_WRITE"
61 IDS_FILE_READ_DATA, "FILE_READ_DATA"
62 IDS_FILE_WRITE_DATA, "FILE_WRITE_DATA"
63 IDS_FILE_APPEND_DATA, "FILE_APPEND_DATA"
64 IDS_FILE_READ_EA, "FILE_READ_EA"
65 IDS_FILE_WRITE_EA, "FILE_WRITE_EA"
66 IDS_FILE_EXECUTE, "FILE_EXECUTE"
67 IDS_FILE_DELETE_CHILD, "FILE_DELETE_CHILD"
68 IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES, "FILE_READ_ATTRIBUTES"
69 IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES, "FILE_WRITE_ATTRIBUTES"
70 IDS_MAXIMUM_ALLOWED, "MAXIMUM_ALLOWED"
71 IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY, "ACCESS_SYSTEM_SECURITY"
72 IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL, "SPECIFIC_RIGHTS_ALL"
73 IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED, "STANDARD_RIGHTS_REQUIRED"
74 IDS_SYNCHRONIZE, "SYNCHRONIZE"
75 IDS_WRITE_OWNER, "WRITE_OWNER"
76 IDS_WRITE_DAC, "WRITE_DAC"
77 IDS_READ_CONTROL, "READ_CONTROL"
78 IDS_DELETE, "DELETE"
79 IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL, "STANDARD_RIGHTS_ALL"
80 END