[CHARMAP]
[reactos.git] / reactos / base / applications / charmap / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 293, 205 //233
4 CAPTION "Tegnkart"
5 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX
7 BEGIN
8 LTEXT "Skrift:", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
9 COMBOBOX IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
10 PUSHBUTTON "Hjelp", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
11 CONTROL "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
12 LTEXT "Kopier følgende tegn:", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
13 CONTROL "",IDC_TEXTBOX,RICHEDIT_CLASS,ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
14 DEFPUSHBUTTON "Velg", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
15 PUSHBUTTON "Kopier", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
16 //AUTOCHECKBOX "Avansert visning", IDC_ADVVIEW, 10, 204, 64, 9, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
17 //EDITTEXT IDC_DISPLAY, 8, 217, 278, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
18 END
19
20 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
21 CAPTION "Om Tegnkart"
22 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
23 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
24 BEGIN
25 LTEXT "Tegnkart v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
26 PUSHBUTTON "Lukk", IDOK, 75, 162, 44, 15
27 ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
28 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
29 END
30
31 STRINGTABLE DISCARDABLE
32 BEGIN
33 IDS_LICENSE "Dette programmet er gratis programvare; du kan distribuere det og/eller endre det under betingelsene av GNU General Public License som er utgitt av Free Software Foundation; version 2 av lisensen, eller (etter din mening) alle senere versjoner.\r\n\r\nDette programmet er utgitt i håp for at det skal kunne brukes, men DET ER INGEN GARANTIER; uten heller forutsatt garantier av SALGBARHET eller SIKKETHET FOR EN ENKELTHET FORMÅL. Se på GNU General Public Lisensen for mere detaljer.\r\n\r\nDu skal ha motatt en kopi av GNU General Public Lisensen sammen med denne programmet; hvis du ikke har motatt det, skriv til Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
34 IDS_ABOUT "O&m..."
35 END