[TRANSLATION] Romanian resources maintenance by Ștefan Fulea
[reactos.git] / reactos / base / applications / charmap / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * FILE: base/applications/charmap/lang/ro-RO.rc
3 * ReactOS Project (http://www.reactos.org)
4 * TRANSLATOR: Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
8
9 IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 292, 224
10 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
11 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE
12 BEGIN
13 LTEXT "F&ont:", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
14 COMBOBOX IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE |
15 WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
16 PUSHBUTTON "&Manual…", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
17 CONTROL "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP |
18 WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
19 LTEXT "C&aractere de copiat:", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
20 CONTROL "", IDC_TEXTBOX, RICHEDIT_CLASS, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER |
21 WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
22 DEFPUSHBUTTON "S&electează", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
23 PUSHBUTTON "&Copiază", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
24 CONTROL "Mod a&vansat", IDC_CHECK_ADVANCED, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
25 WS_TABSTOP, 8, 208, 95, 10
26 END
27
28 IDD_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 292, 64
29 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
30 FONT 8, "MS Shell Dlg"
31 BEGIN
32 LTEXT "Co&dificare:", IDC_STATIC, 8, 8, 48, 8
33 COMBOBOX IDC_COMBO_CHARSET, 72, 4, 116, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
34 LTEXT "&Grupare după:", IDC_STATIC, 8, 28, 50, 8
35 COMBOBOX IDC_COMBO_GROUPBY, 72, 24, 116, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
36 PUSHBUTTON "&Caută", IDC_BUTTON_SEARCH, 200, 44, 50, 14
37 EDITTEXT IDC_EDIT_SEARCH, 72, 44, 116, 14, ES_AUTOHSCROLL
38 LTEXT "Căuta&re:", IDC_STATIC, 8, 48, 42, 8
39 LTEXT "&Unicode:", IDC_STATIC, 200, 8, 30, 8
40 EDITTEXT IDC_EDIT_UNICODE, 236, 4, 28, 12, ES_AUTOHSCROLL
41 END
42
43 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 16, 270, 182
44 CAPTION "Despre"
45 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
46 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
47 BEGIN
48 LTEXT "Hartă de caractere v0.1\nDrept de autor (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)\nTraducere de Ștefan Fulea (stefan.fulea@mail.md)", IDC_STATIC, 48, 7, 210, 36
49 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 105, 162, 44, 15
50 ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
51 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 254, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL |
52 WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
53 END
54
55 STRINGTABLE
56 BEGIN
57 IDS_LICENSE "Această aplicație este publică; fiind permisă modificarea și/sau (re)distribuția sa în termenii Licenței Publice Generale GNU publicată de Free Software Foundation; sau versiunea 2 a Licenței, sau (la alegere) a oricărei versiuni ulterioare.\r\n\r\nAceastă aplicație este distribuită doar în speranța de a fi utilă, FĂRĂ însă NICI O GARANȚIE; nici măcar cu garanția implicită a VANDABILITĂȚII sau a UTILITĂȚII ÎNTR-UN SCOP ANUME. Pentru mai multe detalii consultați Licența Publică Generală GNU.\r\n\r\nPuteți vedea această licență aici:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html\r\n\r\nDe asemenea puteți consulta traduceri neoficiale ale acestei licențe aici:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/translations.html"
58 IDS_ABOUT "&Despre…"
59 IDS_TITLE "Hartă de caractere"
60 END