b2a973e1ac3de89105013695354bc368b1048d07
[reactos.git] / reactos / base / applications / cmdutils / eventcreate / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 STRINGTABLE
6 BEGIN
7 IDS_USAGE "Kullanım bilgisi için ""EVENTCREATE /?"" yazınız.\n"
8 IDS_HELP "\n\
9 EVENTCREATE [/S bilgisayar [/U [etki alanı\\]kullanıcı [/P şifre]]] \n\
10 /ID olay kimliği {[/L kayıt adı] | [/SO kaynak]} /T tür /C ulam\n\
11 /D tanım\n\
12 \n\
13 Tanım:\n\
14 Bu araç, bir yöneticiye belirli bir olay kaydı içinde husûsî bir olay\n\
15 oluşturmayı sağlar.\n\
16 \n\
17 Değişkenler:\n\
18 /S bilgisayar Bağlanacak uzak bilgisayarı belirtir.\n\
19 \n\
20 /U [etki alanı\\]kullanıcı Altında komutun çalışacağı kullanıcı hesâbını\n\
21 belirtir.\n\
22 \n\
23 /P [şifre] Kullanıcı hesâbının şifresini belirtir.\n\
24 Kullanılmazsa girdi için sorar.\n\
25 \n\
26 /L kayıt adı Oluşturulacak olayın kayıt adını belirtir.\n\
27 Geçerli adlar şunlardır:\n\
28 Uygulama, Dizge, Güvenlik\n\
29 (İkincisi yalnızca DİZGE hesâbına ayrılmıştır.)\n\
30 \n\
31 /SO kaynak Olay için kullanılacak kaynak adını belirtir.\n\
32 (Belirtilmezse ön tanımlı kaynak adı\n\
33 ""eventcreate"" olacaktır.)\n\
34 Geçerli bir kaynak, rastgele bir dizgi olabilir ve olayı\n\
35 oluşturan uygulamayı veyâ bileşeni belirtmelidir.\n\
36 \n\
37 /T tür Oluşturulacak olayın türünü belirtir.\n\
38 Geçerli türler: SUCCESS, ERROR, WARNING,\n\
39 INFORMATION.\n\
40 \n\
41 /C ulam Olaya göre olay ulamını (tamsayı) belirtir.\n\
42 \n\
43 /ID olay kimliği Olaya göre olay kimliğini belirtir. Bu\n\
44 0 ile 65535 arasında bir tamsayı olmalıdır.\n\
45 \n\
46 /D tanım Yeni oluşturulan olay için kullanılacak\n\
47 tanımı belirtir.\n\
48 \n\
49 /? Bu yardım görüntülüğünü görüntüler.\n\
50 "
51 IDS_INVALIDSWITCH "Geçersiz değişken - ""%s"".\n"
52 IDS_BADSYNTAX_0 "Geçersiz komut yatacı yazımı.\n"
53 IDS_BADSYNTAX_1 "Geçersiz komut yatacı yazımı. ""%s"" seçeneği bir değer gerektirir.\n"
54 IDS_BADSYNTAX_2 "Geçersiz komut yatacı yazımı. ""%s"" seçeneği için değer boş olamaz.\n"
55 IDS_BADSYNTAX_3 "Geçersiz komut yatacı yazımı. Değer ""%s"", ""%s"" seçeneği için izin verilmedi.\n"
56 IDS_BADSYNTAX_4 "Geçersiz komut yatacı yazımı. ""%s"" seçeneği için değer belirtilemiyor.\n"
57 IDS_BADSYNTAX_5 "Geçersiz komut yatacı yazımı. ""%s"" seçeneğine %lu kezden çok izin verilmiyor.\n"
58 IDS_BADSYNTAX_6 "Geçersiz komut yatacı yazımı. Zorunlu ""%s"" seçeneği yok.\n"
59 // IDS_BADSYNTAX_7 "Geçersiz komut yatacı yazımı. ""%s"" seçeneği için değer izin verilen aralığın dışında.\n"
60 IDS_BADSYNTAX_7 "Geçersiz komut yatacı yazımı. ""%s"" seçeneği için değer %d ile %d arasında olmalı.\n"
61
62 IDS_LOG_NOT_FOUND """%s"" kaydı yok. Olay oluşturulamıyor.\n"
63 IDS_SOURCE_NOCREATE "Kayıt adı belirtilmediğinden yeni kaynak oluşturulamıyor.\nKayıt adını belirtmek için lütfen /L seçeneğini kullanınız.\n"
64 IDS_SOURCE_EXISTS "Kaynak ""%s"" kaydında önceden var ve çoğaltılamaz.\n"
65 IDS_SOURCE_NOT_CUSTOM "Le paramètre Source est utilisé pour identifier les scripts/applications\npersonnalisées (pas les applications installées).\n"
66
67 IDS_SUCCESS_1 "İşlem başarılı: ""%s"" türünde bir olay ""%s"" kaydında oluşturuldu.\n"
68 IDS_SUCCESS_2 "İşlem başarılı: ""%s"" türünde bir olay ""%s"" kaynağıyla oluşturuldu.\n"
69 IDS_SUCCESS_3 "İşlem başarılı: ""%s"" türünde bir olay ""%s"" kaydında ""%s"" kaynağıyla oluşturuldu.\n"
70 IDS_SWITCH_UNIMPLEMENTED """%s"" seçeneği şimdilik desteklenmiyor, sıkıntı için üzgünüm!\n"
71 END
72