[NTDLL]
[reactos.git] / reactos / base / applications / cmdutils / more / lang / lt-LT.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS more command
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/applications/cmdutils/more/lang/lt-LT.rc
5 * PURPOSE: Lithuanian Language File
6 * TRANSLATOR: Vytis "CMan" Girdþijauskas (cman@cman.us)
7 * DATE: 2007-09-23
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_DEFAULT
11
12 STRINGTABLE DISCARDABLE
13 BEGIN
14 IDS_USAGE, "Atvaizduoja duomenis puslapiais.\n\n\
15 MORE < [Diskas:][Kelias iki bylos]Bylos vardas\n\
16 Komanda | MORE \n\
17 MORE [Diskas:][Kelias iki bylos]Bylos vardas\n\n\
18 [Diskas:][Kelias iki bylos]Bylos vardas Byla, kurios turinys turi bûti\n\
19 atvaizduotas.\n\
20 Komanda Komanda, kurios rezultatas turi\n\
21 bûti atvaizduotas.\n\n\
22 Pasirodþius raginimui ""-- Toliau --"" spauskite bet kurá klaviðà, kad\n\
23 pamatytumëte sekantá puslapá.\n"
24
25 IDS_CONTINUE, " -- Toliau (100%) -- "
26 IDS_FILE_ACCESS, "Nepavyko atverti bylos %s."
27 END