[REG][DESKADP] Update polish translation. Based on a patch by Adam Stachowicz. CORE...
[reactos.git] / reactos / base / applications / cmdutils / reg / lang / pl-PL.rc
1 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 STRINGTABLE
4 {
5 STRING_USAGE, "Składnia tego polecenia:\n\nREG [ ADD | DELETE | QUERY ]\nREG polecenie /?\n"
6 STRING_ADD_USAGE, "REG ADD nazwa_klucza [/v nazwa_wartości | /ve] [/t typ] [/s separator] [/d dane] [/f]\n"
7 STRING_DELETE_USAGE, "REG DELETE nazwa_klucza [/v nazwa_wartości | /ve | /va] [/f]\n"
8 STRING_QUERY_USAGE, "REG QUERY nazwa_klucza [/v nazwa_wartości | /ve] [/s]\n"
9 STRING_SUCCESS, "Operacja zakończona pomyślnie\n"
10 STRING_INVALID_KEY, "Błąd: Niewłaściwa nazwa klucza\n"
11 STRING_INVALID_CMDLINE, "Błąd: Niewłaściwe parametry wiersza poleceń\n"
12 STRING_NO_REMOTE, "Błąd: Nie można dodać kluczy do zdalnej maszyny\n"
13 STRING_CANNOT_FIND, "Błąd: System nie mógł znaleźć podanej wartości lub klucza rejestru\n"
14 STRING_UNSUPPORTED_TYPE, "Błąd: Nieobsługiwany typ\n"
15 }