[APPLICATIONS]
[reactos.git] / reactos / base / applications / cmdutils / taskkill / lang / sq-AL.rc
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TR: 29-11-2013
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
6
7 STRINGTABLE
8 BEGIN
9 STRING_USAGE "taskkill [/?] [/f] [/im ProcessName | /pid ProcessID]\n"
10 STRING_INVALID_OPTION "Gabim: Panjohur ose i pavlefshëm opsioni linjes komandes i specifikuar.\n"
11 STRING_INVALID_PARAM "Gabim: Pavlefshëm parametri i specifikuar ne linjen e komandes.\n"
12 STRING_MISSING_OPTION "Gabim: Njera nga opsionet /im ose /pid duhet te specifikohet.\n"
13 STRING_MISSING_PARAM "Gabim: Opsioni %1 kalon parametrin i linjes se komandes.\n"
14 STRING_MUTUAL_EXCLUSIVE "Gabim: Opsioni /im dhe /pid janë exclusiv reciprokisht.\n"
15 STRING_CLOSE_PID_SEARCH "Mbyll mesazhin e derguar ne dritaren e nivelin-lart te proceseve me PID %1!u!.\n"
16 STRING_CLOSE_PROC_SRCH "Mbyll mesazhin e derguar ne dritaren e nivelin-lart te proceseve ""%1"" me PID %2!u!.\n"
17 STRING_TERM_PID_SEARCH "Proceso me PID %1!u! u mbyll me force.\n"
18 STRING_TERM_PROC_SEARCH "Proces ""%1"" me PID %2!u! u mbyll me force.\n"
19 STRING_SEARCH_FAILED "Gabim: Nuk u gjend procesi ""%1"".\n"
20 STRING_ENUM_FAILED "Gabim: Në pamundësi për të numëruar listën proceseve.\n"
21 STRING_TERMINATE_FAILED "Gabim: Pamundur mbyllja e proceseve ""%1"".\n"
22 STRING_SELF_TERMINATION "Gabim: Procesi vetë-përfundimi nuk është i lejuar.\n"
23 END