[HEADERS]
[reactos.git] / reactos / base / applications / dxdiag / lang / nl-NL.rc
1 LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_MAIN_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 478, 280
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |
5 WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
6 WS_THICKFRAME
7 CAPTION "Diagnostisch hulpprogramma voor ReactX"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 CONTROL "Tab1",IDC_TAB_CONTROL,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,2,2,474,250
11 PUSHBUTTON "&Help", IDC_BUTTON_HELP, 2, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
12 DEFPUSHBUTTON "&Volgende Pagina", IDC_BUTTON_NEXT, 257, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
13 PUSHBUTTON "&Alle gegevens opslaan...", IDC_BUTTON_SAVE_INFO, 311, 261, 110, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
14 PUSHBUTTON "&Afsluiten", IDC_BUTTON_EXIT, 425, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
15 END
16
17 IDD_SYSTEM_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
18 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
19 FONT 8, "MS Shell Dlg"
20 BEGIN
21 LTEXT "Dit hulpprogramma geeft gedetailleerde information over de op dit systeem geïnstalleerde ReactX-onderdelen en stuurprogrammas.", -1, 10, 10, 443, 17
22 LTEXT "Als u weet welk gebied het probleem veroorzaakt, kunt u hierboven op het desbetreffende tabblad klikken. Weet u dit niet, dan klikt u op de knop ""Volgende pagina"" om elke pagina te bekijken.", -1, 10, 30, 443, 25
23 GROUPBOX "Systeeminfo", -1, 10, 55, 443, 130, SS_RIGHT
24 LTEXT "Huidige Datum/Tijd:", -1, 70, 70, 80, 10, SS_RIGHT
25 LTEXT "Computernaam:", -1, 70, 80, 80, 10, SS_RIGHT
26 LTEXT "Besturingssysteem:", -1, 70, 90, 80, 10, SS_RIGHT
27 LTEXT "Taal:", -1, 70, 100, 80, 10, SS_RIGHT
28 LTEXT "Systeemfabrikant:", -1, 70, 110, 80, 10, SS_RIGHT
29 LTEXT "Systeemmodel:", -1, 70, 120, 80, 10, SS_RIGHT
30 LTEXT "BIOS:", -1, 70, 130, 80, 10, SS_RIGHT
31 LTEXT "Processor:", -1, 70, 140, 80, 10, SS_RIGHT
32 LTEXT "Geheugen:", -1, 70, 150, 80, 10, SS_RIGHT
33 LTEXT "Wisselbestand:", -1, 70, 160, 80, 10, SS_RIGHT
34 LTEXT "ReactX-Versie:", -1, 70, 170, 80, 10, SS_RIGHT
35 LTEXT "", IDC_STATIC_TIME, 155, 70, 195, 10, SS_LEFT
36 LTEXT "", IDC_STATIC_COMPUTER, 155, 80, 195, 10, SS_LEFT
37 LTEXT "", IDC_STATIC_OS, 155, 90, 195, 10, SS_LEFT
38 LTEXT "", IDC_STATIC_LANG, 155, 100, 195, 10, SS_LEFT
39 LTEXT "", IDC_STATIC_MANU, 155, 110, 195, 10, SS_LEFT
40 LTEXT "", IDC_STATIC_MODEL, 155, 120, 195, 10, SS_LEFT
41 LTEXT "", IDC_STATIC_BIOS, 155, 130, 195, 10, SS_LEFT
42 LTEXT "", IDC_STATIC_PROC, 155, 140, 195, 10, SS_LEFT
43 LTEXT "", IDC_STATIC_MEM, 155, 150, 195, 10, SS_LEFT
44 LTEXT "", IDC_STATIC_SWAP, 155, 160, 195, 10, SS_LEFT
45 LTEXT "", IDC_STATIC_VERSION, 155, 170, 195, 10, SS_LEFT
46 END
47
48 IDD_DISPLAY_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
49 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
50 FONT 8, "MS Shell Dlg"
51 BEGIN
52 GROUPBOX "Apparaat", -1, 10, 10, 250, 100
53 RTEXT "Naam:", -1, 20, 25, 70, 10
54 RTEXT "Fabrikans:", -1, 20, 35, 70, 10
55 RTEXT "Chip-type:", -1, 20, 45, 70, 10
56 RTEXT "DAC-type:", -1, 20, 55, 70, 10
57 RTEXT "Totaal geheugen:", -1, 20, 65, 70, 10
58 RTEXT "Huidige resolutie:", -1, 20, 75, 70, 10
59 RTEXT "Beeldscherm:", -1, 20, 85, 70, 10
60 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_ID, 95, 25, 150, 10
61 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VENDOR, 95, 35, 150, 10
62 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_CHIP, 95, 45, 150, 10
63 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DAC, 95, 55, 150, 10
64 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MEM, 95, 65, 150, 10
65 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MODE, 95, 75, 150, 10
66 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MONITOR, 95, 85, 150, 10
67
68 GROUPBOX "Stuurprogramma's", -1, 270, 10, 190, 100
69 RTEXT "Stuurprogramma:", -1, 275, 25, 55, 10
70 RTEXT "Versie:", -1, 275, 35, 55, 10
71 RTEXT "Datum:", -1, 275, 45, 55, 10
72 RTEXT "WHQL-Logo:", -1, 275, 55, 55, 10
73 RTEXT "Mini-VDD:", -1, 275, 65, 55, 10
74 RTEXT " vvdddVDD:", -1, 275, 75, 55, 10
75 RTEXT "DDI-versie:", -1, 275, 85, 55, 10
76 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DRIVER, 335, 35, 100, 10
77 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VERSION, 335, 35, 100, 10
78 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DATE, 335, 45, 100, 10
79 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_LOGO, 335, 55, 100, 10
80 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MINIVDD, 335, 65, 100, 10
81 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VDD, 335, 75, 100, 10
82 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DDI, 335, 85, 100, 10
83
84 GROUPBOX "ReactX-functies", -1, 10, 115, 450, 60
85 RTEXT "DirectDraw-versnelling:", -1, 15, 130, 110, 12
86 RTEXT "Direct3D-versnelling:", -1, 15, 145, 110, 12
87 RTEXT "AGP-oppervlakteversnelling:", -1, 15, 160, 110, 12
88 LTEXT "", IDC_STATIC_DDSTATE, 130, 130, 40, 10
89 LTEXT "", IDC_STATIC_D3DSTATE, 130, 145, 40, 10
90 LTEXT "", IDC_STATIC_AGPSTATE, 130, 160, 40, 10
91 PUSHBUTTON "Inschakelen", IDC_BUTTON_DDRAW, 170, 124, 60, 14, WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "Inschakelen", IDC_BUTTON_D3D, 170, 140, 60, 14, WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "Inschakelen", IDC_BUTTON_AGP, 170, 156, 60, 14, WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "DirectDraw testen", IDC_BUTTON_TESTDD, 250, 124, 80, 14
95 PUSHBUTTON "Direct3D testen", IDC_BUTTON_TEST3D, 250, 140, 80, 14, WS_DISABLED
96
97 GROUPBOX "Opmerkingen", -1, 10, 180, 450, 40
98 EDITTEXT IDC_TEXT_INFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
99 END
100
101
102 IDD_SOUND_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
103 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
104 FONT 8, "MS Shell Dlg"
105 BEGIN
106 GROUPBOX "Apparaat", -1, 10, 10, 250, 100
107 RTEXT "Naam:", -1, 20, 25, 70, 10
108 RTEXT "Apparaat-ID:", -1, 20, 35, 70, 10
109 RTEXT "Fabrikant-ID:", -1, 20, 45, 70, 10
110 RTEXT "Product-ID:", -1, 20, 55, 70, 10
111 RTEXT "Type:", -1, 20, 65, 70, 10
112 RTEXT "Standaardapparaat:", -1, 20, 75, 70, 10
113 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_NAME, 95, 25, 150, 10
114 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DEVICEID, 95, 35, 150, 10
115 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VENDORID, 95, 45, 150, 10
116 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_PRODUCTID, 95, 55, 150, 10
117 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_TYPE, 95, 65, 150, 10
118 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_STANDARD, 95, 75, 150, 10
119 GROUPBOX "Stuurprogramma's", -1, 270, 10, 190, 100
120 RTEXT "Naam:", -1, 275, 25, 55, 10
121 RTEXT "Versie:", -1, 275, 35, 55, 10
122 RTEXT "Datum:", -1, 275, 45, 55, 10
123 RTEXT "WHQL-Logo:", -1, 275, 55, 55, 10
124 RTEXT "Andere bestanden:", -1, 275, 65, 55, 10
125 RTEXT "Leverancier:", -1, 275, 75, 55, 10
126 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DRIVER, 335, 25, 100, 10
127 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VERSION, 335, 35, 100, 10
128 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DATE, 335, 45, 100, 10
129 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_LOGO, 335, 55, 100, 10
130 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_FILES, 335, 65, 100, 10
131 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_PROVIDER, 335, 75, 100, 10
132 GROUPBOX "ReactX-functies", -1, 10, 115, 450, 60
133 CONTROL "", IDC_SLIDER_DSOUND, "msctls_trackbar32", TBS_BOTTOM | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 120, 135, 80, 17
134 RTEXT "Versnellingsniveau van hardwaregeluid:", -1, 20, 135, 90, 20
135 PUSHBUTTON "DirectSound testen", IDC_BUTTON_TESTDSOUND, 270, 134, 80, 14
136 GROUPBOX "Opmerkingen", -1, 10, 180, 450, 40
137 EDITTEXT IDC_TEXT_DSOUNDINFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
138 END
139
140 IDD_MUSIC_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
141 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
142 FONT 8, "MS Shell Dlg"
143 BEGIN
144 END
145
146
147 IDD_INPUT_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
148 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
149 FONT 8, "MS Shell Dlg"
150 BEGIN
151 GROUPBOX "DirectInput-apparaten", -1, 10, 10, 452, 80
152 CONTROL "", IDC_LIST_DEVICE, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
153 GROUPBOX "Aan invoer gerelateerde apparaten", -1, 10, 100, 452, 60
154 CONTROL "", IDC_TREE_PORT, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 112, 432, 40, 0x00000200
155 GROUPBOX "opmerkingen", -1, 10, 170, 352, 50
156 EDITTEXT IDC_RICH_INFO, 20, 182, 432, 30, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
157 END
158
159 IDD_NETWORK_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
160 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
161 FONT 8, "MS Shell Dlg"
162 BEGIN
163 GROUPBOX "Registreerde DirectPlay serviceproviders", -1, 10, 10, 452, 80
164 CONTROL "", IDC_LIST_PROVIDER, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
165 END
166
167 IDD_HELP_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
168 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
169 FONT 8, "MS Shell Dlg"
170 BEGIN
171 END
172
173 STRINGTABLE DISCARDABLE
174 BEGIN
175 IDS_MAIN_DIALOG "Diagnostisch hulpprogramma voor ReactX"
176 IDS_SYSTEM_DIALOG "Systeem"
177 IDS_DISPLAY_DIALOG "Beeldscherm"
178 IDS_SOUND_DIALOG "Geluid"
179 IDS_MUSIC_DIALOG "Muziek"
180 IDS_INPUT_DIALOG "Invoer"
181 IDS_NETWORK_DIALOG "Netwerk"
182 IDS_HELP_DIALOG "Help"
183 IDS_FORMAT_MB "%I64uMB RAM"
184 IDS_FORMAT_SWAP "%I64u MB wordt gebruikt, %I64u MB is vrij"
185 IDS_FORMAT_UNIPROC "%s (%u CPU)"
186 IDS_FORMAT_MPPROC "%s (%u CPUs)"
187 IDS_VERSION_UNKNOWN "ongekende versie"
188 IDS_DEVICE_STATUS_ATTACHED "aangesloten"
189 IDS_DEVICE_STATUS_MISSING "niet aangesloten"
190 IDS_DEVICE_STATUS_UNKNOWN "onbekend"
191 IDS_DEVICE_NAME "Apparaatnaam"
192 IDS_DEVICE_STATUS "Status"
193 IDS_DEVICE_CONTROLLER "Controller-id"
194 IDS_DEVICE_MANUFACTURER "Fabrikant-id"
195 IDS_DEVICE_PRODUCT "Product ID"
196 IDS_DEVICE_FORCEFEEDBACK "Stuurprogramma voor force-feedback"
197 IDS_NOT_APPLICABLE "n.v.t."
198 IDS_OPTION_YES "Ja"
199 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME1 "Naam"
200 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME2 "Register"
201 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME3 "Bestand"
202 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME4 "Versie"
203 IDS_DIRECTPLAY8_MODEMSP "DirectPlay8-Modem Service Provider"
204 IDS_DIRECTPLAY8_SERIALSP "DirectPlay8 Serial Service Provider"
205 IDS_DIRECTPLAY8_IPXSP "DirectPlay8 IPX Service Provider"
206 IDS_DIRECTPLAY8_TCPSP "DirectPlay8-TCP/IP Service Provider"
207 IDS_DIRECTPLAY_TCPCONN "Internet TCP/IP verbinding voor DirectPlay"
208 IDS_DIRECTPLAY_IPXCONN "IPX verbinding voor DirectPlay"
209 IDS_DIRECTPLAY_MODEMCONN "Modem verbinding voor DirectPlay"
210 IDS_DIRECTPLAY_SERIALCONN "Serial verbinding voor DirectPlay"
211 IDS_REG_SUCCESS "OK"
212 IDS_REG_FAIL "Fout"
213 IDS_DDTEST_ERROR "Test mislukt!"
214 IDS_DDTEST_DESCRIPTION "Hierdoor wordt DirectDraw op dit systeem getest. Wilt u doorgaan?"
215 IDS_DDPRIMARY_DESCRIPTION "De volgende test gebruikt DirectDraw om te tekenen op het primaire oppervlak. Er moeten enkele witte en zwarte rechthoeken op het scherm verschijnen. Wilt u doorgaan?"
216 IDS_DDPRIMARY_RESULT "Hebt u afwisselend zwarte en witte rechthoeken op het scherm gezien?"
217 IDS_DDOFFSCREEN_DESCRIPTION "De volgende test gebruikt DirectDraw om te tekenen op het primaire oppervlak. Er moet een stuiterend wit vlak worden weergegeven. Wilt u doorgaan?"
218 IDS_DDOFFSCREEN_RESULT "Hebt u het stuiterende vlak gezien?"
219 IDS_DDFULLSCREEN_DESCRIPTION "De volgende test gebruikt DirectDraw om te tekenen op het primaire oppervlak in de modus voor het volledige scherm. Er moet een stuiterend wit vlak worden weergegeven. Wilt u doorgaan?"
220 IDS_DDFULLSCREEN_RESULT "Hebt u het stuiterende vlak op het volledige scherm gezien?"
221 IDS_FORMAT_ADAPTER_MEM "%u MB"
222 IDS_FORMAT_ADAPTER_MODE "%04u x %04u (%u bit)(%uHz)"
223 IDS_OPTION_NO "Nee"
224 END