[PSDK]
[reactos.git] / reactos / base / applications / mscutils / devmgmt_new / lang / tr-TR.rc
1 /*
2 * TRANSLATOR: 2013 - Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
6
7 IDR_MAINMENU MENU
8 BEGIN
9 POPUP "&Kütük"
10 BEGIN
11 MENUITEM "&Çıkış", IDC_EXIT
12 END
13 POPUP "&Eylem"
14 BEGIN
15 MENUITEM "&Yazdır", IDC_PRINT, GRAYED
16 MENUITEM SEPARATOR
17 MENUITEM "&Husûsiyetler", IDC_PROP, GRAYED
18 END
19 POPUP "&Görünüm"
20 BEGIN
21 MENUITEM "&Türe Göre Aygıtları Kümele", IDC_DEVBYTYPE, CHECKED
22 MENUITEM "&Bağlantıya Göre Aygıtları Kümele", IDC_STATIC, GRAYED
23 MENUITEM "T&üre Göre Kaynakları Kümele", IDC_STATIC, GRAYED
24 MENUITEM "B&ağlantıya Göre Kaynakları Kümele", IDC_STATIC, GRAYED
25 END
26 POPUP "&Yardım"
27 BEGIN
28 MENUITEM "&Hakkında", IDC_ABOUT
29 END
30 END
31
32 IDR_POPUP MENU
33 BEGIN
34 POPUP "popup"
35 BEGIN
36 MENUITEM "Husûsiyetler", IDC_PROP, GRAYED
37 END
38 END
39
40 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
41 CAPTION "Aygıt Yöneticisi Hakkında"
42 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
43 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
44 BEGIN
45 LTEXT "Aygıt Yöneticisi - Sürüm: 0.1\nTelif Hakkı: 2006\nGed Murphy (gedmurphy@gmail.com) eliyle yazılmıştır.", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 30
46 PUSHBUTTON "Kapat", IDOK, 75, 162, 44, 15
47 ICON IDI_MAIN_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
48 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
49 END
50
51 STRINGTABLE DISCARDABLE
52 BEGIN
53 IDS_LICENSE "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgürdür, yâni bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı'nın yayınladığı GNU Umûmî Kamu Lisansı'nın 2. sürümü veyâ daha sonraki sürümleri altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bilhassa SATILABİLİRLİK ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK açısından olmak üzere bu yazılımın HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Lisansı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Lisansı'nın bir sûretine de iye olmanız gerekir, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı A.Ş.'ne (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
54 END
55
56 STRINGTABLE DISCARDABLE
57 BEGIN
58 IDS_TOOLTIP_PROP "Husûsiyetler"
59 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Yenile"
60 IDS_TOOLTIP_HELP "Yardım"
61 IDS_TOOLTIP_EXIT "Çıkış"
62 END
63
64 /* Hints */
65 STRINGTABLE DISCARDABLE
66 BEGIN
67 IDS_APPNAME "Aygıt Yöneticisi"
68 IDS_HINT_BLANK " "
69 IDS_HINT_EXIT " Yazılımdan çıkar."
70 IDS_HINT_REFRESH " Hizmet dizelgesini yeniler."
71 IDS_HINT_PROP " Seçilen öğenin husûsiyetlerini gösterir."
72 IDS_HINT_HELP " Yardım konularını açar."
73 IDS_HINT_ABOUT " Aygıt Yöneticisi hakkında bilgi görüntüler."
74
75 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Pencerenin boyutlarını, eski durumuna döndürür."
76 IDS_HINT_SYS_MOVE " Pencerenin konumunu değiştirir."
77 IDS_HINT_SYS_SIZE " Pencerenin boyutlarını değiştirir."
78 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Pencereyi, simge durumuna küçültür."
79 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Pencereyle görüntülüğü kaplatır."
80 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Pencereyi kapatır."
81 END