[SERVMAN]
[reactos.git] / reactos / base / applications / mscutils / servman / lang / cs-CZ.rc
1 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDR_MAINMENU MENU
4 BEGIN
5 POPUP "&Soubor"
6 BEGIN
7 MENUITEM "Exportovat...", ID_EXPORT
8 MENUITEM SEPARATOR
9 MENUITEM "&Konec", ID_EXIT
10 END
11 POPUP "Akce"
12 BEGIN
13 MENUITEM "Připojit k...", ID_CONNECT, GRAYED
14 MENUITEM SEPARATOR
15 MENUITEM "Spustit", ID_START, GRAYED
16 MENUITEM "Zastavit", ID_STOP, GRAYED
17 MENUITEM "Pozastavit", ID_PAUSE, GRAYED
18 MENUITEM "Pokračovat", ID_RESUME, GRAYED
19 MENUITEM "Restartovat", ID_RESTART, GRAYED
20 MENUITEM SEPARATOR
21 MENUITEM "Obnovit", ID_REFRESH
22 MENUITEM SEPARATOR
23 MENUITEM "Upravit...", ID_EDIT, GRAYED
24 MENUITEM "Vytvořit...", ID_CREATE, GRAYED
25 MENUITEM "Odstranit...", ID_DELETE, GRAYED
26 MENUITEM SEPARATOR
27 MENUITEM "Vlastnosti...", ID_PROP, GRAYED
28 END
29 POPUP "Zobrazit"
30 BEGIN
31 MENUITEM "Velké ikony", ID_VIEW_LARGE
32 MENUITEM "Malé ikony", ID_VIEW_SMALL
33 MENUITEM "Seznam", ID_VIEW_LIST
34 MENUITEM "Detaily", ID_VIEW_DETAILS
35 MENUITEM SEPARATOR
36 MENUITEM "Upravit...", ID_VIEW_CUST, GRAYED
37 END
38 POPUP "Nápověda"
39 BEGIN
40 MENUITEM "Nápověda", ID_HELP
41 MENUITEM "O programu", ID_ABOUT
42 END
43 END
44
45 IDR_POPUP MENU
46 BEGIN
47 POPUP "popup"
48 BEGIN
49 MENUITEM "Spustit", ID_START, GRAYED
50 MENUITEM "Zastavit", ID_STOP, GRAYED
51 MENUITEM "Pozastavit", ID_PAUSE, GRAYED
52 MENUITEM "pokračovat", ID_RESUME, GRAYED
53 MENUITEM "Restartovat", ID_RESTART, GRAYED
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "Obnovit", ID_REFRESH
56 MENUITEM SEPARATOR
57 MENUITEM "Upravit...", ID_EDIT, GRAYED
58 MENUITEM "Odstranit...", ID_DELETE, GRAYED
59 MENUITEM SEPARATOR
60 MENUITEM "Vlastnosti...", ID_PROP, GRAYED
61 MENUITEM SEPARATOR
62 MENUITEM "Nápověda...", ID_HELP
63 END
64 END
65
66 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 16, 190, 182
67 CAPTION "O správci služeb"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
69 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
70 BEGIN
71 LTEXT "Správce služeb v0.8\nCopyright (C) 2005-2007\nGed Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 40
72 PUSHBUTTON "Zavřít", IDOK, 75, 162, 44, 15
73 ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
74 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
75 END
76
77 IDD_DLG_GENERAL DIALOGEX 6, 6, 253, 232
78 CAPTION "General"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
80 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
81 BEGIN
82 LTEXT "", IDC_SERV_NAME, 70, 11, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
83 EDITTEXT IDC_DISP_NAME, 70, 29, 176, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
84 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70, 46, 176, 24, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
85 EDITTEXT IDC_EXEPATH, 6, 86, 240, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
86 COMBOBOX IDC_START_TYPE, 70, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
87 PUSHBUTTON "Spustit", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "Zastavit", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "Pozastavit", IDC_PAUSE, 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "Pokračovat", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
91 LTEXT "Název služby:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
92 LTEXT "Jméno:", IDC_STATIC, 4, 29, 53, 11
93 LTEXT "Popis:", IDC_STATIC, 4, 51, 53, 11
94 LTEXT "Cesta:", IDC_STATIC, 6, 73, 82, 9
95 LTEXT "Typ spuštění:", IDC_STATIC, 6, 108, 53, 11
96 LTEXT "Stav služby:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11
97 LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 70, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
98 LTEXT "Zde můžete upřesnit parametry, které budou použity při spuštění.", IDC_STATIC, 6, 177, 240, 15
99 LTEXT "Parametry:", IDC_STATIC, 6, 200, 58, 11
100 EDITTEXT IDC_START_PARAM, 68, 199, 178, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
101 PUSHBUTTON "Upravit", IDC_EDIT, 192, 215, 54, 15, WS_DISABLED
102 END
103
104 IDD_LOGON DIALOGEX 6, 6, 253, 232
105 CAPTION "Log On"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
107 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
108 BEGIN
109 LTEXT "Log on as:", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 8
110 AUTORADIOBUTTON "&Local System account", IDC_LOGON_SYSTEMACCOUNT, 7, 22, 238, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
111 AUTORADIOBUTTON "&This account:", IDC_LOGON_THISACCOUNT, 7, 52, 60, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_CHILD | WS_VISIBLE
112 AUTOCHECKBOX "Allo&w service to interact with desktop", IDC_LOGON_INTERACTIVE, 18, 34, 227, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_TOP | BS_MULTILINE
113 EDITTEXT IDC_LOGON_ACCOUNTNAME, 72, 50, 103, 14, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
114 PUSHBUTTON "&Browse...", IDC_LOGON_SEARCH, 185, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
115 LTEXT "&Password:", IDC_LOGON_PW1TEXT, 18, 71, 33, 8, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP
116 EDITTEXT IDC_LOGON_PASSWORD1, 72, 68, 104, 14, ES_LEFT | ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
117 LTEXT "&Confirm password:", IDC_LOGON_PW2TEXT, 18, 84, 47, 18, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP
118 EDITTEXT IDC_LOGON_PASSWORD2, 72, 86, 104, 14, ES_LEFT | ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
119 LTEXT "You can enable or disable this service for the hardware profiles listed below:", IDC_STATIC, 7, 114, 210, 8, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
120 CONTROL "", IDC_LOGON_HWPROFILE, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 7, 124, 238, 65
121 PUSHBUTTON "&Enable", IDC_LOGON_HWENABLE, 116, 197, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
122 PUSHBUTTON "&Disable", IDC_LOGON_HWDISABLE, 185, 197, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
123 END
124
125 IDD_RECOVERY DIALOGEX 6, 6, 253, 232
126 CAPTION "Recovery"
127 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
128 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
129 BEGIN
130 LTEXT "Select the computer's response if this service fails.", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 8
131 LTEXT "&First failure:", IDC_STATIC, 7, 24, 92, 8
132 COMBOBOX IDC_FIRST_FAILURE, 104, 22, 141, 147, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
133 LTEXT "&Second failure:", IDC_STATIC, 7, 41, 92, 8
134 COMBOBOX IDC_SECOND_FAILURE, 104, 39, 141, 147, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
135 LTEXT "Subsequent failures:", IDC_STATIC, 7, 58, 92, 8
136 COMBOBOX IDC_SUBSEQUENT_FAILURES, 104, 56, 141, 147, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
137 LTEXT "Reset fail c&ounter after:", IDC_STATIC, 7, 75, 72, 8
138 EDITTEXT IDC_RESET_TIME, 104, 73, 40, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
139 LTEXT "days", IDC_STATIC, 150, 75, 95, 8
140 LTEXT "Restart ser&vice after:", IDC_RESTART_TEXT1, 7, 92, 92, 8
141 EDITTEXT IDC_RESTART_TIME, 104, 90, 40, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
142 LTEXT "minutes", IDC_RESTART_TEXT2, 150, 92, 95, 8
143 GROUPBOX "Run program", IDC_RUN_GROUPBOX, 7, 108, 238, 80
144 LTEXT "&Program:", IDC_RUN_TEXT1, 14, 121, 168, 8
145 EDITTEXT IDC_PROGRAM, 14, 131, 165, 14
146 PUSHBUTTON "&Browse...", IDC_BROWSE_PROGRAM, 180, 131, 58, 14
147 LTEXT "&Command line parameters:", IDC_RUN_TEXT2, 14, 155, 108, 8
148 EDITTEXT IDC_PARAMETERS, 128, 152, 110, 14
149 AUTOCHECKBOX "Append fail count to &end of command line (/fail=%1%)", IDC_ADD_FAILCOUNT, 14, 171, 219, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | BS_TOP | BS_MULTILINE
150 PUSHBUTTON "&Restart Computer Options...", IDC_RESTART_OPTIONS, 116, 197, 129, 14
151 END
152
153 IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6, 6, 253, 225
154 CAPTION "Závislosti"
155 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
156 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
157 BEGIN
158 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" , WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW |
159 WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES |
160 TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 70, 236, 68
161 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW |
162 WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES |
163 TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
164 LTEXT "Některé služby závisí na jiných službách, systémových ovladačích nebo načítají jiné skupiny služeb. Zastavené nebo nesprávně fungující součásti systému mohou ovlivnit závislé služby.", IDC_STATIC, 8, 7, 238, 26
165 LTEXT "Tato služba závisí na následujících součástech:", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
166 LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13
167 END
168
169 IDD_DLG_CREATE DIALOGEX 6, 6, 225, 209
170 CAPTION "Vytvořit službu"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
172 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
173 BEGIN
174 EDITTEXT IDC_CREATE_SERVNAME, 72, 12, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_CLIENTEDGE
175 EDITTEXT IDC_CREATE_DISPNAME, 72, 31, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
176 EDITTEXT IDC_CREATE_PATH, 10, 62, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
177 EDITTEXT IDC_CREATE_DESC, 10, 97, 210, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE
178 EDITTEXT IDC_CREATE_OPTIONS, 10, 162, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
179 LTEXT "*Název služby :", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9
180 LTEXT "*Jméno :", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9
181 LTEXT "*Cesta :", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
182 LTEXT "Popis :", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9
183 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 126, 192, 44, 13
184 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
185 LTEXT "Další možnosti (viz Nápovědu)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9
186 PUSHBUTTON "Nápověda", ID_CREATE_HELP, 10, 192, 44, 13
187 END
188
189 IDD_DLG_DELETE DIALOGEX 6, 6, 185, 148
190 CAPTION "Odstranit službu"
191 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
192 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
193 BEGIN
194 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
195 LTEXT "Opravdu chcete tuto službu odstranit? Tuto akci nelze vrátit!", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25
196 LTEXT "Název služby:", IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9
197 LTEXT "", IDC_DEL_NAME, 15, 53, 160, 15
198 EDITTEXT IDC_DEL_DESC, 6, 73, 174, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL |
199 WS_EX_STATICEDGE | ES_MULTILINE | ES_READONLY
200 PUSHBUTTON "Ano", IDOK, 26, 129, 54, 13
201 DEFPUSHBUTTON "Ne", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13
202 END
203
204 IDD_DLG_DEPEND_STOP DIALOGEX 6, 6, 240, 148
205 CAPTION "Zastavit jiné služby"
206 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
207 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
208 BEGIN
209 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
210 LTEXT "", IDC_STOP_DEPENDS, 40, 8, 170, 25
211 LISTBOX IDC_STOP_DEPENDS_LB, 15, 40, 210, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_STATICEDGE | LBS_NOSEL
212 LTEXT "Chcete zastavit tyto služby?", IDC_STATIC, 15, 110, 150, 10
213 DEFPUSHBUTTON "Ano", IDOK, 60, 129, 54, 14
214 PUSHBUTTON "Ne", IDCANCEL, 120, 129, 54, 14
215 END
216
217 IDD_DLG_HELP_OPTIONS DIALOGEX 6, 6, 200, 150
218 CAPTION "Možnosti"
219 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
220 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
221 BEGIN
222 LTEXT "", IDC_CREATE_HELP, 6, 5, 200, 150
223 PUSHBUTTON "Ok", IDOK, 75, 130, 44, 13
224 END
225
226 IDD_DLG_PROGRESS DIALOGEX 6, 6, 255, 89
227 CAPTION "Ovldání služeb"
228 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
229 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
230 EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
231 BEGIN
232 CONTROL "", IDC_SERVCON_PROGRESS, "msctls_progress32", 0x50000000, 8, 46, 238, 13
233 LTEXT "", IDC_SERVCON_INFO, 8, 5, 236, 11
234 LTEXT "", IDC_SERVCON_NAME, 8, 25, 66, 11
235 PUSHBUTTON "&Zavřít", IDOK, 100, 70, 54, 13
236 END
237
238 STRINGTABLE
239 BEGIN
240 IDS_FIRSTCOLUMN "Název"
241 IDS_SECONDCOLUMN "Popis"
242 IDS_THIRDCOLUMN "Stav"
243 IDS_FOURTHCOLUMN "Typ spuštění"
244 IDS_FITHCOLUMN "Přihlásit jako"
245 END
246
247 STRINGTABLE
248 BEGIN
249 IDS_SERVICES_STARTED "Spuštěno"
250 IDS_SERVICES_STOPPED "Zastaveno"
251 IDS_SERVICES_AUTO "Automaticky"
252 IDS_SERVICES_MAN "Ručně"
253 IDS_SERVICES_DIS "Zakázáno"
254 END
255
256 STRINGTABLE
257 BEGIN
258 IDS_NUM_SERVICES "Počet služeb: %d"
259 IDS_STOP_DEPENDS "Zastavením %s dojde také k zastavení"
260 IDS_NO_DEPENDS "<Žádné závislosti>"
261 IDS_LICENSE "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
262 END
263
264 STRINGTABLE
265 BEGIN
266 IDS_TOOLTIP_PROP "Vlastnosti"
267 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Obnovit"
268 IDS_TOOLTIP_EXPORT "Export seznamu"
269 IDS_TOOLTIP_CREATE "Vytvořit novou službu"
270 IDS_TOOLTIP_DELETE "Odstraní danou službu"
271 IDS_TOOLTIP_START "Spustit službu"
272 IDS_TOOLTIP_STOP "Zastavit službu"
273 IDS_TOOLTIP_PAUSE "Pozastavit službu"
274 IDS_TOOLTIP_RESTART "Restartovat službu"
275 END
276
277 STRINGTABLE
278 BEGIN
279 IDS_PROGRESS_INFO_START "ReactOS se pokouší spustit následující službu"
280 IDS_PROGRESS_INFO_STOP "ReactOS se pokouší zastavit následující službu"
281 IDS_PROGRESS_INFO_PAUSE "ReactOS se pokouší pozastavit následující službu"
282 IDS_PROGRESS_INFO_RESUME "ReactOS se pokouší pokračovat s následující službou"
283 IDS_CREATE_SUCCESS "Služba úspěšně vytvořena"
284 IDS_DELETE_SUCCESS "Služba úspěšně odstraněna"
285 IDS_CREATE_REQ "Položky označené hvězdičkou\njsou povinné"
286 IDS_DELETE_STOP "Před odstraněním musí být služba ručně zastavena!"
287 END
288
289 STRINGTABLE
290 BEGIN
291 IDS_HELP_OPTIONS "MOŽNOSTI VYTVOŘENÍ:\r\nPOZNÁMKA: Jméno parametru zahrnuje i znak rovnítko.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n (výchozí = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n (výchozí = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n (výchozí = normal)\r\n group= <SkupinaPořadíNačtení>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Závislosti(oddělené / (lomítko))>\r\n obj= <JménoÚčtu|JménoObjektu>\r\n (výchozí = LocalSystem)\r\n password= <heslo>\r\n"
292 END
293
294 /* Hints */
295 STRINGTABLE
296 BEGIN
297 IDS_HINT_BLANK " "
298 IDS_HINT_EXPORT " Vyexportuje daný seznam do souboru."
299 IDS_HINT_EXIT " Ukončí program."
300 IDS_HINT_CONNECT " Spravovat jiný počítač."
301 IDS_HINT_START " Spustit vybranou službu."
302 IDS_HINT_STOP " Zastavit vybranou službu."
303 IDS_HINT_PAUSE " Pozastavit vybranou službu."
304 IDS_HINT_RESUME " Pokračovat s vybranou službou."
305 IDS_HINT_RESTART " Zastavit a spustit vybranou službu."
306 IDS_HINT_REFRESH " Obnovit seznam služeb."
307 IDS_HINT_EDIT " Upravit vlastnosti vybrané služby."
308 IDS_HINT_CREATE " Vytvořit novou službu."
309 IDS_HINT_DELETE " Odstranit vybranou službu."
310 IDS_HINT_PROP " Zobrazit panel vlastností pro vybranou službu."
311 IDS_HINT_LARGE " Zobrazit služby jako velké ikony."
312 IDS_HINT_SMALL " Zobrazit služby jako malé ikony."
313 IDS_HINT_LIST " Zobrazit služby jako seznam."
314 IDS_HINT_DETAILS " Zobrazit služby jako podrobný seznam."
315 IDS_HINT_CUST " Upravit zobrazení."
316 IDS_HINT_HELP " Zobrazit nápovědu."
317 IDS_HINT_ABOUT " O ReactOS Správci služeb."
318 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Obnovit normální velikost tohoto okna."
319 IDS_HINT_SYS_MOVE " Přesunout okno."
320 IDS_HINT_SYS_SIZE " Změnit velikost okna."
321 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Minimalizovat na panel start."
322 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Maximalizovat na celou obrazovku."
323 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Zavřít toto okno."
324 END
325
326 /* Application title */
327 STRINGTABLE
328 BEGIN
329 IDS_APPNAME "ReactOS Správce služeb"
330 END
331
332 STRINGTABLE
333 BEGIN
334 IDS_NO_ACTION "Take no action"
335 IDS_RESTART_SERVICE "Restart the Service"
336 IDS_RUN_PROGRAM "Run a Program"
337 IDS_RESTART_COMPUTER "Restart the Computer"
338 END