Merge trunk HEAD (46152)
[reactos.git] / reactos / base / applications / mscutils / servman / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDR_MAINMENU MENU
4 BEGIN
5 POPUP "&Fil"
6 BEGIN
7 MENUITEM "Eksportere...", ID_EXPORT
8 MENUITEM SEPARATOR
9 MENUITEM "A&vslutt", ID_EXIT
10 END
11 POPUP "Handling"
12 BEGIN
13 MENUITEM "Koble til...", ID_CONNECT, GRAYED
14 MENUITEM SEPARATOR
15 MENUITEM "Start", ID_START, GRAYED
16 MENUITEM "Stopp", ID_STOP, GRAYED
17 MENUITEM "Pause", ID_PAUSE, GRAYED
18 MENUITEM "Fortsett", ID_RESUME, GRAYED
19 MENUITEM "Restart", ID_RESTART, GRAYED
20 MENUITEM SEPARATOR
21 MENUITEM "Oppdater", ID_REFRESH
22 MENUITEM SEPARATOR
23 MENUITEM "Rediger...", ID_EDIT, GRAYED
24 MENUITEM "Opprett...", ID_CREATE, GRAYED
25 MENUITEM "Slett...", ID_DELETE, GRAYED
26 MENUITEM SEPARATOR
27 MENUITEM "Egenskaper...", ID_PROP, GRAYED
28 END
29 POPUP "Vis"
30 BEGIN
31 MENUITEM "Store ikoner", ID_VIEW_LARGE
32 MENUITEM "Små ikoner", ID_VIEW_SMALL
33 MENUITEM "Liste", ID_VIEW_LIST
34 MENUITEM "Detaljer", ID_VIEW_DETAILS
35 MENUITEM SEPARATOR
36 MENUITEM "Tilpasning...",ID_VIEW_CUST, GRAYED
37 END
38 POPUP "Hjelp"
39 BEGIN
40 MENUITEM "Hjelp", ID_HELP
41 MENUITEM "Om", ID_ABOUT
42 END
43 END
44
45 IDR_POPUP MENU
46 BEGIN
47 POPUP "popup"
48 BEGIN
49 MENUITEM "Start", ID_START, GRAYED
50 MENUITEM "Stopp", ID_STOP, GRAYED
51 MENUITEM "Pause", ID_PAUSE, GRAYED
52 MENUITEM "Fortsett", ID_RESUME, GRAYED
53 MENUITEM "Restart", ID_RESTART, GRAYED
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "Oppdater", ID_REFRESH
56 MENUITEM SEPARATOR
57 MENUITEM "Rediger...", ID_EDIT, GRAYED
58 MENUITEM "Slett...", ID_DELETE, GRAYED
59 MENUITEM SEPARATOR
60 MENUITEM "Egenskaper...", ID_PROP, GRAYED
61 MENUITEM SEPARATOR
62 MENUITEM "Hjelp...", ID_HELP
63 END
64 END
65
66 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
67 CAPTION "Om Tjenestebehandler"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
69 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
70 BEGIN
71 LTEXT "Tjenestebehandler v0.8\nCopyright (C) 2005-2007\nby Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 30
72 PUSHBUTTON "Lukk", IDOK, 75, 162, 44, 15
73 ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
74 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
75 END
76
77 IDD_DLG_GENERAL DIALOGEX 6, 6, 253, 232
78 CAPTION "Generielt"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
80 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
81 BEGIN
82 LTEXT "", IDC_SERV_NAME, 70,11,176,11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
83 EDITTEXT IDC_DISP_NAME, 70, 29, 176, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
84 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70, 46, 176, 24, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
85 EDITTEXT IDC_EXEPATH, 6, 86, 240, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
86 COMBOBOX IDC_START_TYPE, 70, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
87 PUSHBUTTON "Start", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "Stopp", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "Pause", IDC_PAUSE , 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "Fortsett", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
91 LTEXT "Tjenestenavn:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
92 LTEXT "Visningnavn:", IDC_STATIC, 4, 29, 53, 11
93 LTEXT "Beskrivelse:", IDC_STATIC, 4, 51, 53, 11
94 LTEXT "Bane til kjørbar fil:", IDC_STATIC, 6, 73, 82, 9
95 LTEXT "Oppstart type:", IDC_STATIC, 6, 108, 53, 11
96 LTEXT "Tjenestestatus:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11
97 LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 70, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
98 LTEXT "Du kan angi startparameteret som gjelder når du starter tjenesten herfra.",IDC_STATIC, 6,177,240,15
99 LTEXT "startparameteret:", IDC_STATIC, 6, 200, 58, 11
100 EDITTEXT IDC_START_PARAM, 68, 199, 178, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
101 PUSHBUTTON "Rediger", IDC_EDIT, 192, 215, 54, 15, WS_DISABLED
102 END
103
104 IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6,6,253,225
105 CAPTION "Dependencies"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
107 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
108 BEGIN
109 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" , WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 70, 236, 68
110 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
111 LTEXT "Noen tjenester depend på andre tjenester, system drivere og laster system grupper. Hvis system komponenten er stoppet eller ikke kjøre riktig, dependant services can be affected.", IDC_STATIC,8, 7, 238, 26
112 LTEXT "Denne tjenesten depends på følgende komponenter", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
113 LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13
114 END
115
116 IDD_DLG_CREATE DIALOGEX 6,6,225,209
117 CAPTION "Opprett en tjeneste"
118 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
119 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
120 BEGIN
121 EDITTEXT IDC_CREATE_SERVNAME, 72, 12, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_CLIENTEDGE
122 EDITTEXT IDC_CREATE_DISPNAME, 72, 31, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
123 EDITTEXT IDC_CREATE_PATH, 10, 62, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
124 EDITTEXT IDC_CREATE_DESC, 10, 97, 210, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE
125 EDITTEXT IDC_CREATE_OPTIONS, 10, 162, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
126 LTEXT "*Tjenestenavn:", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9
127 LTEXT "*Visningsnavn:", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9
128 LTEXT "*Bane til kjørbar fil:", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
129 LTEXT "Beskrivelse:", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9
130 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 126, 192, 44, 13
131 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
132 LTEXT "'Ytterligere valg (klikk hjelp for detaljer)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9
133 PUSHBUTTON "Hjelp", ID_CREATE_HELP, 10, 192, 44, 13
134 END
135
136 IDD_DLG_DELETE DIALOGEX 6,6,185,148
137 CAPTION "Slett en tjenste"
138 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
139 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
140 BEGIN
141 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
142 LTEXT "Er du sikker på at du vil slette denne tjenesten? Den kan ikke bli åpnet hvis den blir fjernet!", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25
143 LTEXT "Tjenestenavn:",IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9
144 LTEXT "", IDC_DEL_NAME, 15, 53, 160, 15
145 EDITTEXT IDC_DEL_DESC, 6, 73, 174, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_EX_STATICEDGE | ES_MULTILINE | ES_READONLY
146 PUSHBUTTON "Ja", IDOK, 26, 129, 54, 13
147 DEFPUSHBUTTON "Nei", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13
148 END
149
150 IDD_DLG_HELP_OPTIONS DIALOGEX 6,6,200,150
151 CAPTION "Valg"
152 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
153 STYLE 0x10CF0000
154 BEGIN
155 LTEXT "", IDC_CREATE_HELP, 6, 5, 200, 150
156 PUSHBUTTON "Ok", IDOK, 75, 130, 44, 13
157 END
158
159 IDD_DLG_PROGRESS DIALOGEX 6,6,255,89
160 CAPTION "Tjeneste kontroll"
161 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
162 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
163 EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
164 BEGIN
165 CONTROL "", IDC_SERVCON_PROGRESS, "msctls_progress32", 0x50000000, 8, 46, 238, 13
166 LTEXT "", IDC_SERVCON_INFO, 8, 5, 236, 11
167 LTEXT "", IDC_SERVCON_NAME, 8, 25, 66, 11
168 PUSHBUTTON "&Lukk", IDOK, 100, 70, 54, 13
169 END
170
171
172
173 STRINGTABLE DISCARDABLE
174 BEGIN
175 IDS_FIRSTCOLUMN "Navn"
176 IDS_SECONDCOLUMN "Beskrivelse"
177 IDS_THIRDCOLUMN "Status"
178 IDS_FOURTHCOLUMN "Oppstart type"
179 IDS_FITHCOLUMN "Logg på som"
180 END
181
182 STRINGTABLE DISCARDABLE
183 BEGIN
184 IDS_SERVICES_STARTED "Startet"
185 IDS_SERVICES_STOPPED "Stoppet"
186 IDS_SERVICES_AUTO "Automatisk"
187 IDS_SERVICES_MAN "Manuell"
188 IDS_SERVICES_DIS "Deaktivert"
189 END
190
191 STRINGTABLE DISCARDABLE
192 BEGIN
193 IDS_NUM_SERVICES "Num tjeneste: %d"
194 IDS_STOP_DEPENDS "When %s stops, these other services will also stop"
195 IDS_NO_DEPENDS "<No Dependencies>"
196 IDS_LICENSE "Dette programmet er gratis programvare; du kan distribuere det og/eller endre det under betingelsene av GNU General Public License som er utgitt av Free Software Foundation; version 2 av lisensen, eller (etter din mening) alle senere versjoner.\r\n\r\nDette programmet er utgitt i håp for at det skal kunne brukes, men DET ER INGEN GARANTIER; uten heller forutsatt garantier av SALGBARHET eller SIKKETHET FOR EN ENKELTHET FORMÅL. Se på GNU General Public Lisensen for mere detaljer.\r\n\r\nDu skal ha motatt en kopi av GNU General Public Lisensen sammen med denne programmet; hvis du ikke har motatt det, skriv til Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
197 END
198
199 STRINGTABLE DISCARDABLE
200 BEGIN
201 IDS_TOOLTIP_PROP "Properties"
202 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Oppdater"
203 IDS_TOOLTIP_EXPORT "Export list"
204 IDS_TOOLTIP_CREATE "Create a new service"
205 IDS_TOOLTIP_DELETE "Deletes an existing service"
206 IDS_TOOLTIP_START "Start tjeneste"
207 IDS_TOOLTIP_STOP "Stopp tjeneste"
208 IDS_TOOLTIP_PAUSE "Pause tjeneste"
209 IDS_TOOLTIP_RESTART "Restart tjeneste"
210 END
211
212 STRINGTABLE DISCARDABLE
213 BEGIN
214 IDS_PROGRESS_INFO_START "ReactOS forsøker å starte følgende tjeneste"
215 IDS_PROGRESS_INFO_STOP "ReactOS forsøker å stoppe følgende tjeneste"
216 IDS_PROGRESS_INFO_PAUSE "ReactOS forsøker å pause følgende tjeneste"
217 IDS_PROGRESS_INFO_RESUME "ReactOS forsøker å fortsette følgende tjeneste"
218 IDS_CREATE_SUCCESS "Tjenesten ble opprettet"
219 IDS_DELETE_SUCCESS "Tjenesten ble slettet"
220 IDS_CREATE_REQ "Fields marked with an\nasterix are mandatory"
221 IDS_DELETE_STOP "Du må manuelt stoppe tjenesten før den kan slettes!"
222 END
223
224 STRINGTABLE DISCARDABLE
225 BEGIN
226 IDS_HELP_OPTIONS "CREATE OPTIONS:\r\nNOTE: The option name includes the equal sign.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n (default = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n (default = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n (default = normal)\r\n group= <LoadOrderGroup>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Dependencies(separated by / (forward slash))>\r\n obj= <AccountName|ObjectName>\r\n (default = LocalSystem)\r\n password= <password>\r\n"
227 END
228
229 /* Hints */
230 STRINGTABLE DISCARDABLE
231 BEGIN
232 IDS_HINT_BLANK " "
233 IDS_HINT_EXPORT " Eksporter nåværende liste til en fil."
234 IDS_HINT_EXIT " Avslutt programmet."
235
236 IDS_HINT_CONNECT " Behandle en annen datamaskin."
237 IDS_HINT_START " Start valgte tjeneste."
238 IDS_HINT_STOP " Stopp valgte tjeneste."
239 IDS_HINT_PAUSE " Pause valgte tjeneste."
240 IDS_HINT_RESUME " Fortsett valgte tjeneste."
241 IDS_HINT_RESTART " Stopp og start valgte tjeneste."
242 IDS_HINT_REFRESH " Oppdater tjeneste listen."
243 IDS_HINT_EDIT " Edit the properties of the selected service."
244 IDS_HINT_CREATE " Opprett en ny tjeneste."
245 IDS_HINT_DELETE " Slett valgte tjeneste."
246 IDS_HINT_PROP " Åpne egenskap ark for nåværende utvalg."
247
248 IDS_HINT_LARGE " Vis elementer med å bruke store ikoner."
249 IDS_HINT_SMALL " Vis elementer med å bruke mindre ikoner."
250 IDS_HINT_LIST " Vis elementer i en liste."
251 IDS_HINT_DETAILS " Vis informasjon om hver element i et vindu."
252 IDS_HINT_CUST " Tilpass bildet."
253
254 IDS_HINT_HELP " Vis hjelp vinduet."
255 IDS_HINT_ABOUT " Om ReactOS Tjenestebehandler."
256
257 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Gjenopprett vinduet til normal størrelse."
258 IDS_HINT_SYS_MOVE " Flytt dette vinduet."
259 IDS_HINT_SYS_SIZE " Endre størrelsen på dette vinduet."
260 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Endre størrelsen på dette vinduet til en ikon."
261 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Endre størrelsen på dette vinduet til fullskjerm."
262 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Lukk dette vinduet."
263 END
264
265 /* Application title */
266 STRINGTABLE DISCARDABLE
267 BEGIN
268 IDS_APPNAME "ReactOS Tjenestebehandler"
269 END