92992df42773cf59864b38b28063b300c6f02af2
[reactos.git] / reactos / base / applications / mscutils / servman / lang / ro-RO.rc
1 /* 2011.10.19 - Fulea Ștefan: minor changes */
2
3 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 IDR_MAINMENU MENU
6 BEGIN
7 POPUP "&Fișier"
8 BEGIN
9 MENUITEM "E&xportare…", ID_EXPORT
10 MENUITEM SEPARATOR
11 MENUITEM "I&eșire", ID_EXIT
12 END
13 POPUP "Acți&uni"
14 BEGIN
15 MENUITEM "Co&nectare la…", ID_CONNECT, GRAYED
16 MENUITEM SEPARATOR
17 MENUITEM "&Pornește", ID_START, GRAYED
18 MENUITEM "&Oprește", ID_STOP, GRAYED
19 MENUITEM "&Suspendă", ID_PAUSE, GRAYED
20 MENUITEM "Contin&uă", ID_RESUME, GRAYED
21 MENUITEM "&Repornește", ID_RESTART, GRAYED
22 MENUITEM SEPARATOR
23 MENUITEM "Împrospătea&ză", ID_REFRESH
24 MENUITEM SEPARATOR
25 MENUITEM "Mo&dificare…", ID_EDIT, GRAYED
26 MENUITEM "&Creare…", ID_CREATE, GRAYED
27 MENUITEM "&Eliminare…", ID_DELETE, GRAYED
28 MENUITEM SEPARATOR
29 MENUITEM "Propr&ietăți…", ID_PROP, GRAYED
30 END
31 POPUP "&Afișare"
32 BEGIN
33 MENUITEM "Pictograme m&ari", ID_VIEW_LARGE
34 MENUITEM "Pictograme m&ici", ID_VIEW_SMALL
35 MENUITEM "&Listă", ID_VIEW_LIST
36 MENUITEM "&Detalii", ID_VIEW_DETAILS
37 MENUITEM SEPARATOR
38 MENUITEM "&Particularizare…", ID_VIEW_CUST, GRAYED
39 END
40 POPUP "&?"
41 BEGIN
42 MENUITEM "&Manual…", ID_HELP
43 MENUITEM "&Despre…", ID_ABOUT
44 END
45 END
46
47 IDR_POPUP MENU
48 BEGIN
49 POPUP "popup"
50 BEGIN
51 MENUITEM "&Pornește", ID_START, GRAYED
52 MENUITEM "&Oprește", ID_STOP, GRAYED
53 MENUITEM "&Suspendă", ID_PAUSE, GRAYED
54 MENUITEM "Contin&uă", ID_RESUME, GRAYED
55 MENUITEM "&Repornește", ID_RESTART, GRAYED
56 MENUITEM SEPARATOR
57 MENUITEM "Împrospătea&ză", ID_REFRESH
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "Mo&dificare…", ID_EDIT, GRAYED
60 MENUITEM "&Eliminare…", ID_DELETE, GRAYED
61 MENUITEM SEPARATOR
62 MENUITEM "Propr&ietăți…", ID_PROP, GRAYED
63 MENUITEM SEPARATOR
64 MENUITEM "&Manual…", ID_HELP
65 END
66 END
67
68 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 16, 190, 182
69 CAPTION "Despre Gestionar de servicii"
70 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
71 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
72 BEGIN
73 LTEXT "Gestionar de servicii v0.8\nDrept de autor (C) 2005-2007\nde Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)\nTraducere de Petru Dimitriu", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 40
74 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 75, 162, 44, 15
75 ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
76 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 54, 174, 97, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
77 END
78
79 IDD_DLG_GENERAL DIALOGEX 6, 6, 253, 232
80 CAPTION "Generale"
81 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
82 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
83 BEGIN
84 LTEXT "", IDC_SERV_NAME, 70, 11, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
85 EDITTEXT IDC_DISP_NAME, 70, 29, 176, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
86 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70, 46, 176, 24, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
87 EDITTEXT IDC_EXEPATH, 6, 86, 240, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
88 COMBOBOX IDC_START_TYPE, 70, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
89 PUSHBUTTON "&Pornește", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "&Oprește", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
91 PUSHBUTTON "&Suspendă", IDC_PAUSE, 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "Contin&uă", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
93 LTEXT "Nume serviciu:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
94 LTEXT "Nume afișat:", IDC_STATIC, 4, 29, 53, 11
95 LTEXT "Descriere:", IDC_STATIC, 4, 51, 53, 11
96 LTEXT "Cale la executabil:", IDC_STATIC, 6, 73, 82, 9
97 LTEXT "Tip lansare:", IDC_STATIC, 6, 108, 53, 11
98 LTEXT "Stare serviciu:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11
99 LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 70, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
100 LTEXT "Aici se pot specifica parametrii de pornire aplicabili lansării serviciului.", IDC_STATIC, 6, 177, 240, 15
101 LTEXT "Parametri de pornire:", IDC_STATIC, 6, 200, 68, 11
102 EDITTEXT IDC_START_PARAM, 78, 199, 168, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
103 PUSHBUTTON "&Editare", IDC_EDIT, 192, 215, 54, 15, WS_DISABLED
104 END
105
106 IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6, 6, 253, 225
107 CAPTION "Dependențe"
108 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
109 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
110 BEGIN
111 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" , WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW |
112 WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES |
113 TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 70, 236, 68
114 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW |
115 WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES |
116 TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
117 LTEXT "Unele servicii depind de alte servicii sau module de sistem și de ordinea încărcării în grup. Dacă o componentă de sistem este oprită sau nu are o funcționare corespunzătoare, serviciile dependente pot fi și ele afectate.", IDC_STATIC, 8, 7, 238, 26
118 LTEXT "Acest serviciu depinde de următoarele componente:", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
119 LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13
120 END
121
122 IDD_DLG_CREATE DIALOGEX 6, 6, 225, 209
123 CAPTION "Creare serviciu"
124 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
125 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
126 BEGIN
127 EDITTEXT IDC_CREATE_SERVNAME, 72, 12, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_CLIENTEDGE
128 EDITTEXT IDC_CREATE_DISPNAME, 72, 31, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
129 EDITTEXT IDC_CREATE_PATH, 10, 62, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
130 EDITTEXT IDC_CREATE_DESC, 10, 97, 210, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE
131 EDITTEXT IDC_CREATE_OPTIONS, 10, 162, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
132 LTEXT "*Nume serviciu:", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9
133 LTEXT "*Nume afișat:", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9
134 LTEXT "*Cale la executabil:", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
135 LTEXT "Descriere:", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9
136 PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 126, 192, 44, 13
137 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
138 LTEXT "Alte opțiuni (apăsați „Manual” pentru detalii)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9
139 PUSHBUTTON "&Manual…", ID_CREATE_HELP, 10, 192, 44, 13
140 END
141
142 IDD_DLG_DELETE DIALOGEX 6, 6, 185, 148
143 CAPTION "Eliminare serviciu"
144 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
145 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
146 BEGIN
147 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
148 LTEXT "Sigur doriți eliminarea acestui serviciu? Odată eliminat, nu va mai putea fi recuperat!", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25
149 LTEXT "Nume serviciu:", IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9
150 LTEXT "", IDC_DEL_NAME, 15, 53, 160, 15
151 EDITTEXT IDC_DEL_DESC, 6, 73, 174, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL |
152 WS_EX_STATICEDGE | ES_MULTILINE | ES_READONLY
153 PUSHBUTTON "&Da", IDOK, 26, 129, 54, 13
154 DEFPUSHBUTTON "N&u", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13
155 END
156
157 IDD_DLG_DEPEND_STOP DIALOGEX 6, 6, 240, 148
158 CAPTION "Oprire servicii"
159 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
160 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
161 BEGIN
162 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
163 LTEXT "", IDC_STOP_DEPENDS, 40, 8, 170, 25
164 LISTBOX IDC_STOP_DEPENDS_LB, 15, 40, 210, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_STATICEDGE | LBS_NOSEL
165 LTEXT "Doriți oprirea acestor servicii?", IDC_STATIC, 15, 110, 150, 10
166 DEFPUSHBUTTON "&Da", IDOK, 60, 129, 54, 14
167 PUSHBUTTON "N&u", IDCANCEL, 120, 129, 54, 14
168 END
169
170 IDD_DLG_HELP_OPTIONS DIALOGEX 6, 6, 200, 150
171 CAPTION "Opțiuni"
172 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
173 STYLE 0x10CF0000
174 BEGIN
175 LTEXT "", IDC_CREATE_HELP, 6, 5, 200, 150
176 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 75, 130, 44, 13
177 END
178
179 IDD_DLG_PROGRESS DIALOGEX 6, 6, 255, 89
180 CAPTION "Control servicii"
181 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
182 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
183 EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
184 BEGIN
185 CONTROL "", IDC_SERVCON_PROGRESS, "msctls_progress32", 0x50000000, 8, 46, 238, 13
186 LTEXT "", IDC_SERVCON_INFO, 8, 5, 236, 11
187 LTEXT "", IDC_SERVCON_NAME, 8, 25, 66, 11
188 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 100, 70, 54, 13
189 END
190
191 STRINGTABLE
192 BEGIN
193 IDS_FIRSTCOLUMN "Nume"
194 IDS_SECONDCOLUMN "Descriere"
195 IDS_THIRDCOLUMN "Stare"
196 IDS_FOURTHCOLUMN "Tip lansare"
197 IDS_FITHCOLUMN "Autentificare ca"
198 END
199
200 STRINGTABLE
201 BEGIN
202 IDS_SERVICES_STARTED "Pornit"
203 IDS_SERVICES_STOPPED "Oprit"
204 IDS_SERVICES_AUTO "Automată"
205 IDS_SERVICES_MAN "Manuală"
206 IDS_SERVICES_DIS "Inactivă"
207 END
208
209 STRINGTABLE
210 BEGIN
211 IDS_NUM_SERVICES "Nr. servicii: %d"
212 IDS_STOP_DEPENDS "Dacă %s se oprește aceste procese se vor opri de asemenea."
213 IDS_NO_DEPENDS "<Fără dependențe>"
214 IDS_LICENSE "Această aplicație este publică; fiind permisă modificarea și/sau (re)distribuția sa în termenii Licenței Publice Generale GNU publicată de Free Software Foundation; sau versiunea 2 a Licenței, sau (la alegere) a oricărei versiuni ulterioare.\r\n\r\nAceastă aplicație este distribuită doar în speranța de a fi utilă, FĂRĂ însă NICI O GARANȚIE; nici măcar cu garanția implicită a VANDABILITĂȚII sau a UTILITĂȚII ÎNTR-UN SCOP ANUME. Pentru mai multe detalii consultați Licența Publică Generală GNU.\r\n\r\nPuteți vedea această licență aici:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html\r\n\r\nDe asemenea puteți consulta traduceri neoficiale ale acestei licențe aici:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/translations.html"
215 END
216
217 STRINGTABLE
218 BEGIN
219 IDS_TOOLTIP_PROP "Proprietăți"
220 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Împrospătare"
221 IDS_TOOLTIP_EXPORT "Listă de export"
222 IDS_TOOLTIP_CREATE "Creează un serviciu nou"
223 IDS_TOOLTIP_DELETE "Elimină un serviciu existent"
224 IDS_TOOLTIP_START "Pornește serviciul"
225 IDS_TOOLTIP_STOP "Oprește serviciul"
226 IDS_TOOLTIP_PAUSE "Suspendă serviciul"
227 IDS_TOOLTIP_RESTART "Repornește serviciul"
228 END
229
230 STRINGTABLE
231 BEGIN
232 IDS_PROGRESS_INFO_START "Se încearcă pornirea următorului serviciu"
233 IDS_PROGRESS_INFO_STOP "Se încearcă oprirea următorului serviciu"
234 IDS_PROGRESS_INFO_PAUSE "Se încearcă suspendarea următorului serviciu"
235 IDS_PROGRESS_INFO_RESUME "Se încearcă a se continua următorul serviciu"
236 IDS_CREATE_SUCCESS "Serviciu creat cu succes"
237 IDS_DELETE_SUCCESS "Serviciu eliminat cu succes"
238 IDS_CREATE_REQ "Câmpurile cu\nasterisc sunt obligatorii"
239 IDS_DELETE_STOP "Este necesară oprirea manuală a serviciului înainte de a-l eliminăra!"
240 END
241
242 STRINGTABLE
243 BEGIN
244 IDS_HELP_OPTIONS "OPȚIUNI DE CREARE:\r\nNOTĂ: Numele opțiunii include semnul de egalitate.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n (implicit = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n (implicit = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n (implicit = normal)\r\n group= <LoadOrderGroup>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Dependencies(separate de / (simbolul „solidus”))>\r\n obj= <AccountName|ObjectName>\r\n (implicit = LocalSystem)\r\n password= <password>\r\n"
245 END
246
247 /* Hints */
248 STRINGTABLE
249 BEGIN
250 IDS_HINT_BLANK " "
251 IDS_HINT_EXPORT " Exportă lista curentă într-un fișier."
252 IDS_HINT_EXIT " Părăsește programul."
253 IDS_HINT_CONNECT " Gestionează un alt calculator."
254 IDS_HINT_START " Pornește serviciul selectat."
255 IDS_HINT_STOP " Oprește serviciul selectat."
256 IDS_HINT_PAUSE " Suspendă serviciul selectat."
257 IDS_HINT_RESUME " Continuă serviciul selectat."
258 IDS_HINT_RESTART " Oprește apoi repornește serviciul selectat."
259 IDS_HINT_REFRESH " Împrospătează lista de servicii."
260 IDS_HINT_EDIT " Editează proprietățile serviciului selectat."
261 IDS_HINT_CREATE " Creează un nou serviciu."
262 IDS_HINT_DELETE " Elimină serviciul selectat."
263 IDS_HINT_PROP " Deschide proprietățile selecției curente."
264 IDS_HINT_LARGE " Afișează elementele folosind pictograme mari."
265 IDS_HINT_SMALL " Afișează elementele folosind pictograme mici."
266 IDS_HINT_LIST " Afișează elementele în listă."
267 IDS_HINT_DETAILS " Afișează informații despre fiecare element într-o fereastră."
268 IDS_HINT_CUST " Particularizează afișajul."
269 IDS_HINT_HELP " Afișează fereastra de ajutor."
270 IDS_HINT_ABOUT " Despre Gestionar de servicii ReactOS."
271 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Restabilește fereastra la mărimea originală."
272 IDS_HINT_SYS_MOVE " Mută fereastra."
273 IDS_HINT_SYS_SIZE " Redimensionează fereastra."
274 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Reduce fereastra la minim."
275 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Mărește fereastra la maxim."
276 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Închide fereastra."
277 END
278
279 /* Application title */
280 STRINGTABLE
281 BEGIN
282 IDS_APPNAME "Gestionar de servicii"
283 END