[TRANSLATIONS]
[reactos.git] / reactos / base / applications / mscutils / servman / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 Translators: Petru Dumitriu (petrimetri at gmail dot com)
3 Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
7
8 IDR_MAINMENU MENU
9 BEGIN
10 POPUP "&Fișier"
11 BEGIN
12 MENUITEM "E&xportare…", ID_EXPORT
13 MENUITEM SEPARATOR
14 MENUITEM "I&eșire", ID_EXIT
15 END
16 POPUP "Acți&uni"
17 BEGIN
18 MENUITEM "Co&nectare la…", ID_CONNECT, GRAYED
19 MENUITEM SEPARATOR
20 MENUITEM "P&ornește", ID_START, GRAYED
21 MENUITEM "&Oprește", ID_STOP, GRAYED
22 MENUITEM "S&uspendă", ID_PAUSE, GRAYED
23 MENUITEM "&Continuă", ID_RESUME, GRAYED
24 MENUITEM "&Repornește", ID_RESTART, GRAYED
25 MENUITEM SEPARATOR
26 MENUITEM "Împrospătea&ză", ID_REFRESH
27 MENUITEM SEPARATOR
28 MENUITEM "Mo&dificare…", ID_EDIT, GRAYED
29 MENUITEM "Cre&are…", ID_CREATE, GRAYED
30 MENUITEM "&Eliminare…", ID_DELETE, GRAYED
31 MENUITEM SEPARATOR
32 MENUITEM "&Proprietăți…", ID_PROP, GRAYED
33 END
34 POPUP "&Afișare"
35 BEGIN
36 MENUITEM "D&ale", ID_VIEW_LARGE
37 MENUITEM "&Pictograme", ID_VIEW_SMALL
38 MENUITEM "&Listă", ID_VIEW_LIST
39 MENUITEM "&Detalii", ID_VIEW_DETAILS
40 MENUITEM SEPARATOR
41 MENUITEM "Pa&rticularizare…", ID_VIEW_CUST, GRAYED
42 END
43 POPUP "&?"
44 BEGIN
45 MENUITEM "&Manual…", ID_HELP
46 MENUITEM "&Despre…", ID_ABOUT
47 END
48 END
49
50 IDR_POPUP MENU
51 BEGIN
52 POPUP "popup"
53 BEGIN
54 MENUITEM "P&ornește", ID_START, GRAYED
55 MENUITEM "&Oprește", ID_STOP, GRAYED
56 MENUITEM "S&uspendă", ID_PAUSE, GRAYED
57 MENUITEM "&Continuă", ID_RESUME, GRAYED
58 MENUITEM "&Repornește", ID_RESTART, GRAYED
59 MENUITEM SEPARATOR
60 MENUITEM "Împrospătea&ză", ID_REFRESH
61 MENUITEM SEPARATOR
62 MENUITEM "Mo&dificare…", ID_EDIT, GRAYED
63 MENUITEM "&Eliminare…", ID_DELETE, GRAYED
64 MENUITEM SEPARATOR
65 MENUITEM "&Proprietăți…", ID_PROP, GRAYED
66 MENUITEM SEPARATOR
67 MENUITEM "&Manual…", ID_HELP
68 END
69 END
70
71 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 16, 190, 182
72 CAPTION "Despre Gestionar de servicii"
73 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
74 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
75 BEGIN
76 LTEXT "Gestionar de servicii v0.8\nDrept de autor (C) 2005-2007\nde Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)\nTraducere de Petru Dimitriu", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 40
77 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 75, 162, 44, 15
78 ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
79 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 54, 174, 97, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
80 END
81
82 IDD_DLG_GENERAL DIALOGEX 6, 6, 253, 232
83 CAPTION "Generale"
84 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
85 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
86 BEGIN
87 LTEXT "", IDC_SERV_NAME, 70, 11, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
88 EDITTEXT IDC_DISP_NAME, 70, 29, 176, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
89 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70, 46, 176, 24, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
90 EDITTEXT IDC_EXEPATH, 6, 86, 240, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
91 COMBOBOX IDC_START_TYPE, 70, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
92 PUSHBUTTON "P&ornește", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "&Oprește", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "S&uspendă", IDC_PAUSE, 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "&Continuă", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
96 LTEXT "Nume serviciu:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
97 LTEXT "Nume afișat:", IDC_STATIC, 4, 29, 53, 11
98 LTEXT "Descriere:", IDC_STATIC, 4, 51, 53, 11
99 LTEXT "Cale la executabil:", IDC_STATIC, 6, 73, 82, 9
100 LTEXT "Tip lansare:", IDC_STATIC, 6, 108, 53, 11
101 LTEXT "Stare serviciu:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11
102 LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 70, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
103 LTEXT "Aici se pot specifica parametrii de pornire aplicabili lansării serviciului.", IDC_STATIC, 6, 177, 240, 15
104 LTEXT "Parametri de pornire:", IDC_STATIC, 6, 200, 68, 11
105 EDITTEXT IDC_START_PARAM, 78, 199, 168, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
106 PUSHBUTTON "Mo&dificare", IDC_EDIT, 192, 215, 54, 15, WS_DISABLED
107 END
108
109 IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6, 6, 253, 225
110 CAPTION "Dependențe"
111 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
112 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
113 BEGIN
114 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" , WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW |
115 WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES |
116 TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 70, 236, 68
117 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW |
118 WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES |
119 TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
120 LTEXT "Unele servicii depind de alte servicii sau module de sistem și de ordinea încărcării în grup. Dacă o componentă de sistem este oprită sau nu are o funcționare corespunzătoare, serviciile dependente pot fi și ele afectate.", IDC_STATIC, 8, 7, 238, 26
121 LTEXT "Acest serviciu depinde de următoarele componente:", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
122 LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13
123 END
124
125 IDD_DLG_CREATE DIALOGEX 6, 6, 225, 209
126 CAPTION "Creare serviciu"
127 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
128 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
129 BEGIN
130 EDITTEXT IDC_CREATE_SERVNAME, 72, 12, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_CLIENTEDGE
131 EDITTEXT IDC_CREATE_DISPNAME, 72, 31, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
132 EDITTEXT IDC_CREATE_PATH, 10, 62, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
133 EDITTEXT IDC_CREATE_DESC, 10, 97, 210, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE
134 EDITTEXT IDC_CREATE_OPTIONS, 10, 162, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
135 LTEXT "*Nume serviciu:", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9
136 LTEXT "*Nume afișat:", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9
137 LTEXT "*Cale la executabil:", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
138 LTEXT "Descriere:", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9
139 PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 126, 192, 44, 13
140 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
141 LTEXT "Alte opțiuni (apăsați „Manual” pentru detalii)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9
142 PUSHBUTTON "&Manual…", ID_CREATE_HELP, 10, 192, 44, 13
143 END
144
145 IDD_DLG_DELETE DIALOGEX 6, 6, 185, 148
146 CAPTION "Eliminare serviciu"
147 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
148 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
149 BEGIN
150 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
151 LTEXT "Sigur doriți eliminarea acestui serviciu? Odată eliminat, nu va mai putea fi recuperat!", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25
152 LTEXT "Nume serviciu:", IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9
153 LTEXT "", IDC_DEL_NAME, 15, 53, 160, 15
154 EDITTEXT IDC_DEL_DESC, 6, 73, 174, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL |
155 WS_EX_STATICEDGE | ES_MULTILINE | ES_READONLY
156 PUSHBUTTON "D&a", IDOK, 26, 129, 54, 13
157 DEFPUSHBUTTON "N&u", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13
158 END
159
160 IDD_DLG_DEPEND_STOP DIALOGEX 6, 6, 240, 148
161 CAPTION "Oprire servicii"
162 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
163 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
164 BEGIN
165 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
166 LTEXT "", IDC_STOP_DEPENDS, 40, 8, 170, 25
167 LISTBOX IDC_STOP_DEPENDS_LB, 15, 40, 210, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_STATICEDGE | LBS_NOSEL
168 LTEXT "Doriți oprirea acestor servicii?", IDC_STATIC, 15, 110, 150, 10
169 DEFPUSHBUTTON "D&a", IDOK, 60, 129, 54, 14
170 PUSHBUTTON "N&u", IDCANCEL, 120, 129, 54, 14
171 END
172
173 IDD_DLG_HELP_OPTIONS DIALOGEX 6, 6, 200, 150
174 CAPTION "Opțiuni"
175 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
176 STYLE 0x10CF0000
177 BEGIN
178 LTEXT "", IDC_CREATE_HELP, 6, 5, 200, 150
179 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 75, 130, 44, 13
180 END
181
182 IDD_DLG_PROGRESS DIALOGEX 6, 6, 255, 89
183 CAPTION "Control servicii"
184 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
185 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
186 EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
187 BEGIN
188 CONTROL "", IDC_SERVCON_PROGRESS, "msctls_progress32", 0x50000000, 8, 46, 238, 13
189 LTEXT "", IDC_SERVCON_INFO, 8, 5, 236, 11
190 LTEXT "", IDC_SERVCON_NAME, 8, 25, 66, 11
191 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 100, 70, 54, 13
192 END
193
194 STRINGTABLE
195 BEGIN
196 IDS_FIRSTCOLUMN "Nume"
197 IDS_SECONDCOLUMN "Descriere"
198 IDS_THIRDCOLUMN "Stare"
199 IDS_FOURTHCOLUMN "Tip lansare"
200 IDS_FITHCOLUMN "Autentificare ca"
201 END
202
203 STRINGTABLE
204 BEGIN
205 IDS_SERVICES_STARTED "Pornit"
206 IDS_SERVICES_STOPPED "Oprit"
207 IDS_SERVICES_AUTO "Automată"
208 IDS_SERVICES_MAN "Manuală"
209 IDS_SERVICES_DIS "Inactivă"
210 END
211
212 STRINGTABLE
213 BEGIN
214 IDS_NUM_SERVICES "Nr. servicii: %d"
215 IDS_STOP_DEPENDS "Dacă %s se oprește aceste procese se vor opri de asemenea."
216 IDS_NO_DEPENDS "<Fără dependențe>"
217 IDS_LICENSE "Această aplicație este publică; fiind permisă modificarea și/sau (re)distribuția sa în termenii Licenței Publice Generale GNU publicată de Free Software Foundation; sau versiunea 2 a Licenței, sau (la alegere) a oricărei versiuni ulterioare.\r\n\r\nAceastă aplicație este distribuită doar în speranța de a fi utilă, FĂRĂ însă NICI O GARANȚIE; nici măcar cu garanția implicită a VANDABILITĂȚII sau a UTILITĂȚII ÎNTR-UN SCOP ANUME. Pentru mai multe detalii consultați Licența Publică Generală GNU.\r\n\r\nPuteți vedea această licență aici:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html\r\n\r\nDe asemenea puteți consulta traduceri neoficiale ale acestei licențe aici:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/translations.html"
218 END
219
220 STRINGTABLE
221 BEGIN
222 IDS_TOOLTIP_PROP "Proprietăți"
223 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Împrospătare"
224 IDS_TOOLTIP_EXPORT "Listă de export"
225 IDS_TOOLTIP_CREATE "Creează un serviciu nou"
226 IDS_TOOLTIP_DELETE "Elimină un serviciu existent"
227 IDS_TOOLTIP_START "Pornește serviciul"
228 IDS_TOOLTIP_STOP "Oprește serviciul"
229 IDS_TOOLTIP_PAUSE "Suspendă serviciul"
230 IDS_TOOLTIP_RESTART "Repornește serviciul"
231 END
232
233 STRINGTABLE
234 BEGIN
235 IDS_PROGRESS_INFO_START "Se încearcă pornirea următorului serviciu"
236 IDS_PROGRESS_INFO_STOP "Se încearcă oprirea următorului serviciu"
237 IDS_PROGRESS_INFO_PAUSE "Se încearcă suspendarea următorului serviciu"
238 IDS_PROGRESS_INFO_RESUME "Se încearcă a se continua următorul serviciu"
239 IDS_CREATE_SUCCESS "Serviciu creat cu succes"
240 IDS_DELETE_SUCCESS "Serviciu eliminat cu succes"
241 IDS_CREATE_REQ "Câmpurile cu\nasterisc sunt obligatorii"
242 IDS_DELETE_STOP "Este necesară oprirea manuală a serviciului înainte de a-l eliminăra!"
243 END
244
245 STRINGTABLE
246 BEGIN
247 IDS_HELP_OPTIONS "OPȚIUNI DE CREARE:\r\nNOTĂ: Numele opțiunii include semnul de egalitate.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n (implicit = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n (implicit = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n (implicit = normal)\r\n group= <LoadOrderGroup>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Dependencies(separate de / (simbolul „solidus”))>\r\n obj= <AccountName|ObjectName>\r\n (implicit = LocalSystem)\r\n password= <password>\r\n"
248 END
249
250 /* Hints */
251 STRINGTABLE
252 BEGIN
253 IDS_HINT_BLANK " "
254 IDS_HINT_EXPORT " Exportă lista curentă într-un fișier."
255 IDS_HINT_EXIT " Părăsește programul."
256 IDS_HINT_CONNECT " Gestionează un alt calculator."
257 IDS_HINT_START " Pornește serviciul selectat."
258 IDS_HINT_STOP " Oprește serviciul selectat."
259 IDS_HINT_PAUSE " Suspendă serviciul selectat."
260 IDS_HINT_RESUME " Continuă serviciul selectat."
261 IDS_HINT_RESTART " Oprește apoi repornește serviciul selectat."
262 IDS_HINT_REFRESH " Împrospătează lista de servicii."
263 IDS_HINT_EDIT " Editează proprietățile serviciului selectat."
264 IDS_HINT_CREATE " Creează un nou serviciu."
265 IDS_HINT_DELETE " Elimină serviciul selectat."
266 IDS_HINT_PROP " Deschide proprietățile selecției curente."
267 IDS_HINT_LARGE " Afișează elementele folosind pictograme mari."
268 IDS_HINT_SMALL " Afișează elementele folosind pictograme mici."
269 IDS_HINT_LIST " Afișează elementele în listă."
270 IDS_HINT_DETAILS " Afișează informații despre fiecare element într-o fereastră."
271 IDS_HINT_CUST " Particularizează afișajul."
272 IDS_HINT_HELP " Afișează fereastra de ajutor."
273 IDS_HINT_ABOUT " Despre Gestionar de servicii ReactOS."
274 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Restabilește fereastra la mărimea originală."
275 IDS_HINT_SYS_MOVE " Mută fereastra."
276 IDS_HINT_SYS_SIZE " Redimensionează fereastra."
277 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Reduce fereastra la minim."
278 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Mărește fereastra la maxim."
279 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Închide fereastra."
280 END
281
282 /* Application title */
283 STRINGTABLE
284 BEGIN
285 IDS_APPNAME "Gestionar de servicii"
286 END