246d48ab149583c02e559f66879bc9db64267c6c
[reactos.git] / reactos / base / applications / network / net / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2015 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 STRINGTABLE
6 BEGIN
7 IDS_ACCOUNTS_SYNTAX "Kullanım:\nNET ACCOUNTS [/FORCELOGOFF:{Dakîka|NO}] [/MINPWLEN:Uzunluk]\n\
8 [/MAXPWAGE:{Gün|UNLIMITED}] [/MINPWAGE:Gün]\n\
9 [/UNIQUEPW:Sayı] [/DOMAIN]\n"
10 IDS_ACCOUNTS_HELP "ACCOUNTS\n..."
11 IDS_COMPUTER_SYNTAX "Kullanım:\nNET COMPUTER ..."
12 IDS_COMPUTER_HELP "COMPUTER\n..."
13 IDS_CONFIG_SYNTAX "Kullanım:\nNET CONFIG ..."
14 IDS_CONFIG_HELP "CONFIG\n..."
15 IDS_CONTINUE_SYNTAX "Kullanım:\nNET CONTINUE <Hizmet Adı>"
16 IDS_CONTINUE_HELP "CONTINUE\n..."
17 IDS_FILE_SYNTAX "Kullanım:\nNET FILE ..."
18 IDS_FILE_HELP "FILE\n..."
19 IDS_GROUP_SYNTAX "Kullanım:\nNET GROUP ..."
20 IDS_GROUP_HELP "GROUP\n..."
21 IDS_HELPMSG_SYNTAX "Kullanım:\nNET HELPMSG <Yanlışlık Kodu>"
22 IDS_HELPMSG_HELP "HELPMSG\n..."
23 IDS_LOCALGROUP_SYNTAX "Kullanım:\nNET LOCALGROUP [takım adı [/COMMENT:""metin""]] [/DOMAIN]\n\
24 takım adı {/ADD [/COMMENT:""metin""] | /DELETE} [/DOMAIN]\n\
25 takım adı ad [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]"
26 IDS_LOCALGROUP_HELP "LOCALGROUP\n..."
27 IDS_NAME_SYNTAX "Kullanım:\nNET NAME ..."
28 IDS_NAME_HELP "NAME\n..."
29 IDS_PRINT_SYNTAX "Kullanım:\nNET PRINT ..."
30 IDS_PRINT_HELP "PRINT\n..."
31 IDS_PAUSE_SYNTAX "Kullanım:\nNET PAUSE <Hizmet Adı>"
32 IDS_PAUSE_HELP "PAUSE\n..."
33 IDS_SEND_SYNTAX "Kullanım:\nNET SEND ..."
34 IDS_SEND_HELP "SEND\n..."
35 IDS_SESSION_SYNTAX "Kullanım:\nNET SESSION ..."
36 IDS_SESSION_HELP "SESSION\n..."
37 IDS_SHARE_SYNTAX "Kullanım:\nNET SHARE ..."
38 IDS_SHARE_HELP "SHARE\n..."
39 IDS_START_SYNTAX "Kullanım:\nNET START <Hizmet Adı>"
40 IDS_START_HELP "START\n..."
41 IDS_STATISTICS_SYNTAX "Kullanım:\nNET STATISTICS ..."
42 IDS_STATISTICS_HELP "STATISTICS\n..."
43 IDS_STOP_SYNTAX "Kullanım:\nNET STOP <Hizmet Adı>"
44 IDS_STOP_HELP "STOP\n..."
45 IDS_TIME_SYNTAX "Kullanım:\nNET TIME ..."
46 IDS_TIME_HELP "TIME\n..."
47 IDS_USE_SYNTAX "Kullanım:\nNET USE ..."
48 IDS_USE_HELP "USE\n..."
49 IDS_USER_SYNTAX "Kullanım:\nNET USER [kullanıcı adı [şifre | *] [seçenekler]] [/DOMAIN]\n\
50 kullanıcı adı {şifre | *} /ADD [seçenekler] [/DOMAIN]\n\
51 kullanıcı adı [/DELETE] [/DOMAIN]"
52 IDS_USER_HELP "USER\n..."
53 IDS_VIEW_SYNTAX "Kullanım:\nNET VIEW ..."
54 IDS_VIEW_HELP "VIEW\n..."
55 IDS_HELP_SYNTAX "Kullanım:\nNET HELP <Komut>\n - ya da -\nNET <Komut> /HELP\n\n\
56 Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:\n\n\
57 NET ACCOUNTS NET HELP NET SHARE\n\
58 NET COMPUTER NET HELPMSG NET START\n\
59 NET CONFIG NET LOCALGROUP NET STATISTICS\n\
60 NET CONFIG SERVER NET NAME NET STOP\n\
61 NET CONFIG WORKSTATION NET PAUSE NET TIME\n\
62 NET CONTINUE NET PRINT NET USE\n\
63 NET FILE NET SEND NET USER\n\
64 NET GROUP NET SESSION NET VIEW\n\n\
65 ..."
66 IDS_NET_SYNTAX "Kullanım:\nNET [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |\n\
67 HELPMSG | LOCALGROUP | NAME | PAUSE | PRINT | SEND | SESSION |\n\
68 SHARE | START | STATISTICS | STOP | TIME | USE | NET USER | VIEW ]\n"
69
70 IDS_ACCOUNTS_FORCE_LOGOFF "Sonra oturum kapatmaya zorla"
71 IDS_ACCOUNTS_LOGOFF_SECONDS "%lu sâniye"
72 IDS_ACCOUNTS_MIN_PW_AGE "En az şifre yaşı (gün)"
73 IDS_ACCOUNTS_MAX_PW_AGE "En çok şifre yaşı (gün)"
74 IDS_ACCOUNTS_MIN_PW_LENGTH "En az şifre uzunluğu"
75 IDS_ACCOUNTS_PW_HIST_LENGTH "Şifre geçmişi uzunluğu"
76 IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_THRESHOLD "Kilitleme başlangıcı"
77 IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_DURATION "Kilitleme süresi (dakîka)"
78 IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_WINDOW "Kilitleme gözlem penceresi (dakîka)"
79 IDS_ACCOUNTS_COMPUTER_ROLE "Bilgisayar görevi"
80 IDS_ACCOUNTS_PRIMARY_SERVER "Birinci sunucu"
81 IDS_ACCOUNTS_BACKUP_SERVER "Yedekleme sunucusu"
82 IDS_ACCOUNTS_STANDALONE_SERVER "Bağımsız sunucu"
83 IDS_ACCOUNTS_WORKSTATION "İş istasyonu"
84
85 IDS_LOCALGROUP_ALIASES "\\\\%s için başka adlar"
86 IDS_LOCALGROUP_ALIAS_NAME "Başka ad"
87 IDS_LOCALGROUP_COMMENT "Açıklama"
88 IDS_LOCALGROUP_MEMBERS "Üyeler"
89
90 IDS_USER_ACCOUNTS "\\\\%s için kullanıcı hesapları"
91 IDS_USER_NAME "Kullanıcı adı"
92 IDS_USER_FULL_NAME "Tüm ad"
93 IDS_USER_COMMENT "Açıklama"
94 IDS_USER_USER_COMMENT "Kullanıcı açıklaması"
95 IDS_USER_COUNTRY_CODE "Ülke kodu"
96 IDS_USER_ACCOUNT_ACTIVE "Hesap etkin"
97 IDS_USER_ACCOUNT_EXPIRES "Hesap süresi bitimi"
98 IDS_USER_PW_LAST_SET "Şifre son ayarlama"
99 IDS_USER_PW_EXPIRES "Şifre süresi bitimi"
100 IDS_USER_PW_CHANGEABLE "Şifre değiştirilebilir"
101 IDS_USER_PW_REQUIRED "Şifre gerekli"
102 IDS_USER_CHANGE_PW "Kullanıcı şifre değiştirebilir"
103 IDS_USER_WORKSTATIONS "İzin verilen iş istsyonları"
104 IDS_USER_LOGON_SCRIPT "Oturum açma betiği"
105 IDS_USER_PROFILE "Kullanıcı profili"
106 IDS_USER_HOME_DIR "Ev dizini"
107 IDS_USER_LAST_LOGON "Son oturum açma"
108 IDS_USER_LOGON_HOURS "İzin verilen oturum açma saatleri"
109 IDS_USER_LOCAL_GROUPS "Yerli takım üyelikleri"
110 IDS_USER_GLOBAL_GROUPS "Umûmî takım üyelikleri"
111
112 IDS_USER_ENTER_PASSWORD1 "Bu kullanıcı için yeni bir şifre giriniz: "
113 IDS_USER_ENTER_PASSWORD2 "Şifreyi yeniden giriniz: "
114 IDS_USER_NO_PASSWORD_MATCH "Şifreler uyuşmuyor!"
115
116 IDS_GENERIC_YES "Evet"
117 IDS_GENERIC_NO "Hayır"
118 IDS_GENERIC_NEVER "Hiçbir Zaman"
119 IDS_GENERIC_NONE "Yok"
120 IDS_GENERIC_ALL "Tümü"
121 IDS_GENERIC_LOCKED "Kilitli"
122
123 IDS_ERROR_OPTION_NOT_SUPPORTED "%s seçeneği daha desteklenmiyor.\n"
124 IDS_ERROR_INVALID_OPTION_VALUE "%s seçeneği için geçersiz bir değer girdiniz.\n"
125 END