[PING]
[reactos.git] / reactos / base / applications / network / ping / lang / tr-TR.rc
1 /*
2 * FILE: base/applications/network/ping/lang/tr-TR.rc
3 * PURPOSE: Turkish translations for ReactOS Ping Command
4 * TRANSLATORS: 2015, 2016 Erdem Ersoy <erdemersoy@live.com>
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 STRINGTABLE
10 BEGIN
11 IDS_USAGE "\n\
12 Kullanım: ping [-t] [-a] [-n sayı] [-l boyut] [-f] [-i TTL] [-v TOS]\n\
13 [-w süre aşımı] [-4] [-6] varış anabilgisayarı\n\
14 \n\
15 Seçenekler:\n\
16 -t Belirtilen anabilgisayar durana kadar ping yap.\n\
17 Sayımlamaları görmek ve sürdürmek için Denetim'e ve Kes'e basınız.\n\
18 Durdurmak için Denetim'e ve C'ye basınız.\n\
19 -a Anabilgisayar adları için adresleri çözümle.\n\
20 -n sayı Gönderilecek yankı istekleri sayısı.\n\
21 -l boyut Arabellek boyutunu gönder.\n\
22 -f Paketteki imi parçalamamaya ayarla (yalnızca IPv4 için).\n\
23 -i TTL Yaşama süresi.\n\
24 -v TOS Hizmet türü (Yalnızca IPv4 için. Bu ayar, kullanımdan\n\
25 kaldırılmıştır ve IP üst bilgisinde hizmet türü alanı\n\
26 üzerinde bir etkisi yoktur.\n\
27 -w süre aşımı Tüm yanıtlar için beklemeye mili sâniye olarak süre aşımı.\n\
28 -4 IPv4 kullanmaya zorla.\n\
29 -6 IPv6 kullanmaya zorla.\n\
30 \n"
31
32 IDS_CTRL_BREAK "Denetim+Kes\n"
33 IDS_CTRL_C "Denetim+C\n"
34 IDS_NO_RESOURCES "Kullanılabilir yeterli boş kaynak yok.\n"
35 IDS_MISSING_ADDRESS "IP adresi belirtilmelidir.\n"
36 IDS_MISSING_VALUE "Değer %s seçeneği için sağlanmalıdır.\n"
37 IDS_BAD_OPTION "Geçersiz seçenek: %s.\n"
38 IDS_BAD_PARAMETER "Geçersiz değişken: %s.\n"
39 IDS_BAD_VALUE "%s seçeneği için geçersiz değer, geçerli aralık %u'den %u'e dektir.\n"
40 IDS_WRONG_FAMILY "%s seçeneği yalnızca %s için desteklenmektedir.\n"
41 IDS_UNKNOWN_HOST "Ping %s anabilgisayarını bulamadı. Lütfen adı gözden geçirip yeniden deneyiniz.\n"
42 IDS_PINGING_ADDRESS "\nPing yapılıyor: %s "
43 IDS_PINGING_HOSTNAME "\nPing yapılıyor: %s [%s] "
44 IDS_SOURCE_ADDRESS "%s'den %s"
45 IDS_PING_SIZE " %lu çoklu veriyle:\n\n"
46 IDS_REPLY_FROM "%s varışından yanıt: "
47 IDS_REPLY_BYTES "çoklu=%d "
48 IDS_REPLY_TIME_MS "süre=%lums "
49 IDS_REPLY_TIME_0MS "süre<1ms "
50 IDS_REPLY_TTL "TTL=%d\n"
51 IDS_REPLY_STATUS "Yankı yanıtı geri döndü %lu.\n"
52 IDS_DEST_HOST_UNREACHABLE "Varış anabilgisayarı erişilemez.\n"
53 IDS_DEST_NET_UNREACHABLE "Varış ağı erişilemez.\n"
54 IDS_REQUEST_TIMED_OUT "İstek süre aşımına uğradı.\n"
55 IDS_TTL_EXPIRED "Geçişte yaşama süresi bitti.\n"
56 IDS_TRANSMIT_FAILED "PING: Geçiş başarısız oldu. (Yanlışlık %u)\n"
57
58 IDS_STATISTICS "\n\
59 %s için ping sayımlamaları:\n\
60 Paketler: Gönderilen = %d, Alınan = %d, Yitirilen %d (%%%d yitik),\n"
61
62 IDS_APPROXIMATE_RTT "Mili sâniye olarak yaklaşık gidiş geliş süreleri:\n\
63 En Az = %lums, En Çok = %lums, Ortalama = %lums\n"
64
65 IDS_WINSOCK_FAIL "WinSock'u başlatma başarısız oldu: %i\n"
66 END