[TRANSLATION] Romanian resources maintenance by Ștefan Fulea
[reactos.git] / reactos / base / applications / notepad / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * Translators: Petru Dimitriu (petrimetri at gmail dot com)
3 * Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
7
8 ID_ACCEL ACCELERATORS
9 BEGIN
10 "^A", CMD_SELECT_ALL
11 "^C", CMD_COPY
12 "^F", CMD_SEARCH
13 "^G", CMD_GOTO
14 "H", CMD_REPLACE, VIRTKEY, CONTROL
15 "^N", CMD_NEW
16 "^O", CMD_OPEN
17 "^P", CMD_PRINT
18 "^S", CMD_SAVE
19 "^V", CMD_PASTE
20 "^X", CMD_CUT
21 "^Z", CMD_UNDO
22 VK_F3, CMD_SEARCH_NEXT, VIRTKEY
23 VK_F5, CMD_TIME_DATE, VIRTKEY
24 END
25
26 MAIN_MENU MENU
27 BEGIN
28 POPUP "&Fișier"
29 BEGIN
30 MENUITEM "&Nou\tCtrl+N", CMD_NEW
31 MENUITEM "&Deschidere…\tCtrl+O", CMD_OPEN
32 MENUITEM "&Păstrează\tCtrl+S", CMD_SAVE
33 MENUITEM "Păst&rare în…", CMD_SAVE_AS
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "&Configurare pagină…", CMD_PAGE_SETUP
36 MENUITEM "I&mprimă\tCtrl+P", CMD_PRINT
37 MENUITEM SEPARATOR
38 MENUITEM "I&eșire", CMD_EXIT
39 END
40 POPUP "&Editare"
41 BEGIN
42 MENUITEM "Des&face\tCtrl+Z", CMD_UNDO
43 MENUITEM SEPARATOR
44 MENUITEM "&Decupează\tCtrl+X", CMD_CUT
45 MENUITEM "&Copiază\tCtrl+C", CMD_COPY
46 MENUITEM "&Lipește\tCtrl+V", CMD_PASTE
47 MENUITEM "Șt&erge\tDel", CMD_DELETE
48 MENUITEM SEPARATOR
49 MENUITEM "&Găsire…\tCtrl+F", CMD_SEARCH
50 MENUITEM "Găsește &următoarea\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
51 MENUITEM "Î&nlocuiește\tCtrl+H", CMD_REPLACE
52 MENUITEM "S&alt la…\tCtrl+G", CMD_GOTO
53 MENUITEM SEPARATOR
54 MENUITEM "Selectea&ză tot\tCtrl+A", CMD_SELECT_ALL
55 MENUITEM "Inserează &oră și dată\tF5", CMD_TIME_DATE
56 END
57 POPUP "F&ormatare"
58 BEGIN
59 MENUITEM "Mod te&xt încadrat", CMD_WRAP
60 MENUITEM "&Font…", CMD_FONT
61 END
62 POPUP "&Afișare"
63 BEGIN
64 MENUITEM "&Bară de stare", CMD_STATUSBAR
65 END
66 POPUP "Aj&utor"
67 BEGIN
68 MENUITEM "&Manual…", CMD_HELP_CONTENTS
69 MENUITEM SEPARATOR
70 MENUITEM "&Despre…", CMD_ABOUT
71 MENUITEM "I&nfo…", CMD_HELP_ABOUT_NOTEPAD
72 END
73 END
74
75 /* Dialog 'Page setup' */
76 DIALOG_PAGESETUP DIALOGEX 0, 0, 365, 193
77 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_CONTEXTHELP
78 FONT 8, "MS Shell Dlg"
79 CAPTION "Configurare pagină"
80 BEGIN
81 GROUPBOX "Previzionare", 0, 240, 6, 120, 153, BS_GROUPBOX
82 CONTROL "", rct1, "Static", SS_WHITERECT, 260, 42, 80, 80
83 CONTROL "", rct2, "Static", SS_GRAYRECT, 340, 46, 4, 80
84 CONTROL "", rct3, "Static", SS_GRAYRECT, 264, 122, 80, 4
85 GROUPBOX "Hârtie", grp2, 8, 6, 224, 56, BS_GROUPBOX
86 LTEXT "F&ormat:", stc2, 16, 22, 36, 8
87 COMBOBOX cmb2, 64, 20, 160, 160, CBS_SIMPLE | CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
88 LTEXT "&Tip:", stc3, 16, 42, 36, 8
89 COMBOBOX cmb3, 64, 40, 160, 160, CBS_SIMPLE | CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
90 GROUPBOX "Orientare", grp1, 8, 66, 64, 56, BS_GROUPBOX
91 AUTORADIOBUTTON "&Verticală", rad1, 16, 80, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
92 AUTORADIOBUTTON "Ori&zontală", rad2, 16, 100, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
93 GROUPBOX "Margini", grp4, 80, 66, 152, 56, BS_GROUPBOX
94 LTEXT "Stâng&a:", stc15, 88, 82, 30, 8
95 EDITTEXT edt4, 119, 80, 36, 12, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_BORDER
96 LTEXT "&Dreapta:", stc16, 159, 82, 30, 8
97 EDITTEXT edt6, 190, 80, 36, 12, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_BORDER
98 LTEXT "S&us:", stc17, 88, 102, 30, 8
99 EDITTEXT edt5, 119, 100, 36, 12, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_BORDER
100 LTEXT "&Jos:", stc18, 159, 102, 30, 8
101 EDITTEXT edt7, 190, 100, 36, 12, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_BORDER
102 LTEXT "Ant&et:", 0x140, 8, 132, 40, 15
103 EDITTEXT 0x141, 58, 130, 173, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
104 LTEXT "Su&bsol:", 0x142, 8, 149, 40, 15
105 EDITTEXT 0x143, 58, 147, 173, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
106 PUSHBUTTON "&Manual…", IDHELP, 8, 170, 50, 14
107 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 198, 170, 50, 14, BS_PUSHBUTTON
108 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 254, 170, 50, 14
109 PUSHBUTTON "Imp&rimantă…", psh3, 310, 170, 50, 14
110 END
111
112 /* Dialog 'Encoding' */
113 DIALOG_ENCODING DIALOGEX 0, 0, 256, 44
114 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
115 FONT 8, "MS Shell Dlg"
116 CAPTION "Codificare"
117 BEGIN
118 COMBOBOX ID_ENCODING, 54, 0, 156, 80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
119 LTEXT "Codificare:", 0x155, 5, 2, 41, 12
120 COMBOBOX ID_EOLN, 54, 18, 156, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
121 LTEXT "Terminație:", 0x156, 5, 20, 41, 12
122 END
123
124 /* Dialog 'Go To' */
125 DIALOG_GOTO DIALOGEX 0, 0, 165, 50
126 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
127 FONT 8, "MS Shell Dlg"
128 CAPTION "Salt la poziție"
129 BEGIN
130 EDITTEXT ID_LINENUMBER, 54, 10, 106, 12, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
131 LTEXT "Număr linie:", 0x155, 5, 12, 41, 12, WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
132 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
133 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
134 END
135
136 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 16, 294, 170
137 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
138 CAPTION "Despre Carnețelul ReactOS"
139 FONT 8, "MS Shell Dlg"
140 BEGIN
141 CONTROL "Carnețelul ReactOS v1.0\r\nDrept de autor 1997,98 Marcel Baur\r\nDrept de autor 2000 Mike McCormack\r\nDrept de autor 2002 Sylvain Petreolle\r\nDrept de autor 2002 Andriy Palamarchuk\r\n", -1, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP, 46, 7, 242, 39
142 CONTROL " ", -1, "Static", 0x50000000, 8, 48, 272, 11
143 DEFPUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 119, 149, 44, 15, WS_GROUP
144 ICON IDI_NPICON, -1, 12, 9, 20, 30
145 EDITTEXT IDC_LICENSE, 8, 64, 282, 81, ES_MULTILINE | ES_READONLY | WS_VSCROLL
146 END
147
148 STRINGTABLE
149 BEGIN
150 STRING_LICENSE "Tradus în limba română de Petru Dimitriu.\r\nAceastă aplicație este publică; fiind permisă modificarea și/sau (re)distribuția sa în termenii Licenței Publice Generale GNU publicată de Free Software Foundation; sau versiunea 2 a Licenței, sau (la alegere) a oricărei versiuni ulterioare.\r\n\r\nAceastă aplicație este distribuită doar în speranța de a fi utilă, FĂRĂ însă NICI O GARANȚIE; nici măcar cu garanția implicită a VANDABILITĂȚII sau a UTILITĂȚII ÎNTR-UN SCOP ANUME. Pentru mai multe detalii consultați Licența Publică Generală GNU.\r\n\r\nPuteți vedea această licență aici:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html\r\n\r\nDe asemenea puteți consulta traduceri neoficiale ale acestei licențe aici:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/translations.html"
151 END
152
153 STRINGTABLE
154 BEGIN
155 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE "&n" /* FIXME */
156 STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE "Pagină &s" /* FIXME */
157 STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE "20 mm" /* FIXME */
158 STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE "20 mm" /* FIXME */
159 STRING_PAGESETUP_TOPVALUE "25 mm" /* FIXME */
160 STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE "25 mm" /* FIXME */
161 STRING_NOTEPAD "Carnețel"
162 STRING_ERROR "EROARE"
163 STRING_WARNING "ATENțIONARE"
164 STRING_INFO "Informație"
165 STRING_UNTITLED "Neintitulat"
166 STRING_ALL_FILES "Orice fișier (*.*)"
167 STRING_TEXT_FILES_TXT "Fișiere text (*.txt)"
168 STRING_TOOLARGE "Fișierul „%s” este prea mare.\n \
169 Încercați un alt editor."
170 STRING_NOTEXT "Nu ați scris nimic. \
171 \nScrieți ceva apoi încercați din nou."
172 STRING_DOESNOTEXIST "Fișierul „%s”\nnu există.\n\n \
173 Creați un nou fișier ?"
174 STRING_NOTSAVED "Fișierul „%s” a fost modificat!\n\n \
175 Păstrați modificările aduse?"
176 STRING_NOTFOUND "„%s” nu poate fi găsit."
177 STRING_OUT_OF_MEMORY "Nu există suficientă memorie pentru a efectua această operație. \
178 \nÎnchideți una sau mai multe aplicații pentru a elibera memorie."
179 STRING_CANNOTFIND "Nu se poate găsi „%s”"
180 STRING_ANSI "ANSI"
181 STRING_UNICODE "Unicode"
182 STRING_UNICODE_BE "Unicode (big endian)"
183 STRING_UTF8 "UTF-8"
184 STRING_CRLF "Windows (CR + LF)"
185 STRING_LF "Unix (LF)"
186 STRING_CR "Mac (CR)"
187 STRING_LINE_COLUMN "Linia %d, coloana %d"
188 STRING_PRINTERROR "Nu se poate imprima fișierul '%s'.\n\nAsigurați-vă că imprimanta este pornită și configurată corespunzător."
189 END