[TRANSLATIONS] Turkish translation update by Erdem Ersoy. CORE-10805
[reactos.git] / reactos / base / applications / notepad / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATORS: 2012 Arda Tanrıkulu (ardatan) (ardatanrikulu@gmail.com), 2013-2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 ID_ACCEL ACCELERATORS
6 BEGIN
7 "^A", CMD_SELECT_ALL
8 "^C", CMD_COPY
9 "^F", CMD_SEARCH
10 "^G", CMD_GOTO
11 "H", CMD_REPLACE, VIRTKEY, CONTROL
12 "^N", CMD_NEW
13 "^O", CMD_OPEN
14 "^P", CMD_PRINT
15 "^S", CMD_SAVE
16 "^V", CMD_PASTE
17 "^X", CMD_CUT
18 "^Z", CMD_UNDO
19 VK_F3, CMD_SEARCH_NEXT, VIRTKEY
20 VK_F5, CMD_TIME_DATE, VIRTKEY
21 END
22
23 MAIN_MENU MENU
24 BEGIN
25 POPUP "&Kütük"
26 BEGIN
27 MENUITEM "&Yeni\tDenetim+N", CMD_NEW
28 MENUITEM "&Aç...\tDenetim+O", CMD_OPEN
29 MENUITEM "&Sakla\tDenetim+S", CMD_SAVE
30 MENUITEM "Ay&rı Sakla...", CMD_SAVE_AS
31 MENUITEM SEPARATOR
32 MENUITEM "Say&fa Ayarla...", CMD_PAGE_SETUP
33 MENUITEM "Ya&zdır...\tDenetim+P", CMD_PRINT
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "&Çıkış", CMD_EXIT
36 END
37 POPUP "&Düzen"
38 BEGIN
39 MENUITEM "&Geri Al\tDenetim+Z", CMD_UNDO
40 MENUITEM SEPARATOR
41 MENUITEM "&Kes\tDenetim+X", CMD_CUT
42 MENUITEM "&Çoğalt\tDenetim+C", CMD_COPY
43 MENUITEM "&Yapıştır\tDenetim+V", CMD_PASTE
44 MENUITEM "&Sil\tSil", CMD_DELETE
45 MENUITEM SEPARATOR
46 MENUITEM "&Bul...\tDenetim+F", CMD_SEARCH
47 MENUITEM "S&onrakini Bul\tİ3", CMD_SEARCH_NEXT
48 MENUITEM "&Değiştir...\tDenetim+H", CMD_REPLACE
49 MENUITEM "G&it...\tDenetim+G", CMD_GOTO
50 MENUITEM SEPARATOR
51 MENUITEM "&Tümünü Seç\tDenetim+A", CMD_SELECT_ALL
52 MENUITEM "&Şimdiki Zamânı Koy\tİ5", CMD_TIME_DATE
53 END
54 POPUP "&Biçim"
55 BEGIN
56 MENUITEM "&Uzun Yataçları Kaydır", CMD_WRAP
57 MENUITEM "&Yazı Tipi...", CMD_FONT
58 END
59 POPUP "&Görünüm"
60 BEGIN
61 MENUITEM "&Durum Çubuğu", CMD_STATUSBAR
62 END
63 POPUP "&Yardım"
64 BEGIN
65 MENUITEM "&İçindekiler", CMD_HELP_CONTENTS
66 MENUITEM SEPARATOR
67 MENUITEM "&Bilgi...", CMD_ABOUT
68 MENUITEM "&Üzerine...", CMD_HELP_ABOUT_NOTEPAD
69 END
70 END
71
72 /* Dialog 'Page setup' */
73 DIALOG_PAGESETUP DIALOGEX 0, 0, 365, 193
74 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_CONTEXTHELP
75 FONT 8, "MS Shell Dlg"
76 CAPTION "Sayfa Ayarla"
77 BEGIN
78 GROUPBOX "Ön İzleme", 0, 240, 6, 120, 153, BS_GROUPBOX
79 CONTROL "", rct1, "Static", SS_WHITERECT, 260, 42, 80, 80
80 CONTROL "", rct2, "Static", SS_GRAYRECT, 340, 46, 4, 80
81 CONTROL "", rct3, "Static", SS_GRAYRECT, 264, 122, 80, 4
82 GROUPBOX "Kâğıt", grp2, 8, 6, 224, 56, BS_GROUPBOX
83 LTEXT "&Büyüklük:", stc2, 16, 22, 36, 8
84 COMBOBOX cmb2, 64, 20, 160, 160, CBS_SIMPLE | CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
85 LTEXT "&Kaynak:", stc3, 16, 42, 36, 8
86 COMBOBOX cmb3, 64, 40, 160, 160, CBS_SIMPLE | CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
87 GROUPBOX "Yön", grp1, 8, 66, 64, 56, BS_GROUPBOX
88 AUTORADIOBUTTON "&Portre", rad1, 16, 80, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
89 AUTORADIOBUTTON "K&ır Resmi", rad2, 16, 100, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
90 GROUPBOX "Kıyılar", grp4, 80, 66, 152, 56, BS_GROUPBOX
91 LTEXT "&Sağ:", stc15, 88, 82, 30, 8
92 EDITTEXT edt4, 119, 80, 36, 12, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_BORDER
93 LTEXT "S&ol:", stc16, 159, 82, 30, 8
94 EDITTEXT edt6, 190, 80, 36, 12, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_BORDER
95 LTEXT "&Üst:", stc17, 88, 102, 30, 8
96 EDITTEXT edt5, 119, 100, 36, 12, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_BORDER
97 LTEXT "&Alt:", stc18, 159, 102, 30, 8
98 EDITTEXT edt7, 190, 100, 36, 12, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_BORDER
99 LTEXT "Üs&t Bilgi:", 0x140, 8, 132, 40, 15
100 EDITTEXT 0x141, 58, 130, 173, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
101 LTEXT "A&lt Bilgi:", 0x142, 8, 149, 40, 15
102 EDITTEXT 0x143, 58, 147, 173, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
103 PUSHBUTTON "Yardım", IDHELP, 8, 170, 50, 14
104 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 198, 170, 50, 14, BS_PUSHBUTTON
105 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 254, 170, 50, 14
106 PUSHBUTTON "&Yazıcı...", psh3, 310, 170, 50, 14
107 END
108
109 /* Dialog 'Encoding' */
110 DIALOG_ENCODING DIALOGEX 0, 0, 256, 44
111 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 CAPTION "Kodlama"
114 BEGIN
115 COMBOBOX ID_ENCODING, 54, 0, 156, 80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
116 LTEXT "Kodlama:", 0x155, 5, 2, 41, 12
117 COMBOBOX ID_EOLN, 54, 18, 156, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
118 LTEXT "Sonlanma:", 0x156, 5, 20, 41, 12
119 END
120
121 /* Dialog 'Go To' */
122 DIALOG_GOTO DIALOGEX 0, 0, 165, 50
123 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
124 FONT 8, "MS Shell Dlg"
125 CAPTION "Yataca Git"
126 BEGIN
127 EDITTEXT ID_LINENUMBER, 54, 10, 106, 12, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
128 LTEXT "Yataç Numarası:", 0x155, 5, 12, 41, 12, WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
129 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
130 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
131 END
132
133 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 16, 284, 170
134 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
135 CAPTION "Not Defteri Üzerine"
136 FONT 8, "MS Shell Dlg"
137 BEGIN
138 CONTROL "Not Defteri - Sürüm: 1.0\r\nTelif Hakları:\r\n1997,98 - Marcel Baur\r\n2000 - Mike McCormack\r\n2002 - Sylvain Petreolle\r\n2002 - Andriy Palamarchuk\r\n", -1, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP, 46, 7, 232, 39
139 CONTROL " ", -1, "Static", 0x50000000, 8, 48, 272, 11
140 DEFPUSHBUTTON "Kapat", IDOK, 114, 149, 44, 15, WS_GROUP
141 ICON IDI_NPICON, -1, 12, 9, 20, 30
142 EDITTEXT IDC_LICENSE, 8, 64, 272, 81, ES_MULTILINE | ES_READONLY | WS_VSCROLL
143 END
144
145 STRINGTABLE
146 BEGIN
147 STRING_LICENSE "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu izlence özgür yazılımdır; bunu, Özgür Yazılım Vakfı'nın yayımladığı GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın, 2. sürümünün ya da daha sonraki bir sürümünün (Orası size bağlı.) şartları altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu izlence, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bu izlencenin HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR, SATILABİLİRLİĞİN ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUN demek istenilen güvencesi bile. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'na bakınız.\r\n\r\nBu izlenceyle birlikte GNU Umûmî Kamu Ruhsatı'nın bir kopyasını almış olmalısınız, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı AŞ'ye (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
148 END
149
150 STRINGTABLE
151 BEGIN
152 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE "&n" /* FIXME */
153 STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE "Sayfa &s" /* FIXME */
154 STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE "20 mm" /* FIXME */
155 STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE "20 mm" /* FIXME */
156 STRING_PAGESETUP_TOPVALUE "25 mm" /* FIXME */
157 STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE "25 mm" /* FIXME */
158 STRING_NOTEPAD "Not Defteri"
159 STRING_ERROR "YANLIŞLIK"
160 STRING_WARNING "UYARI"
161 STRING_INFO "Bilgi"
162 STRING_UNTITLED "Adsız"
163 STRING_ALL_FILES "Tüm Kütükler (*.*)"
164 STRING_TEXT_FILES_TXT "Metin Belgeleri (*.txt)"
165 STRING_TOOLARGE "%s kütüğü Not Defteri için çok büyük. Lütfen başka bir düzenleyici kullanınız."
166 STRING_NOTEXT "Bir metin girmediniz. Lütfen birşeyler yazıp yeniden deneyiniz."
167 STRING_DOESNOTEXIST "%s kütüğü yok. Yeni bir kütük oluşturmak ister misiniz?"
168 STRING_NOTSAVED "%s kütüğü değiştirilmiş. Değişiklikleri saklamak ister misiniz?"
169 STRING_NOTFOUND "%s bulunamadı."
170 STRING_OUT_OF_MEMORY "Bu işi bitirmek için bellek yetersiz. Kullanılabilen belleği arttırmak için bir ya da daha çok uygulama kapatınız."
171 STRING_CANNOTFIND "%s bulunamadı."
172 STRING_ANSI "ANSI"
173 STRING_UNICODE "Evrenlik Kod"
174 STRING_UNICODE_BE "Evrenlik Kod (Büyük Sonlu)"
175 STRING_UTF8 "UTF-8"
176 STRING_CRLF "Windows (CR + LF)"
177 STRING_LF "UNIX (LF)"
178 STRING_CR "Mac (CR)"
179 STRING_LINE_COLUMN "%d. Yataç, %d. Dikeç"
180 STRING_PRINTERROR """%s"" kütüğü yazdırılamıyor.\n\nYazıcının açık olduğundan ve doğru yapılandırıldığından emin olunuz."
181
182 STRING_TEXT_DOCUMENT "Metin Belgesi"
183 END