remove the following sentences from the resource files:
[reactos.git] / reactos / base / applications / notepad / res / Hu.rc
1 /*
2 * Notepad (Hungarian resources)
3 *
4 * Copyright 1997,98 Marcel Baur
5 * Proofread 1998 by David Lee Lambert
6 * Copyright 2002 Sylvain Petreolle
7 * Copyright 2002 Zoly Nagy
8 *
9 * This library is free software; you can redistribute it and/or
10 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
11 * License as published by the Free Software Foundation; either
12 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
13 *
14 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
15 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
17 * Lesser General Public License for more details.
18 *
19 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20 * License along with this library; if not, write to the Free Software
21 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
22 */
23
24 MAIN_MENU MENU LANGUAGE LANG_HUNGARIAN, SUBLANG_NEUTRAL
25 BEGIN
26 POPUP "&Fájl"
27 BEGIN
28 MENUITEM "Ú&j", CMD_NEW
29 MENUITEM "Meg&nyitás...", CMD_OPEN
30 MENUITEM "&Mentés", CMD_SAVE
31 MENUITEM "Mentés má&sként...", CMD_SAVE_AS
32 MENUITEM SEPARATOR
33 MENUITEM "&Oldalbeállítás...", CMD_PAGE_SETUP
34 MENUITEM "Nyom&tatás...", CMD_PRINT
35 MENUITEM "Nyomtató &beállítás...", CMD_PRINTER_SETUP
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "&Kilépés", CMD_EXIT
38 END
39 POPUP "S&zerkesztés"
40 BEGIN
41 MENUITEM "&Visszavonás\tCtrl+Z", CMD_UNDO
42 MENUITEM SEPARATOR
43 MENUITEM "Kivá&gás\tCtrl+X", CMD_CUT
44 MENUITEM "&Másolás\tCtrl+C", CMD_COPY
45 MENUITEM "&Beillesztés\tCtrl+V", CMD_PASTE
46 MENUITEM "Tör&lés\tDel", CMD_DELETE
47 MENUITEM SEPARATOR
48 MENUITEM "&Keresés...", CMD_SEARCH
49 MENUITEM "Köve&tkezõ keresése\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
50 MENUITEM SEPARATOR
51 MENUITEM "&Az összes kijelölése", CMD_SELECT_ALL
52 MENUITEM "&Idõ/dátum\tF5", CMD_TIME_DATE
53 MENUITEM SEPARATOR
54 MENUITEM "&Hosszú sorok tördelése", CMD_WRAP
55 END
56 POPUP "&Súgó"
57 BEGIN
58 MENUITEM "&Témakörök", CMD_HELP_CONTENTS
59 MENUITEM "&Keresés...", CMD_HELP_SEARCH
60 MENUITEM "&Használat", CMD_HELP_ON_HELP
61 MENUITEM SEPARATOR
62 MENUITEM "&About" CMD_ABOUT
63 MENUITEM "Inf&ormáció...", CMD_ABOUT_WINE
64 END
65 END
66
67 /* Dialog `Page setup' */
68
69 DIALOG_PAGESETUP DIALOG 0, 0, 225, 95
70 LANGUAGE LANG_HUNGARIAN, SUBLANG_NEUTRAL
71 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
72 FONT 8, "MS Shell Dlg"
73 CAPTION "Oldalbeállítás"
74 {
75 LTEXT "&Fejléc:", 0x140, 10, 07, 40, 15
76 EDITTEXT 0x141, 60, 05,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
77 LTEXT "&Lábléc:", 0x142, 10, 24, 40, 15
78 EDITTEXT 0x143, 60, 22,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
79
80 GROUPBOX "&Margók:", 0x144, 10, 43,160, 45
81 LTEXT "&Bal:", 0x145, 20, 55, 30, 10, WS_CHILD
82 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/ 0x147, 50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
83 LTEXT "&Felsõ:", 0x148, 20, 73, 30, 10, WS_CHILD
84 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/ 0x14A, 50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
85 LTEXT "&Jobb:", 0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
86 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/ 0x14D, 130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
87 LTEXT "&Alsó:", 0x14E,100, 73, 30, 10, WS_CHILD
88 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150, 130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
89
90 DEFPUSHBUTTON "OK", 0x151, 180, 3, 40, 15, WS_TABSTOP
91 PUSHBUTTON "Mégse", 0x152, 180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
92 PUSHBUTTON "&Súgó", 0x153, 180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
93 }
94
95 IDD_ABOUTBOX DIALOG DISCARDABLE 22,16,284,170
96 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
97 CAPTION "About ReactOS Notepad"
98 FONT 8, "Tahoma"
99 BEGIN
100 CONTROL "ReactOS Notepad v1.0\r\nCopyright 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>\r\nCopyright 2000 Mike McCormack <Mike_McCormack@looksmart.com.au>\r\nCopyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>\r\nCopyright 2002 Andriy Palamarchuk\r\n ",
101 -1,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP,46,7,232,39
102 CONTROL " ",
103 -1,"Static",0x50000000,8,48,272,11
104 DEFPUSHBUTTON "Close",IDOK,114,149,44,15,WS_GROUP
105 ICON IDI_NPICON,-1,12,9,20,30
106 EDITTEXT IDC_LICENSE,8,64,272,81,ES_MULTILINE |
107 ES_READONLY | WS_VSCROLL
108 END
109
110 STRINGTABLE DISCARDABLE
111 BEGIN
112 STRING_LICENSE, "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA."
113 END
114
115 STRINGTABLE DISCARDABLE LANGUAGE LANG_HUNGARIAN, SUBLANG_NEUTRAL
116 {
117 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE, "&n" /* FIXME */
118 STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE, "Oldalszám: &s." /* FIXME */
119 STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE, "20 mm" /* FIXME */
120 STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE, "20 mm" /* FIXME */
121 STRING_PAGESETUP_TOPVALUE, "25 mm" /* FIXME */
122 STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE, "25 mm" /* FIXME */
123
124 STRING_NOTEPAD, "Jegyzettömb"
125 STRING_ERROR, "HIBA"
126 STRING_WARNING, "FIGYELMEZTETÉS"
127 STRING_INFO, "Információ"
128
129 STRING_UNTITLED, "(névtelen)"
130
131 STRING_ALL_FILES, "Minden fájl (*.*)"
132 STRING_TEXT_FILES_TXT, "Szövegfájlok (*.txt)"
133
134 STRING_TOOLARGE, "'%s' fájl túl nagy méretû.\n \
135 Kérem használjon másik szövegszerkesztõ programot."
136 STRING_NOTEXT, "A szöveg nem tartalmaz karaktert! \
137 \nKérem gépeljen be néhány karaktert és próbálja újra!"
138 STRING_DOESNOTEXIST, "A megadott '%s'\nfájl nem létezik!\n\n \
139 Kíván létrehozni új fájlt?"
140 STRING_NOTSAVED, "'%s' fájl\nmódosult\n\n \
141 Szeretné menteni a változásokat?"
142 STRING_NOTFOUND, "'%s' nem található!"
143 STRING_OUT_OF_MEMORY, "Nincs elegendõ szabad memória!\
144 \nZárjon be néhány alkalmazást, ezzel növelve a szabad memória méretét\
145 !"
146
147 }