[RAPPS] unuglify icons. CORE-10642
[reactos.git] / reactos / base / applications / rapps / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: applications/rapps/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2014-04-20
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDR_MAINMENU MENU
9 BEGIN
10 POPUP "&Soubor"
11 BEGIN
12 MENUITEM "&Nastavení", ID_SETTINGS
13 MENUITEM SEPARATOR
14 MENUITEM "&Konec", ID_EXIT
15 END
16 POPUP "&Programy"
17 BEGIN
18 MENUITEM "&Instalovat\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
19 MENUITEM "&Odinstalovat\tCtrl+Del", ID_UNINSTALL
20 MENUITEM "&Změnit", ID_MODIFY
21 MENUITEM SEPARATOR
22 MENUITEM "Odstranit z &registru", ID_REGREMOVE
23 MENUITEM SEPARATOR
24 MENUITEM "Ob&novit\tF5", ID_REFRESH
25 MENUITEM SEPARATOR
26 MENUITEM "&Aktualizovat databázi\tCtrl+F5", ID_RESETDB
27 END
28 POPUP "Nápověda"
29 BEGIN
30 MENUITEM "Nápověda\tF1", ID_HELP, GRAYED
31 MENUITEM "O programu...", ID_ABOUT
32 END
33 END
34
35 IDR_LINKMENU MENU
36 BEGIN
37 POPUP "popup"
38 BEGIN
39 MENUITEM "&Otevřít odkaz v prohlížeči", ID_OPEN_LINK
40 MENUITEM "&Kopírovat odkaz do schránky", ID_COPY_LINK
41 END
42 END
43
44 IDR_APPLICATIONMENU MENU
45 BEGIN
46 POPUP "popup"
47 BEGIN
48 MENUITEM "&Instalovat\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
49 MENUITEM "&Odinstalovat\tCtrl+Del", ID_UNINSTALL
50 MENUITEM "&Změnit", ID_MODIFY
51 MENUITEM SEPARATOR
52 MENUITEM "Odstranit z &registru", ID_REGREMOVE
53 MENUITEM SEPARATOR
54 MENUITEM "Ob&novit\tF5", ID_REFRESH
55 MENUITEM SEPARATOR
56 MENUITEM "&Aktualizovat databázi\tCtrl+F5", ID_RESETDB
57 END
58 END
59
60 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 250, 215
61 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
62 CAPTION "Nastavení"
63 FONT 8, "MS Shell Dlg"
64 BEGIN
65 GROUPBOX "Obecné", -1, 4, 2, 240, 61
66 AUTOCHECKBOX "&Uložit pozici okna", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
67 AUTOCHECKBOX "&Aktualizovat seznam dostupných programů při startu programu", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 222, 12
68 AUTOCHECKBOX "Ukládat &záznam instalací a odstranění programů", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
69 GROUPBOX "Stahování", -1, 4, 65, 240, 51
70 LTEXT "Složka se staženými soubory:", -1, 16, 75, 100, 9
71 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
72 PUSHBUTTON "&Procházet...", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
73 AUTOCHECKBOX "&Smazat instalátor programu po dokončení instalace", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
74 GROUPBOX "Proxy", -1, 4, 116, 240, 76
75 CONTROL "Systémové nastavení proxy", IDC_PROXY_DEFAULT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 130, 210, 10
76 CONTROL "Bez proxy serveru", IDC_NO_PROXY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 145, 210, 10
77 CONTROL "Proxy", IDC_USE_PROXY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 160, 74, 10
78 EDITTEXT IDC_PROXY_SERVER, 90, 160, 147, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
79 LTEXT "Nepoužívat pro", -1, 27, 175, 64, 10
80 EDITTEXT IDC_NO_PROXY_FOR, 90, 175, 147, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
81 PUSHBUTTON "Výchozí", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 195, 60, 14
82 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 195, 60, 14
83 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 181, 195, 60, 14
84 END
85
86 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 216, 97
87 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
88 CAPTION "Instalace programu"
89 FONT 8, "MS Shell Dlg"
90 BEGIN
91 LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
92 AUTORADIOBUTTON "&Instalovat z média (CD nebo DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
93 AUTORADIOBUTTON "&Stáhnout a instalovat", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
94 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
95 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
96 END
97
98 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 220, 72
99 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
100 CAPTION "Stahování..."
101 FONT 8, "MS Shell Dlg"
102 BEGIN
103 CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
104 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 28, 200, 22, ES_CENTER | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_DISABLED | NOT WS_BORDER
105 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 85, 53, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
106 END
107
108 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
109 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
110 CAPTION "O programu"
111 FONT 8, "MS Shell Dlg"
112 BEGIN
113 LTEXT "ReactOS Správce aplikací\nCopyright (C) 2009\nDmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
114 PUSHBUTTON "Zavřít", IDOK, 133, 46, 50, 14
115 ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
116 END
117
118 STRINGTABLE
119 BEGIN
120 IDS_TOOLTIP_INSTALL "Instalovat"
121 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Odinstalovat"
122 IDS_TOOLTIP_MODIFY "Změnit"
123 IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Nastavení"
124 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Obnovit"
125 IDS_TOOLTIP_EXIT "Konec"
126 END
127
128 STRINGTABLE
129 BEGIN
130 IDS_APP_NAME "Název"
131 IDS_APP_INST_VERSION "Verze"
132 IDS_APP_DESCRIPTION "Popis"
133 END
134
135 STRINGTABLE
136 BEGIN
137 IDS_INFO_VERSION "\nVerze: "
138 IDS_INFO_DESCRIPTION "\nPopis: "
139 IDS_INFO_PUBLISHER "\nVydavatel: "
140 IDS_INFO_HELPLINK "\nInternetová pomoc: "
141 IDS_INFO_HELPPHONE "\nTelefonní pomoc: "
142 IDS_INFO_README "\nReadme: "
143 IDS_INFO_REGOWNER "\nRegistrovaný vlastník: "
144 IDS_INFO_PRODUCTID "\nID produktu: "
145 IDS_INFO_CONTACT "\nKontakt: "
146 IDS_INFO_UPDATEINFO "\nInformace o aktualizacích: "
147 IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformace o: "
148 IDS_INFO_COMMENTS "\nKomentáře: "
149 IDS_INFO_INSTLOCATION "\nUmístění instalace: "
150 IDS_INFO_INSTALLSRC "\nZdroj instalace: "
151 IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nOdinstalační řetězec: "
152 IDS_INFO_MODIFYPATH "\nCesta úpravy: "
153 IDS_INFO_INSTALLDATE "\nDatum instalace: "
154 END
155
156 STRINGTABLE
157 BEGIN
158 IDS_AINFO_VERSION "\nVerze: "
159 IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nPopis: "
160 IDS_AINFO_SIZE "\nVelikost: "
161 IDS_AINFO_URLSITE "\nDomovská stránka: "
162 IDS_AINFO_LICENSE "\nLicense: "
163 END
164
165 STRINGTABLE
166 BEGIN
167 IDS_CAT_AUDIO "Audio"
168 IDS_CAT_DEVEL "Vývoj"
169 IDS_CAT_DRIVERS "Ovladače"
170 IDS_CAT_EDU "Škola hrou"
171 IDS_CAT_ENGINEER "Strojírenství"
172 IDS_CAT_FINANCE "Finance"
173 IDS_CAT_GAMES "Hry a zábava"
174 IDS_CAT_GRAPHICS "Grafika"
175 IDS_CAT_INTERNET "Internet a sítě"
176 IDS_CAT_LIBS "Knihovny"
177 IDS_CAT_OFFICE "Kancelář"
178 IDS_CAT_OTHER "Ostatní"
179 IDS_CAT_SCIENCE "Věda"
180 IDS_CAT_TOOLS "Nástroje"
181 IDS_CAT_VIDEO "Video"
182 END
183
184 STRINGTABLE
185 BEGIN
186 IDS_APPTITLE "ReactOS Správce aplikací"
187 IDS_SEARCH_TEXT "Hledat..."
188 IDS_INSTALL "Instalovat"
189 IDS_UNINSTALL "Odinstalovat"
190 IDS_MODIFY "Změnit"
191 IDS_APPS_COUNT "Počet aplikací: %d"
192 IDS_WELCOME_TITLE "Vítejte v ReactOS Správci aplikací!\n\n"
193 IDS_WELCOME_TEXT "Na levé straně zvolte kategorii, pak vpravo zvolte aplikaci, která bude nainstalována nebo odinstalována.\nWebová stránka ReactOS: "
194 IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
195 IDS_INSTALLED "Nainstalováno"
196 IDS_AVAILABLEFORINST "Lze instalovat"
197 IDS_UPDATES "Aktualizace"
198 IDS_APPLICATIONS "Aplikace"
199 IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Zvolte složku, do které se budou ukládat stažené soubory: "
200 IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Zvolená složka neexistuje. Vytvořit?"
201 IDS_APP_REG_REMOVE "Určitě odstranit data instalovaného programu z registru?"
202 IDS_INFORMATION "Informace"
203 IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD "Soubor se nepodařilo stáhnout! Adresa nenalezena!"
204 IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nepodařilo se odstranit data programu z registru!"
205 IDS_CERT_DOES_NOT_MATCH "SSL certificate verification failed."
206 IDS_INTEG_CHECK_TITLE "Verifying package integrity..."
207 IDS_INTEG_CHECK_FAIL "The package did not pass the integrity check, it may have been corrupted or tampered with during downloading. Running the software is not recommended."
208 END