[RAPPS] unuglify icons. CORE-10642
[reactos.git] / reactos / base / applications / rapps / lang / sv-SE.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS RAPPS
3 * FILE: base/applications/rapps/lang/sv-SE.rc
4 * PURPOSE: Swedish resource file
5 * Translation: Jaix Bly
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
9
10 IDR_MAINMENU MENU
11 BEGIN
12 POPUP "&Arkiv"
13 BEGIN
14 MENUITEM "&Inställningar", ID_SETTINGS
15 MENUITEM SEPARATOR
16 MENUITEM "A&vsluta", ID_EXIT
17 END
18 POPUP "&Program"
19 BEGIN
20 MENUITEM "&Installera\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
21 MENUITEM "&Avinstallera\tCtrl+Del", ID_UNINSTALL
22 MENUITEM "&Ändra", ID_MODIFY
23 MENUITEM SEPARATOR
24 MENUITEM "&Ta bort från Registret", ID_REGREMOVE
25 MENUITEM SEPARATOR
26 MENUITEM "&Uppdatera\tF5", ID_REFRESH
27 MENUITEM SEPARATOR
28 MENUITEM "Update Da&tabase\tCtrl+F5", ID_RESETDB
29 END
30 POPUP "Hjälp"
31 BEGIN
32 MENUITEM "Hjälp\tF1", ID_HELP, GRAYED
33 MENUITEM "Om...", ID_ABOUT
34 END
35 END
36
37 IDR_LINKMENU MENU
38 BEGIN
39 POPUP "popup"
40 BEGIN
41 MENUITEM "&Öppna länk i webläsare", ID_OPEN_LINK
42 MENUITEM "&Kopiera länk till urklipp", ID_COPY_LINK
43 END
44 END
45
46 IDR_APPLICATIONMENU MENU
47 BEGIN
48 POPUP "popup"
49 BEGIN
50 MENUITEM "&Installera\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
51 MENUITEM "&Avinstallera\tCtrl+Del", ID_UNINSTALL
52 MENUITEM "&Ändra", ID_MODIFY
53 MENUITEM SEPARATOR
54 MENUITEM "&Ta bort från Registret", ID_REGREMOVE
55 MENUITEM SEPARATOR
56 MENUITEM "&Uppdatera\tF5", ID_REFRESH
57 MENUITEM SEPARATOR
58 MENUITEM "Update Da&tabase\tCtrl+F5", ID_RESETDB
59 END
60 END
61
62 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 250, 215
63 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
64 CAPTION "Inställningar"
65 FONT 8, "MS Shell Dlg"
66 BEGIN
67 GROUPBOX "Allmänna", -1, 4, 2, 240, 61
68 AUTOCHECKBOX "&Spara fönsterposition", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
69 AUTOCHECKBOX "&Uppdatera listan med tillgängliga program vid start", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 222, 12
70 AUTOCHECKBOX "&Logga ur installation och borttagning program", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
71 GROUPBOX "Nerladding", -1, 4, 65, 240, 51
72 LTEXT "Mapp för nerladdningar:", -1, 16, 75, 100, 9
73 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
74 PUSHBUTTON "&Välj", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
75 AUTOCHECKBOX "&Ta bort programinstallerare efter installation", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
76 GROUPBOX "Proxy", -1, 4, 116, 240, 76
77 CONTROL "System proxy settings", IDC_PROXY_DEFAULT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 130, 210, 10
78 CONTROL "Direct (No proxy)", IDC_NO_PROXY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 145, 210, 10
79 CONTROL "Proxy", IDC_USE_PROXY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 160, 74, 10
80 EDITTEXT IDC_PROXY_SERVER, 90, 160, 147, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
81 LTEXT "No proxy for", -1, 27, 175, 64, 10
82 EDITTEXT IDC_NO_PROXY_FOR, 90, 175, 147, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
83 PUSHBUTTON "Standard", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 195, 60, 14
84 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 195, 60, 14
85 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 181, 195, 60, 14
86 END
87
88 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 216, 97
89 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
90 CAPTION "Programinstallation"
91 FONT 8, "MS Shell Dlg"
92 BEGIN
93 LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
94 AUTORADIOBUTTON "&Installera från disk (CD or DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
95 AUTORADIOBUTTON "&Ladda ner och installera", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
96 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
97 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
98 END
99
100 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 220, 72
101 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
102 CAPTION "Ladda ner..."
103 FONT 8, "MS Shell Dlg"
104 BEGIN
105 CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
106 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 28, 200, 22, ES_CENTER | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_DISABLED | NOT WS_BORDER
107 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 85, 53, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
108 END
109
110 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
111 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
112 CAPTION "Om"
113 FONT 8, "MS Shell Dlg"
114 BEGIN
115 LTEXT "ReactOS Programhanterare\nCopyright (C) 2009\nav Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
116 PUSHBUTTON "Stäng", IDOK, 133, 46, 50, 14
117 ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
118 END
119
120 STRINGTABLE
121 BEGIN
122 IDS_TOOLTIP_INSTALL "Installera"
123 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Avinstallera"
124 IDS_TOOLTIP_MODIFY "Redigera"
125 IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Inställingar"
126 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Uppdatera"
127 IDS_TOOLTIP_EXIT "Avsluta"
128 END
129
130 STRINGTABLE
131 BEGIN
132 IDS_APP_NAME "Namn"
133 IDS_APP_INST_VERSION "Version"
134 IDS_APP_DESCRIPTION "Beskrivning"
135 END
136
137 STRINGTABLE
138 BEGIN
139 IDS_INFO_VERSION "\nVersion: "
140 IDS_INFO_DESCRIPTION "\nBeskrivning: "
141 IDS_INFO_PUBLISHER "\nUtgivare: "
142 IDS_INFO_HELPLINK "\nHjälplänk: "
143 IDS_INFO_HELPPHONE "\nHjälptelefon: "
144 IDS_INFO_README "\nLäs mig: "
145 IDS_INFO_REGOWNER "\nRegistrerad ägare: "
146 IDS_INFO_PRODUCTID "\nProdukt ID: "
147 IDS_INFO_CONTACT "\nKontakt: "
148 IDS_INFO_UPDATEINFO "\nUppdaterinsinformation: "
149 IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformation om: "
150 IDS_INFO_COMMENTS "\nKommentarer: "
151 IDS_INFO_INSTLOCATION "\nInstallationsplacering: "
152 IDS_INFO_INSTALLSRC "\nInstallationskälla: "
153 IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nAvinstallationssträng: "
154 IDS_INFO_MODIFYPATH "\nÄndra sökväg: "
155 IDS_INFO_INSTALLDATE "\nInstallationsdatum: "
156 END
157
158 STRINGTABLE
159 BEGIN
160 IDS_AINFO_VERSION "\nVersion: "
161 IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nBeskrivning: "
162 IDS_AINFO_SIZE "\nStorlek: "
163 IDS_AINFO_URLSITE "\nHemsida: "
164 IDS_AINFO_LICENSE "\nLicens: "
165 END
166
167 STRINGTABLE
168 BEGIN
169 IDS_CAT_AUDIO "Audio"
170 IDS_CAT_DEVEL "Utveckling"
171 IDS_CAT_DRIVERS "Drivrutiner"
172 IDS_CAT_EDU "Edutainment"
173 IDS_CAT_ENGINEER "Engineering"
174 IDS_CAT_FINANCE "Finans"
175 IDS_CAT_GAMES "Spel & kul"
176 IDS_CAT_GRAPHICS "Grafik"
177 IDS_CAT_INTERNET "Internet & Nätverk"
178 IDS_CAT_LIBS "Bibliotek"
179 IDS_CAT_OFFICE "Kontor"
180 IDS_CAT_OTHER "Annat"
181 IDS_CAT_SCIENCE "Vetenskap"
182 IDS_CAT_TOOLS "Verktyg"
183 IDS_CAT_VIDEO "Video"
184 END
185
186 STRINGTABLE
187 BEGIN
188 IDS_APPTITLE "ReactOS programhanterare"
189 IDS_SEARCH_TEXT "Sök..."
190 IDS_INSTALL "Installera"
191 IDS_UNINSTALL "Avinstallera"
192 IDS_MODIFY "Ändra"
193 IDS_APPS_COUNT "Programantal: %d"
194 IDS_WELCOME_TITLE "Välkommen till ReactOS programhanterare!\n\n"
195 IDS_WELCOME_TEXT "Välj en kategori till vänster, och sedan ett program för att installera eller avinstallera.\nReactOS Web sida: "
196 IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
197 IDS_INSTALLED "Installerat"
198 IDS_AVAILABLEFORINST "Tillgängliga for installation"
199 IDS_UPDATES "Uppdateringar"
200 IDS_APPLICATIONS "Program"
201 IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Välj en mapp som kommer att användas för nerladdning av program:"
202 IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Du har specificrat en ej existerande mapp! Vill du skapa den?"
203 IDS_APP_REG_REMOVE "Är du säker på att du vill ta bort data det installerade programmets data från registret?"
204 IDS_INFORMATION "Information"
205 IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD "Unable to download the package! Address not found!"
206 IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Det gick ej att ta bort programmets data från registret!"
207 IDS_CERT_DOES_NOT_MATCH "SSL certificate verification failed."
208 IDS_INTEG_CHECK_TITLE "Verifying package integrity..."
209 IDS_INTEG_CHECK_FAIL "The package did not pass the integrity check, it may have been corrupted or tampered with during downloading. Running the software is not recommended."
210 END