[TRANSLATIONS] Turkish translation update by Erdem Ersoy. CORE-10805
[reactos.git] / reactos / base / applications / rapps / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2013-2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDR_MAINMENU MENU
6 BEGIN
7 POPUP "&Kütük"
8 BEGIN
9 MENUITEM "&Ayarlar...", ID_SETTINGS
10 MENUITEM SEPARATOR
11 MENUITEM "&Çıkış", ID_EXIT
12 END
13 POPUP "Y&azılım"
14 BEGIN
15 MENUITEM "&Kur\tDenetim+Giriş", ID_INSTALL
16 MENUITEM "K&aldır\tDenetim+Sil", ID_UNINSTALL
17 MENUITEM "&Değiştir", ID_MODIFY
18 MENUITEM SEPARATOR
19 MENUITEM "&Girişi Değer Defteri'nden Kaldır", ID_REGREMOVE
20 MENUITEM SEPARATOR
21 MENUITEM "&Yenile\tİ5", ID_REFRESH
22 MENUITEM SEPARATOR
23 MENUITEM "Ya&zılım Veri Tabanını Yenile\tDenetim+İ5", ID_RESETDB
24 END
25 POPUP "&Yardım"
26 BEGIN
27 MENUITEM "&Yardım\tİ1", ID_HELP, GRAYED
28 MENUITEM "&Üzerine...", ID_ABOUT
29 END
30 END
31
32 IDR_LINKMENU MENU
33 BEGIN
34 POPUP "popup"
35 BEGIN
36 MENUITEM "&Bağlantıyı Tarayıcıda Aç", ID_OPEN_LINK
37 MENUITEM "&Bağlantıyı Panoya Çoğalt", ID_COPY_LINK
38 END
39 END
40
41 IDR_APPLICATIONMENU MENU
42 BEGIN
43 POPUP "popup"
44 BEGIN
45 MENUITEM "&Kur\tDenetim+Giriş", ID_INSTALL
46 MENUITEM "K&aldır\tDenetim+Sil", ID_UNINSTALL
47 MENUITEM "&Değiştir", ID_MODIFY
48 MENUITEM SEPARATOR
49 MENUITEM "&Girişi Değer Defteri'nden Kaldır", ID_REGREMOVE
50 MENUITEM SEPARATOR
51 MENUITEM "&Yenile\tİ5", ID_REFRESH
52 MENUITEM SEPARATOR
53 MENUITEM "Ya&zılım Veri Tabanını Yenile\tDenetim+İ5", ID_RESETDB
54 END
55 END
56
57 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 250, 215
58 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
59 CAPTION "Ayarlar"
60 FONT 8, "MS Shell Dlg"
61 BEGIN
62 GROUPBOX "Umûmî", -1, 4, 2, 240, 61
63 AUTOCHECKBOX "&Pencere Konumunu Sakla", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
64 AUTOCHECKBOX "&Başlangıçta Erişilebilir İzlencelerin Dizelgesini Yenile", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 222, 12
65 AUTOCHECKBOX "&İzlencelerin Kuruluşlarını ve Kaldırılışlarını Sakla", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
66 GROUPBOX "İndirme", -1, 4, 65, 240, 51
67 LTEXT "İndirme Dizini:", -1, 16, 75, 100, 9
68 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
69 PUSHBUTTON "&Seç", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
70 AUTOCHECKBOX "&Kurulumdan Sonra İzlencenin Kurulum Kütüğünü Sil", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
71 GROUPBOX "Vekil Sunucu", -1, 4, 116, 240, 76
72 CONTROL "Dizge Vekil Sunucu Ayarları", IDC_PROXY_DEFAULT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 130, 210, 10
73 CONTROL "Doğrudan (Vekil sunucu yok.)", IDC_NO_PROXY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 145, 210, 10
74 CONTROL "Vekil Sunucu", IDC_USE_PROXY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 160, 74, 10
75 EDITTEXT IDC_PROXY_SERVER, 90, 160, 147, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
76 LTEXT "Şunun İçin Vekil Sunucu Yok", -1, 27, 175, 64, 10
77 EDITTEXT IDC_NO_PROXY_FOR, 90, 175, 147, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
78 PUSHBUTTON "Ön Tanımlılar", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 195, 60, 14
79 PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 116, 195, 60, 14
80 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 181, 195, 60, 14
81 END
82
83 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 216, 97
84 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
85 CAPTION "İzlence Kurulumu"
86 FONT 8, "MS Shell Dlg"
87 BEGIN
88 LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
89 AUTORADIOBUTTON "&Bir Diskten (CD'den veyâ DVD'den) Kur", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
90 AUTORADIOBUTTON "&İndir ve Kur", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
91 PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 86, 78, 60, 14
92 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
93 END
94
95 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 220, 72
96 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
97 CAPTION "İndiriliyor"
98 FONT 8, "MS Shell Dlg"
99 BEGIN
100 CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
101 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 28, 200, 22, ES_CENTER | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_DISABLED | NOT WS_BORDER
102 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 85, 53, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
103 END
104
105 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
106 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
107 CAPTION "Üzerine"
108 FONT 8, "MS Shell Dlg"
109 BEGIN
110 LTEXT "ReactOS Uygulama Yöneticisi\nTelif Hakkı: 2009\nDmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org) ile.", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
111 PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 133, 46, 50, 14
112 ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
113 END
114
115 STRINGTABLE
116 BEGIN
117 IDS_TOOLTIP_INSTALL "Kur"
118 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Kaldır"
119 IDS_TOOLTIP_MODIFY "Değiştir"
120 IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Ayarlar"
121 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Yenile"
122 IDS_TOOLTIP_EXIT "Çıkış"
123 END
124
125 STRINGTABLE
126 BEGIN
127 IDS_APP_NAME "Ad"
128 IDS_APP_INST_VERSION "Sürüm"
129 IDS_APP_DESCRIPTION "Açıklama"
130 END
131
132 STRINGTABLE
133 BEGIN
134 IDS_INFO_VERSION "\nSürümü: "
135 IDS_INFO_DESCRIPTION "\nAçıklaması: "
136 IDS_INFO_PUBLISHER "\nYayımcısı: "
137 IDS_INFO_HELPLINK "\nYardım Bağlantısı: "
138 IDS_INFO_HELPPHONE "\nYardım Telefonu: "
139 IDS_INFO_README "\nBenioku Kütüğü: "
140 IDS_INFO_REGOWNER "\nKayıtlı Olduğu Kullanıcısı: "
141 IDS_INFO_PRODUCTID "\nÜrün Kimliği: "
142 IDS_INFO_CONTACT "\nİletişim: "
143 IDS_INFO_UPDATEINFO "\nYenileme Bilgisi: "
144 IDS_INFO_INFOABOUT "\nÜzerine Bilgisi: "
145 IDS_INFO_COMMENTS "\nYorumlar: "
146 IDS_INFO_INSTLOCATION "\nKurulum Konumu: "
147 IDS_INFO_INSTALLSRC "\nKurulum Kaynağı: "
148 IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nKaldırma Dizgisi: "
149 IDS_INFO_MODIFYPATH "\nDeğiştirme Yolu: "
150 IDS_INFO_INSTALLDATE "\nKurulum Zamânı: "
151 END
152
153 STRINGTABLE
154 BEGIN
155 IDS_AINFO_VERSION "\nSürümü: "
156 IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nAçıklaması: "
157 IDS_AINFO_SIZE "\nBüyüklüğü: "
158 IDS_AINFO_URLSITE "\nAna Sayfası: "
159 IDS_AINFO_LICENSE "\nRuhsatı: "
160 END
161
162 STRINGTABLE
163 BEGIN
164 IDS_CAT_AUDIO "Ses"
165 IDS_CAT_DEVEL "Geliştirme"
166 IDS_CAT_DRIVERS "Sürücüler"
167 IDS_CAT_EDU "Eğitim"
168 IDS_CAT_ENGINEER "Mühendislik"
169 IDS_CAT_FINANCE "Mâlî"
170 IDS_CAT_GAMES "Oyun ve Eğlence"
171 IDS_CAT_GRAPHICS "Çizge"
172 IDS_CAT_INTERNET "Ağ"
173 IDS_CAT_LIBS "Kitaplıklar"
174 IDS_CAT_OFFICE "Büro"
175 IDS_CAT_OTHER "Başka"
176 IDS_CAT_SCIENCE "Bilim"
177 IDS_CAT_TOOLS "Araçlar"
178 IDS_CAT_VIDEO "Vidyo"
179 END
180
181 STRINGTABLE
182 BEGIN
183 IDS_APPTITLE "ReactOS Uygulama Yöneticisi"
184 IDS_SEARCH_TEXT "Ara"
185 IDS_INSTALL "Kur"
186 IDS_UNINSTALL "Kaldır"
187 IDS_MODIFY "Değiştir"
188 IDS_APPS_COUNT "Uygulama Sayısı: %d"
189 IDS_WELCOME_TITLE "ReactOS Uygulama Yöneticisi'ne hoş geldiniz.\n\n"
190 IDS_WELCOME_TEXT "Solda bir ulam seçiniz, ardından kurmak ya da kaldırmak için bir uygulama seçiniz.\nReactOS'un Umûmî Ağ sitesi: "
191 IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
192 IDS_INSTALLED "Kurulanlar"
193 IDS_AVAILABLEFORINST "Kurulum İçin Bulunanlar"
194 IDS_UPDATES "Şimdikileştirmeler"
195 IDS_APPLICATIONS "Uygulamalar"
196 IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "İndirilenlerin saklanacağı bir dizin seçiniz:"
197 IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Belirttiğiniz dizin yok. Belirttiğiniz dizin oluşturulsun mu?"
198 IDS_APP_REG_REMOVE "Kurulan izlencenin girişini değer defterinden silmek istediğinizden emin misiniz?"
199 IDS_INFORMATION "Bilgi"
200 IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD "Paket indirilemez! Adres bulunamadı!"
201 IDS_UNABLE_TO_REMOVE "İzlencenin girişi değer defterinden silinemiyor."
202 IDS_CERT_DOES_NOT_MATCH "SSL onay belgesi doğrulaması başarısız."
203 IDS_INTEG_CHECK_TITLE "Paket bütünlüğü doğrulanıyor..."
204 IDS_INTEG_CHECK_FAIL "Paket bütünlük denetimini geçmedi, bozulmuş veyâ indirme esnâsında oynanmış olabilir. Yazılımı çalıştırmak önerilmez."
205 END