061c07e10d22050e69793c6572b477ffb54567f3
[reactos.git] / reactos / base / applications / shutdown / lang / ro-RO.rc
1 /* Translator: Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
2
3 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 /* Dialog */
6 IDD_GUI DIALOGEX 0, 0, 240, 255
7 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
8 CAPTION "Închidere la distanță"
9 FONT 8, "MS Shell Dlg"
10 BEGIN
11 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDC_OK, 125, 232, 50, 14
12 PUSHBUTTON "A&nulează", IDC_CANCEL, 178, 232, 50, 14
13 LTEXT "&Calculatoare:", IDC_STATIC, 9, 9, 35, 36
14 LISTBOX IDC_COMPUTER_LIST, 8, 19, 162, 55
15 PUSHBUTTON "&Adăugare…", IDC_ADD_SYSTEM, 179, 19, 50, 14
16 PUSHBUTTON "&Elimină", IDC_REMOVE_SYSTEM, 179, 36, 50, 14, WS_DISABLED
17 PUSHBUTTON "&Specificare…", IDC_BROWSE_SYSTEM, 179, 53, 50, 14
18 LTEXT "Acțiune", IDC_ACTION, 11, 81, 20, 14
19 COMBOBOX IDC_ACTION_TYPE, 37, 79, 129, 14, WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWN
20 CHECKBOX "Avertizează utilizatorii", IDC_WARN_USERS, 175, 79, 55, 14, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
21 LTEXT "Fișați avertisment pentru", IDC_SHOW_WARN_ONE, 11, 99, 65, 14
22 EDITTEXT IDC_SHOW_WARN, 78, 97, 41, 14
23 LTEXT "secunde", IDC_SHOW_WARN_TWO, 124, 99, 32, 10
24 GROUPBOX "Jurnal de evenimente-închideri", IDC_STATIC, 5, 114, 224, 114
25 LTEXT "Motiv:", IDC_STATIC, 16, 130, 27, 8
26 CHECKBOX "Planificat", IDC_PLANNED, 175, 130, 40, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
27 COMBOBOX IDC_REASON_CODE, 17, 142, 198, 13, WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWN
28 LTEXT "Co&mentariu:", IDC_COMMENT_CAPTION, 16, 159, 38, 8
29 EDITTEXT IDC_COMMENT_TEXT, 17, 171, 198, 50, WS_VSCROLL
30 END
31
32 /* Information and error messages */
33 STRINGTABLE
34 BEGIN
35 IDS_USAGE "Utilitar de închidere ReactOS\n\
36 \n\
37 Utilizare: shutdown [/?] [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] [/f]\n\
38 [/m \\\\calculator][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c «comentariu»]]\n\
39 \n\
40 Fără argumente sau /? Se afișează acest manual.\n\
41 /i Afișarea interfeței grafice de utilizator (GUI). Această\n\
42 opțiune trebuie să preceadă.\n\
43 /l Desautentificare locală. Nu poate fi utilizată cu /m sau /d.\n\
44 /s Închidere calculator.\n\
45 /r Repornire calculator.\n\
46 /g Repornire calculator plus repornirea tuturor aplicațiilor\n\
47 înregistrate.\n\
48 /a Anularea unei închideri întârziate. Poate fi utilizată doar în\n\
49 perioada de întârziere.\n\
50 /p Închiderea calculatorului fără avertisment sau cronometrare\n\
51 inversă. Poate fi utilizată cu /d sau /f.\n\
52 /h Hibernarea calculatorului local. Utilizabilă cu /f.\n\
53 /e Documentarea motivului pentru închiderea neprevăzută.\n\
54 /m \\\\calculator Specificarea unui calculator țintă (adresă UNC/IP).\n\
55 /t xxx Instituie cronometrarea unei perioade de xxx secunde înainte de\n\
56 închidere. Domeniul de valori valide este de la 0 la 315360000\n\
57 (10 ani), 30 fiind valoarea implicită.\n\
58 /c «comentariu» Comentarea motivului pentru închidere sau repornire.\n\
59 Sunt permise maxim 512 caractere.\n\
60 /f Forțarea închiderii aplicațiilor curente fără avertizarea\n\
61 utilizatorilor. Dacă nu sunt specificați alți parametri, această\n\
62 opțiune implică și deautentificarea.\n\
63 /d [p|u:]xx:yy Oferă un ca motiv un cod pentru închidere sau repornire.\n\
64 p indică planificarea închiderii sau repornirii calculatorului.\n\
65 u indică faptul că motivul este definit de utilizator.\n\
66 Dacă nici p nici u nu sunt specificați, închiderea sau repornirea\n\
67 nu sunt planificate.\n\
68 xx este codul pentru motivul major (întreg pozitiv sub 256).\n\
69 yy este codul pentru motivul minor (întreg pozitiv sub 65536).\n"
70
71 IDS_ERROR_SHUTDOWN_REBOOT "Eroare: Nu se poate închide și reporni în același timp.\n"
72 IDS_ERROR_TIMEOUT "Eroare: Valoarea %u a cronometrului este în afara limitelor valide (0-315360000).\n"
73 IDS_ERROR_ABORT "Eroare: Închiderea sistemului nu poate fi anulată.\n"
74 IDS_ERROR_LOGOFF "Eroare: Deautentificarea din sistem nu poate fi executată.\n"
75 IDS_ERROR_SHUTDOWN "Eroare: Sistemul nu poate fi închis.\n"
76 IDS_ERROR_RESTART "Eroare: Sistemul nu poate fi repornit.\n"
77 IDS_ERROR_MAX_COMMENT_LENGTH "Eroare: Numărul de caractere al comentariului depășește limita impusă de sistem.\n"
78 IDS_ERROR_HIBERNATE "Eroare: Sistemul nu poate fi pus în hibernare.\n"
79 IDS_ERROR_HIBERNATE_LOCAL "Eroare: Hibernarea nu poate fi comandată la distanță.\n"
80 IDS_ERROR_HIBERNATE_ENABLED "Eroare: Modul de hibernare nu este activat.\n"
81 IDS_ERROR_DIALOG_CAPTION "Închidere la distanță"
82 IDS_ERROR_DIALOG_INIT "Nu se poate afișa interfața grafică de utilizator."
83 END
84
85 /* Remote shutdown action strings */
86 STRINGTABLE
87 BEGIN
88 IDS_ACTION_SHUTDOWN "Închide sistemul"
89 IDS_ACTION_RESTART "Repornește sistemul"
90 IDS_ACTION_UNEXPECTED_SHUTDOWN "Adnotează închiderea neprevăzută"
91 END
92
93 /* Remote shutdown reason strings */
94 STRINGTABLE
95 BEGIN
96 IDS_REASON_OTHER "Altul"
97 IDS_REASON_HARDWARE_MAINTENANCE "Hardware: Mentenanță"
98 IDS_REASON_HARDWARE_INSTALL "Hardware: Instalare"
99 IDS_REASON_OS_RECOVER "Sistem de operare: Recuperare"
100 IDS_REASON_OS_RECONFIGURE "Sistem de operare: Reconfigurare"
101 IDS_REASON_APP_MAINTENANCE "Aplicații: Mentenanță"
102 IDS_REASON_APP_INSTALL "Aplicații: Instalare"
103 IDS_REASON_APP_UNRESPONSIVE "Aplicații: Neresponsivitate"
104 IDS_REASON_APP_UNSTABLE "Aplicații: Instabilitate"
105 IDS_REASON_SECURITY "Probleme de securitate"
106 IDS_REASON_NETWORK "Pierdere conexiune de rețea"
107 END