[TRANSLATION] Romanian resources maintenance by Ștefan Fulea
[reactos.git] / reactos / base / setup / reactos / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS GUI first stage setup application
3 * FILE: base/setup/reactos/lang/ro-RO.rc
4 * PURPOSE: Romanian Language File for ReactOS GUI first stage setup
5 * TRANSLATORS:
6 * Petru Dimitriu (petrimetri at gmail dot com)
7 * Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
11
12 IDD_STARTPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
13 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
14 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg"
16 BEGIN
17 LTEXT "Bun venit la instalarea ReactOS", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
18 LTEXT "ReactOS încă nu poate fi instalat direct de pe acest CD! Pentru a instala ReactOS, reporniți calculatorul și utilizați acest CD în secvența de inițializare.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
19 LTEXT "Apăsați pe „Sfârșit” pentru a ieși.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
20 END
21
22 IDD_LANGSELPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
23 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
24 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
25 FONT 8, "MS Shell Dlg"
26 BEGIN
27 CONTROL "IDB_LOGO", IDB_ROSLOGO, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_OWNERDRAW, 18, 0, 290, 99
28 CONTROL "Limba de instalare:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 109, 106, 11
29 CONTROL "", IDC_LANGUAGES, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 132, 107, 176, 142
30 CONTROL "Tastatura sau metoda de introducere:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 142, 106, 11
31 CONTROL "", IDC_KEYLAYOUT, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 132, 141, 176, 81
32 LTEXT "Apăsați pe „Înainte” pentru a specifica tipul instalării.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 10
33 END
34
35 IDD_TYPEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
36 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
37 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
38 FONT 8, "MS Shell Dlg"
39 BEGIN
40 CONTROL "Tipul de instalare", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10, 0, 297, 172
41 CONTROL "Instalează ReactOS", IDC_INSTALL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 20, 15, 277, 10
42 CONTROL "Repară sau actualizează ReactOS", IDC_SETUP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 20, 30, 277, 10
43 LTEXT "Apăsați pe „Înainte” pentru configurarea de dispozitive.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 10
44 END
45
46 IDD_DEVICEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
47 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
48 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
49 FONT 8, "MS Shell Dlg"
50 BEGIN
51 CONTROL "Configurare dispozitive", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10, 0, 297, 172
52 LTEXT "Calculator:", IDC_STATIC, 20, 15, 80, 10
53 CONTROL "", IDC_COMPUTER, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 15, 180, 80
54 LTEXT "Ecran:", IDC_STATIC, 20, 35, 80, 10
55 CONTROL "", IDC_DISPLAY, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 35, 180, 80
56 LTEXT "Tastatură:", IDC_STATIC, 20, 55, 80, 10
57 CONTROL "", IDC_KEYBOARD, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 55, 180, 80
58 LTEXT "Apăsați pe „Înainte” pentru configurarea dispozitivului de instalare.", IDC_STATIC, 10, 180, 277, 20
59 END
60
61 IDD_DRIVEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
62 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
63 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
64 FONT 8, "MS Shell Dlg"
65 BEGIN
66 CONTROL "Partiția pentru instalarea ReactOS", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10, 1, 298, 176
67 LISTBOX IDC_PARTITION, 20, 12, 278, 142, LBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL
68 PUSHBUTTON "&Crează", IDC_PARTCREATE, 20, 155, 50, 15
69 PUSHBUTTON "&Șterge", IDC_PARTDELETE, 76, 155, 50, 15
70 PUSHBUTTON "Mo&dul pilot", IDC_DEVICEDRIVER, 162, 155, 50, 15, WS_DISABLED
71 PUSHBUTTON "&Opțiuni avansate…", IDC_PARTMOREOPTS, 218, 155, 80, 15
72 LTEXT "Apăsați pe „Înainte” pentru a verifica sumarul.", IDC_STATIC, 10, 180, 277, 20
73 END
74
75 IDD_PARTITION DIALOGEX 0, 0, 145, 90
76 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
77 CAPTION "Creare partiție"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg"
79 BEGIN
80 CONTROL "", IDC_UPDOWN1, "msctls_updown32", WS_VISIBLE, 104, 22, 9, 13
81 CONTROL "Crearea și formatarea partiției", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 7, 5, 129, 57
82 LTEXT "Marime:", IDC_STATIC, 13, 24, 27, 9
83 EDITTEXT IDC_PARTSIZE, 52, 23, 53, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
84 LTEXT "GO", IDC_UNIT, 117, 24, 14, 9
85 LTEXT "Sistemul de fișiere:", IDC_STATIC, 13, 46, 55, 9
86 CONTROL "", IDC_FSTYPE, "ComboBox", WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 72, 42, 59, 50
87 PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 35, 68, 47, 15, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
88 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 87, 68, 47, 15, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
89 END
90
91 IDD_BOOTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 305, 116
92 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
93 CAPTION "Opțiuni avansate partiție"
94 FONT 8, "MS Shell Dlg"
95 BEGIN
96 CONTROL "Dosarul de instalare", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4, 1, 298, 30
97 EDITTEXT IDC_PATH, 10, 11, 278, 13, WS_VISIBLE
98 CONTROL "Instalarea secvenței de inițializare", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4, 36, 298, 52
99 CONTROL "Instalează inițializatorul pe hard disc (MBR și VBR)", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 46, 278, 11
100 CONTROL "Instalează inițializatorul pe hard disc (numai VBR)", IDC_INSTVBRONLY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 57, 278, 11
101 CONTROL "Omite instalarea inițializatorului", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 68, 278, 11
102 PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 180, 94, 50, 15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
103 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 240, 94, 50, 15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
104 END
105
106 IDD_SUMMARYPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
107 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
108 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
109 FONT 8, "MS Shell Dlg"
110 BEGIN
111 CONTROL "Sumar", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10, 0, 297, 172
112 LTEXT "Apăsați „Înainte” pentru a continua procesul de instalare.", IDC_STATIC, 10, 180, 277, 20
113 END
114
115 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
116 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
117 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
118 FONT 8, "MS Shell Dlg"
119 BEGIN
120 CONTROL "Acțiune de instalare", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10, 0, 297, 172
121 LTEXT "Se instalează fișierele…", IDC_ACTIVITY, 20, 50, 277, 10
122 LTEXT "test.txt", IDC_ITEM, 30, 80, 257, 10
123 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
124 END
125
126 IDD_RESTARTPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
127 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
128 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
129 FONT 8, "MS Shell Dlg"
130 BEGIN
131 CONTROL "Finalizarea primei etape", IDC_FINISHTITLE, "Button", BS_GROUPBOX, 10, 0, 297, 172
132 LTEXT "Ați dus la bun sfârșit prima etapă de instalare a ReactOS", IDC_STATIC, 20, 50, 277, 10
133 LTEXT "Când veți apăsa „Sfârșit”, calculatorul va reporni.", IDC_STATIC, 20, 80, 277, 10
134 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
135 LTEXT "Dacă aveți vreun CD în calculator, scoateți-l, după care apăsați „Sfârșit” pentru a reporni.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 20
136 END
137
138 STRINGTABLE
139 BEGIN
140 IDS_LANGTITLE "Selecție limbă"
141 IDS_LANGSUBTITLE "Alegeți limba pentru procesul de instalare și pentru sistemul final."
142 IDS_TYPETITLE "Bun venit la instalarea ReactOS"
143 IDS_TYPESUBTITLE "Alegeți tipul de instalare."
144 IDS_DEVICETITLE "Instalare dispozitive de bază"
145 IDS_DEVICESUBTITLE "Stabilirea parametrilor de afișare și tastatură."
146 IDS_DRIVETITLE "Stabilire destinație"
147 IDS_DRIVESUBTITLE "Pregătirea partiției de instalare, a dosarului de sistem și a inițializatorului."
148 IDS_PROCESSTITLE "Executare pași de instalare"
149 IDS_PROCESSSUBTITLE "Crearea și formatarea partiției, copierea de fișiere și instalarea inițializatorului."
150 IDS_RESTARTTITLE "Finalizare primă etapă"
151 IDS_RESTARTSUBTITLE "Prima etapă a instalarii a fost încheiată cu succes, reporniți pentru a doua etapă."
152 IDS_SUMMARYTITLE "Rezumat de instalare"
153 IDS_SUMMARYSUBTITLE "Lista cu opțiuni de instalare ce necesită verificare înainte de a continua instalarea."
154 IDS_ABORTSETUP "ReactOS încă nu este complet instalat în calculator. Daca întrerupeți procesul de instalare, pentru a instala va fi necesară repetarea pașilor parcurși până acum. Sigur doriți asta?"
155 IDS_ABORTSETUP2 "Abandonați instalarea?"
156 IDS_NO_TXTSETUP_SIF "Nu se poate găsi „txtsetup.sif”\nInstalarea nu se poate continua."
157 IDS_CAPTION "Asistentul de instalare ReactOS"
158 END