[USETUP]
[reactos.git] / reactos / base / setup / usetup / lang / cs-CZ.h
1 /* FILE: setup/usetup/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * THANKS TO: preston
4 * UPDATED: 2010-05-25
5 */
6
7 #pragma once
8
9 MUI_LAYOUTS csCZLayouts[] =
10 {
11 { L"0405", L"00000405" },
12 { L"0405", L"00010405" },
13 { L"0409", L"00000409" },
14 { NULL, NULL }
15 };
16
17 static MUI_ENTRY csCZLanguagePageEntries[] =
18 {
19 {
20 4,
21 3,
22 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
23 TEXT_STYLE_UNDERLINE
24 },
25 {
26 6,
27 8,
28 "VìbØr jazyka",
29 TEXT_STYLE_NORMAL
30 },
31 {
32 8,
33 10,
34 "\x07 Pros¡m zvolte jazyk, kterì bude bØhem instalace pou§it.",
35 TEXT_STYLE_NORMAL
36 },
37 {
38 8,
39 11,
40 " Pot\82 stisknØte ENTER.",
41 TEXT_STYLE_NORMAL
42 },
43 {
44 8,
45 13,
46 "\x07 Tento jazyk bude defaultn¡m jazykem v nainstalovan\82m syst\82mu.",
47 TEXT_STYLE_NORMAL
48 },
49 {
50 0,
51 0,
52 "ENTER = Pokra\9fovat F3 = Ukon\9fit",
53 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
54 },
55 {
56 0,
57 0,
58 NULL,
59 0
60 }
61 };
62
63 static MUI_ENTRY csCZWelcomePageEntries[] =
64 {
65 {
66 4,
67 3,
68 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
69 TEXT_STYLE_UNDERLINE
70 },
71 {
72 6,
73 8,
74 "V¡tejte v instalaci ReactOS",
75 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
76 },
77 {
78 6,
79 11,
80 "Tato \9f st instalace nakop¡ruje opera\9fn¡ syst\82m ReactOS do vaçeho",
81 TEXT_STYLE_NORMAL
82 },
83 {
84 6,
85 12,
86 "po\9f¡ta\9fe a pýiprav¡ druhou \9f st instalace.",
87 TEXT_STYLE_NORMAL
88 },
89 {
90 8,
91 15,
92 "\x07 Stisknut¡m kl vesy ENTER zah j¡te instalaci ReactOS.",
93 TEXT_STYLE_NORMAL
94 },
95 {
96 8,
97 17,
98 "\x07 Stisknut¡m R zah j¡te opravu nebo aktualizaci ReactOS.",
99 TEXT_STYLE_NORMAL
100 },
101 {
102 8,
103 19,
104 "\x07 Stiskut¡m L zobraz¡te Licen\9fn¡ podm¡nky ReactOS.",
105 TEXT_STYLE_NORMAL
106 },
107 {
108 8,
109 21,
110 "\x07 Stisknut¡m F3 ukon\9f¡te instalaci ReactOS.",
111 TEXT_STYLE_NORMAL
112 },
113 {
114 6,
115 23,
116 "V¡ce informac¡ o ReactOS naleznete na adrese:",
117 TEXT_STYLE_NORMAL
118 },
119 {
120 6,
121 24,
122 "http://www.reactos.org",
123 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
124 },
125 {
126 0,
127 0,
128 "ENTER = Pokra\9fovat R = Opravit L = Licence F3 = Ukon\9fit",
129 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
130 },
131 {
132 0,
133 0,
134 NULL,
135 0
136 }
137 };
138
139 static MUI_ENTRY csCZIntroPageEntries[] =
140 {
141 {
142 4,
143 3,
144 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
145 TEXT_STYLE_UNDERLINE
146 },
147 {
148 6,
149 8,
150 "Instalace ReactOS je v ran\82 vìvojov\82 f zi. Zat¡m nejsou podporov ny",
151 TEXT_STYLE_NORMAL
152 },
153 {
154 6,
155 9,
156 "vçechny funkce plnØ pou§iteln\82 instala\9fn¡ aplikace.",
157 TEXT_STYLE_NORMAL
158 },
159 {
160 6,
161 12,
162 "Plat¡ n sleduj¡c¡ omezen¡:",
163 TEXT_STYLE_NORMAL
164 },
165 {
166 8,
167 13,
168 "- Instalace nedok §e zpracovat v¡ce ne§ jeden prim rn¡ odd¡l na disku.",
169 TEXT_STYLE_NORMAL
170 },
171 {
172 8,
173 14,
174 "- Instalace nedok §e vymazat prim rn¡ odd¡l z disku,",
175 TEXT_STYLE_NORMAL
176 },
177 {
178 8,
179 15,
180 " pokud na tomto disku existuj¡ rozç¡ýen\82 odd¡ly.",
181 TEXT_STYLE_NORMAL
182 },
183 {
184 8,
185 16,
186 "- Instalace nedok §e vymazat prvn¡ rozç¡ýenì odd¡l z disku,",
187 TEXT_STYLE_NORMAL
188 },
189 {
190 8,
191 17,
192 " pokud na tomto disku existuj¡ dalç¡ rozç¡ýen\82 odd¡ly.",
193 TEXT_STYLE_NORMAL
194 },
195 {
196 8,
197 18,
198 "- Instalace podporuje pouze souborovì syst\82m FAT.",
199 TEXT_STYLE_NORMAL
200 },
201 {
202 8,
203 19,
204 "- Kontroly souborovìch syst\82m\85 zat¡m nejsou implementov ny.",
205 TEXT_STYLE_NORMAL
206 },
207 {
208 8,
209 23,
210 "\x07 Stisknut¡m kl vesy ENTER zah j¡te instalaci ReactOS.",
211 TEXT_STYLE_NORMAL
212 },
213 {
214 8,
215 25,
216 "\x07 Stisknut¡m F3 ukon\9f¡te instalaci ReactOS.",
217 TEXT_STYLE_NORMAL
218 },
219 {
220 0,
221 0,
222 "ENTER = Pokra\9fovat F3 = Ukon\9fit",
223 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
224 },
225 {
226 0,
227 0,
228 NULL,
229 0
230 }
231 };
232
233 static MUI_ENTRY csCZLicensePageEntries[] =
234 {
235 {
236 4,
237 3,
238 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
239 TEXT_STYLE_UNDERLINE
240 },
241 {
242 6,
243 6,
244 "Licence:",
245 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
246 },
247 {
248 8,
249 8,
250 "The ReactOS System is licensed under the terms of the",
251 TEXT_STYLE_NORMAL
252 },
253 {
254 8,
255 9,
256 "GNU GPL with parts containing code from other compatible",
257 TEXT_STYLE_NORMAL
258 },
259 {
260 8,
261 10,
262 "licenses such as the X11 or BSD and GNU LGPL licenses.",
263 TEXT_STYLE_NORMAL
264 },
265 {
266 8,
267 11,
268 "All software that is part of the ReactOS system is",
269 TEXT_STYLE_NORMAL
270 },
271 {
272 8,
273 12,
274 "therefore released under the GNU GPL as well as maintaining",
275 TEXT_STYLE_NORMAL
276 },
277 {
278 8,
279 13,
280 "the original license.",
281 TEXT_STYLE_NORMAL
282 },
283 {
284 8,
285 15,
286 "This software comes with NO WARRANTY or restrictions on usage",
287 TEXT_STYLE_NORMAL
288 },
289 {
290 8,
291 16,
292 "save applicable local and international law. The licensing of",
293 TEXT_STYLE_NORMAL
294 },
295 {
296 8,
297 17,
298 "ReactOS only covers distribution to third parties.",
299 TEXT_STYLE_NORMAL
300 },
301 {
302 8,
303 18,
304 "If for some reason you did not receive a copy of the",
305 TEXT_STYLE_NORMAL
306 },
307 {
308 8,
309 19,
310 "GNU General Public License with ReactOS please visit",
311 TEXT_STYLE_NORMAL
312 },
313 {
314 8,
315 20,
316 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
317 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
318 },
319 {
320 8,
321 22,
322 "Z ruka:",
323 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
324 },
325 {
326 8,
327 24,
328 "This is free software; see the source for copying conditions.",
329 TEXT_STYLE_NORMAL
330 },
331 {
332 8,
333 25,
334 "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or",
335 TEXT_STYLE_NORMAL
336 },
337 {
338 8,
339 26,
340 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE",
341 TEXT_STYLE_NORMAL
342 },
343 {
344 0,
345 0,
346 "ENTER = ZpØt",
347 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
348 },
349 {
350 0,
351 0,
352 NULL,
353 0
354 }
355 };
356
357 static MUI_ENTRY csCZDevicePageEntries[] =
358 {
359 {
360 4,
361 3,
362 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
363 TEXT_STYLE_UNDERLINE
364 },
365 {
366 6,
367 8,
368 "N sleduj¡c¡ seznam zobrazuje sou\9fasn\82 nastaven¡ zaý¡zen¡.",
369 TEXT_STYLE_NORMAL
370 },
371 {
372 24,
373 11,
374 "Po\9f¡ta\9f:",
375 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
376 },
377 {
378 24,
379 12,
380 "Obrazovka:",
381 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
382 },
383 {
384 24,
385 13,
386 "Kl vesnice:",
387 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
388 },
389 {
390 24,
391 14,
392 "Rozlo§en¡ kl ves:",
393 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
394 },
395 {
396 24,
397 16,
398 "Pýijmout:",
399 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
400 },
401 {
402 25,
403 16, "Pýijmout toto nastaven¡ zaý¡zen¡",
404 TEXT_STYLE_NORMAL
405 },
406 {
407 6,
408 19,
409 "Nastaven¡ hardwaru lze zmØnit stiskem kl vesy ENTER na ý dku",
410 TEXT_STYLE_NORMAL
411 },
412 {
413 6,
414 20,
415 "zvolen\82m çipkami nahoru a dol\85. Pot\82 lze zvolit jin\82 nastaven¡.",
416 TEXT_STYLE_NORMAL
417 },
418 {
419 6,
420 21,
421 " ",
422 TEXT_STYLE_NORMAL
423 },
424 {
425 6,
426 23,
427 "Jakmile budou vçechna nastaven¡ v poý dku, ozna\9fte \"Pýijmout toto",
428 TEXT_STYLE_NORMAL
429 },
430 {
431 6,
432 24,
433 "nastaven¡ zaý¡zen¡\" a stisknØte ENTER.",
434 TEXT_STYLE_NORMAL
435 },
436 {
437 0,
438 0,
439 "ENTER = Pokra\9fovat F3 = Ukon\9fit",
440 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
441 },
442 {
443 0,
444 0,
445 NULL,
446 0
447 }
448 };
449
450 static MUI_ENTRY csCZRepairPageEntries[] =
451 {
452 {
453 4,
454 3,
455 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
456 TEXT_STYLE_UNDERLINE
457 },
458 {
459 6,
460 8,
461 "Instalace ReactOS je v ran\82 vìvojov\82 f zi. Zat¡m nejsou",
462 TEXT_STYLE_NORMAL
463 },
464 {
465 6,
466 9,
467 "podporov ny vçechny funkce plnØ pou§iteln\82 instala\9fn¡ aplikace.",
468 TEXT_STYLE_NORMAL
469 },
470 {
471 6,
472 12,
473 "Opravn\82 funkce zat¡m nejsou implementov ny.",
474 TEXT_STYLE_NORMAL
475 },
476 {
477 8,
478 15,
479 "\x07 Stisknut¡m U zah j¡te Update syst\82mu.",
480 TEXT_STYLE_NORMAL
481 },
482 {
483 8,
484 17,
485 "\x07 Stisknut¡m R spust¡te Konzoli obnoven¡.",
486 TEXT_STYLE_NORMAL
487 },
488 {
489 8,
490 19,
491 "\x07 Stisknut¡m ESC se vr t¡te na hlavn¡ str nku.",
492 TEXT_STYLE_NORMAL
493 },
494 {
495 8,
496 21,
497 "\x07 Stisknut¡m kl vesy ENTER restartujete po\9f¡ta\9f.",
498 TEXT_STYLE_NORMAL
499 },
500 {
501 0,
502 0,
503 "ESC = Hlavn¡ str nka U = Aktualizovat R = Z chrana ENTER = Restartovat",
504 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
505 },
506 {
507 0,
508 0,
509 NULL,
510 0
511 }
512 };
513 static MUI_ENTRY csCZComputerPageEntries[] =
514 {
515 {
516 4,
517 3,
518 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
519 TEXT_STYLE_UNDERLINE
520 },
521 {
522 6,
523 8,
524 "Chcete zmØnit typ po\9f¡ta\9fe, kterì bude nainstalov n.",
525 TEXT_STYLE_NORMAL
526 },
527 {
528 8,
529 10,
530 "\x07 Po§adovanì typ po\9f¡ta\9fe zvolte pomoc¡ çipek nahoru a dol\85.",
531 TEXT_STYLE_NORMAL
532 },
533 {
534 8,
535 11,
536 " Pot\82 stisknØte ENTER.",
537 TEXT_STYLE_NORMAL
538 },
539 {
540 8,
541 13,
542 "\x07 Stisknut¡m ESC se vr t¡te na pýedchoz¡ str nku bez zmØny typu",
543 TEXT_STYLE_NORMAL
544 },
545 {
546 8,
547 14,
548 " po\9f¡ta\9fe.",
549 TEXT_STYLE_NORMAL
550 },
551 {
552 0,
553 0,
554 "ENTER = Pokra\9fovat ESC = Zruçit F3 = Ukon\9fit",
555 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
556 },
557 {
558 0,
559 0,
560 NULL,
561 0
562 }
563 };
564
565 static MUI_ENTRY csCZFlushPageEntries[] =
566 {
567 {
568 4,
569 3,
570 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
571 TEXT_STYLE_UNDERLINE
572 },
573 {
574 10,
575 6,
576 "Syst\82m se nyn¡ ujiç\9cuje, §e vçechna data budou ulo§ena na disk.",
577 TEXT_STYLE_NORMAL
578 },
579 {
580 10,
581 8,
582 "Toto m\85§e trvat nØkolik minut.",
583 TEXT_STYLE_NORMAL
584 },
585 {
586 10,
587 9,
588 "Po dokon\9fen¡ bude po\9f¡ta\9f automaticky zrestartov n.",
589 TEXT_STYLE_NORMAL
590 },
591 {
592 0,
593 0,
594 "Uvolåuji cache",
595 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
596 },
597 {
598 0,
599 0,
600 NULL,
601 0
602 }
603 };
604
605 static MUI_ENTRY csCZQuitPageEntries[] =
606 {
607 {
608 4,
609 3,
610 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
611 TEXT_STYLE_UNDERLINE
612 },
613 {
614 10,
615 6,
616 "ReactOS nen¡ kompletnØ nainstalov n",
617 TEXT_STYLE_NORMAL
618 },
619 {
620 10,
621 8,
622 "VyjmØte disketu z jednotky A:",
623 TEXT_STYLE_NORMAL
624 },
625 {
626 10,
627 9,
628 "a vçechny CD-ROM z CD mechanik.",
629 TEXT_STYLE_NORMAL
630 },
631 {
632 10,
633 11,
634 "Stisknut¡m kl vesy ENTER restartujete po\9f¡ta\9f.",
635 TEXT_STYLE_NORMAL
636 },
637 {
638 0,
639 0,
640 " ¬ekejte, pros¡m...",
641 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
642 },
643 {
644 0,
645 0,
646 NULL,
647 0
648 }
649 };
650
651 static MUI_ENTRY csCZDisplayPageEntries[] =
652 {
653 {
654 4,
655 3,
656 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
657 TEXT_STYLE_UNDERLINE
658 },
659 {
660 6,
661 8,
662 "Chcete zmØnit typ obrazovky, kter  bude nainstalov na.",
663 TEXT_STYLE_NORMAL
664 },
665 { 8,
666 10,
667 "\x07 Po§adovanì typ obrazovky zvolte pomoc¡ çipek nahoru a dol\85.",
668 TEXT_STYLE_NORMAL
669 },
670 {
671 8,
672 11,
673 " Pot\82 stisknØte ENTER.",
674 TEXT_STYLE_NORMAL
675 },
676 {
677 8,
678 13,
679 "\x07 Stisknut¡m ESC se vr t¡te na pýedchoz¡ str nku bez zmØny typu",
680 TEXT_STYLE_NORMAL
681 },
682 {
683 8,
684 14,
685 " obrazovky.",
686 TEXT_STYLE_NORMAL
687 },
688 {
689 0,
690 0,
691 "ENTER = Pokra\9fovat ESC = Zruçit F3 = Ukon\9fit",
692 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
693 },
694 {
695 0,
696 0,
697 NULL,
698 0
699 }
700 };
701
702 static MUI_ENTRY csCZSuccessPageEntries[] =
703 {
704 {
705 4,
706 3,
707 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
708 TEXT_STYLE_UNDERLINE
709 },
710 {
711 10,
712 6,
713 "Z kladn¡ sou\9f sti ReactOS byly £spØçnØ nainstalov ny.",
714 TEXT_STYLE_NORMAL
715 },
716 {
717 10,
718 8,
719 "VyjmØte disketu z jednotky A:",
720 TEXT_STYLE_NORMAL
721 },
722 {
723 10,
724 9,
725 "a vçechny CD-ROM z CD mechanik.",
726 TEXT_STYLE_NORMAL
727 },
728 {
729 10,
730 11,
731 "Stisknut¡m kl vesy ENTER restartujete po\9f¡ta\9f.",
732 TEXT_STYLE_NORMAL
733 },
734 {
735 0,
736 0,
737 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f",
738 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
739 },
740 {
741 0,
742 0,
743 NULL,
744 0
745 }
746 };
747
748 static MUI_ENTRY csCZBootPageEntries[] =
749 {
750 {
751 4,
752 3,
753 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
754 TEXT_STYLE_UNDERLINE
755 },
756 {
757 6,
758 8,
759 "Instala\9fn¡ aplikace nedok §e nainstalovat zavadØ\9f na tento",
760 TEXT_STYLE_NORMAL
761 },
762 {
763 6,
764 9,
765 "disk",
766 TEXT_STYLE_NORMAL
767 },
768 {
769 6,
770 13,
771 "Vlo§te naform tovanou disketu do jednotky A:",
772 TEXT_STYLE_NORMAL
773 },
774 {
775 6,
776 14,
777 "a stisknØte ENTER.",
778 TEXT_STYLE_NORMAL,
779 },
780 {
781 0,
782 0,
783 "ENTER = Pokra\9fovat F3 = Ukon\9fit",
784 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
785 },
786 {
787 0,
788 0,
789 NULL,
790 0
791 }
792
793 };
794
795 static MUI_ENTRY csCZSelectPartitionEntries[] =
796 {
797 {
798 4,
799 3,
800 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
801 TEXT_STYLE_UNDERLINE
802 },
803 {
804 6,
805 8,
806 "Na n sleduj¡c¡m seznamu jsou existuj¡c¡ odd¡ly a nevyu§it\82",
807 TEXT_STYLE_NORMAL
808 },
809 {
810 6,
811 9,
812 "m¡sto pro nov\82 odd¡ly.",
813 TEXT_STYLE_NORMAL
814 },
815 {
816 8,
817 11,
818 "\x07 Vyberte polo§ku v seznamu pomoc¡ çipek nahoru a dol\85.",
819 TEXT_STYLE_NORMAL
820 },
821 {
822 8,
823 13,
824 "\x07 Stisknut¡m kl vesy ENTER nainstalujete ReactOS na zvolenì odd¡l.",
825 TEXT_STYLE_NORMAL
826 },
827 {
828 8,
829 15,
830 "\x07 Stisknut¡m C umo§n¡te vytvoýen¡ nov\82ho odd¡lu.",
831 TEXT_STYLE_NORMAL
832 },
833 {
834 8,
835 17,
836 "\x07 Stisknut¡m D umo§n¡te smaz n¡ existuj¡c¡ho odd¡lu.",
837 TEXT_STYLE_NORMAL
838 },
839 {
840 0,
841 0,
842 "Cekejte, prosim...", //MUSI ZUSTAT BEZ DIAKRITIKY!
843 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
844 },
845 {
846 0,
847 0,
848 NULL,
849 0
850 }
851 };
852
853 static MUI_ENTRY csCZFormatPartitionEntries[] =
854 {
855 {
856 4,
857 3,
858 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
859 TEXT_STYLE_UNDERLINE
860 },
861 {
862 6,
863 8,
864 "Form tov n¡ odd¡lu",
865 TEXT_STYLE_NORMAL
866 },
867 {
868 6,
869 10,
870 "Tento odd¡l bude nyn¡ zform tov n. Stisknut¡m kl vesy ENTER za\9fnete.",
871 TEXT_STYLE_NORMAL
872 },
873 {
874 0,
875 0,
876 "ENTER = Pokra\9fovat F3 = Ukon\9fit",
877 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
878 },
879 {
880 0,
881 0,
882 NULL,
883 TEXT_STYLE_NORMAL
884 }
885 };
886
887 static MUI_ENTRY csCZInstallDirectoryEntries[] =
888 {
889 {
890 4,
891 3,
892 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
893 TEXT_STYLE_UNDERLINE
894 },
895 {
896 6,
897 8,
898 "Instalace nyn¡ na zvolenì odd¡l nakop¡ruje soubory ReactOS.",
899 TEXT_STYLE_NORMAL
900 },
901 {
902 6,
903 9,
904 "Zvolte adres ý, kam bude ReactOS nainstalov n:",
905 TEXT_STYLE_NORMAL
906 },
907 {
908 6,
909 14,
910 "Chcete-li zmØnit navrhnutì adres ý, stisknut¡m kl vesy BACKSPACE",
911 TEXT_STYLE_NORMAL
912 },
913 {
914 6,
915 15,
916 "vyma§te text cesty a pot\82 zapiçte cestu, do kter\82 chcete ReactOS",
917 TEXT_STYLE_NORMAL
918 },
919 {
920 6,
921 16,
922 "nainstalovat.",
923 TEXT_STYLE_NORMAL
924 },
925 {
926 0,
927 0,
928 "ENTER = Pokra\9fovat F3 = Ukon\9fit",
929 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
930 },
931 {
932 0,
933 0,
934 NULL,
935 0
936 }
937 };
938
939 static MUI_ENTRY csCZFileCopyEntries[] =
940 {
941 {
942 4,
943 3,
944 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
945 TEXT_STYLE_UNDERLINE
946 },
947 {
948 0,
949 12,
950 "¬ekejte, pros¡m, instalace nyn¡ kop¡ruje soubory do zvolen\82ho adres ýe.",
951 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
952 },
953 {
954 0,
955 13,
956 " ",
957 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
958 },
959 {
960 0,
961 14,
962 "Toto m\85§e trvat nØkolik minut.",
963 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
964 },
965 {
966 49,
967 0,
968 "\xB3 ¬ekejte, pros¡m... ",
969 TEXT_TYPE_STATUS
970 },
971 {
972 0,
973 0,
974 NULL,
975 0
976 }
977 };
978
979 static MUI_ENTRY csCZBootLoaderEntries[] =
980 {
981 {
982 4,
983 3,
984 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
985 TEXT_STYLE_UNDERLINE
986 },
987 {
988 6,
989 8,
990 "Instalace nyn¡ nainstaluje zavadØ\9f.",
991 TEXT_STYLE_NORMAL
992 },
993 {
994 8,
995 12,
996 "Nainstalovat zavad؟ na disk (MBR).",
997 TEXT_STYLE_NORMAL
998 },
999 {
1000 8,
1001 13,
1002 "Nainstalovat zavad؟ na disketu.",
1003 TEXT_STYLE_NORMAL
1004 },
1005 {
1006 8,
1007 14,
1008 "Pýesko\9fit instalaci zavadØ\9fe.",
1009 TEXT_STYLE_NORMAL
1010 },
1011 {
1012 0,
1013 0,
1014 "ENTER = Pokra\9fovat F3 = Ukon\9fit",
1015 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1016 },
1017 {
1018 0,
1019 0,
1020 NULL,
1021 0
1022 }
1023 };
1024
1025 static MUI_ENTRY csCZKeyboardSettingsEntries[] =
1026 {
1027 {
1028 4,
1029 3,
1030 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1031 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1032 },
1033 {
1034 6,
1035 8,
1036 "Chcete zmØnit typ kl vesnice, kter  bude nainstalov na.",
1037 TEXT_STYLE_NORMAL
1038 },
1039 {
1040 8,
1041 10,
1042 "\x07 Po§adovanì typ kl vesnice zvolte pomoc¡ çipek nahoru a dol\85.",
1043 TEXT_STYLE_NORMAL
1044 },
1045 {
1046 8,
1047 11,
1048 " Pot\82 stisknØte ENTER.",
1049 TEXT_STYLE_NORMAL
1050 },
1051 {
1052 8,
1053 13,
1054 "\x07 Stisknut¡m ESC se vr t¡te na pýedchoz¡ str nku bez zmØny typu",
1055 TEXT_STYLE_NORMAL
1056 },
1057 {
1058 8,
1059 14,
1060 " kl vesnice.",
1061 TEXT_STYLE_NORMAL
1062 },
1063 {
1064 0,
1065 0,
1066 "ENTER = Pokra\9fovat ESC = Zruçit F3 = Ukon\9fit",
1067 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1068 },
1069 {
1070 0,
1071 0,
1072 NULL,
1073 0
1074 }
1075 };
1076
1077 static MUI_ENTRY csCZLayoutSettingsEntries[] =
1078 {
1079 {
1080 4,
1081 3,
1082 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1083 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1084 },
1085 {
1086 6,
1087 8,
1088 "Pros¡m zvolte rozlo§en¡, kter\82 bude implicitnØ nainstalov no.",
1089 TEXT_STYLE_NORMAL
1090 },
1091 {
1092 8,
1093 10,
1094 "\x07 Po§adovan\82 rozlo§en¡ kl ves zvolte pomoc¡ çipek nahoru a dol\85.",
1095 TEXT_STYLE_NORMAL
1096 },
1097 {
1098 8,
1099 11,
1100 " Pot\82 stisknØte ENTER.",
1101 TEXT_STYLE_NORMAL
1102 },
1103 {
1104 8,
1105 13,
1106 "\x07 Stisknut¡m ESC se vr t¡te na pýedchoz¡ str nku bez zmØny rozlo§en¡",
1107 TEXT_STYLE_NORMAL
1108 },
1109 {
1110 8,
1111 14,
1112 " kl ves.",
1113 TEXT_STYLE_NORMAL
1114 },
1115 {
1116 0,
1117 0,
1118 "ENTER = Pokra\9fovat ESC = Zruçit F3 = Ukon\9fit",
1119 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1120 },
1121 {
1122 0,
1123 0,
1124 NULL,
1125 0
1126 },
1127
1128 };
1129
1130 static MUI_ENTRY csCZPrepareCopyEntries[] =
1131 {
1132 {
1133 4,
1134 3,
1135 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1136 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1137 },
1138 {
1139 6,
1140 8,
1141 "Instalace pýiprav¡ po\9f¡ta\9f na kop¡rov n¡ soubor\85 ReactOS.",
1142 TEXT_STYLE_NORMAL
1143 },
1144 {
1145 0,
1146 0,
1147 "Sestavuji seznam soubor\85 ke zkop¡rov n¡...",
1148 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1149 },
1150 {
1151 0,
1152 0,
1153 NULL,
1154 0
1155 },
1156
1157 };
1158
1159 static MUI_ENTRY csCZSelectFSEntries[] =
1160 {
1161 {
1162 4,
1163 3,
1164 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1165 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1166 },
1167 {
1168 6,
1169 17,
1170 "Zvolte souborovì syst\82m z n sleduj¡c¡ho seznamu.",
1171 0
1172 },
1173 {
1174 8,
1175 19,
1176 "\x07 Souborovì syst\82m zvol¡te çipkami nahoru a dol\85.",
1177 0
1178 },
1179 {
1180 8,
1181 21,
1182 "\x07 Stisknut¡m kl vesy ENTER zform tujete odd¡l.",
1183 0
1184 },
1185 {
1186 8,
1187 23,
1188 "\x07 Stisknut¡m ESC se vr t¡te na vìbØr odd¡lu.",
1189 0
1190 },
1191 {
1192 0,
1193 0,
1194 "ENTER = Pokra\9fovat ESC = Zruçit F3 = Ukon\9fit",
1195 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1196 },
1197
1198 {
1199 0,
1200 0,
1201 NULL,
1202 0
1203 }
1204 };
1205
1206 static MUI_ENTRY csCZDeletePartitionEntries[] =
1207 {
1208 {
1209 4,
1210 3,
1211 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1212 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1213 },
1214 {
1215 6,
1216 8,
1217 "Zvolili jste odstranØn¡ odd¡lu",
1218 TEXT_STYLE_NORMAL
1219 },
1220 {
1221 8,
1222 18,
1223 "\x07 Stisknut¡m D odstran¡te odd¡l.",
1224 TEXT_STYLE_NORMAL
1225 },
1226 {
1227 11,
1228 19,
1229 "POZOR: Vçechna data na tomto odd¡lu budou ztracena!",
1230 TEXT_STYLE_NORMAL
1231 },
1232 {
1233 8,
1234 21,
1235 "\x07 Stisknut¡m ESC zruç¡te akci.",
1236 TEXT_STYLE_NORMAL
1237 },
1238 {
1239 0,
1240 0,
1241 "D = Odstranit odd¡l ESC = Zruçit F3 = Ukon\9fit",
1242 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1243 },
1244 {
1245 0,
1246 0,
1247 NULL,
1248 0
1249 }
1250 };
1251
1252 static MUI_ENTRY csCZRegistryEntries[] =
1253 {
1254 {
1255 4,
1256 3,
1257 " Instalace ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1258 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1259 },
1260 {
1261 6,
1262 8,
1263 "Instalace aktualizuje nastaven¡ syst\82mu.",
1264 TEXT_STYLE_NORMAL
1265 },
1266 {
1267 0,
1268 0,
1269 "Vytv ý¡m registry...",
1270 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1271 },
1272 {
1273 0,
1274 0,
1275 NULL,
1276 0
1277 },
1278
1279 };
1280
1281 MUI_ERROR csCZErrorEntries[] =
1282 {
1283 {
1284 //ERROR_NOT_INSTALLED
1285 "ReactOS nen¡ ve vaçem po\9f¡ta\9fi kompletnØ nainstalov n.\n"
1286 "Pokud nyn¡ instalaci ukon\9f¡te, budete ji muset pro\n"
1287 "nainstalov n¡ ReactOS spustit znovu.\n"
1288 "\n"
1289 " \x07 Stisknut¡m kl vesy ENTER budete pokra\9fovat v instalaci.\n"
1290 " \x07 Stisknut¡m F3 ukon\9f¡te instalaci.",
1291 "F3 = Ukon\9fit ENTER = Pokra\9fovat"
1292 },
1293 {
1294 //ERROR_NO_HDD
1295 "Instalace nedok zala naj¡t harddisk.\n",
1296 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1297 },
1298 {
1299 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1300 "Instalace nedok zala naj¡t svou zdrojovou mechaniku.\n",
1301 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1302 },
1303 {
1304 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1305 "Nepodaýilo se na\9f¡st soubor TXTSETUP.SIF.\n",
1306 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1307 },
1308 {
1309 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1310 "Soubor TXTSETUP.SIF je poçkozen.\n",
1311 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1312 },
1313 {
1314 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1315 "Soubor TXTSETUP.SIF je neplatnØ podepsanì.\n",
1316 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1317 },
1318 {
1319 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1320 "Instalace nedok zala z¡skat informace o syst\82movìch disc¡ch.\n",
1321 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1322 },
1323 {
1324 //ERROR_WRITE_BOOT,
1325 "Nepodaýilo se nainstalovat FAT zavadØ\9f na syst\82movì odd¡l.",
1326 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1327 },
1328 {
1329 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1330 "Nepodaýilo se na\9f¡st seznam typ\85 po\9f¡ta\9fe.\n",
1331 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1332 },
1333 {
1334 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1335 "Nepodaýilo se na\9f¡st seznam nastaven¡ obrazovek.\n",
1336 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1337 },
1338 {
1339 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1340 "Nepodaýilo se na\9f¡st seznam typ\85 kl vesnic.\n",
1341 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1342 },
1343 {
1344 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1345 "Nepodaýilo se na\9f¡st seznam rozlo§en¡ kl ves.\n",
1346 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1347 },
1348 {
1349 //ERROR_WARN_PARTITION,
1350 "Instalace zjistila, §e alespoå jeden pevnì disk obsahuje\n"
1351 "nekompatibiln¡ tabulku odd¡l\85, kter  nem\85§e bìt spr vnØ zpracov na!\n"
1352 "\n"
1353 "Vytv ýen¡ nebo odstraåov n¡ odd¡l\85 m\85§e tuto tabulku odd¡l\85 zni\9fit.\n"
1354 "\n"
1355 " \x07 Stisknut¡m F3 ukon\9f¡te instalaci.\n"
1356 " \x07 Stisknut¡m ENTER budete pokra\9fovat v instalaci.",
1357 "F3= Ukon\9fit ENTER = Pokra\9fovat"
1358 },
1359 {
1360 //ERROR_NEW_PARTITION,
1361 "Nelze vytvoýit novì odd¡l uvnitý ji§\n"
1362 "existuj¡c¡ho odd¡lu!\n"
1363 "\n"
1364 " * Pokra\9fujte stisknut¡m libovoln\82 kl vesy.",
1365 NULL
1366 },
1367 {
1368 //ERROR_DELETE_SPACE,
1369 "Nelze vymazat m¡sto na disku, kter\82 nepatý¡ § dn\82mu odd¡lu!\n"
1370 "\n"
1371 " * Pokra\9fujte stisknut¡m libovoln\82 kl vesy.",
1372 NULL
1373 },
1374 {
1375 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1376 "Nepodaýilo se nainstalovat FAT zavadØ\9f na syst\82movì odd¡l.",
1377 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1378 },
1379 {
1380 //ERROR_NO_FLOPPY,
1381 "V jednotce A: nen¡ disketa.",
1382 "ENTER = Pokra\9fovat"
1383 },
1384 {
1385 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1386 "Nepodaýilo se aktualizovat nastaven¡ rozlo§en¡ kl ves.",
1387 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1388 },
1389 {
1390 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1391 "Nepodaýilo se aktualizovat nastaven¡ zobrazen¡ registru.", //display registry settings
1392 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1393 },
1394 {
1395 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1396 "Nepodaýilo se naimportovat soubor registru.",
1397 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1398 },
1399 {
1400 //ERROR_FIND_REGISTRY
1401 "Nepodaýilo se nal\82zt datov\82 soubory registru.",
1402 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1403 },
1404 {
1405 //ERROR_CREATE_HIVE,
1406 "Nepodaýilo se zalo§it registr.",
1407 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1408 },
1409 {
1410 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1411 "Nepodaýilo se inicializovat registry.",
1412 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1413 },
1414 {
1415 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1416 "V archivu nen¡ platnì soubor inf.\n",
1417 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1418 },
1419 {
1420 //ERROR_CABINET_MISSING,
1421 "Archiv nebyl nalezen.\n",
1422 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1423 },
1424 {
1425 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1426 "Archiv neobsahuje instala\9fn¡ skript.\n",
1427 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1428 },
1429 {
1430 //ERROR_COPY_QUEUE,
1431 "Nepodaýilo se otevý¡t frontu kop¡rov n¡.\n",
1432 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1433 },
1434 {
1435 //ERROR_CREATE_DIR,
1436 "Nepodaýilo se vytvoýit instala\9fn¡ adres ýe.",
1437 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1438 },
1439 {
1440 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1441 "Nepodaýilo se nal\82zt sekci 'Directories' v souboru\n"
1442 "TXTSETUP.SIF.\n",
1443 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1444 },
1445 {
1446 //ERROR_CABINET_SECTION,
1447 "Nepodaýilo se nal\82zt sekci 'Directories' v archivu.\n"
1448 "\n",
1449 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1450 },
1451 {
1452 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1453 "Nepodaýilo se vytvoýit instala\9fn¡ adres ý.",
1454 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1455 },
1456 {
1457 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1458 "Nepodaýilo se nal\82zt sekci 'SetupData' v souboru\n"
1459 "TXTSETUP.SIF.\n",
1460 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1461 },
1462 {
1463 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1464 "Nepodaýilo se zapsat tabulky odd¡l\85.\n"
1465 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1466 },
1467 {
1468 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1469 "Nepodaýilo se pýidat k¢dovou str nku do registru.\n"
1470 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1471 },
1472 {
1473 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1474 "Nepodaýilo se nastavit m¡stn¡ nastaven¡.\n"
1475 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1476 },
1477 {
1478 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1479 "Nepodaýilo se pýidat rozlo§en¡ kl vesnice do registru.\n"
1480 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1481 },
1482 {
1483 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1484 "Nepodaýilo se nastavit geo id.\n"
1485 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
1486 },
1487 {
1488 //ERROR_INSUFFICIENT_DISKSPACE,
1489 "Na zvolen\82m odd¡lu nen¡ dost voln\82ho m¡sta.\n"
1490 " * Pokra\9fujte stisknut¡m libovoln\82 kl vesy.",
1491 NULL
1492 },
1493 {
1494 NULL,
1495 NULL
1496 }
1497 };
1498
1499
1500 MUI_PAGE csCZPages[] =
1501 {
1502 {
1503 LANGUAGE_PAGE,
1504 csCZLanguagePageEntries
1505 },
1506 {
1507 START_PAGE,
1508 csCZWelcomePageEntries
1509 },
1510 {
1511 INSTALL_INTRO_PAGE,
1512 csCZIntroPageEntries
1513 },
1514 {
1515 LICENSE_PAGE,
1516 csCZLicensePageEntries
1517 },
1518 {
1519 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1520 csCZDevicePageEntries
1521 },
1522 {
1523 REPAIR_INTRO_PAGE,
1524 csCZRepairPageEntries
1525 },
1526 {
1527 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1528 csCZComputerPageEntries
1529 },
1530 {
1531 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1532 csCZDisplayPageEntries
1533 },
1534 {
1535 FLUSH_PAGE,
1536 csCZFlushPageEntries
1537 },
1538 {
1539 SELECT_PARTITION_PAGE,
1540 csCZSelectPartitionEntries
1541 },
1542 {
1543 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1544 csCZSelectFSEntries
1545 },
1546 {
1547 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1548 csCZFormatPartitionEntries
1549 },
1550 {
1551 DELETE_PARTITION_PAGE,
1552 csCZDeletePartitionEntries
1553 },
1554 {
1555 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1556 csCZInstallDirectoryEntries
1557 },
1558 {
1559 PREPARE_COPY_PAGE,
1560 csCZPrepareCopyEntries
1561 },
1562 {
1563 FILE_COPY_PAGE,
1564 csCZFileCopyEntries
1565 },
1566 {
1567 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1568 csCZKeyboardSettingsEntries
1569 },
1570 {
1571 BOOT_LOADER_PAGE,
1572 csCZBootLoaderEntries
1573 },
1574 {
1575 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1576 csCZLayoutSettingsEntries
1577 },
1578 {
1579 QUIT_PAGE,
1580 csCZQuitPageEntries
1581 },
1582 {
1583 SUCCESS_PAGE,
1584 csCZSuccessPageEntries
1585 },
1586 {
1587 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1588 csCZBootPageEntries
1589 },
1590 {
1591 REGISTRY_PAGE,
1592 csCZRegistryEntries
1593 },
1594 {
1595 -1,
1596 NULL
1597 }
1598 };
1599
1600 MUI_STRING csCZStrings[] =
1601 {
1602 {STRING_PLEASEWAIT,
1603 " ¬ekejte, pros¡m..."},
1604 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1605 " ENTER = Instalovat C = Vytvoýit odd¡l F3 = Ukon\9fit"},
1606 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1607 " ENTER = Instalovat D = Odstranit odd¡l F3 = Ukon\9fit"},
1608 {STRING_PARTITIONSIZE,
1609 "Velikost nov\82ho odd¡lu:"},
1610 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1611 "Zvolili jste vytvoýen¡ nov\82ho odd¡lu na"},
1612 {STRING_HDDSIZE,
1613 "Zadejte velikost nov\82ho odd¡lu v megabajtech."},
1614 {STRING_CREATEPARTITION,
1615 " ENTER = Vytvoýit odd¡l ESC = Zruçit F3 = Ukon\9fit"},
1616 {STRING_PARTFORMAT,
1617 "Tento odd¡l bude zform tov n."},
1618 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1619 "Zvolili jste instalaci ReactOS na novì nebo nezform tovanì odd¡l."},
1620 {STRING_INSTALLONPART,
1621 "Instalace nakop¡ruje ReactOS na odd¡l"},
1622 {STRING_CHECKINGPART,
1623 "Instalace nyn¡ kontroluje zvolenì odd¡l."},
1624 {STRING_QUITCONTINUE,
1625 "F3= Ukon\9fit ENTER = Pokra\9fovat"},
1626 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1627 "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"},
1628 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1629 "Nepodaýilo se naj¡t sekci '%S' v souboru\n TXTSETUP.SIF.\n"},
1630 {STRING_COPYING,
1631 " Kop¡ruji soubor: %S"},
1632 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1633 "Instalace kop¡ruje soubory..."},
1634 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1635 " Aktualizuji registr..."},
1636 {STRING_IMPORTFILE,
1637 " Importuji %S..."},
1638 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1639 " Aktualizuji nastaven¡ zobrazen¡ registru..."}, //display registry settings
1640 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1641 " Aktualizuji m¡stn¡ nastaven¡..."},
1642 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1643 " Aktualizuji nastaven¡ rozlo§en¡ kl ves..."},
1644 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1645 " Pýid v m do registru informaci o znakov\82 str nce..."},
1646 {STRING_DONE,
1647 " Hotovo..."},
1648 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1649 " ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"},
1650 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1651 "Nelze otevý¡t konzoli\n\n"},
1652 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1653 "NejbاnØjç¡ pý¡\9finou je pou§¡v n¡ USB kl vesnice\n"},
1654 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1655 "USB kl vesnice zat¡m nejsou plnØ podporov ny\n"},
1656 {STRING_FORMATTINGDISK,
1657 "Instalace form tuje disk"},
1658 {STRING_CHECKINGDISK,
1659 "Instalace kontroluje disk"},
1660 {STRING_FORMATDISK1,
1661 " Zform tovat odd¡l na souborovì syst\82m %S (rychle) "},
1662 {STRING_FORMATDISK2,
1663 " Zform tovat odd¡l na souborovì syst\82m %S "},
1664 {STRING_KEEPFORMAT,
1665 " Ponechat sou\9fasnì souborovì syst\82m (bez zmØny) "},
1666 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1667 "%I64u %s Harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) na %wZ."},
1668 {STRING_HDDINFOUNK1,
1669 "%I64u %s Harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1670 {STRING_HDDINFOUNK2,
1671 " %c%c Typ %lu %I64u %s"},
1672 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1673 "na %I64u %s Harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) na %wZ."},
1674 {STRING_HDDINFOUNK3,
1675 "na %I64u %s Harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1676 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1677 "Harddisk %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1678 {STRING_HDDINFOUNK4,
1679 "%c%c Typ %lu %I64u %s"},
1680 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1681 "na harddisku %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1682 {STRING_HDDINFOUNK5,
1683 "%c%c Typ %-3u %6lu %s"},
1684 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1685 "%6lu %s Harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) na %S"},
1686 {STRING_HDDINFOUNK6,
1687 "%6lu %s Harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)"},
1688 {STRING_NEWPARTITION,
1689 "Instalace vytvoýila novì odd¡l na"},
1690 {STRING_UNPSPACE,
1691 " M¡sto bez odd¡l\85 %6lu %s"},
1692 {STRING_MAXSIZE,
1693 "MB (max. %lu MB)"},
1694 {STRING_UNFORMATTED,
1695 "Novì (Nenaform tovanì)"},
1696 {STRING_FORMATUNUSED,
1697 "Nepou§itì"},
1698 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1699 "Nezn mì"},
1700 {STRING_KB,
1701 "KB"},
1702 {STRING_MB,
1703 "MB"},
1704 {STRING_GB,
1705 "GB"},
1706 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1707 "Pýid v m rozlo§en¡ kl ves"},
1708 {0, 0}
1709 };