6c1ac342d9952ba12ecedeee447b62de661a61e4
[reactos.git] / reactos / base / setup / usetup / lang / ro-RO.h
1 /* ªtefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
2 #pragma once
3
4 MUI_LAYOUTS roROLayouts[] =
5 {
6 { L"0409", L"00000409" },
7 { L"0418", L"00000418" },
8 { NULL, NULL }
9 };
10
11 static MUI_ENTRY roROLanguagePageEntries[] =
12 {
13 {
14 4,
15 3,
16 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
17 TEXT_STYLE_UNDERLINE
18 },
19 {
20 6,
21 8,
22 "Selecþie limbã",
23 TEXT_STYLE_NORMAL
24 },
25 {
26 8,
27 10,
28 "\x07 Selectaþi limba pentru procesul de instalare.",
29 TEXT_STYLE_NORMAL
30 },
31 {
32 8,
33 11,
34 " Apoi apãsaþi ENTER.",
35 TEXT_STYLE_NORMAL
36 },
37 {
38 8,
39 13,
40 "\x07 Aceasta va fi în final limba implicitã pentru tot sistemul.",
41 TEXT_STYLE_NORMAL
42 },
43 {
44 0,
45 0,
46 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
47 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
48 },
49 {
50 0,
51 0,
52 NULL,
53 0
54 }
55 };
56
57 static MUI_ENTRY roROWelcomePageEntries[] =
58 {
59 {
60 4,
61 3,
62 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
63 TEXT_STYLE_UNDERLINE
64 },
65 {
66 6,
67 8,
68 "Bun venit la instalarea ReactOS",
69 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
70 },
71 {
72 6,
73 11,
74 "Aceastã primã etapã din instalarea ReactOS va copia fiºierele",
75 TEXT_STYLE_NORMAL
76 },
77 {
78 6,
79 12,
80 "necesare în calculatorul dumneavoastrã ºi-l va pregãti pentru",
81 TEXT_STYLE_NORMAL
82 },
83 {
84 6,
85 13,
86 "cea de-a doua etapã a instalãrii.",
87 TEXT_STYLE_NORMAL
88 },
89 {
90 8,
91 16,
92 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a instala ReactOS.",
93 TEXT_STYLE_NORMAL
94 },
95 {
96 8,
97 18,
98 "\x07 Tastaþi R pentru a reface un sistem deteriorat sau pentru",
99 TEXT_STYLE_NORMAL
100 },
101 {
102 8,
103 19,
104 " a actualiza ReactOS.",
105 TEXT_STYLE_NORMAL
106 },
107 {
108 8,
109 21,
110 "\x07 Tastaþi L pentru Termenii ºi Condiþiile de Licenþiere.",
111 TEXT_STYLE_NORMAL
112 },
113 {
114 8,
115 23,
116 "\x07 Apãsaþi F3 pentru a ieºi fãrã a instala ReactOS.",
117 TEXT_STYLE_NORMAL
118 },
119 {
120 6,
121 26,
122 "Pentru mai multe informaþii despre ReactOS, vizitaþi:",
123 TEXT_STYLE_NORMAL
124 },
125 {
126 6,
127 27,
128 "http://www.reactos.org",
129 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
130 },
131 {
132 0,
133 0,
134 "ENTER = Continuare R = Refacere L = Licenþã F3 = Ieºire",
135 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
136 },
137 {
138 0,
139 0,
140 NULL,
141 0
142 }
143 };
144
145 static MUI_ENTRY roROIntroPageEntries[] =
146 {
147 {
148 4,
149 3,
150 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
151 TEXT_STYLE_UNDERLINE
152 },
153 {
154 6,
155 8,
156 "Programul curent de instalare este încã într-un stadiu primar",
157 TEXT_STYLE_NORMAL
158 },
159 {
160 6,
161 9,
162 "de dezvoltare ºi nu conþine toate funcþionalitãþile unei",
163 TEXT_STYLE_NORMAL
164 },
165 {
166 6,
167 10,
168 "aplicaþii de instalare complete.",
169 TEXT_STYLE_NORMAL
170 },
171 {
172 6,
173 13,
174 "Sunt aplicabile urmãtoarele limitãri:",
175 TEXT_STYLE_NORMAL
176 },
177 {
178 8,
179 14,
180 "- Programul curent de instalare poate opera doar cu sisteme",
181 TEXT_STYLE_NORMAL
182 },
183 {
184 8,
185 15,
186 " de fiºiere FAT.",
187 TEXT_STYLE_NORMAL
188 },
189 {
190 8,
191 16,
192 "- Verificãrile de integritate pentru fiºiere nu sunt",
193 TEXT_STYLE_NORMAL
194 },
195 {
196 8,
197 17,
198 " încã implementate.",
199 TEXT_STYLE_NORMAL
200 },
201 {
202 8,
203 26,
204 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a instala ReactOS.",
205 TEXT_STYLE_NORMAL
206 },
207 {
208 8,
209 28,
210 "\x07 Apãsaþi F3 pentru a ieºi fãrã a instala ReactOS.",
211 TEXT_STYLE_NORMAL
212 },
213 {
214 0,
215 0,
216 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
217 TEXT_TYPE_STATUS| TEXT_PADDING_BIG
218 },
219 {
220 0,
221 0,
222 NULL,
223 0
224 }
225 };
226
227 static MUI_ENTRY roROLicensePageEntries[] =
228 {
229 {
230 4,
231 3,
232 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
233 TEXT_STYLE_UNDERLINE
234 },
235 {
236 6,
237 6,
238 "Licenþiere:",
239 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
240 },
241 {
242 8,
243 8,
244 "Sistemul de operare ReactOS este oferit în termenii Licenþei",
245 TEXT_STYLE_NORMAL
246 },
247 {
248 8,
249 9,
250 "Publice Generale GNU, denumit în continuare GPL, cu pãrþi de",
251 TEXT_STYLE_NORMAL
252 },
253 {
254 8,
255 10,
256 "cod din alte licenþe compatibile (ca X11, BSD ºi LGPL).",
257 TEXT_STYLE_NORMAL
258 },
259 {
260 8,
261 12,
262 "Toate componentele care fac parte din sistemul ReactOS sunt",
263 TEXT_STYLE_NORMAL
264 },
265 {
266 8,
267 13,
268 "prin urmare oferite sub licenþa GPL, menþinându-ºi astfel ºi",
269 TEXT_STYLE_NORMAL
270 },
271 {
272 8,
273 14,
274 "licenþierea originalã în acelaºi timp.",
275 TEXT_STYLE_NORMAL
276 },
277 {
278 8,
279 16,
280 "Acest sistem vine fãrã vreo restricþie de utilizare, aceasta",
281 TEXT_STYLE_NORMAL
282 },
283 {
284 8,
285 17,
286 "fiind o condiþie legislativã aplicabilã atât la nivel local",
287 TEXT_STYLE_NORMAL
288 },
289 {
290 8,
291 18,
292 "cât ºi internaþional. Licenþierea se referã doar la distri-",
293 TEXT_STYLE_NORMAL
294 },
295 {
296 8,
297 19,
298 "buirea sistemului ReactOS cãtre pãrþi terþe.",
299 TEXT_STYLE_NORMAL
300 },
301 {
302 8,
303 21,
304 "Dacã din vreun careva motiv nu deþineþi o copie a licenþei",
305 TEXT_STYLE_NORMAL
306 },
307 {
308 8,
309 22,
310 "GPL împreunã cu ReactOS, o puteþi consulta (în englezã)",
311 TEXT_STYLE_NORMAL
312 },
313 {
314 8,
315 23,
316 "accesând pagina:",
317 TEXT_STYLE_NORMAL
318 },
319 {
320 8,
321 24,
322 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
323 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
324 },
325 {
326 6,
327 27,
328 "Garanþie:",
329 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
330 },
331 {
332 8,
333 29,
334 "Acest sistem de operare este distribuit doar în speranþa cã",
335 TEXT_STYLE_NORMAL
336 },
337 {
338 8,
339 30,
340 "va fi util, neavând însã ataºatã NICI O GARANÞIE; nici mãcar",
341 TEXT_STYLE_NORMAL
342 },
343 {
344 8,
345 31,
346 "garanþia implicitã a VANDABILITÃÞII sau a UTILITÃÞII ÎNTR-UN",
347 TEXT_STYLE_NORMAL
348 },
349 {
350 8,
351 32,
352 "SCOP ANUME.",
353 TEXT_STYLE_NORMAL
354 },
355 {
356 0,
357 0,
358 "ENTER = Revenire",
359 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
360 },
361 {
362 0,
363 0,
364 NULL,
365 0
366 }
367 };
368
369 static MUI_ENTRY roRODevicePageEntries[] =
370 {
371 {
372 4,
373 3,
374 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
375 TEXT_STYLE_UNDERLINE
376 },
377 {
378 6,
379 8,
380 "Configurare dispozitive de bazã",
381 TEXT_STYLE_NORMAL
382 },
383 {
384 24,
385 11,
386 "Arh. de calcul:",
387 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
388 },
389 {
390 24,
391 12,
392 "Parametri grafici:",
393 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
394 },
395 {
396 24,
397 13,
398 "Model tastaturã:",
399 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
400 },
401 {
402 24,
403 14,
404 " Aranj. tastaturã:",
405 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
406 },
407 {
408 24,
409 16,
410 "Acceptã:",
411 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
412 },
413 {
414 25,
415 16, "Accept configuraþia dispozitivelor",
416 TEXT_STYLE_NORMAL
417 },
418 {
419 6,
420 19,
421 "Puteþi modifica starea curentã. Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru",
422 TEXT_STYLE_NORMAL
423 },
424 {
425 6,
426 20,
427 "alegerea unui dispozitiv, apoi apãsaþi ENTER pentru a-i modifica",
428 TEXT_STYLE_NORMAL
429 },
430 {
431 6,
432 21,
433 "configuraþia ataºatã.",
434 TEXT_STYLE_NORMAL
435 },
436 {
437 6,
438 23,
439 "Când configuraþia dispozitivele enumerate este cea corectã,",
440 TEXT_STYLE_NORMAL
441 },
442 {
443 6,
444 24,
445 "selectaþi \"Accept configuraþia dispozitivelor\", apoi confirmaþi",
446 TEXT_STYLE_NORMAL
447 },
448 {
449 6,
450 25,
451 "apãsând ENTER.",
452 TEXT_STYLE_NORMAL
453 },
454 {
455 0,
456 0,
457 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
458 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
459 },
460 {
461 0,
462 0,
463 NULL,
464 0
465 }
466 };
467
468 static MUI_ENTRY roRORepairPageEntries[] =
469 {
470 {
471 4,
472 3,
473 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
474 TEXT_STYLE_UNDERLINE
475 },
476 {
477 6,
478 8,
479 "Programul de instalare ReactOS este încã într-o fazã incipientã de",
480 TEXT_STYLE_NORMAL
481 },
482 {
483 6,
484 9,
485 "dezvoltare ºi nu posedã o funcþionalitate completã.",
486 TEXT_STYLE_NORMAL
487 },
488 {
489 6,
490 12,
491 "Funcþionalitatea de refacere încã nu este implementatã.",
492 TEXT_STYLE_NORMAL
493 },
494 {
495 8,
496 15,
497 "\x07 Tastaþi U pentru actualizarea SO.",
498 TEXT_STYLE_NORMAL
499 },
500 {
501 8,
502 17,
503 "\x07 Tastaþi R pentru consola de Recuperare.",
504 TEXT_STYLE_NORMAL
505 },
506 {
507 8,
508 19,
509 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina principalã.",
510 TEXT_STYLE_NORMAL
511 },
512 {
513 8,
514 21,
515 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
516 TEXT_STYLE_NORMAL
517 },
518 {
519 0,
520 0,
521 "ESC = Revenire U = Actualizare R = Recuperare ENTER = Repornire",
522 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
523 },
524 {
525 0,
526 0,
527 NULL,
528 0
529 }
530 };
531
532 static MUI_ENTRY roROComputerPageEntries[] =
533 {
534 {
535 4,
536 3,
537 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
538 TEXT_STYLE_UNDERLINE
539 },
540 {
541 6,
542 8,
543 "Doriþi specificarea unei alte arhitecturi de calcul?",
544 TEXT_STYLE_NORMAL
545 },
546 {
547 8,
548 10,
549 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta o",
550 TEXT_STYLE_NORMAL
551 },
552 {
553 8,
554 11,
555 " arhitecturã de calcul, apoi apãsaþi ENTER.",
556 TEXT_STYLE_NORMAL
557 },
558 {
559 8,
560 13,
561 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã",
562 TEXT_STYLE_NORMAL
563 },
564 {
565 8,
566 14,
567 " fãrã a specifica o altã arhitecturã de calcul.",
568 TEXT_STYLE_NORMAL
569 },
570 {
571 0,
572 0,
573 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ieºire",
574 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
575 },
576 {
577 0,
578 0,
579 NULL,
580 0
581 }
582 };
583
584 static MUI_ENTRY roROFlushPageEntries[] =
585 {
586 {
587 4,
588 3,
589 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
590 TEXT_STYLE_UNDERLINE
591 },
592 {
593 10,
594 6,
595 "Se verificã stocarea datelor necesare.",
596 TEXT_STYLE_NORMAL
597 },
598 {
599 10,
600 8,
601 "Aceasta poate dura câteva momente.",
602 TEXT_STYLE_NORMAL
603 },
604 {
605 10,
606 9,
607 "La final, calculatorul va fi repornit automat.",
608 TEXT_STYLE_NORMAL
609 },
610 {
611 0,
612 0,
613 "Se elibereazã memoria...",
614 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
615 },
616 {
617 0,
618 0,
619 NULL,
620 0
621 }
622 };
623
624 static MUI_ENTRY roROQuitPageEntries[] =
625 {
626 {
627 4,
628 3,
629 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
630 TEXT_STYLE_UNDERLINE
631 },
632 {
633 10,
634 6,
635 "ReactOS nu a fost instalat complet.",
636 TEXT_STYLE_NORMAL
637 },
638 {
639 10,
640 8,
641 "Scoateþi discul flexibil din unitatea A:",
642 TEXT_STYLE_NORMAL
643 },
644 {
645 10,
646 9,
647 "ºi toate mediile CD-ROM din unitãþile CD.",
648 TEXT_STYLE_NORMAL
649 },
650 {
651 10,
652 11,
653 "Apãsaþi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
654 TEXT_STYLE_NORMAL
655 },
656 {
657 0,
658 0,
659 "Aºteptaþi...",
660 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
661 },
662 {
663 0,
664 0,
665 NULL,
666 0
667 }
668 };
669
670 static MUI_ENTRY roRODisplayPageEntries[] =
671 {
672 {
673 4,
674 3,
675 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
676 TEXT_STYLE_UNDERLINE
677 },
678 {
679 6,
680 8,
681 "Doriþi modificarea parametrilor grafici de afiºare?",
682 TEXT_STYLE_NORMAL
683 },
684 { 8,
685 10,
686 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta",
687 TEXT_STYLE_NORMAL
688 },
689 {
690 8,
691 11,
692 " un grup de parametri, apoi apãsaþi ENTER.",
693 TEXT_STYLE_NORMAL
694 },
695 {
696 8,
697 13,
698 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã",
699 TEXT_STYLE_NORMAL
700 },
701 {
702 8,
703 14,
704 " fara a modifica parametrii grafici actuali.",
705 TEXT_STYLE_NORMAL
706 },
707 {
708 0,
709 0,
710 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ieºire",
711 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
712 },
713 {
714 0,
715 0,
716 NULL,
717 0
718 }
719 };
720
721 static MUI_ENTRY roROSuccessPageEntries[] =
722 {
723 {
724 4,
725 3,
726 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
727 TEXT_STYLE_UNDERLINE
728 },
729 {
730 10,
731 6,
732 "Componentele de bazã ale ReactOS au fost instalate cu succes.",
733 TEXT_STYLE_NORMAL
734 },
735 {
736 10,
737 8,
738 "Scoateþi discul flexibil din unitatea A: ºi toate mediile",
739 TEXT_STYLE_NORMAL
740 },
741 {
742 10,
743 9,
744 "CD-ROM din unitãþile CD.",
745 TEXT_STYLE_NORMAL
746 },
747 {
748 10,
749 11,
750 "Apãsaþi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
751 TEXT_STYLE_NORMAL
752 },
753 {
754 0,
755 0,
756 "ENTER = Repornire calculator",
757 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
758 },
759 {
760 0,
761 0,
762 NULL,
763 0
764 }
765 };
766
767 static MUI_ENTRY roROBootPageEntries[] =
768 {
769 {
770 4,
771 3,
772 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
773 TEXT_STYLE_UNDERLINE
774 },
775 {
776 6,
777 8,
778 "Programul de instalare nu poate instala aplicaþia de iniþializare",
779 TEXT_STYLE_NORMAL
780 },
781 {
782 6,
783 9,
784 "a calculatorului pe discul calculatorului dumneavoastrã.",
785 TEXT_STYLE_NORMAL
786 },
787 {
788 6,
789 13,
790 "Introduceþi un disc flexibil formatat în",
791 TEXT_STYLE_NORMAL
792 },
793 {
794 6,
795 14,
796 "unitatea A: apoi sã apãsaþi ENTER.",
797 TEXT_STYLE_NORMAL,
798 },
799 {
800 0,
801 0,
802 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
803 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
804 },
805 {
806 0,
807 0,
808 NULL,
809 0
810 }
811
812 };
813
814 static MUI_ENTRY roROSelectPartitionEntries[] =
815 {
816 {
817 4,
818 3,
819 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
820 TEXT_STYLE_UNDERLINE
821 },
822 {
823 6,
824 8,
825 "Urmãtoarea listã cuprinde partiþiile existente, precum ºi",
826 TEXT_STYLE_NORMAL
827 },
828 {
829 6,
830 9,
831 "spaþiul liber disponibil pentru crearea de noi partiþii.",
832 TEXT_STYLE_NORMAL
833 },
834 {
835 8,
836 11,
837 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta o opþiune.",
838 TEXT_STYLE_NORMAL
839 },
840 {
841 8,
842 13,
843 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a instala pe partiþia selectatã.",
844 TEXT_STYLE_NORMAL
845 },
846 {
847 8,
848 15,
849 "\x07 Tastaþi P pentru a crea o partiþie primarã.",
850 TEXT_STYLE_NORMAL
851 },
852 {
853 8,
854 17,
855 "\x07 Tastaþi E pentru a crea o partiþie extinsã.",
856 TEXT_STYLE_NORMAL
857 },
858 {
859 8,
860 19,
861 "\x07 Tastaþi L pentru a crea o partiþie logicã.",
862 TEXT_STYLE_NORMAL
863 },
864 {
865 8,
866 21,
867 "\x07 Tastaþi D pentru a ºterge o partiþie existentã.",
868 TEXT_STYLE_NORMAL
869 },
870 {
871 0,
872 0,
873 "Aºteptaþi...",
874 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
875 },
876 {
877 0,
878 0,
879 NULL,
880 0
881 }
882 };
883
884 static MUI_ENTRY roROConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
885 {
886 {
887 4,
888 3,
889 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
890 TEXT_STYLE_UNDERLINE
891 },
892 {
893 6,
894 8,
895 "Aþi solicitat ºtergerea partiþiei de sistem.",
896 TEXT_STYLE_NORMAL
897 },
898 {
899 6,
900 10,
901 "Partiþiile de sistem pot conþine programe de diagnozã, programe de con-",
902 TEXT_STYLE_NORMAL
903 },
904 {
905 6,
906 11,
907 "figurare a echipamentelor, programe de lansare a unui sistem de operare",
908 TEXT_STYLE_NORMAL
909 },
910 {
911 6,
912 12,
913 "(ca ReactOS) ºi alte programe furnizate de producãtorii calculorului.",
914 TEXT_STYLE_NORMAL
915 },
916 {
917 6,
918 14,
919 "ªtergeþi o partiþie de sistem doar când sunteþi siguri cã nu existã aºa",
920 TEXT_STYLE_NORMAL
921 },
922 {
923 6,
924 15,
925 "programe pe partiþie, sau când sunteþi siguri cã doriþi sã le ºtergeþi.",
926 TEXT_STYLE_NORMAL
927 },
928 {
929 6,
930 16,
931 "ªtergând partiþia se poate sã nu mai puteþi porni calculatorul de pe",
932 TEXT_STYLE_NORMAL
933 },
934 {
935 6,
936 17,
937 "discul local decât dupã finalizarea instalãrii ReactOS.",
938 TEXT_STYLE_NORMAL
939 },
940 {
941 8,
942 20,
943 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a ºterge partiþia de sistem. Vi se va",
944 TEXT_STYLE_NORMAL
945 },
946 {
947 8,
948 21,
949 " cere sã confirmaþi din nou aceastã ºtergere a partiþiei.",
950 TEXT_STYLE_NORMAL
951 },
952 {
953 8,
954 24,
955 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã. Partiþia",
956 TEXT_STYLE_NORMAL
957 },
958 {
959 8,
960 25,
961 " nu va fi ºtearsã.",
962 TEXT_STYLE_NORMAL
963 },
964 {
965 0,
966 0,
967 "ENTER = Continuare ESC = Anulare",
968 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
969 },
970 {
971 0,
972 0,
973 NULL,
974 0
975 }
976 };
977
978 static MUI_ENTRY roROFormatPartitionEntries[] =
979 {
980 {
981 4,
982 3,
983 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
984 TEXT_STYLE_UNDERLINE
985 },
986 {
987 6,
988 8,
989 "Urmeazã formatarea partiþiei.",
990 TEXT_STYLE_NORMAL
991 },
992 {
993 6,
994 10,
995 "Apãsaþi ENTER pentru a continua.",
996 TEXT_STYLE_NORMAL
997 },
998 {
999 0,
1000 0,
1001 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
1002 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1003 },
1004 {
1005 0,
1006 0,
1007 NULL,
1008 TEXT_STYLE_NORMAL
1009 }
1010 };
1011
1012 static MUI_ENTRY roROInstallDirectoryEntries[] =
1013 {
1014 {
1015 4,
1016 3,
1017 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1018 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1019 },
1020 {
1021 6,
1022 8,
1023 "Alegeþi un director de instalare pe partiþia aleasã.",
1024 TEXT_STYLE_NORMAL
1025 },
1026 {
1027 6,
1028 9,
1029 "Aici vor fi amplasate fiºierele sistemului ReactOS:",
1030 TEXT_STYLE_NORMAL
1031 },
1032 {
1033 6,
1034 14,
1035 "Puteþi indica un alt director, apãsând BACKSPACE pentru",
1036 TEXT_STYLE_NORMAL
1037 },
1038 {
1039 6,
1040 15,
1041 "a ºterge caractere, apoi scriind calea directorului unde",
1042 TEXT_STYLE_NORMAL
1043 },
1044 {
1045 6,
1046 16,
1047 "doriþi instalarea ReactOS.",
1048 TEXT_STYLE_NORMAL
1049 },
1050 {
1051 0,
1052 0,
1053 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
1054 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1055 },
1056 {
1057 0,
1058 0,
1059 NULL,
1060 0
1061 }
1062 };
1063
1064 static MUI_ENTRY roROFileCopyEntries[] =
1065 {
1066 {
1067 4,
1068 3,
1069 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1070 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1071 },
1072 {
1073 0,
1074 12,
1075 " Aºteptaþi copierea de fiºiere în directorul ReactOS specificat.",
1076 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1077 },
1078 {
1079 0,
1080 14,
1081 "(aceasta poate dura câteva minute)",
1082 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1083 },
1084 {
1085 50,
1086 0,
1087 "\xB3 Aºteptaþi... ",
1088 TEXT_TYPE_STATUS
1089 },
1090 {
1091 0,
1092 0,
1093 NULL,
1094 0
1095 }
1096 };
1097
1098 static MUI_ENTRY roROBootLoaderEntries[] =
1099 {
1100 {
1101 4,
1102 3,
1103 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1104 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1105 },
1106 {
1107 6,
1108 8,
1109 "Instalare aplicaþie de iniþializare a calculatorului",
1110 TEXT_STYLE_NORMAL
1111 },
1112 {
1113 8,
1114 12,
1115 "Instaleazã iniþializatorul pe discul intern (MBR ºi VBR).",
1116 TEXT_STYLE_NORMAL
1117 },
1118 {
1119 8,
1120 13,
1121 "Instaleazã iniþializatorul pe discul intern (doar VBR).",
1122 TEXT_STYLE_NORMAL
1123 },
1124 {
1125 8,
1126 14,
1127 "Instaleazã iniþializatorul pe un disc flexibil.",
1128 TEXT_STYLE_NORMAL
1129 },
1130 {
1131 8,
1132 15,
1133 "Omite instalarea aplicaþiei de iniþializare.",
1134 TEXT_STYLE_NORMAL
1135 },
1136 {
1137 0,
1138 0,
1139 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
1140 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1141 },
1142 {
1143 0,
1144 0,
1145 NULL,
1146 0
1147 }
1148 };
1149
1150 static MUI_ENTRY roROKeyboardSettingsEntries[] =
1151 {
1152 {
1153 4,
1154 3,
1155 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1156 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1157 },
1158 {
1159 6,
1160 8,
1161 "Doriþi specificarea modelului tastaturii instalate?",
1162 TEXT_STYLE_NORMAL
1163 },
1164 {
1165 8,
1166 10,
1167 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta un model",
1168 TEXT_STYLE_NORMAL
1169 },
1170 {
1171 8,
1172 11,
1173 " de tastaturã, apoi apãsaþi ENTER.",
1174 TEXT_STYLE_NORMAL
1175 },
1176 {
1177 8,
1178 13,
1179 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã fãrã",
1180 TEXT_STYLE_NORMAL
1181 },
1182 {
1183 8,
1184 14,
1185 " a schimba modelul tastaturii curente.",
1186 TEXT_STYLE_NORMAL
1187 },
1188 {
1189 0,
1190 0,
1191 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ieºire",
1192 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1193 },
1194 {
1195 0,
1196 0,
1197 NULL,
1198 0
1199 }
1200 };
1201
1202 static MUI_ENTRY roROLayoutSettingsEntries[] =
1203 {
1204 {
1205 4,
1206 3,
1207 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1208 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1209 },
1210 {
1211 6,
1212 8,
1213 "Doriþi specificarea unui aranjament implicit de tastaturã?",
1214 TEXT_STYLE_NORMAL
1215 },
1216 {
1217 8,
1218 10,
1219 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta un aranjament",
1220 TEXT_STYLE_NORMAL
1221 },
1222 {
1223 8,
1224 11,
1225 " dorit de tastaturã, apoi apãsaþi ENTER.",
1226 TEXT_STYLE_NORMAL
1227 },
1228 {
1229 8,
1230 13,
1231 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã fãrã",
1232 TEXT_STYLE_NORMAL
1233 },
1234 {
1235 8,
1236 14,
1237 " a schimba aranjamentul curent al tastaturii.",
1238 TEXT_STYLE_NORMAL
1239 },
1240 {
1241 0,
1242 0,
1243 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ieºire",
1244 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1245 },
1246 {
1247 0,
1248 0,
1249 NULL,
1250 0
1251 },
1252
1253 };
1254
1255 static MUI_ENTRY roROPrepareCopyEntries[] =
1256 {
1257 {
1258 4,
1259 3,
1260 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1261 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1262 },
1263 {
1264 6,
1265 8,
1266 "Se fac pregãtirile necesare pentru copierea de fiºiere...",
1267 TEXT_STYLE_NORMAL
1268 },
1269 {
1270 0,
1271 0,
1272 "Se creazã lista de fiºiere...",
1273 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1274 },
1275 {
1276 0,
1277 0,
1278 NULL,
1279 0
1280 },
1281
1282 };
1283
1284 static MUI_ENTRY roROSelectFSEntries[] =
1285 {
1286 {
1287 4,
1288 3,
1289 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1290 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1291 },
1292 {
1293 6,
1294 14,
1295 "Alegeþi un sistem de fiºiere din lista de mai jos.",
1296 0
1297 },
1298 {
1299 8,
1300 16,
1301 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta",
1302 0
1303 },
1304 {
1305 8,
1306 17,
1307 " un sistem de fiºiere.",
1308 0
1309 },
1310 {
1311 8,
1312 19,
1313 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a formata partiþia.",
1314 0
1315 },
1316 {
1317 8,
1318 21,
1319 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a alege o altã partiþie.",
1320 0
1321 },
1322 {
1323 0,
1324 0,
1325 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ieºire",
1326 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1327 },
1328
1329 {
1330 0,
1331 0,
1332 NULL,
1333 0
1334 }
1335 };
1336
1337 static MUI_ENTRY roRODeletePartitionEntries[] =
1338 {
1339 {
1340 4,
1341 3,
1342 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1343 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1344 },
1345 {
1346 6,
1347 8,
1348 "Aþi ales sã ºtergeþi partiþia",
1349 TEXT_STYLE_NORMAL
1350 },
1351 {
1352 8,
1353 18,
1354 "\x07 Tastaþi D pentru a ºterge partiþia.",
1355 TEXT_STYLE_NORMAL
1356 },
1357 {
1358 11,
1359 19,
1360 "ATENÞIE: Toate datele de pe aceastã partiþie vor fi pierdute!",
1361 TEXT_STYLE_NORMAL
1362 },
1363 {
1364 8,
1365 21,
1366 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a anula.",
1367 TEXT_STYLE_NORMAL
1368 },
1369 {
1370 0,
1371 0,
1372 "D = ªtergere partiþie ESC = Anulare F3 = Ieºire",
1373 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1374 },
1375 {
1376 0,
1377 0,
1378 NULL,
1379 0
1380 }
1381 };
1382
1383 static MUI_ENTRY roRORegistryEntries[] =
1384 {
1385 {
1386 4,
1387 3,
1388 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1389 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1390 },
1391 {
1392 6,
1393 8,
1394 "Se actualizeazã configuraþia sistemului...",
1395 TEXT_STYLE_NORMAL
1396 },
1397 {
1398 0,
1399 0,
1400 "Se creazã registrul...",
1401 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1402 },
1403 {
1404 0,
1405 0,
1406 NULL,
1407 0
1408 },
1409
1410 };
1411
1412 MUI_ERROR roROErrorEntries[] =
1413 {
1414 {
1415 // NOT_AN_ERROR
1416 "Succes\n"
1417 },
1418 {
1419 //ERROR_NOT_INSTALLED
1420 "ReactOS nu a fost instalat complet în calculatorul\n"
1421 "dumneavoastrã. Dacã abandonaþi instalarea ReactOS\n"
1422 "acum, va fi nevoie sã o reluaþi din nou altã datã.\n"
1423 "\n"
1424 " \x07 Apãsaþi ENTER pentru a continua instalarea.\n"
1425 " \x07 Apãsaþi F3 pentru a abandona instalarea.",
1426 "F3 = Ieºire ENTER = Continuare"
1427 },
1428 {
1429 //ERROR_NO_HDD
1430 "Nu se pot gãsi discuri interne.",
1431 "ENTER = Repornire calculator"
1432 },
1433 {
1434 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1435 "Nu se poate gãsi unitatea de citire.",
1436 "ENTER = Repornire calculator"
1437 },
1438 {
1439 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1440 "Nu poate încãrca fiºierul TXTSETUP.SIF.",
1441 "ENTER = Repornire calculator"
1442 },
1443 {
1444 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1445 "Fiºieul TXTSETUP.SIF a fos gãsit deteriorat.",
1446 "ENTER = Repornire calculator"
1447 },
1448 {
1449 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1450 "Fiºierul TXTSETUP.SIF conþine o semnãturã nevalidã.",
1451 "ENTER = Repornire calculator"
1452 },
1453 {
1454 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1455 "Nu se pot obþine informaþii despre dispozitiv(ele)\n"
1456 "din calculator.\n",
1457 "ENTER = Repornire calculator"
1458 },
1459 {
1460 //ERROR_WRITE_BOOT,
1461 "Nu s-a reuºit instalarea codului FAT de iniþializare\n"
1462 "pe partiþia de sistem.",
1463 "ENTER = Repornire calculator"
1464 },
1465 {
1466 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1467 "A eºuat încãrcarea listei cu arhitecturi de\n"
1468 "calcul disponibile.",
1469 "ENTER = Repornire calculator"
1470 },
1471 {
1472 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1473 "A eºuat încãrcarea listei cu parametri de\n"
1474 "afiºare pentru ecran.",
1475 "ENTER = Repornire calculator"
1476 },
1477 {
1478 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1479 "A eºuat încãrcarea listei cu tipuri\n"
1480 "disponibile de tastaturã.",
1481 "ENTER = Repornire calculator"
1482 },
1483 {
1484 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1485 "A eºuat încãrcarea listei de configuraþii\n"
1486 "ale tastaturii.",
1487 "ENTER = Repornire calculator"
1488 },
1489 {
1490 //ERROR_WARN_PARTITION,
1491 "A fost gãsit cel puþin un disc cu tabelã de partiþii\n"
1492 "nerecunoscutã, ce nu pot fi gestionatã corespunzãtor!\n"
1493 "\n"
1494 "Crearea sau ºtergerea de partiþii poate astfel cauza\n"
1495 "distrugerea tabelei de partiþii."
1496 "\n"
1497 " \x07 Apãsaþi F3 pentru a abandona instalarea.\n"
1498 " \x07 Apãsaþi ENTER pentru a continua.",
1499 "F3 = Ieºire ENTER = Continuare"
1500 },
1501 {
1502 //ERROR_NEW_PARTITION,
1503 "O partiþie nouã nu se creazã în interiorul\n"
1504 "unei partiþii existente!\n"
1505 "\n"
1506 " * Tastaþi pentru a continua.",
1507 NULL
1508 },
1509 {
1510 //ERROR_DELETE_SPACE,
1511 "Aþi încercat ºtergerea de spaþiu nepartiþionat,\n"
1512 "însã doar spaþiul partiþionat poate fi ºters!\n"
1513 "\n"
1514 " * Tastaþi pentru a continua.",
1515 NULL
1516 },
1517 {
1518 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1519 "Nu s-a reuºit instalarea codului FAT de iniþializare\n"
1520 "pe partiþia de sistem.",
1521 "ENTER = Repornire calculator"
1522 },
1523 {
1524 //ERROR_NO_FLOPPY,
1525 "Nu existã discuri flexibile în unitatea A:",
1526 "ENTER = Continuare"
1527 },
1528 {
1529 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1530 "A eºuat actualizarea configuraþiei de tastaturã.",
1531 "ENTER = Repornire calculator"
1532 },
1533 {
1534 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1535 "Nu s-a reuºit actualizarea registrului cu\n"
1536 "parametrii grafici ai ecranului!",
1537 "ENTER = Repornire calculator"
1538 },
1539 {
1540 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1541 "Nu s-a reuºit importarea registrului.",
1542 "ENTER = Repornire calculator"
1543 },
1544 {
1545 //ERROR_FIND_REGISTRY
1546 "Fiºierele cu datele registrului\n"
1547 "nu au putut fi localizate.",
1548 "ENTER = Repornire calculator"
1549 },
1550 {
1551 //ERROR_CREATE_HIVE,
1552 "Crearea registrului local a eºuat!",
1553 "ENTER = Repornire calculator"
1554 },
1555 {
1556 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1557 "Iniþializarea registrului a eºuat.",
1558 "ENTER = Repornire calculator"
1559 },
1560 {
1561 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1562 "Fiºierul cabinet nu conþine nici un fiºier\n"
1563 "valid de tip inf.",
1564 "ENTER = Repornire calculator"
1565 },
1566 {
1567 //ERROR_CABINET_MISSING,
1568 "Fiºierul cabinet nu e gãsit.\n",
1569 "ENTER = Repornire calculator"
1570 },
1571 {
1572 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1573 "Fiºierul cabinet nu conþine nici un script\n"
1574 "de instalare.",
1575 "ENTER = Repornire calculator"
1576 },
1577 {
1578 //ERROR_COPY_QUEUE,
1579 "Nu se poate deschide lista de fiºiere\n"
1580 "pentru copiere.",
1581 "ENTER = Repornire calculator"
1582 },
1583 {
1584 //ERROR_CREATE_DIR,
1585 "Nu se pot crea directoarele de instalare.",
1586 "ENTER = Repornire calculator"
1587 },
1588 {
1589 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1590 "Nu se poate gãsi secþiunea de directoare\n"
1591 "în fiºierul TXTSETUP.SIF.",
1592 "ENTER = Repornire calculator"
1593 },
1594 {
1595 //ERROR_CABINET_SECTION,
1596 "Nu se poate gãsi secþiunea de directoare\n"
1597 "în fiºierul cabinet.",
1598 "ENTER = Repornire calculator"
1599 },
1600 {
1601 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1602 "Nu se poate crea directorul de instalare.",
1603 "ENTER = Repornire calculator"
1604 },
1605 {
1606 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1607 "Nu se poate gãsi secþiunea pentru date de\n"
1608 "instalare din fiºierul TXTSETUP.SIF.",
1609 "ENTER = Repornire calculator"
1610 },
1611 {
1612 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1613 "A eºuat scrierea tabelelor de partiþii.\n",
1614 "ENTER = Repornire calculator"
1615 },
1616 {
1617 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1618 "A eºuat includerea paginãrii în registre.\n",
1619 "ENTER = Repornire calculator"
1620 },
1621 {
1622 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1623 "Nu se poate institui sistemul de localizare.\n",
1624 "ENTER = Repornire calculator"
1625 },
1626 {
1627 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1628 "A eºuat includerea în registre a configuraþiei\n"
1629 "de tastaturã.",
1630 "ENTER = Repornire calculator"
1631 },
1632 {
1633 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1634 "Nu s-a reuºit instituirea de geo id.",
1635 "ENTER = Repornire calculator"
1636 },
1637 {
1638 //ERROR_DIRECTORY_NAME,
1639 "Numele de director este nevalid.\n"
1640 "\n"
1641 " * Tastaþi pentru a continua."
1642 },
1643 {
1644 //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1645 "Partiþia selectatã este prea micã pentru a instala ReactOS.\n"
1646 "Partiþia de instalare trebuie sã fie de cel puþin %lu Mocteþi.\n"
1647 "\n"
1648 " * Tastaþi pentru a continua.",
1649 NULL
1650 },
1651 {
1652 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1653 "Nu se poate crea o nouã partiþie primarã sau extinsã în tabela\n"
1654 "de partiþii a acestui disc deoarece tabela de partiþii e plinã.\n"
1655 "\n"
1656 " * Tastaþi pentru a continua."
1657 },
1658 {
1659 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1660 "Nu se poate crea mai mult de o partiþie extinsã pe un disc.\n"
1661 "\n"
1662 " * Tastaþi pentru a continua."
1663 },
1664 {
1665 //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1666 "Nu s-a reuºit formatarea partiþiei:\n"
1667 " %S\n"
1668 "\n"
1669 "ENTER = Repornire calculator"
1670 },
1671 {
1672 NULL,
1673 NULL
1674 }
1675 };
1676
1677 MUI_PAGE roROPages[] =
1678 {
1679 {
1680 LANGUAGE_PAGE,
1681 roROLanguagePageEntries
1682 },
1683 {
1684 START_PAGE,
1685 roROWelcomePageEntries
1686 },
1687 {
1688 INSTALL_INTRO_PAGE,
1689 roROIntroPageEntries
1690 },
1691 {
1692 LICENSE_PAGE,
1693 roROLicensePageEntries
1694 },
1695 {
1696 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1697 roRODevicePageEntries
1698 },
1699 {
1700 REPAIR_INTRO_PAGE,
1701 roRORepairPageEntries
1702 },
1703 {
1704 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1705 roROComputerPageEntries
1706 },
1707 {
1708 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1709 roRODisplayPageEntries
1710 },
1711 {
1712 FLUSH_PAGE,
1713 roROFlushPageEntries
1714 },
1715 {
1716 SELECT_PARTITION_PAGE,
1717 roROSelectPartitionEntries
1718 },
1719 {
1720 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1721 roROConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1722 },
1723 {
1724 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1725 roROSelectFSEntries
1726 },
1727 {
1728 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1729 roROFormatPartitionEntries
1730 },
1731 {
1732 DELETE_PARTITION_PAGE,
1733 roRODeletePartitionEntries
1734 },
1735 {
1736 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1737 roROInstallDirectoryEntries
1738 },
1739 {
1740 PREPARE_COPY_PAGE,
1741 roROPrepareCopyEntries
1742 },
1743 {
1744 FILE_COPY_PAGE,
1745 roROFileCopyEntries
1746 },
1747 {
1748 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1749 roROKeyboardSettingsEntries
1750 },
1751 {
1752 BOOT_LOADER_PAGE,
1753 roROBootLoaderEntries
1754 },
1755 {
1756 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1757 roROLayoutSettingsEntries
1758 },
1759 {
1760 QUIT_PAGE,
1761 roROQuitPageEntries
1762 },
1763 {
1764 SUCCESS_PAGE,
1765 roROSuccessPageEntries
1766 },
1767 {
1768 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1769 roROBootPageEntries
1770 },
1771 {
1772 REGISTRY_PAGE,
1773 roRORegistryEntries
1774 },
1775 {
1776 -1,
1777 NULL
1778 }
1779 };
1780
1781 MUI_STRING roROStrings[] =
1782 {
1783 {STRING_PLEASEWAIT,
1784 " Aºteptaþi..."},
1785 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1786 " ENTER = Instalare P/E = Creare partiþie Primarã/Extinsã F3 = Ieºire"},
1787 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1788 " ENTER = Instalare L = Creare partiþie Logicã F3 = Ieºire"},
1789 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1790 " ENTER = Instalare D = ªtergere partiþie F3 = Ieºire"},
1791 {STRING_DELETEPARTITION,
1792 " D = ªtergere partiþie F3 = Ieºire"},
1793 {STRING_PARTITIONSIZE,
1794 "Mãrimea noii partiþii:"},
1795 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1796 "Aþi ales crearea unei partiþii primare pe"},
1797 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1798 "Aþi ales crearea unei partiþii extinse pe"},
1799 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1800 "Aþi ales crearea unei partiþii logice pe"},
1801 {STRING_HDDSIZE,
1802 "Introduceþi mãrimea noii partiþii în megaocteþi."},
1803 {STRING_CREATEPARTITION,
1804 " ENTER = Creare partiþie ESC = Anulare F3 = Ieºire"},
1805 {STRING_PARTFORMAT,
1806 "Aceastã partiþie urmeazã sã fie formatatã."},
1807 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1808 "Alegeþi sã instalaþi ReactOS pe partiþie nouã sau neformatatã."},
1809 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1810 "Partiþia de sistem încã nu a fost formatatã."},
1811 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1812 "Noua partiþie încã nu a fost formatatã."},
1813 {STRING_INSTALLONPART,
1814 "ReactOS va fi instalat pe partiþia"},
1815 {STRING_CHECKINGPART,
1816 "Programul de instalare verificã acum partiþia aleasã."},
1817 {STRING_CONTINUE,
1818 "ENTER = Continuare"},
1819 {STRING_QUITCONTINUE,
1820 "F3 = Ieºire ENTER = Continuare"},
1821 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1822 "ENTER = Repornire calculator"},
1823 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1824 "Nu s-a reuºit gãsirea sesiunii\n'%S' în TXTSETUP.SIF.\n"},
1825 {STRING_COPYING,
1826 " Fiºierul curent: %S"},
1827 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1828 "Se copie fiºierele..."},
1829 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1830 " Se actualizeazã registrul..."},
1831 {STRING_IMPORTFILE,
1832 " Se importã %S..."},
1833 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1834 " Se actualizeazã registrul configuraþiei grafice..."},
1835 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1836 " Se actualizeazã particularitãþile locale..."},
1837 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1838 " Se actualizeazã configuraþia tastaturii..."},
1839 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1840 " Se adaugã datele de paginare în registru..."},
1841 {STRING_DONE,
1842 " Terminat!"},
1843 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1844 " ENTER = Repornire calculator"},
1845 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1846 "Nu se poate deschide consola\r\n\r\n"},
1847 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1848 "Cea mai frecventã cauzã pentru asta este utilizarea unei tastaturi USB\r\n"},
1849 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1850 "Tastaturile USB încã nu sunt complet suportate\r\n"},
1851 {STRING_FORMATTINGDISK,
1852 "Se formateazã discul..."},
1853 {STRING_CHECKINGDISK,
1854 "Se verificã discul..."},
1855 {STRING_FORMATDISK1,
1856 " Formateazã partiþia ca sistem de fiºiere %S (formatare rapidã) "},
1857 {STRING_FORMATDISK2,
1858 " Formateazã partiþia ca sistem de fiºiere %S "},
1859 {STRING_KEEPFORMAT,
1860 " Pãstreazã sistemul de fiºiere actual (fãrã schimbãri) "},
1861 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1862 "%I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ."},
1863 {STRING_HDDINFOUNK1,
1864 "%I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)."},
1865 {STRING_HDDINFOUNK2,
1866 " %c%c Tip 0x%02X %I64u %s"},
1867 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1868 "de pe %I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ."},
1869 {STRING_HDDINFOUNK3,
1870 "de pe %I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)."},
1871 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1872 "Discul %lu (%I64u %s), Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1873 {STRING_HDDINFOUNK4,
1874 "%c%c Tip 0x%02X %I64u %s"},
1875 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1876 "de pe Discul %lu (%I64u %s), Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1877 {STRING_HDDINFOUNK5,
1878 "%c%c %c %sTip %-3u%s %6lu %s"},
1879 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1880 "%6lu %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %S"},
1881 {STRING_HDDINFOUNK6,
1882 "%6lu %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)"},
1883 {STRING_NEWPARTITION,
1884 "O nouã partiþie a fost creatã în"},
1885 {STRING_UNPSPACE,
1886 " %sSpaþiu nepartiþionat%s %6lu %s"},
1887 {STRING_MAXSIZE,
1888 "Mo (max. %lu Mo)"},
1889 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1890 "Partiþie extinsã"},
1891 {STRING_UNFORMATTED,
1892 "Part. nouã (neformatatã)"},
1893 {STRING_FORMATUNUSED,
1894 "Nefolosit"},
1895 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1896 "Necunoscut"},
1897 {STRING_KB,
1898 "ko"},
1899 {STRING_MB,
1900 "Mo"},
1901 {STRING_GB,
1902 "Go"},
1903 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1904 "Adãugare configuraþii de tastaturã"},
1905 {0, 0}
1906 };