[TRANSLATION] Massive resource maintenance update. 2 oatches by Ștefan Fulea. Thank...
[reactos.git] / reactos / base / setup / usetup / lang / ro-RO.h
1 /* ªtefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
2 #pragma once
3
4 MUI_LAYOUTS roROLayouts[] =
5 {
6 { L"0409", L"00000409" },
7 { L"0418", L"00000418" },
8 { NULL, NULL }
9 };
10
11 static MUI_ENTRY roROLanguagePageEntries[] =
12 {
13 {
14 4,
15 3,
16 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
17 TEXT_STYLE_UNDERLINE
18 },
19 {
20 6,
21 8,
22 "Selecþie limbã",
23 TEXT_STYLE_NORMAL
24 },
25 {
26 8,
27 10,
28 "\x07 Selectaþi limba pentru procesul de instalare.",
29 TEXT_STYLE_NORMAL
30 },
31 {
32 8,
33 11,
34 " Apoi apãsaþi ENTER.",
35 TEXT_STYLE_NORMAL
36 },
37 {
38 8,
39 13,
40 "\x07 Aceasta va fi în final limba implicitã pentru tot sistemul.",
41 TEXT_STYLE_NORMAL
42 },
43 {
44 0,
45 0,
46 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
47 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
48 },
49 {
50 0,
51 0,
52 NULL,
53 0
54 }
55 };
56
57 static MUI_ENTRY roROWelcomePageEntries[] =
58 {
59 {
60 4,
61 3,
62 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
63 TEXT_STYLE_UNDERLINE
64 },
65 {
66 6,
67 8,
68 "Bun venit la instalarea ReactOS",
69 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
70 },
71 {
72 6,
73 11,
74 "Aceastã primã etapã din instalarea ReactOS va copia fiºierele",
75 TEXT_STYLE_NORMAL
76 },
77 {
78 6,
79 12,
80 "necesare în calculatorul dumneavoastrã ºi-l va pregãti pentru",
81 TEXT_STYLE_NORMAL
82 },
83 {
84 6,
85 13,
86 "cea de-a doua etapã a instalãrii.",
87 TEXT_STYLE_NORMAL
88 },
89 {
90 8,
91 16,
92 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a instala ReactOS.",
93 TEXT_STYLE_NORMAL
94 },
95 {
96 8,
97 18,
98 "\x07 Tastaþi R pentru a reface un sistem deteriorat sau pentru",
99 TEXT_STYLE_NORMAL
100 },
101 {
102 8,
103 19,
104 " a actualiza ReactOS.",
105 TEXT_STYLE_NORMAL
106 },
107 {
108 8,
109 21,
110 "\x07 Tastaþi L pentru Termenii ºi Condiþiile de Licenþiere.",
111 TEXT_STYLE_NORMAL
112 },
113 {
114 8,
115 23,
116 "\x07 Apãsaþi F3 pentru a ieºi fãrã a instala ReactOS.",
117 TEXT_STYLE_NORMAL
118 },
119 {
120 6,
121 26,
122 "Pentru mai multe informaþii despre ReactOS, vizitaþi:",
123 TEXT_STYLE_NORMAL
124 },
125 {
126 6,
127 27,
128 "http://www.reactos.org",
129 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
130 },
131 {
132 0,
133 0,
134 "ENTER = Continuare R = Refacere L = Licenþã F3 = Ieºire",
135 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
136 },
137 {
138 0,
139 0,
140 NULL,
141 0
142 }
143 };
144
145 static MUI_ENTRY roROIntroPageEntries[] =
146 {
147 {
148 4,
149 3,
150 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
151 TEXT_STYLE_UNDERLINE
152 },
153 {
154 6,
155 8,
156 "Programul curent de instalare este încã într-un stadiu primar",
157 TEXT_STYLE_NORMAL
158 },
159 {
160 6,
161 9,
162 "de dezvoltare ºi nu conþine toate funcþionalitãþile unui",
163 TEXT_STYLE_NORMAL
164 },
165 {
166 6,
167 10,
168 "program de instalare complet.",
169 TEXT_STYLE_NORMAL
170 },
171 {
172 6,
173 13,
174 "Sunt aplicabile urmãtoarele limitãri:",
175 TEXT_STYLE_NORMAL
176 },
177 {
178 8,
179 14,
180 "- Programul curent de instalare poate opera doar cu sisteme",
181 TEXT_STYLE_NORMAL
182 },
183 {
184 8,
185 15,
186 " de fiºiere FAT.",
187 TEXT_STYLE_NORMAL
188 },
189 {
190 8,
191 16,
192 "- Verificãrile de integritate pentru fiºiere nu sunt",
193 TEXT_STYLE_NORMAL
194 },
195 {
196 8,
197 17,
198 " încã implementate.",
199 TEXT_STYLE_NORMAL
200 },
201 {
202 8,
203 26,
204 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a instala ReactOS.",
205 TEXT_STYLE_NORMAL
206 },
207 {
208 8,
209 28,
210 "\x07 Apãsaþi F3 pentru a ieºi fãrã a instala ReactOS.",
211 TEXT_STYLE_NORMAL
212 },
213 {
214 0,
215 0,
216 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
217 TEXT_TYPE_STATUS| TEXT_PADDING_BIG
218 },
219 {
220 0,
221 0,
222 NULL,
223 0
224 }
225 };
226
227 static MUI_ENTRY roROLicensePageEntries[] =
228 {
229 {
230 4,
231 3,
232 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
233 TEXT_STYLE_UNDERLINE
234 },
235 {
236 6,
237 6,
238 "Licenþiere:",
239 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
240 },
241 {
242 8,
243 8,
244 "Sistemul de operare ReactOS este oferit în termenii Licenþei",
245 TEXT_STYLE_NORMAL
246 },
247 {
248 8,
249 9,
250 "Publice Generale GNU, referitã în continuare ca GPL, cu pãrþi",
251 TEXT_STYLE_NORMAL
252 },
253 {
254 8,
255 10,
256 "de cod din alte licenþe compatibile (ca X11, BSD, ºi LGPL).",
257 TEXT_STYLE_NORMAL
258 },
259 {
260 8,
261 12,
262 "Toate componentele care fac parte din sistemul ReactOS sunt",
263 TEXT_STYLE_NORMAL
264 },
265 {
266 8,
267 13,
268 "prin urmare oferite sub licenþa GPL, menþinându-ºi astfel ºi",
269 TEXT_STYLE_NORMAL
270 },
271 {
272 8,
273 14,
274 "licenþierea originalã în acelaºi timp.",
275 TEXT_STYLE_NORMAL
276 },
277 {
278 8,
279 16,
280 "Acest sistem vine fãrã vreo restricþie de utilizare, aceasta",
281 TEXT_STYLE_NORMAL
282 },
283 {
284 8,
285 17,
286 "fiind o condiþie legislativã aplicabilã atât la nivel local",
287 TEXT_STYLE_NORMAL
288 },
289 {
290 8,
291 18,
292 "cât ºi internaþional. Licenþierea se referã doar la distri-",
293 TEXT_STYLE_NORMAL
294 },
295 {
296 8,
297 19,
298 "buirea sistemului ReactOS cãtre pãrþi terþe.",
299 TEXT_STYLE_NORMAL
300 },
301 {
302 8,
303 21,
304 "Dacã din vreun careva motiv nu deþineþi o copie a licenþei",
305 TEXT_STYLE_NORMAL
306 },
307 {
308 8,
309 22,
310 "GPL împreunã cu ReactOS, o puteþi consulta (în englezã)",
311 TEXT_STYLE_NORMAL
312 },
313 {
314 8,
315 23,
316 "accesând pagina:",
317 TEXT_STYLE_NORMAL
318 },
319 {
320 8,
321 24,
322 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
323 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
324 },
325 {
326 6,
327 27,
328 "Garanþie:",
329 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
330 },
331 {
332 8,
333 29,
334 "Acest sistem de operare este distribuit doar în speranþa cã",
335 TEXT_STYLE_NORMAL
336 },
337 {
338 8,
339 30,
340 "va fi util, neavând însã ataºatã NICI O GARANÞIE; nici mãcar",
341 TEXT_STYLE_NORMAL
342 },
343 {
344 8,
345 31,
346 "garanþia implicitã a VANDABILITÃÞII sau a UTILITÃÞII ÎNTR-UN",
347 TEXT_STYLE_NORMAL
348 },
349 {
350 8,
351 32,
352 "SCOP ANUME.",
353 TEXT_STYLE_NORMAL
354 },
355 {
356 0,
357 0,
358 "ENTER = Revenire",
359 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
360 },
361 {
362 0,
363 0,
364 NULL,
365 0
366 }
367 };
368
369 static MUI_ENTRY roRODevicePageEntries[] =
370 {
371 {
372 4,
373 3,
374 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
375 TEXT_STYLE_UNDERLINE
376 },
377 {
378 6,
379 8,
380 "Configurare dispozitive de bazã",
381 TEXT_STYLE_NORMAL
382 },
383 {
384 24,
385 11,
386 "Arh. de calcul:",
387 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
388 },
389 {
390 24,
391 12,
392 "Parametri grafici:",
393 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
394 },
395 {
396 24,
397 13,
398 "Model tastaturã:",
399 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
400 },
401 {
402 24,
403 14,
404 "Aranj. tastaturã:",
405 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
406 },
407 {
408 24,
409 16,
410 "Acceptã:",
411 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
412 },
413 {
414 25,
415 16,
416 "Accept configuraþia dispozitivelor",
417 TEXT_STYLE_NORMAL
418 },
419 {
420 6,
421 19,
422 "Puteþi modifica starea curentã. Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru",
423 TEXT_STYLE_NORMAL
424 },
425 {
426 6,
427 20,
428 "alegerea unui dispozitiv, apoi apãsaþi ENTER pentru a-i modifica",
429 TEXT_STYLE_NORMAL
430 },
431 {
432 6,
433 21,
434 "configuraþia ataºatã.",
435 TEXT_STYLE_NORMAL
436 },
437 {
438 6,
439 23,
440 "Când configuraþia dispozitivele enumerate este cea corectã,",
441 TEXT_STYLE_NORMAL
442 },
443 {
444 6,
445 24,
446 "selectaþi \"Accept configuraþia dispozitivelor\", apoi confirmaþi",
447 TEXT_STYLE_NORMAL
448 },
449 {
450 6,
451 25,
452 "apãsând ENTER.",
453 TEXT_STYLE_NORMAL
454 },
455 {
456 0,
457 0,
458 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
459 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
460 },
461 {
462 0,
463 0,
464 NULL,
465 0
466 }
467 };
468
469 static MUI_ENTRY roRORepairPageEntries[] =
470 {
471 {
472 4,
473 3,
474 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
475 TEXT_STYLE_UNDERLINE
476 },
477 {
478 6,
479 8,
480 "Programul de instalare ReactOS este încã într-o fazã incipientã de",
481 TEXT_STYLE_NORMAL
482 },
483 {
484 6,
485 9,
486 "dezvoltare ºi nu posedã o funcþionalitate completã.",
487 TEXT_STYLE_NORMAL
488 },
489 {
490 6,
491 12,
492 "Funcþionalitatea de refacere încã nu este implementatã.",
493 TEXT_STYLE_NORMAL
494 },
495 {
496 8,
497 15,
498 "\x07 Tastaþi U pentru actualizarea sistemului.",
499 TEXT_STYLE_NORMAL
500 },
501 {
502 8,
503 17,
504 "\x07 Tastaþi R pentru consola de Recuperare.",
505 TEXT_STYLE_NORMAL
506 },
507 {
508 8,
509 19,
510 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina principalã.",
511 TEXT_STYLE_NORMAL
512 },
513 {
514 8,
515 21,
516 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
517 TEXT_STYLE_NORMAL
518 },
519 {
520 0,
521 0,
522 "ESC = Revenire U = Actualizare R = Recuperare ENTER = Repornire",
523 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
524 },
525 {
526 0,
527 0,
528 NULL,
529 0
530 }
531 };
532
533 static MUI_ENTRY roROComputerPageEntries[] =
534 {
535 {
536 4,
537 3,
538 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
539 TEXT_STYLE_UNDERLINE
540 },
541 {
542 6,
543 8,
544 "Doriþi specificarea unei alte arhitecturi de calcul?",
545 TEXT_STYLE_NORMAL
546 },
547 {
548 8,
549 10,
550 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta o",
551 TEXT_STYLE_NORMAL
552 },
553 {
554 8,
555 11,
556 " arhitecturã de calcul, apoi apãsaþi ENTER.",
557 TEXT_STYLE_NORMAL
558 },
559 {
560 8,
561 13,
562 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã",
563 TEXT_STYLE_NORMAL
564 },
565 {
566 8,
567 14,
568 " fãrã a specifica o altã arhitecturã de calcul.",
569 TEXT_STYLE_NORMAL
570 },
571 {
572 0,
573 0,
574 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ieºire",
575 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
576 },
577 {
578 0,
579 0,
580 NULL,
581 0
582 }
583 };
584
585 static MUI_ENTRY roROFlushPageEntries[] =
586 {
587 {
588 4,
589 3,
590 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
591 TEXT_STYLE_UNDERLINE
592 },
593 {
594 10,
595 6,
596 "Sistemul verificã integritatea datelor scrise pe disc.",
597 TEXT_STYLE_NORMAL
598 },
599 {
600 10,
601 8,
602 "Aceasta poate dura câteva momente.",
603 TEXT_STYLE_NORMAL
604 },
605 {
606 10,
607 9,
608 "La final, calculatorul va fi repornit automat.",
609 TEXT_STYLE_NORMAL
610 },
611 {
612 0,
613 0,
614 "Eliberare memorie...",
615 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
616 },
617 {
618 0,
619 0,
620 NULL,
621 0
622 }
623 };
624
625 static MUI_ENTRY roROQuitPageEntries[] =
626 {
627 {
628 4,
629 3,
630 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
631 TEXT_STYLE_UNDERLINE
632 },
633 {
634 10,
635 6,
636 "ReactOS nu a fost instalat în întregime.",
637 TEXT_STYLE_NORMAL
638 },
639 {
640 10,
641 8,
642 "Scoateþi discul flexibil din unitatea A:",
643 TEXT_STYLE_NORMAL
644 },
645 {
646 10,
647 9,
648 "ºi toate mediile CD-ROM din unitãþile CD.",
649 TEXT_STYLE_NORMAL
650 },
651 {
652 10,
653 11,
654 "Apãsaþi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
655 TEXT_STYLE_NORMAL
656 },
657 {
658 0,
659 0,
660 "Aºteptaþi...",
661 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
662 },
663 {
664 0,
665 0,
666 NULL,
667 0
668 }
669 };
670
671 static MUI_ENTRY roRODisplayPageEntries[] =
672 {
673 {
674 4,
675 3,
676 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
677 TEXT_STYLE_UNDERLINE
678 },
679 {
680 6,
681 8,
682 "Doriþi modificarea parametrilor grafici de afiºare?",
683 TEXT_STYLE_NORMAL
684 },
685 { 8,
686 10,
687 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta",
688 TEXT_STYLE_NORMAL
689 },
690 {
691 8,
692 11,
693 " un grup de parametri, apoi apãsaþi ENTER.",
694 TEXT_STYLE_NORMAL
695 },
696 {
697 8,
698 13,
699 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã",
700 TEXT_STYLE_NORMAL
701 },
702 {
703 8,
704 14,
705 " fara a modifica parametrii grafici actuali.",
706 TEXT_STYLE_NORMAL
707 },
708 {
709 0,
710 0,
711 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ieºire",
712 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
713 },
714 {
715 0,
716 0,
717 NULL,
718 0
719 }
720 };
721
722 static MUI_ENTRY roROSuccessPageEntries[] =
723 {
724 {
725 4,
726 3,
727 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
728 TEXT_STYLE_UNDERLINE
729 },
730 {
731 10,
732 6,
733 "Componentele de bazã ale ReactOS au fost instalate cu succes.",
734 TEXT_STYLE_NORMAL
735 },
736 {
737 10,
738 8,
739 "Scoateþi discul flexibil din unitatea A: ºi toate mediile",
740 TEXT_STYLE_NORMAL
741 },
742 {
743 10,
744 9,
745 "CD-ROM din unitãþile CD.",
746 TEXT_STYLE_NORMAL
747 },
748 {
749 10,
750 11,
751 "Apãsaþi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
752 TEXT_STYLE_NORMAL
753 },
754 {
755 0,
756 0,
757 "ENTER = Repornire calculator",
758 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
759 },
760 {
761 0,
762 0,
763 NULL,
764 0
765 }
766 };
767
768 static MUI_ENTRY roROBootPageEntries[] =
769 {
770 {
771 4,
772 3,
773 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
774 TEXT_STYLE_UNDERLINE
775 },
776 {
777 6,
778 8,
779 "Programul de instalare nu poate instala modulul de",
780 TEXT_STYLE_NORMAL
781 },
782 {
783 6,
784 9,
785 "iniþializare a calculatorului pe discul local.",
786 TEXT_STYLE_NORMAL
787 },
788 {
789 6,
790 13,
791 "Introduceþi un disc flexibil formatat în",
792 TEXT_STYLE_NORMAL
793 },
794 {
795 6,
796 14,
797 "unitatea A: apoi sã apãsaþi ENTER.",
798 TEXT_STYLE_NORMAL,
799 },
800 {
801 0,
802 0,
803 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
804 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
805 },
806 {
807 0,
808 0,
809 NULL,
810 0
811 }
812
813 };
814
815 static MUI_ENTRY roROSelectPartitionEntries[] =
816 {
817 {
818 4,
819 3,
820 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
821 TEXT_STYLE_UNDERLINE
822 },
823 {
824 6,
825 8,
826 "Urmãtoarea listã cuprinde partiþiile existente, precum ºi",
827 TEXT_STYLE_NORMAL
828 },
829 {
830 6,
831 9,
832 "spaþiul liber disponibil pentru crearea de noi partiþii.",
833 TEXT_STYLE_NORMAL
834 },
835 {
836 8,
837 11,
838 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta o opþiune.",
839 TEXT_STYLE_NORMAL
840 },
841 {
842 8,
843 13,
844 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a instala pe partiþia selectatã.",
845 TEXT_STYLE_NORMAL
846 },
847 {
848 8,
849 15,
850 "\x07 Tastaþi P pentru a crea o partiþie primarã.",
851 TEXT_STYLE_NORMAL
852 },
853 {
854 8,
855 17,
856 "\x07 Tastaþi E pentru a crea o partiþie extinsã.",
857 TEXT_STYLE_NORMAL
858 },
859 {
860 8,
861 19,
862 "\x07 Tastaþi L pentru a crea o partiþie logicã.",
863 TEXT_STYLE_NORMAL
864 },
865 {
866 8,
867 21,
868 "\x07 Tastaþi D pentru a ºterge o partiþie existentã.",
869 TEXT_STYLE_NORMAL
870 },
871 {
872 0,
873 0,
874 "Aºteptaþi...",
875 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
876 },
877 {
878 0,
879 0,
880 NULL,
881 0
882 }
883 };
884
885 static MUI_ENTRY roROConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
886 {
887 {
888 4,
889 3,
890 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
891 TEXT_STYLE_UNDERLINE
892 },
893 {
894 6,
895 8,
896 "Aþi solicitat ºtergerea partiþiei de sistem.",
897 TEXT_STYLE_NORMAL
898 },
899 {
900 6,
901 10,
902 "Partiþiile de sistem pot conþine programe de diagnozã, programe de con-",
903 TEXT_STYLE_NORMAL
904 },
905 {
906 6,
907 11,
908 "figurare a echipamentelor, programe de lansare a unui sistem de operare",
909 TEXT_STYLE_NORMAL
910 },
911 {
912 6,
913 12,
914 "(ca ReactOS) ºi alte programe furnizate de producãtorii calculorului.",
915 TEXT_STYLE_NORMAL
916 },
917 {
918 6,
919 14,
920 "ªtergeþi o partiþie de sistem doar când sunteþi siguri cã nu existã aºa",
921 TEXT_STYLE_NORMAL
922 },
923 {
924 6,
925 15,
926 "programe pe partiþie, sau când sunteþi siguri cã doriþi sã le ºtergeþi.",
927 TEXT_STYLE_NORMAL
928 },
929 {
930 6,
931 16,
932 "ªtergând partiþia apare riscul de a nu mai putea porni calculatorul de",
933 TEXT_STYLE_NORMAL
934 },
935 {
936 6,
937 17,
938 "pe discul local decât dupã finalizarea instalãrii ReactOS.",
939 TEXT_STYLE_NORMAL
940 },
941 {
942 8,
943 20,
944 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a ºterge partiþia de sistem. Vi se va",
945 TEXT_STYLE_NORMAL
946 },
947 {
948 8,
949 21,
950 " cere sã confirmaþi din nou aceastã ºtergere a partiþiei.",
951 TEXT_STYLE_NORMAL
952 },
953 {
954 8,
955 24,
956 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã. Partiþia",
957 TEXT_STYLE_NORMAL
958 },
959 {
960 8,
961 25,
962 " nu va fi ºtearsã.",
963 TEXT_STYLE_NORMAL
964 },
965 {
966 0,
967 0,
968 "ENTER = Continuare ESC = Anulare",
969 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
970 },
971 {
972 0,
973 0,
974 NULL,
975 0
976 }
977 };
978
979 static MUI_ENTRY roROFormatPartitionEntries[] =
980 {
981 {
982 4,
983 3,
984 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
985 TEXT_STYLE_UNDERLINE
986 },
987 {
988 6,
989 8,
990 "Urmeazã formatarea partiþiei.",
991 TEXT_STYLE_NORMAL
992 },
993 {
994 6,
995 10,
996 "Apãsaþi ENTER pentru a continua.",
997 TEXT_STYLE_NORMAL
998 },
999 {
1000 0,
1001 0,
1002 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
1003 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1004 },
1005 {
1006 0,
1007 0,
1008 NULL,
1009 TEXT_STYLE_NORMAL
1010 }
1011 };
1012
1013 static MUI_ENTRY roROInstallDirectoryEntries[] =
1014 {
1015 {
1016 4,
1017 3,
1018 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1019 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1020 },
1021 {
1022 6,
1023 8,
1024 "Alegeþi un director de instalare pe partiþia aleasã.",
1025 TEXT_STYLE_NORMAL
1026 },
1027 {
1028 6,
1029 9,
1030 "Aici vor fi amplasate fiºierele sistemului ReactOS:",
1031 TEXT_STYLE_NORMAL
1032 },
1033 {
1034 6,
1035 14,
1036 "Puteþi indica un alt director, apãsând BACKSPACE pentru",
1037 TEXT_STYLE_NORMAL
1038 },
1039 {
1040 6,
1041 15,
1042 "a ºterge caractere, apoi scriind calea directorului unde",
1043 TEXT_STYLE_NORMAL
1044 },
1045 {
1046 6,
1047 16,
1048 "doriþi sã instalaþi ReactOS.",
1049 TEXT_STYLE_NORMAL
1050 },
1051 {
1052 0,
1053 0,
1054 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
1055 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1056 },
1057 {
1058 0,
1059 0,
1060 NULL,
1061 0
1062 }
1063 };
1064
1065 static MUI_ENTRY roROFileCopyEntries[] =
1066 {
1067 {
1068 4,
1069 3,
1070 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1071 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1072 },
1073 {
1074 0,
1075 12,
1076 "Are loc copierea de fiºiere în directorul ReactOS specificat.",
1077 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1078 },
1079 {
1080 0,
1081 14,
1082 "(aceasta poate dura câteva momente)",
1083 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1084 },
1085 {
1086 50,
1087 0,
1088 "\xB3 Aºteptaþi...",
1089 TEXT_TYPE_STATUS
1090 },
1091 {
1092 0,
1093 0,
1094 NULL,
1095 0
1096 }
1097 };
1098
1099 static MUI_ENTRY roROBootLoaderEntries[] =
1100 {
1101 {
1102 4,
1103 3,
1104 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1105 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1106 },
1107 {
1108 6,
1109 8,
1110 "Instalare modul de iniþializare al calculatorului",
1111 TEXT_STYLE_NORMAL
1112 },
1113 {
1114 8,
1115 12,
1116 "Instaleazã iniþializatorul pe discul intern (MBR ºi VBR).",
1117 TEXT_STYLE_NORMAL
1118 },
1119 {
1120 8,
1121 13,
1122 "Instaleazã iniþializatorul pe discul intern (doar VBR).",
1123 TEXT_STYLE_NORMAL
1124 },
1125 {
1126 8,
1127 14,
1128 "Instaleazã iniþializatorul pe un disc flexibil.",
1129 TEXT_STYLE_NORMAL
1130 },
1131 {
1132 8,
1133 15,
1134 "Omite instalarea modulului de iniþializare.",
1135 TEXT_STYLE_NORMAL
1136 },
1137 {
1138 0,
1139 0,
1140 "ENTER = Continuare F3 = Ieºire",
1141 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1142 },
1143 {
1144 0,
1145 0,
1146 NULL,
1147 0
1148 }
1149 };
1150
1151 static MUI_ENTRY roROKeyboardSettingsEntries[] =
1152 {
1153 {
1154 4,
1155 3,
1156 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1157 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1158 },
1159 {
1160 6,
1161 8,
1162 "Doriþi specificarea modelului tastaturii instalate?",
1163 TEXT_STYLE_NORMAL
1164 },
1165 {
1166 8,
1167 10,
1168 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta un model",
1169 TEXT_STYLE_NORMAL
1170 },
1171 {
1172 8,
1173 11,
1174 " de tastaturã, apoi apãsaþi ENTER.",
1175 TEXT_STYLE_NORMAL
1176 },
1177 {
1178 8,
1179 13,
1180 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã fãrã",
1181 TEXT_STYLE_NORMAL
1182 },
1183 {
1184 8,
1185 14,
1186 " a schimba modelul tastaturii curente.",
1187 TEXT_STYLE_NORMAL
1188 },
1189 {
1190 0,
1191 0,
1192 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ieºire",
1193 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1194 },
1195 {
1196 0,
1197 0,
1198 NULL,
1199 0
1200 }
1201 };
1202
1203 static MUI_ENTRY roROLayoutSettingsEntries[] =
1204 {
1205 {
1206 4,
1207 3,
1208 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1209 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1210 },
1211 {
1212 6,
1213 8,
1214 "Doriþi specificarea unui aranjament implicit de tastaturã?",
1215 TEXT_STYLE_NORMAL
1216 },
1217 {
1218 8,
1219 10,
1220 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta un aranjament",
1221 TEXT_STYLE_NORMAL
1222 },
1223 {
1224 8,
1225 11,
1226 " dorit de tastaturã, apoi apãsaþi ENTER.",
1227 TEXT_STYLE_NORMAL
1228 },
1229 {
1230 8,
1231 13,
1232 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã fãrã",
1233 TEXT_STYLE_NORMAL
1234 },
1235 {
1236 8,
1237 14,
1238 " a schimba aranjamentul curent al tastaturii.",
1239 TEXT_STYLE_NORMAL
1240 },
1241 {
1242 0,
1243 0,
1244 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ieºire",
1245 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1246 },
1247 {
1248 0,
1249 0,
1250 NULL,
1251 0
1252 },
1253
1254 };
1255
1256 static MUI_ENTRY roROPrepareCopyEntries[] =
1257 {
1258 {
1259 4,
1260 3,
1261 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1262 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1263 },
1264 {
1265 6,
1266 8,
1267 "Au loc pregãtirile necesare pentru copierea de fiºiere.",
1268 TEXT_STYLE_NORMAL
1269 },
1270 {
1271 0,
1272 0,
1273 "Listã de fiºiere în curs de creare...",
1274 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1275 },
1276 {
1277 0,
1278 0,
1279 NULL,
1280 0
1281 },
1282
1283 };
1284
1285 static MUI_ENTRY roROSelectFSEntries[] =
1286 {
1287 {
1288 4,
1289 3,
1290 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1291 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1292 },
1293 {
1294 6,
1295 14,
1296 "Alegeþi un sistem de fiºiere din lista de mai jos.",
1297 0
1298 },
1299 {
1300 8,
1301 16,
1302 "\x07 Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta",
1303 0
1304 },
1305 {
1306 8,
1307 17,
1308 " un sistem de fiºiere.",
1309 0
1310 },
1311 {
1312 8,
1313 19,
1314 "\x07 Apãsaþi ENTER pentru a formata partiþia.",
1315 0
1316 },
1317 {
1318 8,
1319 21,
1320 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a alege o altã partiþie.",
1321 0
1322 },
1323 {
1324 0,
1325 0,
1326 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ieºire",
1327 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1328 },
1329
1330 {
1331 0,
1332 0,
1333 NULL,
1334 0
1335 }
1336 };
1337
1338 static MUI_ENTRY roRODeletePartitionEntries[] =
1339 {
1340 {
1341 4,
1342 3,
1343 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1344 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1345 },
1346 {
1347 6,
1348 8,
1349 "Aþi ales sã ºtergeþi partiþia",
1350 TEXT_STYLE_NORMAL
1351 },
1352 {
1353 8,
1354 18,
1355 "\x07 Tastaþi D pentru a ºterge partiþia.",
1356 TEXT_STYLE_NORMAL
1357 },
1358 {
1359 11,
1360 19,
1361 "ATENÞIE: Toate datele de pe aceastã partiþie vor fi pierdute!",
1362 TEXT_STYLE_NORMAL
1363 },
1364 {
1365 8,
1366 21,
1367 "\x07 Apãsaþi ESC pentru a anula.",
1368 TEXT_STYLE_NORMAL
1369 },
1370 {
1371 0,
1372 0,
1373 "D = ªtergere partiþie ESC = Anulare F3 = Ieºire",
1374 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1375 },
1376 {
1377 0,
1378 0,
1379 NULL,
1380 0
1381 }
1382 };
1383
1384 static MUI_ENTRY roRORegistryEntries[] =
1385 {
1386 {
1387 4,
1388 3,
1389 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1390 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1391 },
1392 {
1393 6,
1394 8,
1395 "Are loc actualizarea configuraþiei sistemului.",
1396 TEXT_STYLE_NORMAL
1397 },
1398 {
1399 0,
1400 0,
1401 "Registru în curs de creare...",
1402 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1403 },
1404 {
1405 0,
1406 0,
1407 NULL,
1408 0
1409 },
1410
1411 };
1412
1413 MUI_ERROR roROErrorEntries[] =
1414 {
1415 {
1416 // NOT_AN_ERROR
1417 "Succes\n"
1418 },
1419 {
1420 //ERROR_NOT_INSTALLED
1421 "ReactOS nu a fost instalat în totalitate în calculator.\n"
1422 "Dacã abandonaþi instalarea acum, altã datã, pentru a\n"
1423 "instala ReactOS, va fi nevoie sã repetaþi toþi paºii.\n"
1424 "\n"
1425 " \x07 Apãsaþi ENTER pentru a continua instalarea.\n"
1426 " \x07 Apãsaþi F3 pentru a abandona instalarea.",
1427 "F3 = Ieºire ENTER = Continuare"
1428 },
1429 {
1430 //ERROR_NO_HDD
1431 "Eºec la identificarea unitãþilor interne de stocare.",
1432 "ENTER = Repornire calculator"
1433 },
1434 {
1435 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1436 "Eºec la accesarea unitatãþii de instalare.",
1437 "ENTER = Repornire calculator"
1438 },
1439 {
1440 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1441 "Eºec la încãrcarea fiºierul TXTSETUP.SIF.",
1442 "ENTER = Repornire calculator"
1443 },
1444 {
1445 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1446 "Fiºieul TXTSETUP.SIF a fos gãsit deteriorat.",
1447 "ENTER = Repornire calculator"
1448 },
1449 {
1450 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1451 "Fiºierul TXTSETUP.SIF conþine o semnãturã nevalidã.",
1452 "ENTER = Repornire calculator"
1453 },
1454 {
1455 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1456 "Eºec la obþinerea de informaþii despre\n"
1457 "dispozitivele din calculator.\n",
1458 "ENTER = Repornire calculator"
1459 },
1460 {
1461 //ERROR_WRITE_BOOT,
1462 "Eºec la instalarea codului FAT de iniþializare\n"
1463 "pe partiþia de sistem.",
1464 "ENTER = Repornire calculator"
1465 },
1466 {
1467 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1468 "Eºec la încãrcarea listei cu arhitecturi de\n"
1469 "calcul disponibile.",
1470 "ENTER = Repornire calculator"
1471 },
1472 {
1473 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1474 "Eºec la încãrcarea listei cu parametri de\n"
1475 "afiºare pentru ecran.",
1476 "ENTER = Repornire calculator"
1477 },
1478 {
1479 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1480 "Eºec la încãrcarea listei cu tipuri\n"
1481 "disponibile de tastaturã.",
1482 "ENTER = Repornire calculator"
1483 },
1484 {
1485 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1486 "Eºec la încãrcarea listei de configuraþii\n"
1487 "ale tastaturii.",
1488 "ENTER = Repornire calculator"
1489 },
1490 {
1491 //ERROR_WARN_PARTITION,
1492 "A fost gãsitã cel puþin un disc cu tabelã nerecunoscutã\n"
1493 "de partiþii, care nu poate fi gestionatã corespunzãtor!\n"
1494 "\n"
1495 "Crearea sau ºtergerea de partiþii poate astfel cauza\n"
1496 "distrugerea tabelei de partiþii."
1497 "\n"
1498 " \x07 Apãsaþi F3 pentru a abandona instalarea.\n"
1499 " \x07 Apãsaþi ENTER pentru a continua.",
1500 "F3 = Ieºire ENTER = Continuare"
1501 },
1502 {
1503 //ERROR_NEW_PARTITION,
1504 "O partiþie nouã nu poate fi creatã în interiorul\n"
1505 "unei partiþii existente!\n"
1506 "\n"
1507 " * Tastaþi pentru a continua.",
1508 NULL
1509 },
1510 {
1511 //ERROR_DELETE_SPACE,
1512 "Aþi încercat ºtergerea de spaþiu nepartiþionat,\n"
1513 "însã doar spaþiul partiþionat poate fi ºters!\n"
1514 "\n"
1515 " * Tastaþi pentru a continua.",
1516 NULL
1517 },
1518 {
1519 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1520 "Eºec la instalarea codului FAT de iniþializare\n"
1521 "pe partiþia de sistem.",
1522 "ENTER = Repornire calculator"
1523 },
1524 {
1525 //ERROR_NO_FLOPPY,
1526 "Nu existã discuri flexibile în unitatea A:",
1527 "ENTER = Continuare"
1528 },
1529 {
1530 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1531 "Eºec la actualizarea configuraþiei de tastaturã.",
1532 "ENTER = Repornire calculator"
1533 },
1534 {
1535 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1536 "Eºec la actualizarea registrului cu\n"
1537 "parametrii grafici ai ecranului!",
1538 "ENTER = Repornire calculator"
1539 },
1540 {
1541 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1542 "Eºec la importarea registrului.",
1543 "ENTER = Repornire calculator"
1544 },
1545 {
1546 //ERROR_FIND_REGISTRY
1547 "Eºec la localizarea fiºierelor\n"
1548 "cu datele registrului.",
1549 "ENTER = Repornire calculator"
1550 },
1551 {
1552 //ERROR_CREATE_HIVE,
1553 "Eºec la crearea registrului.",
1554 "ENTER = Repornire calculator"
1555 },
1556 {
1557 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1558 "Eºec la iniþializarea registrului.",
1559 "ENTER = Repornire calculator"
1560 },
1561 {
1562 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1563 "Fiºierul cabinet nu conþine nici\n"
1564 "un fiºier valid de tip inf.",
1565 "ENTER = Repornire calculator"
1566 },
1567 {
1568 //ERROR_CABINET_MISSING,
1569 "Eºec la localizarea fiºierului cabinet.\n",
1570 "ENTER = Repornire calculator"
1571 },
1572 {
1573 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1574 "Fiºierul cabinet nu conþine nici\n"
1575 "un script de instalare.",
1576 "ENTER = Repornire calculator"
1577 },
1578 {
1579 //ERROR_COPY_QUEUE,
1580 "Eºec la accesarea listei cu\n"
1581 "fiºiere pentru copiere.",
1582 "ENTER = Repornire calculator"
1583 },
1584 {
1585 //ERROR_CREATE_DIR,
1586 "Eºec la crearea directoarelor de instalare.",
1587 "ENTER = Repornire calculator"
1588 },
1589 {
1590 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1591 "Eºec la identificarea secþiunii de\n"
1592 "directoare în fiºierul TXTSETUP.SIF.",
1593 "ENTER = Repornire calculator"
1594 },
1595 {
1596 //ERROR_CABINET_SECTION,
1597 "Eºec la identificarea secþiunii de\n"
1598 "directoare în fiºierul cabinet.",
1599 "ENTER = Repornire calculator"
1600 },
1601 {
1602 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1603 "Eºec la crearea directorului de instalare.",
1604 "ENTER = Repornire calculator"
1605 },
1606 {
1607 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1608 "Eºec la localizarea secþiunii pentru date\n"
1609 "de instalare din fiºierul TXTSETUP.SIF.",
1610 "ENTER = Repornire calculator"
1611 },
1612 {
1613 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1614 "Eºec la scrierea tabelelor de partiþii.\n",
1615 "ENTER = Repornire calculator"
1616 },
1617 {
1618 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1619 "Eºec la includerea paginãrii în registru.\n",
1620 "ENTER = Repornire calculator"
1621 },
1622 {
1623 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1624 "Eºec la instituirea sistemului de localizare.\n",
1625 "ENTER = Repornire calculator"
1626 },
1627 {
1628 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1629 "Eºec la includerea în registru a configuraþiei\n"
1630 "de tastaturã.",
1631 "ENTER = Repornire calculator"
1632 },
1633 {
1634 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1635 "Eºec la instituirea de geo id.",
1636 "ENTER = Repornire calculator"
1637 },
1638 {
1639 //ERROR_DIRECTORY_NAME,
1640 "Numele de director este nevalid.\n"
1641 "\n"
1642 " * Tastaþi pentru a continua."
1643 },
1644 {
1645 //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1646 "Partiþia selectatã este prea micã pentru a instala ReactOS.\n"
1647 "Partiþia de instalare trebuie sã aibã cel puþin %lu Mocteþi.\n"
1648 "\n"
1649 " * Tastaþi pentru a continua.",
1650 NULL
1651 },
1652 {
1653 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1654 "Nu poate fi creatã o nouã partiþie primarã sau extinsã în tabela\n"
1655 "de partiþii a acestui disc deoarece tabela de partiþii e plinã.\n"
1656 "\n"
1657 " * Tastaþi pentru a continua."
1658 },
1659 {
1660 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1661 "Nu poate fi creatã mai mult de o partiþie extinsã pe un disc.\n"
1662 "\n"
1663 " * Tastaþi pentru a continua."
1664 },
1665 {
1666 //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1667 "Eºec la formatarea partiþiei:\n"
1668 " %S\n"
1669 "\n"
1670 "ENTER = Repornire calculator"
1671 },
1672 {
1673 NULL,
1674 NULL
1675 }
1676 };
1677
1678 MUI_PAGE roROPages[] =
1679 {
1680 {
1681 LANGUAGE_PAGE,
1682 roROLanguagePageEntries
1683 },
1684 {
1685 START_PAGE,
1686 roROWelcomePageEntries
1687 },
1688 {
1689 INSTALL_INTRO_PAGE,
1690 roROIntroPageEntries
1691 },
1692 {
1693 LICENSE_PAGE,
1694 roROLicensePageEntries
1695 },
1696 {
1697 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1698 roRODevicePageEntries
1699 },
1700 {
1701 REPAIR_INTRO_PAGE,
1702 roRORepairPageEntries
1703 },
1704 {
1705 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1706 roROComputerPageEntries
1707 },
1708 {
1709 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1710 roRODisplayPageEntries
1711 },
1712 {
1713 FLUSH_PAGE,
1714 roROFlushPageEntries
1715 },
1716 {
1717 SELECT_PARTITION_PAGE,
1718 roROSelectPartitionEntries
1719 },
1720 {
1721 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1722 roROConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1723 },
1724 {
1725 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1726 roROSelectFSEntries
1727 },
1728 {
1729 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1730 roROFormatPartitionEntries
1731 },
1732 {
1733 DELETE_PARTITION_PAGE,
1734 roRODeletePartitionEntries
1735 },
1736 {
1737 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1738 roROInstallDirectoryEntries
1739 },
1740 {
1741 PREPARE_COPY_PAGE,
1742 roROPrepareCopyEntries
1743 },
1744 {
1745 FILE_COPY_PAGE,
1746 roROFileCopyEntries
1747 },
1748 {
1749 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1750 roROKeyboardSettingsEntries
1751 },
1752 {
1753 BOOT_LOADER_PAGE,
1754 roROBootLoaderEntries
1755 },
1756 {
1757 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1758 roROLayoutSettingsEntries
1759 },
1760 {
1761 QUIT_PAGE,
1762 roROQuitPageEntries
1763 },
1764 {
1765 SUCCESS_PAGE,
1766 roROSuccessPageEntries
1767 },
1768 {
1769 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1770 roROBootPageEntries
1771 },
1772 {
1773 REGISTRY_PAGE,
1774 roRORegistryEntries
1775 },
1776 {
1777 -1,
1778 NULL
1779 }
1780 };
1781
1782 MUI_STRING roROStrings[] =
1783 {
1784 {STRING_PLEASEWAIT,
1785 " Aºteptaþi..."},
1786 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1787 " ENTER = Instalare P/E = Creare partiþie Primarã/Extinsã F3 = Ieºire"},
1788 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1789 " ENTER = Instalare L = Creare partiþie Logicã F3 = Ieºire"},
1790 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1791 " ENTER = Instalare D = ªtergere partiþie F3 = Ieºire"},
1792 {STRING_DELETEPARTITION,
1793 " D = ªtergere partiþie F3 = Ieºire"},
1794 {STRING_PARTITIONSIZE,
1795 "Mãrimea noii partiþii:"},
1796 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1797 "Aþi ales crearea unei partiþii primare pe"},
1798 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1799 "Aþi ales crearea unei partiþii extinse pe"},
1800 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1801 "Aþi ales crearea unei partiþii logice pe"},
1802 {STRING_HDDSIZE,
1803 "Introduceþi mãrimea noii partiþii în megaocteþi."},
1804 {STRING_CREATEPARTITION,
1805 " ENTER = Creare partiþie ESC = Anulare F3 = Ieºire"},
1806 {STRING_PARTFORMAT,
1807 "Aceastã partiþie urmeazã sã fie formatatã."},
1808 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1809 "Alegeþi sã instalaþi ReactOS pe partiþie nouã sau neformatatã."},
1810 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1811 "Partiþia de sistem încã nu a fost formatatã."},
1812 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1813 "Noua partiþie încã nu a fost formatatã."},
1814 {STRING_INSTALLONPART,
1815 "ReactOS va fi instalat pe partiþia"},
1816 {STRING_CHECKINGPART,
1817 "Programul de instalare verificã acum partiþia aleasã."},
1818 {STRING_CONTINUE,
1819 "ENTER = Continuare"},
1820 {STRING_QUITCONTINUE,
1821 "F3 = Ieºire ENTER = Continuare"},
1822 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1823 "ENTER = Repornire calculator"},
1824 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1825 "Nu s-a reuºit gãsirea sesiunii\n'%S' în TXTSETUP.SIF.\n"},
1826 {STRING_COPYING,
1827 " Fiºierul curent: %S"},
1828 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1829 "Fiºiere în curs de copiere..."},
1830 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1831 " Registru în curs de actualizare..."},
1832 {STRING_IMPORTFILE,
1833 " În curs de importare din %S..."},
1834 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1835 " Registru de configuraþie graficã în actualizare..."},
1836 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1837 " Particularitãþi locale în actualizare..."},
1838 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1839 " Configuraþie de tastaturã în actualizare..."},
1840 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1841 " Date de paginare în curs de adaugare în registru..."},
1842 {STRING_DONE,
1843 " Terminat!"},
1844 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1845 " ENTER = Repornire calculator"},
1846 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1847 "Eºec la deschiderea consolei\r\n\r\n"},
1848 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1849 "Cea mai frecventã cauzã pentru asta este utilizarea unei tastaturi USB\r\n"},
1850 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1851 "Tastaturile USB nu sunt încã toate acceptate\r\n"},
1852 {STRING_FORMATTINGDISK,
1853 "Disc în curs de formatare..."},
1854 {STRING_CHECKINGDISK,
1855 "Disc în curs de verificare..."},
1856 {STRING_FORMATDISK1,
1857 " Formateazã partiþia ca sistem de fiºiere %S (formatare rapidã) "},
1858 {STRING_FORMATDISK2,
1859 " Formateazã partiþia ca sistem de fiºiere %S "},
1860 {STRING_KEEPFORMAT,
1861 " Pãstreazã sistemul de fiºiere actual (fãrã schimbãri) "},
1862 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1863 "%I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ."},
1864 {STRING_HDDINFOUNK1,
1865 "%I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)."},
1866 {STRING_HDDINFOUNK2,
1867 " %c%c Tip 0x%02X %I64u %s"},
1868 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1869 "de pe %I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ."},
1870 {STRING_HDDINFOUNK3,
1871 "de pe %I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)."},
1872 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1873 "Discul %lu (%I64u %s), Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1874 {STRING_HDDINFOUNK4,
1875 "%c%c Tip 0x%02X %I64u %s"},
1876 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1877 "de pe Discul %lu (%I64u %s), Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1878 {STRING_HDDINFOUNK5,
1879 "%c%c %c %sTip %-3u%s %6lu %s"},
1880 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1881 "%6lu %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %S"},
1882 {STRING_HDDINFOUNK6,
1883 "%6lu %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)"},
1884 {STRING_NEWPARTITION,
1885 "O nouã partiþie a fost creatã în"},
1886 {STRING_UNPSPACE,
1887 " %sSpaþiu nepartiþionat%s %6lu %s"},
1888 {STRING_MAXSIZE,
1889 "Mo (max. %lu Mo)"},
1890 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1891 "Partiþie extinsã"},
1892 {STRING_UNFORMATTED,
1893 "Part. nouã (neformatatã)"},
1894 {STRING_FORMATUNUSED,
1895 "Nefolosit"},
1896 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1897 "Necunoscut"},
1898 {STRING_KB,
1899 "ko"},
1900 {STRING_MB,
1901 "Mo"},
1902 {STRING_GB,
1903 "Go"},
1904 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1905 "Adãugare configuraþii de tastaturã"},
1906 {0, 0}
1907 };