[TRANSLATIONS]
[reactos.git] / reactos / base / setup / usetup / lang / ro-RO.h
1 /* ¸tefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
2 #pragma once
3
4 MUI_LAYOUTS roROLayouts[] =
5 {
6 { L"0409", L"00000409" },
7 { L"0418", L"00000418" },
8 { NULL, NULL }
9 };
10
11 static MUI_ENTRY roROLanguagePageEntries[] =
12 {
13 {
14 4,
15 3,
16 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
17 TEXT_STYLE_UNDERLINE
18 },
19 {
20 6,
21 8,
22 "Selecîie limbÇ",
23 TEXT_STYLE_NORMAL
24 },
25 {
26 8,
27 10,
28 "\x07 Selectaîi limba pentru procesul de instalare.",
29 TEXT_STYLE_NORMAL
30 },
31 {
32 8,
33 11,
34 " Apoi apÇsaîi ENTER.",
35 TEXT_STYLE_NORMAL
36 },
37 {
38 8,
39 13,
40 "\x07 Aceasta va fi \8cn final limba implicitÇ pentru tot sistemul.",
41 TEXT_STYLE_NORMAL
42 },
43 {
44 0,
45 0,
46 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
47 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
48 },
49 {
50 0,
51 0,
52 NULL,
53 0
54 }
55 };
56
57 static MUI_ENTRY roROWelcomePageEntries[] =
58 {
59 {
60 4,
61 3,
62 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
63 TEXT_STYLE_UNDERLINE
64 },
65 {
66 6,
67 8,
68 "Bun venit la instalarea ReactOS",
69 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
70 },
71 {
72 6,
73 11,
74 "AceastÇ primÇ etapÇ din instalarea ReactOS va copia fi­ierele",
75 TEXT_STYLE_NORMAL
76 },
77 {
78 6,
79 12,
80 "necesare \8cn calculatorul dumneavoastrÇ ­i-l va pregÇti pentru",
81 TEXT_STYLE_NORMAL
82 },
83 {
84 6,
85 13,
86 "cea de-a doua etapÇ a instalÇrii.",
87 TEXT_STYLE_NORMAL
88 },
89 {
90 8,
91 16,
92 "\x07 ApÇsaîi ENTER pentru a instala ReactOS.",
93 TEXT_STYLE_NORMAL
94 },
95 {
96 8,
97 18,
98 "\x07 Tastaîi R pentru a reface un sistem deteriorat sau pentru",
99 TEXT_STYLE_NORMAL
100 },
101 {
102 8,
103 19,
104 " a actualiza ReactOS.",
105 TEXT_STYLE_NORMAL
106 },
107 {
108 8,
109 21,
110 "\x07 Tastaîi L pentru Termenii ­i Condiîiile de Licenîiere.",
111 TEXT_STYLE_NORMAL
112 },
113 {
114 8,
115 23,
116 "\x07 ApÇsaîi F3 pentru a ie­i fÇrÇ a instala ReactOS.",
117 TEXT_STYLE_NORMAL
118 },
119 {
120 6,
121 26,
122 "Pentru mai multe informaîii despre ReactOS, vizitaîi:",
123 TEXT_STYLE_NORMAL
124 },
125 {
126 6,
127 27,
128 "http://www.reactos.org",
129 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
130 },
131 {
132 0,
133 0,
134 "ENTER = Continuare R = Refacere L = LicenîÇ F3 = Ie­ire",
135 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
136 },
137 {
138 0,
139 0,
140 NULL,
141 0
142 }
143 };
144
145 static MUI_ENTRY roROIntroPageEntries[] =
146 {
147 {
148 4,
149 3,
150 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
151 TEXT_STYLE_UNDERLINE
152 },
153 {
154 6,
155 8,
156 "Programul curent de instalare este \8cncÇ \8cntr-un stadiu primar",
157 TEXT_STYLE_NORMAL
158 },
159 {
160 6,
161 9,
162 "de dezvoltare ­i nu conîine toate funcîionalitÇîile unei",
163 TEXT_STYLE_NORMAL
164 },
165 {
166 6,
167 10,
168 "aplicaîii de instalare complete.",
169 TEXT_STYLE_NORMAL
170 },
171 {
172 6,
173 13,
174 "Sunt aplicabile urmÇtoarele limitÇri:",
175 TEXT_STYLE_NORMAL
176 },
177 {
178 8,
179 14,
180 "- Programul curent de instalare nu e capabil de mai mult",
181 TEXT_STYLE_NORMAL
182 },
183 {
184 8,
185 15,
186 " de o partiîie per disc.",
187 TEXT_STYLE_NORMAL
188 },
189 {
190 8,
191 16,
192 "- Programul curent de instalare nu poate ­terge o partiîie",
193 TEXT_STYLE_NORMAL
194 },
195 {
196 8,
197 17,
198 " primarÇ c\83t timp existÇ partiîii extinse.",
199 TEXT_STYLE_NORMAL
200 },
201 {
202 8,
203 18,
204 "- Programul curent de instalare nu poate ­terge prima partiîie",
205 TEXT_STYLE_NORMAL
206 },
207 {
208 8,
209 19,
210 " extinsÇ, c\83t timp existÇ alte partiîii extinse.",
211 TEXT_STYLE_NORMAL
212 },
213 {
214 8,
215 20,
216 "- Programul curent de instalare poate opera doar cu sisteme",
217 TEXT_STYLE_NORMAL
218 },
219 {
220 8,
221 21,
222 " de fi­iere FAT.",
223 TEXT_STYLE_NORMAL
224 },
225 {
226 8,
227 22,
228 "- VerificÇrile de integritate pentru fi­iere nu sunt",
229 TEXT_STYLE_NORMAL
230 },
231 {
232 8,
233 23,
234 " \8cncÇ implementate.",
235 TEXT_STYLE_NORMAL
236 },
237 {
238 8,
239 26,
240 "\x07 ApÇsaîi ENTER pentru a instala ReactOS.",
241 TEXT_STYLE_NORMAL
242 },
243 {
244 8,
245 28,
246 "\x07 ApÇsaîi F3 pentru a ie­i fÇrÇ a instala ReactOS.",
247 TEXT_STYLE_NORMAL
248 },
249 {
250 0,
251 0,
252 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
253 TEXT_TYPE_STATUS| TEXT_PADDING_BIG
254 },
255 {
256 0,
257 0,
258 NULL,
259 0
260 }
261 };
262
263 static MUI_ENTRY roROLicensePageEntries[] =
264 {
265 {
266 4,
267 3,
268 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
269 TEXT_STYLE_UNDERLINE
270 },
271 {
272 6,
273 6,
274 "Licenîiere:",
275 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
276 },
277 {
278 8,
279 8,
280 "Sistemul de operare ReactOS este oferit \8cn termenii GNU GPL,",
281 TEXT_STYLE_NORMAL
282 },
283 {
284 8,
285 9,
286 "cu pÇrîi de cod din alte licenîe compatibile, cum ar fi",
287 TEXT_STYLE_NORMAL
288 },
289 {
290 8,
291 10,
292 "licenîele X11, BSD ­i GNU LGPL.",
293 TEXT_STYLE_NORMAL
294 },
295 {
296 8,
297 12,
298 "Toate componentele care fac parte din sistemul ReactOS sunt",
299 TEXT_STYLE_NORMAL
300 },
301 {
302 8,
303 13,
304 "prin urmare oferite sub licenîÇ GNU GPL, menîin\83ndu-­i \8cn",
305 TEXT_STYLE_NORMAL
306 },
307 {
308 8,
309 14,
310 "acela­i timp ­i licenîierea originalÇ.",
311 TEXT_STYLE_NORMAL
312 },
313 {
314 8,
315 16,
316 "Acest sistem vine fÇrÇ vreo restricîie de utilizare, aceasta",
317 TEXT_STYLE_NORMAL
318 },
319 {
320 8,
321 17,
322 "fiind o condiîie legislativÇ aplicabilÇ at\83t la nivel local",
323 TEXT_STYLE_NORMAL
324 },
325 {
326 8,
327 18,
328 "c\83t ­i internaîional. Licenîierea se referÇ doar la distri-",
329 TEXT_STYLE_NORMAL
330 },
331 {
332 8,
333 19,
334 "buirea sistemului ReactOS cÇtre pÇrîi terîe.",
335 TEXT_STYLE_NORMAL
336 },
337 {
338 8,
339 20,
340 "DacÇ din vreun motiv careva nu aîi primit o copie a Licenîei",
341 TEXT_STYLE_NORMAL
342 },
343 {
344 8,
345 21,
346 "Publice Generale GNU \8cmpreunÇ cu ReactOS, sunteîi rugaîi sÇ",
347 TEXT_STYLE_NORMAL
348 },
349 {
350 8,
351 22,
352 "vizitaîi:",
353 TEXT_STYLE_NORMAL
354 },
355 {
356 8,
357 23,
358 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
359 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
360 },
361 {
362 6,
363 26,
364 "Garanîie:",
365 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
366 },
367 {
368 8,
369 28,
370 "Acest sistem de operare este distribuit doar \8cn speranîa cÇ",
371 TEXT_STYLE_NORMAL
372 },
373 {
374 8,
375 29,
376 "va fi util, neav\83nd \8cnsÇ ata­atÇ NICI O GARANõIE; nici mÇcar",
377 TEXT_STYLE_NORMAL
378 },
379 {
380 8,
381 30,
382 "garanîia implicitÇ a VANDABILITÆõII sau a UTILITÆõII ×NTR-UN",
383 TEXT_STYLE_NORMAL
384 },
385 {
386 8,
387 31,
388 "SCOP ANUME.",
389 TEXT_STYLE_NORMAL
390 },
391 {
392 0,
393 0,
394 "ENTER = Revenire",
395 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
396 },
397 {
398 0,
399 0,
400 NULL,
401 0
402 }
403 };
404
405 static MUI_ENTRY roRODevicePageEntries[] =
406 {
407 {
408 4,
409 3,
410 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
411 TEXT_STYLE_UNDERLINE
412 },
413 {
414 6,
415 8,
416 "Configurare dispozitive de bazÇ",
417 TEXT_STYLE_NORMAL
418 },
419 {
420 24,
421 11,
422 "Arh. de calcul:",
423 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
424 },
425 {
426 24,
427 12,
428 "Parametri grafici:",
429 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
430 },
431 {
432 24,
433 13,
434 "Model tastaturÇ:",
435 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
436 },
437 {
438 24,
439 14,
440 " Aranj. tastaturÇ:",
441 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
442 },
443 {
444 24,
445 16,
446 "AcceptÇ:",
447 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
448 },
449 {
450 25,
451 16, "Accept configuraîia dispozitivelor",
452 TEXT_STYLE_NORMAL
453 },
454 {
455 6,
456 19,
457 "Puteîi modifica starea curentÇ. Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru",
458 TEXT_STYLE_NORMAL
459 },
460 {
461 6,
462 20,
463 "alegerea unui dispozitiv, apoi apÇsaîi ENTER pentru a-i modifica",
464 TEXT_STYLE_NORMAL
465 },
466 {
467 6,
468 21,
469 "configuraîia ata­atÇ.",
470 TEXT_STYLE_NORMAL
471 },
472 {
473 6,
474 23,
475 "C\83nd configuraîia dispozitivele enumerate este cea corectÇ,",
476 TEXT_STYLE_NORMAL
477 },
478 {
479 6,
480 24,
481 "selectaîi \"Accept configuraîia dispozitivelor\", apoi confirmaîi",
482 TEXT_STYLE_NORMAL
483 },
484 {
485 6,
486 25,
487 "apÇs\83nd ENTER.",
488 TEXT_STYLE_NORMAL
489 },
490 {
491 0,
492 0,
493 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
494 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
495 },
496 {
497 0,
498 0,
499 NULL,
500 0
501 }
502 };
503
504 static MUI_ENTRY roRORepairPageEntries[] =
505 {
506 {
507 4,
508 3,
509 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
510 TEXT_STYLE_UNDERLINE
511 },
512 {
513 6,
514 8,
515 "Programul de instalare ReactOS este \8cncÇ \8cntr-o fazÇ incipientÇ de",
516 TEXT_STYLE_NORMAL
517 },
518 {
519 6,
520 9,
521 "dezvoltare ­i nu posedÇ o funcîionalitate completÇ.",
522 TEXT_STYLE_NORMAL
523 },
524 {
525 6,
526 12,
527 "Funcîionalitatea de refacere \8cncÇ nu este implementatÇ.",
528 TEXT_STYLE_NORMAL
529 },
530 {
531 8,
532 15,
533 "\x07 Tastaîi U pentru actualizarea SO.",
534 TEXT_STYLE_NORMAL
535 },
536 {
537 8,
538 17,
539 "\x07 Tastaîi R pentru consola de Recuperare.",
540 TEXT_STYLE_NORMAL
541 },
542 {
543 8,
544 19,
545 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina principalÇ.",
546 TEXT_STYLE_NORMAL
547 },
548 {
549 8,
550 21,
551 "\x07 ApÇsaîi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
552 TEXT_STYLE_NORMAL
553 },
554 {
555 0,
556 0,
557 "ESC = Revenire U = Actualizare R = Recuperare ENTER = Repornire",
558 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
559 },
560 {
561 0,
562 0,
563 NULL,
564 0
565 }
566 };
567 static MUI_ENTRY roROComputerPageEntries[] =
568 {
569 {
570 4,
571 3,
572 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
573 TEXT_STYLE_UNDERLINE
574 },
575 {
576 6,
577 8,
578 "Doriîi specificarea unei alte arhitecturi de calcul?",
579 TEXT_STYLE_NORMAL
580 },
581 {
582 8,
583 10,
584 "\x07 Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta o",
585 TEXT_STYLE_NORMAL
586 },
587 {
588 8,
589 11,
590 " arhitecturÇ de calcul, apoi apÇsaîi ENTER.",
591 TEXT_STYLE_NORMAL
592 },
593 {
594 8,
595 13,
596 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina precedentÇ",
597 TEXT_STYLE_NORMAL
598 },
599 {
600 8,
601 14,
602 " fÇrÇ a specifica o altÇ arhitecturÇ de calcul.",
603 TEXT_STYLE_NORMAL
604 },
605 {
606 0,
607 0,
608 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ie­ire",
609 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
610 },
611 {
612 0,
613 0,
614 NULL,
615 0
616 }
617 };
618
619 static MUI_ENTRY roROFlushPageEntries[] =
620 {
621 {
622 4,
623 3,
624 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
625 TEXT_STYLE_UNDERLINE
626 },
627 {
628 10,
629 6,
630 "Se verificÇ stocarea datelor necesare.",
631 TEXT_STYLE_NORMAL
632 },
633 {
634 10,
635 8,
636 "Aceasta poate dura c\83teva momente.",
637 TEXT_STYLE_NORMAL
638 },
639 {
640 10,
641 9,
642 "La final, calculatorul va fi repornit automat.",
643 TEXT_STYLE_NORMAL
644 },
645 {
646 0,
647 0,
648 "Se elibereazÇ memoria...",
649 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
650 },
651 {
652 0,
653 0,
654 NULL,
655 0
656 }
657 };
658
659 static MUI_ENTRY roROQuitPageEntries[] =
660 {
661 {
662 4,
663 3,
664 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
665 TEXT_STYLE_UNDERLINE
666 },
667 {
668 10,
669 6,
670 "ReactOS nu a fost instalat complet.",
671 TEXT_STYLE_NORMAL
672 },
673 {
674 10,
675 8,
676 "Scoateîi discul flexibil din unitatea A:",
677 TEXT_STYLE_NORMAL
678 },
679 {
680 10,
681 9,
682 "­i toate mediile CD-ROM din unitÇîile CD.",
683 TEXT_STYLE_NORMAL
684 },
685 {
686 10,
687 11,
688 "ApÇsaîi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
689 TEXT_STYLE_NORMAL
690 },
691 {
692 0,
693 0,
694 "A­teptaîi...",
695 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
696 },
697 {
698 0,
699 0,
700 NULL,
701 0
702 }
703 };
704
705 static MUI_ENTRY roRODisplayPageEntries[] =
706 {
707 {
708 4,
709 3,
710 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
711 TEXT_STYLE_UNDERLINE
712 },
713 {
714 6,
715 8,
716 "Doriîi modificarea parametrilor grafici de afi­are?",
717 TEXT_STYLE_NORMAL
718 },
719 { 8,
720 10,
721 "\x07 Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta",
722 TEXT_STYLE_NORMAL
723 },
724 {
725 8,
726 11,
727 " un grup de parametri, apoi apÇsaîi ENTER.",
728 TEXT_STYLE_NORMAL
729 },
730 {
731 8,
732 13,
733 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina precedentÇ",
734 TEXT_STYLE_NORMAL
735 },
736 {
737 8,
738 14,
739 " fara a modifica parametrii grafici actuali.",
740 TEXT_STYLE_NORMAL
741 },
742 {
743 0,
744 0,
745 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ie­ire",
746 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
747 },
748 {
749 0,
750 0,
751 NULL,
752 0
753 }
754 };
755
756 static MUI_ENTRY roROSuccessPageEntries[] =
757 {
758 {
759 4,
760 3,
761 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
762 TEXT_STYLE_UNDERLINE
763 },
764 {
765 10,
766 6,
767 "Componentele de bazÇ ale ReactOS au fost instalate cu succes.",
768 TEXT_STYLE_NORMAL
769 },
770 {
771 10,
772 8,
773 "Scoateîi discul flexibil din unitatea A: ­i toate mediile",
774 TEXT_STYLE_NORMAL
775 },
776 {
777 10,
778 9,
779 "CD-ROM din unitÇîile CD.",
780 TEXT_STYLE_NORMAL
781 },
782 {
783 10,
784 11,
785 "ApÇsaîi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
786 TEXT_STYLE_NORMAL
787 },
788 {
789 0,
790 0,
791 "ENTER = Repornire calculator",
792 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
793 },
794 {
795 0,
796 0,
797 NULL,
798 0
799 }
800 };
801
802 static MUI_ENTRY roROBootPageEntries[] =
803 {
804 {
805 4,
806 3,
807 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
808 TEXT_STYLE_UNDERLINE
809 },
810 {
811 6,
812 8,
813 "Programul de instalare nu poate instala aplicaîia de iniîializare",
814 TEXT_STYLE_NORMAL
815 },
816 {
817 6,
818 9,
819 "a calculatorului pe discul calculatorului dumneavoastrÇ.",
820 TEXT_STYLE_NORMAL
821 },
822 {
823 6,
824 13,
825 "Introduceîi un disc flexibil formatat \8cn",
826 TEXT_STYLE_NORMAL
827 },
828 {
829 6,
830 14,
831 "unitatea A: apoi sÇ apÇsaîi ENTER.",
832 TEXT_STYLE_NORMAL,
833 },
834 {
835 0,
836 0,
837 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
838 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
839 },
840 {
841 0,
842 0,
843 NULL,
844 0
845 }
846
847 };
848
849 static MUI_ENTRY roROSelectPartitionEntries[] =
850 {
851 {
852 4,
853 3,
854 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
855 TEXT_STYLE_UNDERLINE
856 },
857 {
858 6,
859 8,
860 "UrmÇtoarea listÇ cuprinde partiîiile existente, precum ­i",
861 TEXT_STYLE_NORMAL
862 },
863 {
864 6,
865 9,
866 "spaîiul liber disponibil pentru crearea de noi partiîii.",
867 TEXT_STYLE_NORMAL
868 },
869 {
870 8,
871 11,
872 "\x07 Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta o opîiune.",
873 TEXT_STYLE_NORMAL
874 },
875 {
876 8,
877 13,
878 "\x07 ApÇsaîi ENTER pentru a instala pe partiîia selectatÇ.",
879 TEXT_STYLE_NORMAL
880 },
881 {
882 8,
883 15,
884 "\x07 Tastaîi P pentru a crea o partiîie primarÇ.",
885 TEXT_STYLE_NORMAL
886 },
887 {
888 8,
889 17,
890 "\x07 Tastaîi E pentru a crea o partiîie extinsÇ.",
891 TEXT_STYLE_NORMAL
892 },
893 {
894 8,
895 19,
896 "\x07 Tastaîi D pentru a ­terge o partiîie existentÇ.",
897 TEXT_STYLE_NORMAL
898 },
899 {
900 0,
901 0,
902 "A­teptaîi...",
903 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
904 },
905 {
906 0,
907 0,
908 NULL,
909 0
910 }
911 };
912
913 static MUI_ENTRY roROFormatPartitionEntries[] =
914 {
915 {
916 4,
917 3,
918 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
919 TEXT_STYLE_UNDERLINE
920 },
921 {
922 6,
923 8,
924 "UrmeazÇ formatarea partiîiei.",
925 TEXT_STYLE_NORMAL
926 },
927 {
928 6,
929 10,
930 "ApÇsaîi ENTER pentru a continua.",
931 TEXT_STYLE_NORMAL
932 },
933 {
934 0,
935 0,
936 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
937 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
938 },
939 {
940 0,
941 0,
942 NULL,
943 TEXT_STYLE_NORMAL
944 }
945 };
946
947 static MUI_ENTRY roROInstallDirectoryEntries[] =
948 {
949 {
950 4,
951 3,
952 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
953 TEXT_STYLE_UNDERLINE
954 },
955 {
956 6,
957 8,
958 "Alegeîi un director de instalare pe partiîia aleasÇ.",
959 TEXT_STYLE_NORMAL
960 },
961 {
962 6,
963 9,
964 "Aici vor fi amplasate fi­ierele sistemului ReactOS:",
965 TEXT_STYLE_NORMAL
966 },
967 {
968 6,
969 14,
970 "Puteîi indica un alt director, apÇs\83nd BACKSPACE pentru",
971 TEXT_STYLE_NORMAL
972 },
973 {
974 6,
975 15,
976 "a ­terge caractere, apoi scriind calea directorului unde",
977 TEXT_STYLE_NORMAL
978 },
979 {
980 6,
981 16,
982 "doriîi instalarea ReactOS.",
983 TEXT_STYLE_NORMAL
984 },
985 {
986 0,
987 0,
988 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
989 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
990 },
991 {
992 0,
993 0,
994 NULL,
995 0
996 }
997 };
998
999 static MUI_ENTRY roROFileCopyEntries[] =
1000 {
1001 {
1002 4,
1003 3,
1004 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1005 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1006 },
1007 {
1008 0,
1009 12,
1010 " A­teptaîi copierea de fi­iere \8cn directorul ReactOS specificat.",
1011 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1012 },
1013 {
1014 0,
1015 14,
1016 "(aceasta poate dura c\83teva minute)",
1017 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1018 },
1019 {
1020 50,
1021 0,
1022 "\xB3 A­teptaîi... ",
1023 TEXT_TYPE_STATUS
1024 },
1025 {
1026 0,
1027 0,
1028 NULL,
1029 0
1030 }
1031 };
1032
1033 static MUI_ENTRY roROBootLoaderEntries[] =
1034 {
1035 {
1036 4,
1037 3,
1038 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1039 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1040 },
1041 {
1042 6,
1043 8,
1044 "Instalare aplicaîie de iniîializare a calculatorului",
1045 TEXT_STYLE_NORMAL
1046 },
1047 {
1048 8,
1049 12,
1050 "InstaleazÇ iniîializatorul pe discul intern (MBR ­i VBR).",
1051 TEXT_STYLE_NORMAL
1052 },
1053 {
1054 8,
1055 13,
1056 "InstaleazÇ iniîializatorul pe discul intern (doar VBR).",
1057 TEXT_STYLE_NORMAL
1058 },
1059 {
1060 8,
1061 14,
1062 "InstaleazÇ iniîializatorul pe un disc flexibil.",
1063 TEXT_STYLE_NORMAL
1064 },
1065 {
1066 8,
1067 15,
1068 "Omite instalarea aplicaîiei de iniîializare.",
1069 TEXT_STYLE_NORMAL
1070 },
1071 {
1072 0,
1073 0,
1074 "ENTER = Continuare F3 = Ie­ire",
1075 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1076 },
1077 {
1078 0,
1079 0,
1080 NULL,
1081 0
1082 }
1083 };
1084
1085 static MUI_ENTRY roROKeyboardSettingsEntries[] =
1086 {
1087 {
1088 4,
1089 3,
1090 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1091 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1092 },
1093 {
1094 6,
1095 8,
1096 "Doriîi specificarea modelului tastaturii instalate?",
1097 TEXT_STYLE_NORMAL
1098 },
1099 {
1100 8,
1101 10,
1102 "\x07 Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta un model",
1103 TEXT_STYLE_NORMAL
1104 },
1105 {
1106 8,
1107 11,
1108 " de tastaturÇ, apoi apÇsaîi ENTER.",
1109 TEXT_STYLE_NORMAL
1110 },
1111 {
1112 8,
1113 13,
1114 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina precedentÇ fÇrÇ",
1115 TEXT_STYLE_NORMAL
1116 },
1117 {
1118 8,
1119 14,
1120 " a schimba modelul tastaturii curente.",
1121 TEXT_STYLE_NORMAL
1122 },
1123 {
1124 0,
1125 0,
1126 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ie­ire",
1127 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1128 },
1129 {
1130 0,
1131 0,
1132 NULL,
1133 0
1134 }
1135 };
1136
1137 static MUI_ENTRY roROLayoutSettingsEntries[] =
1138 {
1139 {
1140 4,
1141 3,
1142 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1143 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1144 },
1145 {
1146 6,
1147 8,
1148 "Doriîi specificarea unui aranjament implicit de tastaturÇ?",
1149 TEXT_STYLE_NORMAL
1150 },
1151 {
1152 8,
1153 10,
1154 "\x07 Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta un aranjament",
1155 TEXT_STYLE_NORMAL
1156 },
1157 {
1158 8,
1159 11,
1160 " dorit de tastaturÇ, apoi apÇsaîi ENTER.",
1161 TEXT_STYLE_NORMAL
1162 },
1163 {
1164 8,
1165 13,
1166 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina precedentÇ fÇrÇ",
1167 TEXT_STYLE_NORMAL
1168 },
1169 {
1170 8,
1171 14,
1172 " a schimba aranjamentul curent al tastaturii.",
1173 TEXT_STYLE_NORMAL
1174 },
1175 {
1176 0,
1177 0,
1178 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ie­ire",
1179 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1180 },
1181 {
1182 0,
1183 0,
1184 NULL,
1185 0
1186 },
1187
1188 };
1189
1190 static MUI_ENTRY roROPrepareCopyEntries[] =
1191 {
1192 {
1193 4,
1194 3,
1195 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1196 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1197 },
1198 {
1199 6,
1200 8,
1201 "Se fac pregÇtirile necesare pentru copierea de fi­iere...",
1202 TEXT_STYLE_NORMAL
1203 },
1204 {
1205 0,
1206 0,
1207 "Se creazÇ lista de fi­iere...",
1208 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1209 },
1210 {
1211 0,
1212 0,
1213 NULL,
1214 0
1215 },
1216
1217 };
1218
1219 static MUI_ENTRY roROSelectFSEntries[] =
1220 {
1221 {
1222 4,
1223 3,
1224 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1225 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1226 },
1227 {
1228 6,
1229 14,
1230 "Alegeîi un sistem de fi­iere din lista de mai jos.",
1231 0
1232 },
1233 {
1234 8,
1235 16,
1236 "\x07 Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta",
1237 0
1238 },
1239 {
1240 8,
1241 17,
1242 " un sistem de fi­iere.",
1243 0
1244 },
1245 {
1246 8,
1247 19,
1248 "\x07 ApÇsaîi ENTER pentru a formata partiîia.",
1249 0
1250 },
1251 {
1252 8,
1253 21,
1254 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a alege o altÇ partiîie.",
1255 0
1256 },
1257 {
1258 0,
1259 0,
1260 "ENTER = Continuare ESC = Anulare F3 = Ie­ire",
1261 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1262 },
1263
1264 {
1265 0,
1266 0,
1267 NULL,
1268 0
1269 }
1270 };
1271
1272 static MUI_ENTRY roRODeletePartitionEntries[] =
1273 {
1274 {
1275 4,
1276 3,
1277 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1278 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1279 },
1280 {
1281 6,
1282 8,
1283 "Aîi ales sÇ ­tergeîi partiîia",
1284 TEXT_STYLE_NORMAL
1285 },
1286 {
1287 8,
1288 18,
1289 "\x07 Tastaîi D pentru a ­terge partiîia.",
1290 TEXT_STYLE_NORMAL
1291 },
1292 {
1293 11,
1294 19,
1295 "ATENõIE: Toate datele de pe aceastÇ partiîie vor fi pierdute!",
1296 TEXT_STYLE_NORMAL
1297 },
1298 {
1299 8,
1300 21,
1301 "\x07 ApÇsaîi ESC pentru a anula.",
1302 TEXT_STYLE_NORMAL
1303 },
1304 {
1305 0,
1306 0,
1307 "D = ¸tergere partiîie ESC = Anulare F3 = Ie­ire",
1308 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1309 },
1310 {
1311 0,
1312 0,
1313 NULL,
1314 0
1315 }
1316 };
1317
1318 static MUI_ENTRY roRORegistryEntries[] =
1319 {
1320 {
1321 4,
1322 3,
1323 " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1324 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1325 },
1326 {
1327 6,
1328 8,
1329 "Se actualizeazÇ configuraîia sistemului...",
1330 TEXT_STYLE_NORMAL
1331 },
1332 {
1333 0,
1334 0,
1335 "Se creazÇ registrul...",
1336 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1337 },
1338 {
1339 0,
1340 0,
1341 NULL,
1342 0
1343 },
1344
1345 };
1346
1347 MUI_ERROR roROErrorEntries[] =
1348 {
1349 {
1350 // NOT_AN_ERROR
1351 "Succes\n"
1352 },
1353 {
1354 //ERROR_NOT_INSTALLED
1355 "ReactOS nu a fost instalat complet \8cn calculatorul\n"
1356 "dumneavoastrÇ. DacÇ abandonaîi instalarea ReactOS\n"
1357 "acum, va fi nevoie sÇ o reluaîi din nou altÇ datÇ.\n"
1358 "\n"
1359 " \x07 ApÇsaîi ENTER pentru a continua instalarea.\n"
1360 " \x07 ApÇsaîi F3 pentru a abandona instalarea.",
1361 "F3 = Ie­ire ENTER = Continuare"
1362 },
1363 {
1364 //ERROR_NO_HDD
1365 "Nu se pot gÇsi discuri interne.",
1366 "ENTER = Repornire calculator"
1367 },
1368 {
1369 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1370 "Nu se poate gÇsi unitatea de citire.",
1371 "ENTER = Repornire calculator"
1372 },
1373 {
1374 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1375 "Nu poate \8cncÇrca fi­ierul TXTSETUP.SIF.",
1376 "ENTER = Repornire calculator"
1377 },
1378 {
1379 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1380 "Fi­ieul TXTSETUP.SIF a fos gÇsit deteriorat.",
1381 "ENTER = Repornire calculator"
1382 },
1383 {
1384 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1385 "Fi­ierul TXTSETUP.SIF conîine o semnÇturÇ invalidÇ.",
1386 "ENTER = Repornire calculator"
1387 },
1388 {
1389 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1390 "Nu se pot obîine informaîii despre dispozitiv(ele)\n"
1391 "din calculator.\n",
1392 "ENTER = Repornire calculator"
1393 },
1394 {
1395 //ERROR_WRITE_BOOT,
1396 "Nu s-a reu­it instalarea codului FAT de iniîializare\n"
1397 "pe partiîia de sistem.",
1398 "ENTER = Repornire calculator"
1399 },
1400 {
1401 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1402 "A e­uat \8cncÇrcarea listei cu arhitecturi de\n"
1403 "calcul disponibile.",
1404 "ENTER = Repornire calculator"
1405 },
1406 {
1407 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1408 "A e­uat \8cncÇrcarea listei cu parametri de\n"
1409 "afi­are pentru ecran.",
1410 "ENTER = Repornire calculator"
1411 },
1412 {
1413 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1414 "A e­uat \8cncÇrcarea listei cu tipuri\n"
1415 "disponibile de tastaturÇ.",
1416 "ENTER = Repornire calculator"
1417 },
1418 {
1419 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1420 "A e­uat \8cncÇrcarea listei de configuraîii\n"
1421 "ale tastaturii.",
1422 "ENTER = Repornire calculator"
1423 },
1424 {
1425 //ERROR_WARN_PARTITION,
1426 "A fost gÇsit cel puîin un disc cu tabelÇ de partiîii\n"
1427 "nerecunoscutÇ, ce nu pot fi gestionatÇ corespunzÇtor!\n"
1428 "\n"
1429 "Crearea sau ­tergerea de partiîii poate astfel cauza\n"
1430 "distrugerea tabelei de partiîii."
1431 "\n"
1432 " \x07 ApÇsaîi F3 pentru a abandona instalarea.\n"
1433 " \x07 ApÇsaîi ENTER pentru a continua.",
1434 "F3= Ie­ire ENTER = Continuare"
1435 },
1436 {
1437 //ERROR_NEW_PARTITION,
1438 "O partiîie nouÇ nu se creazÇ \8cn interiorul\n"
1439 "unei partiîii existente!\n"
1440 "\n"
1441 " * Tastaîi pentru a continua.",
1442 NULL
1443 },
1444 {
1445 //ERROR_DELETE_SPACE,
1446 "Aîi \8cncercat ­tergerea de spaîiu nepartiîionat,\n"
1447 "\8cnsÇ doar spaîiul partiîionat poate fi ­ters!\n"
1448 "\n"
1449 " * Tastaîi pentru a continua.",
1450 NULL
1451 },
1452 {
1453 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1454 "Nu s-a reu­it instalarea codului FAT de iniîializare\n"
1455 "pe partiîia de sistem.",
1456 "ENTER = Repornire calculator"
1457 },
1458 {
1459 //ERROR_NO_FLOPPY,
1460 "Nu existÇ discuri flexibile \8cn unitatea A:",
1461 "ENTER = Continuare"
1462 },
1463 {
1464 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1465 "A e­uat actualizarea configuraîiei de tastaturÇ.",
1466 "ENTER = Repornire calculator"
1467 },
1468 {
1469 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1470 "Nu s-a reu­it actualizarea registrului cu\n"
1471 "parametrii grafici ai ecranului!",
1472 "ENTER = Repornire calculator"
1473 },
1474 {
1475 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1476 "Nu s-a reu­it importarea registrului.",
1477 "ENTER = Repornire calculator"
1478 },
1479 {
1480 //ERROR_FIND_REGISTRY
1481 "Fi­ierele cu datele registrului\n"
1482 "nu au putut fi localizate.",
1483 "ENTER = Repornire calculator"
1484 },
1485 {
1486 //ERROR_CREATE_HIVE,
1487 "Crearea registrului local a e­uat!",
1488 "ENTER = Repornire calculator"
1489 },
1490 {
1491 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1492 "Iniîializarea registrului a e­uat.",
1493 "ENTER = Repornire calculator"
1494 },
1495 {
1496 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1497 "Fi­ierul cabinet nu conîine nici un fi­ier\n"
1498 "valid de tip inf.",
1499 "ENTER = Repornire calculator"
1500 },
1501 {
1502 //ERROR_CABINET_MISSING,
1503 "Fi­ierul cabinet nu e gÇsit.\n",
1504 "ENTER = Repornire calculator"
1505 },
1506 {
1507 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1508 "Fi­ierul cabinet nu conîine nici un script\n"
1509 "de instalare.",
1510 "ENTER = Repornire calculator"
1511 },
1512 {
1513 //ERROR_COPY_QUEUE,
1514 "Nu se poate deschide lista de fi­iere\n"
1515 "pentru copiere.",
1516 "ENTER = Repornire calculator"
1517 },
1518 {
1519 //ERROR_CREATE_DIR,
1520 "Nu se pot crea directoarele de instalare.",
1521 "ENTER = Repornire calculator"
1522 },
1523 {
1524 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1525 "Nu se poate gÇsi secîiunea de directoare\n"
1526 "\8cn fi­ierul TXTSETUP.SIF.",
1527 "ENTER = Repornire calculator"
1528 },
1529 {
1530 //ERROR_CABINET_SECTION,
1531 "Nu se poate gÇsi secîiunea de directoare\n"
1532 "\8cn fi­ierul cabinet.",
1533 "ENTER = Repornire calculator"
1534 },
1535 {
1536 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1537 "Nu se poate crea directorul de instalare.",
1538 "ENTER = Repornire calculator"
1539 },
1540 {
1541 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1542 "Nu se poate gÇsi secîiunea pentru date de\n"
1543 "instalare din fi­ierul TXTSETUP.SIF.",
1544 "ENTER = Repornire calculator"
1545 },
1546 {
1547 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1548 "A e­uat scrierea tabelelor de partiîii.\n",
1549 "ENTER = Repornire calculator"
1550 },
1551 {
1552 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1553 "A e­uat includerea paginÇrii \8cn registre.\n",
1554 "ENTER = Repornire calculator"
1555 },
1556 {
1557 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1558 "Nu se poate seta sistemul de localizare.\n",
1559 "ENTER = Repornire calculator"
1560 },
1561 {
1562 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1563 "A e­uat includerea \8cn registre a configuraîiei\n"
1564 "de tastaturÇ.",
1565 "ENTER = Repornire calculator"
1566 },
1567 {
1568 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1569 "Nu s-a reu­it setarea geo id.",
1570 "ENTER = Repornire calculator"
1571 },
1572 {
1573 //ERROR_INSUFFICIENT_DISKSPACE,
1574 "Pe partiîia selectatÇ nu existÇ suficient\n"
1575 "spaîiu liber."
1576 " * Tastaîi pentru a continua.",
1577 NULL
1578 },
1579 {
1580 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1581 "Nu se poate crea o nouÇ partiîie primarÇ sau extinsÇ \8cn tabela\n"
1582 "de partiîii a acestui disc deoarece tabela de partiîii e plinÇ.\n"
1583 "\n"
1584 " * Tastaîi pentru a continua."
1585 },
1586 {
1587 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1588 "Nu se poate crea mai mult de o partiîie extinsÇ pe un disc.\n"
1589 "\n"
1590 " * Tastaîi pentru a continua."
1591 },
1592 {
1593 NULL,
1594 NULL
1595 }
1596 };
1597
1598 MUI_PAGE roROPages[] =
1599 {
1600 {
1601 LANGUAGE_PAGE,
1602 roROLanguagePageEntries
1603 },
1604 {
1605 START_PAGE,
1606 roROWelcomePageEntries
1607 },
1608 {
1609 INSTALL_INTRO_PAGE,
1610 roROIntroPageEntries
1611 },
1612 {
1613 LICENSE_PAGE,
1614 roROLicensePageEntries
1615 },
1616 {
1617 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1618 roRODevicePageEntries
1619 },
1620 {
1621 REPAIR_INTRO_PAGE,
1622 roRORepairPageEntries
1623 },
1624 {
1625 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1626 roROComputerPageEntries
1627 },
1628 {
1629 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1630 roRODisplayPageEntries
1631 },
1632 {
1633 FLUSH_PAGE,
1634 roROFlushPageEntries
1635 },
1636 {
1637 SELECT_PARTITION_PAGE,
1638 roROSelectPartitionEntries
1639 },
1640 {
1641 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1642 roROSelectFSEntries
1643 },
1644 {
1645 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1646 roROFormatPartitionEntries
1647 },
1648 {
1649 DELETE_PARTITION_PAGE,
1650 roRODeletePartitionEntries
1651 },
1652 {
1653 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1654 roROInstallDirectoryEntries
1655 },
1656 {
1657 PREPARE_COPY_PAGE,
1658 roROPrepareCopyEntries
1659 },
1660 {
1661 FILE_COPY_PAGE,
1662 roROFileCopyEntries
1663 },
1664 {
1665 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1666 roROKeyboardSettingsEntries
1667 },
1668 {
1669 BOOT_LOADER_PAGE,
1670 roROBootLoaderEntries
1671 },
1672 {
1673 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1674 roROLayoutSettingsEntries
1675 },
1676 {
1677 QUIT_PAGE,
1678 roROQuitPageEntries
1679 },
1680 {
1681 SUCCESS_PAGE,
1682 roROSuccessPageEntries
1683 },
1684 {
1685 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1686 roROBootPageEntries
1687 },
1688 {
1689 REGISTRY_PAGE,
1690 roRORegistryEntries
1691 },
1692 {
1693 -1,
1694 NULL
1695 }
1696 };
1697
1698 MUI_STRING roROStrings[] =
1699 {
1700 {STRING_PLEASEWAIT,
1701 " A­teptaîi..."},
1702 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1703 " ENTER = Instalare P/E = Creare partiîie PrimarÇ/ExtinsÇ F3 = Ie­ire"},
1704 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1705 " ENTER = Instalare L = Creare partiîie LogicÇ F3 = Ie­ire"},
1706 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1707 " ENTER = Instalare D = ¸tergere partiîie F3 = Ie­ire"},
1708 {STRING_DELETEPARTITION,
1709 " D = ¸tergere partiîie F3 = Ie­ire"},
1710 {STRING_PARTITIONSIZE,
1711 "MÇrimea noii partiîii:"},
1712 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1713 "Aîi ales crearea unei partiîii primare pe"},
1714 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1715 "Aîi ales crearea unei partiîii extinse pe"},
1716 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1717 "Aîi ales crearea unei partiîii logice pe"},
1718 {STRING_HDDSIZE,
1719 "Introduceîi mÇrimea noii partiîii \8cn megaocteîi."},
1720 {STRING_CREATEPARTITION,
1721 " ENTER = Creare partiîie ESC = Anulare F3 = Ie­ire"},
1722 {STRING_PARTFORMAT,
1723 "AceastÇ partiîie urmeazÇ sÇ fie formatatÇ."},
1724 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1725 "Alegeîi sÇ instalaîi ReactOS pe partiîie nouÇ sau neformatatÇ."},
1726 {STRING_INSTALLONPART,
1727 "ReactOS va fi instalat pe partiîia"},
1728 {STRING_CHECKINGPART,
1729 "Programul de instalare verificÇ acum partiîia aleasÇ."},
1730 {STRING_QUITCONTINUE,
1731 "F3= Ie­ire ENTER = Continuare"},
1732 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1733 "ENTER = Repornire calculator"},
1734 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1735 "Nu s-a reu­it gÇsirea sesiunii\n'%S' \8cn TXTSETUP.SIF.\n"},
1736 {STRING_COPYING,
1737 " Fi­ierul curent: %S"},
1738 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1739 "Se copie fi­ierele..."},
1740 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1741 " Se actualizeazÇ registrul..."},
1742 {STRING_IMPORTFILE,
1743 " Se importÇ %S..."},
1744 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1745 " Se actualizeazÇ registrul configuraîiei grafice..."},
1746 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1747 " Se actualizeazÇ particularitÇîile locale..."},
1748 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1749 " Se actualizeazÇ configuraîia tastaturii..."},
1750 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1751 " Se adaugÇ datele de paginare \8cn registru..."},
1752 {STRING_DONE,
1753 " Terminat!"},
1754 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1755 " ENTER = Repornire calculator"},
1756 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1757 "Nu se poate deschide consola\r\n\r\n"},
1758 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1759 "Cea mai frecventÇ cauzÇ pentru asta este utilizarea unei tastaturi USB\r\n"},
1760 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1761 "Tastaturile USB \8cncÇ nu sunt complet suportate\r\n"},
1762 {STRING_FORMATTINGDISK,
1763 "Se formateazÇ discul..."},
1764 {STRING_CHECKINGDISK,
1765 "Se verificÇ discul..."},
1766 {STRING_FORMATDISK1,
1767 " FormateazÇ partiîia ca sistem de fi­iere %S (formatare rapidÇ) "},
1768 {STRING_FORMATDISK2,
1769 " FormateazÇ partiîia ca sistem de fi­iere %S "},
1770 {STRING_KEEPFORMAT,
1771 " PÇstreazÇ sistemul de fi­iere actual (fÇrÇ schimbÇri) "},
1772 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1773 "%I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ."},
1774 {STRING_HDDINFOUNK1,
1775 "%I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)."},
1776 {STRING_HDDINFOUNK2,
1777 " %c%c Tip %lu %I64u %s"},
1778 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1779 "de pe %I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ."},
1780 {STRING_HDDINFOUNK3,
1781 "de pe %I64u %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)."},
1782 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1783 "Discul %lu (%I64u %s), Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1784 {STRING_HDDINFOUNK4,
1785 "%c%c Tip %lu %I64u %s"},
1786 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1787 "de pe Discul %lu (%I64u %s), Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1788 {STRING_HDDINFOUNK5,
1789 "%c%c %sTip %-3u%s %6lu %s"},
1790 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1791 "%6lu %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %S"},
1792 {STRING_HDDINFOUNK6,
1793 "%6lu %s Discul %lu (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)"},
1794 {STRING_NEWPARTITION,
1795 "O nouÇ partiîie a fost creatÇ \8cn"},
1796 {STRING_UNPSPACE,
1797 " %sSpaîiu nepartiîionat%s %6lu %s"},
1798 {STRING_MAXSIZE,
1799 "Mo (max. %lu Mo)"},
1800 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1801 "Partiîie extinsÇ"},
1802 {STRING_UNFORMATTED,
1803 "Part. nouÇ (neformatatÇ)"},
1804 {STRING_FORMATUNUSED,
1805 "Nefolosit"},
1806 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1807 "Necunoscut"},
1808 {STRING_KB,
1809 "ko"},
1810 {STRING_MB,
1811 "Mo"},
1812 {STRING_GB,
1813 "Go"},
1814 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1815 "AdÇugare configuraîii de tastaturÇ"},
1816 {0, 0}
1817 };