17b0fa5ddad9f26a5526e951cd101cf12cb39187
[reactos.git] / reactos / base / setup / usetup / lang / sv-SE.h
1 #pragma once
2
3 MUI_LAYOUTS svSELayouts[] =
4 {
5 { L"041D", L"0000041D" },
6 { L"0409", L"00000409" },
7 { NULL, NULL }
8 };
9
10 static MUI_ENTRY svSELanguagePageEntries[] =
11 {
12 {
13 4,
14 3,
15 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
16 TEXT_STYLE_UNDERLINE
17 },
18 {
19 6,
20 8,
21 "Language Selection.",
22 TEXT_STYLE_NORMAL
23 },
24 {
25 8,
26 10,
27 "\x07 Please choose the language used for the installation process.",
28 TEXT_STYLE_NORMAL
29 },
30 {
31 8,
32 11,
33 " Then press ENTER.",
34 TEXT_STYLE_NORMAL
35 },
36 {
37 8,
38 13,
39 "\x07 This Language will be the default language for the final system.",
40 TEXT_STYLE_NORMAL
41 },
42 {
43 0,
44 0,
45 " ENTER = Continue F3 = Quit",
46 TEXT_TYPE_STATUS
47 },
48 {
49 0,
50 0,
51 NULL,
52 0
53 }
54 };
55
56 static MUI_ENTRY svSEWelcomePageEntries[] =
57 {
58 {
59 4,
60 3,
61 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
62 TEXT_STYLE_UNDERLINE
63 },
64 {
65 6,
66 8,
67 "Välkommen till ReactOS Setup!",
68 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
69 },
70 {
71 6,
72 11,
73 "Denna del av installationen kopierar ReactOS till eran",
74 TEXT_STYLE_NORMAL
75 },
76 {
77 6,
78 12,
79 "dator och förbereder den andra delen av installationen.",
80 TEXT_STYLE_NORMAL
81 },
82 {
83 8,
84 15,
85 "\x07 Tryck på ENTER för att installera ReactOS.",
86 TEXT_STYLE_NORMAL
87 },
88 {
89 8,
90 17,
91 "\x07 Tryck på R för att reparera ReactOS.",
92 TEXT_STYLE_NORMAL
93 },
94 {
95 8,
96 19,
97 "\x07 Tryck på L för att läsa licensavtalet till ReactOS.",
98 TEXT_STYLE_NORMAL
99 },
100 {
101 8,
102 21,
103 "\x07 Tryck på F3 för att avbryta installationen av ReactOS.",
104 TEXT_STYLE_NORMAL
105 },
106 {
107 6,
108 23,
109 "För mer information om ReactOS, besök:",
110 TEXT_STYLE_NORMAL
111 },
112 {
113 6,
114 24,
115 "http://www.reactos.org",
116 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
117 },
118 {
119 0,
120 0,
121 " ENTER = Fortsätt R = Reparera F3 = Avbryt",
122 TEXT_TYPE_STATUS
123 },
124 {
125 0,
126 0,
127 NULL,
128 0
129 }
130 };
131
132 static MUI_ENTRY svSEIntroPageEntries[] =
133 {
134 {
135 4,
136 3,
137 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
138 TEXT_STYLE_UNDERLINE
139 },
140 {
141 6,
142 8,
143 "ReactOS Setup är i en tidig utvecklingsfas och saknar därför ett antal",
144 TEXT_STYLE_NORMAL
145 },
146 {
147 6,
148 9,
149 "funktioner som kan förväntas av ett fullt användbart setup-program.",
150 TEXT_STYLE_NORMAL
151 },
152 {
153 6,
154 12,
155 "Följande begränsningar gäller:",
156 TEXT_STYLE_NORMAL
157 },
158 {
159 8,
160 13,
161 "- Setup kan ej hantera mer än 1 primär partition per hårddisk.",
162 TEXT_STYLE_NORMAL
163 },
164 {
165 8,
166 14,
167 "- Setup kan ej radera en primär partition från en hårddisk",
168 TEXT_STYLE_NORMAL
169 },
170 {
171 8,
172 15,
173 " om utökade partitioner existerar på hårddisken.",
174 TEXT_STYLE_NORMAL
175 },
176 {
177 8,
178 16,
179 "- Setup kan ej radera den första utökade partitionen från en hårddisk",
180 TEXT_STYLE_NORMAL
181 },
182 {
183 8,
184 17,
185 " om andra utökade partitioner existerar på hårddisken.",
186 TEXT_STYLE_NORMAL
187 },
188 {
189 8,
190 18,
191 "- Setup stöder endast filsystem av typen FAT.",
192 TEXT_STYLE_NORMAL
193 },
194 {
195 8,
196 19,
197 "- Kontrollering av hårddiskens filsystem stöds (ännu) ej.",
198 TEXT_STYLE_NORMAL
199 },
200 {
201 8,
202 23,
203 "\x07 Tryck på ENTER för att installera ReactOS.",
204 TEXT_STYLE_NORMAL
205 },
206 {
207 8,
208 25,
209 "\x07 Tryck på F3 för att avbryta installationen.",
210 TEXT_STYLE_NORMAL
211 },
212 {
213 0,
214 0,
215 " ENTER = Fortsätt F3 = Avbryt",
216 TEXT_TYPE_STATUS
217 },
218 {
219 0,
220 0,
221 NULL,
222 0
223 }
224 };
225
226 static MUI_ENTRY svSELicensePageEntries[] =
227 {
228 {
229 4,
230 3,
231 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
232 TEXT_STYLE_UNDERLINE
233 },
234 {
235 6,
236 6,
237 "Licensering:",
238 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
239 },
240 {
241 8,
242 8,
243 "ReactOS är licenserad under GNU GPL med delar",
244 TEXT_STYLE_NORMAL
245 },
246 {
247 8,
248 9,
249 "av den medföljande koden licenserad under GPL-förenliga",
250 TEXT_STYLE_NORMAL
251 },
252 {
253 8,
254 10,
255 "licenser såsom X11-, BSD- och GNU LGPL-licenserna.",
256 TEXT_STYLE_NORMAL
257 },
258 {
259 8,
260 11,
261 "All mjukvara som är del av ReactOS är publicerad",
262 TEXT_STYLE_NORMAL
263 },
264 {
265 8,
266 12,
267 "under GNU GPL, men även den ursprungliga",
268 TEXT_STYLE_NORMAL
269 },
270 {
271 8,
272 13,
273 "licensen är upprätthållen.",
274 TEXT_STYLE_NORMAL
275 },
276 {
277 8,
278 15,
279 "Denna mjukvara har INGEN GARANTI eller begränsing på användning",
280 TEXT_STYLE_NORMAL
281 },
282 {
283 8,
284 16,
285 "bortsett från tillämplig lokal och internationell lag. Licenseringen av",
286 TEXT_STYLE_NORMAL
287 },
288 {
289 8,
290 17,
291 "ReactOS täcker endast distrubering till tredje part.",
292 TEXT_STYLE_NORMAL
293 },
294 {
295 8,
296 18,
297 "Om Ni av någon anledning ej fått en kopia av",
298 TEXT_STYLE_NORMAL
299 },
300 {
301 8,
302 19,
303 "GNU General Public License med ReactOS, besök",
304 TEXT_STYLE_NORMAL
305 },
306 {
307 8,
308 20,
309 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
310 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
311 },
312 {
313 8,
314 22,
315 "Garanti:",
316 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
317 },
318 {
319 8,
320 24,
321 "Detta är gratis mjukvara; se källkoden för restriktioner angående kopiering.",
322 TEXT_STYLE_NORMAL
323 },
324 {
325 8,
326 25,
327 "INGEN GARANTI ges; inte ens för SÄLJBARHET eller PASSANDE FÖR ETT",
328 TEXT_STYLE_NORMAL
329 },
330 {
331 8,
332 26,
333 "SPECIELLT SYFTE. ALL ANVÄNDNING SKER PÅ EGEN RISK!",
334 TEXT_STYLE_NORMAL
335 },
336 {
337 0,
338 0,
339 " ENTER = Återvänd",
340 TEXT_TYPE_STATUS
341 },
342 {
343 0,
344 0,
345 NULL,
346 0
347 }
348 };
349
350 static MUI_ENTRY svSEDevicePageEntries[] =
351 {
352 {
353 4,
354 3,
355 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
356 TEXT_STYLE_UNDERLINE
357 },
358 {
359 6,
360 8,
361 "Listan nedanför visar inställningarna för maskinvaran.",
362 TEXT_STYLE_NORMAL
363 },
364 {
365 8,
366 11,
367 " Dator:",
368 TEXT_STYLE_NORMAL
369 },
370 {
371 8,
372 12,
373 " Bildskärm:",
374 TEXT_STYLE_NORMAL,
375 },
376 {
377 8,
378 13,
379 " Tangentbord:",
380 TEXT_STYLE_NORMAL
381 },
382 {
383 8,
384 14,
385 "Tangentbordslayout:",
386 TEXT_STYLE_NORMAL
387 },
388 {
389 8,
390 16,
391 " Acceptera:",
392 TEXT_STYLE_NORMAL
393 },
394 {
395 25,
396 16, "Acceptera dessa maskinvaruinställningar",
397 TEXT_STYLE_NORMAL
398 },
399 {
400 6,
401 19,
402 "Ändra inställningarna genom att trycka på UPP- och NED-piltangenterna",
403 TEXT_STYLE_NORMAL
404 },
405 {
406 6,
407 20,
408 "för att markera en inställning, och tryck på ENTER för att välja",
409 TEXT_STYLE_NORMAL
410 },
411 {
412 6,
413 21,
414 "inställningen.",
415 TEXT_STYLE_NORMAL
416 },
417 {
418 6,
419 23,
420 "När alla inställningar är korrekta, välj \"Acceptera dessa maskinvaruinställningar\"",
421 TEXT_STYLE_NORMAL
422 },
423 {
424 6,
425 24,
426 "och tryck på ENTER.",
427 TEXT_STYLE_NORMAL
428 },
429 {
430 0,
431 0,
432 " ENTER = Fortsätt F3 = Avbryt",
433 TEXT_TYPE_STATUS
434 },
435 {
436 0,
437 0,
438 NULL,
439 0
440 }
441 };
442
443 static MUI_ENTRY svSERepairPageEntries[] =
444 {
445 {
446 4,
447 3,
448 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
449 TEXT_STYLE_UNDERLINE
450 },
451 {
452 6,
453 8,
454 "ReactOS Setup är i en tidig utvecklingsfas och saknar därför ett antal",
455 TEXT_STYLE_NORMAL
456 },
457 {
458 6,
459 9,
460 "funktioner som kan förväntas av ett fullt användbart setup-program.",
461 TEXT_STYLE_NORMAL
462 },
463 {
464 6,
465 12,
466 "Reparations- och uppdateringsfunktionerna fungerar ej.",
467 TEXT_STYLE_NORMAL
468 },
469 {
470 8,
471 15,
472 "\x07 Tryck på U för att uppdatera ReactOS.",
473 TEXT_STYLE_NORMAL
474 },
475 {
476 8,
477 17,
478 "\x07 Tryck på R för Återställningskonsolen.",
479 TEXT_STYLE_NORMAL
480 },
481 {
482 8,
483 19,
484 "\x07 Tryck på ESC för att återvända till föregående sida.",
485 TEXT_STYLE_NORMAL
486 },
487 {
488 8,
489 21,
490 "\x07 Tryck på ENTER för att starta om datorn.",
491 TEXT_STYLE_NORMAL
492 },
493 {
494 0,
495 0,
496 " ESC = Gå till föregående sida ENTER = Starta om datorn",
497 TEXT_TYPE_STATUS
498 },
499 {
500 0,
501 0,
502 NULL,
503 0
504 }
505 };
506 static MUI_ENTRY svSEComputerPageEntries[] =
507 {
508 {
509 4,
510 3,
511 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
512 TEXT_STYLE_UNDERLINE
513 },
514 {
515 6,
516 8,
517 "Ändra vilken typ av dator som ska installeras.",
518 TEXT_STYLE_NORMAL
519 },
520 {
521 8,
522 10,
523 "\x07 Använd UPP- och NED-piltangenterna för att välja önskad datortyp.",
524 TEXT_STYLE_NORMAL
525 },
526 {
527 8,
528 11,
529 " Tryck sen på ENTER.",
530 TEXT_STYLE_NORMAL
531 },
532 {
533 8,
534 13,
535 "\x07 Tryck på ESC för att återvända till den föregående sidan utan",
536 TEXT_STYLE_NORMAL
537 },
538 {
539 8,
540 14,
541 " att ändra datortypen.",
542 TEXT_STYLE_NORMAL
543 },
544 {
545 0,
546 0,
547 " ENTER = Fortsätt ESC = Återvänd F3 = Avbryt",
548 TEXT_TYPE_STATUS
549 },
550 {
551 0,
552 0,
553 NULL,
554 0
555 }
556 };
557
558 static MUI_ENTRY svSEFlushPageEntries[] =
559 {
560 {
561 4,
562 3,
563 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
564 TEXT_STYLE_UNDERLINE
565 },
566 {
567 10,
568 6,
569 "Datorn försäkrar sig om att all data är lagrad på hårdisken.",
570 TEXT_STYLE_NORMAL
571 },
572 {
573 10,
574 8,
575 "Detta kommer att ta en stund.",
576 TEXT_STYLE_NORMAL
577 },
578 {
579 10,
580 9,
581 "När detta är färdigt kommer datorn att startas om automatiskt.",
582 TEXT_STYLE_NORMAL
583 },
584 {
585 0,
586 0,
587 " Rensar cachen",
588 TEXT_TYPE_STATUS
589 },
590 {
591 0,
592 0,
593 NULL,
594 0
595 }
596 };
597
598 static MUI_ENTRY svSEQuitPageEntries[] =
599 {
600 {
601 4,
602 3,
603 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
604 TEXT_STYLE_UNDERLINE
605 },
606 {
607 10,
608 6,
609 "Installationen av ReactOS har inte slutförts.",
610 TEXT_STYLE_NORMAL
611 },
612 {
613 10,
614 8,
615 "Se till att ingen floppy-disk finns i floppy-läsare A:",
616 TEXT_STYLE_NORMAL
617 },
618 {
619 10,
620 9,
621 "och tag ur alla skivor från CD/DVD-läsarna.",
622 TEXT_STYLE_NORMAL
623 },
624 {
625 10,
626 11,
627 "Tryck på ENTER för att starta om datorn.",
628 TEXT_STYLE_NORMAL
629 },
630 {
631 0,
632 0,
633 " Var god vänta ...",
634 TEXT_TYPE_STATUS,
635 },
636 {
637 0,
638 0,
639 NULL,
640 0
641 }
642 };
643
644 static MUI_ENTRY svSEDisplayPageEntries[] =
645 {
646 {
647 4,
648 3,
649 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
650 TEXT_STYLE_UNDERLINE
651 },
652 {
653 6,
654 8,
655 "Ändra vilken typ av bildskärmsinställning som ska installeras.",
656 TEXT_STYLE_NORMAL
657 },
658 { 8,
659 10,
660 "\x07 Använd UPP- och NED-piltangenterna för att välja önskad inställning.",
661 TEXT_STYLE_NORMAL
662 },
663 {
664 8,
665 11,
666 " Tryck sedan på ENTER.",
667 TEXT_STYLE_NORMAL
668 },
669 {
670 8,
671 13,
672 "\x07 Tryck på ESC för att återvända till den föregående sidan utan",
673 TEXT_STYLE_NORMAL
674 },
675 {
676 8,
677 14,
678 " att ändra bildskärmsinställningen.",
679 TEXT_STYLE_NORMAL
680 },
681 {
682 0,
683 0,
684 " ENTER = Fortsätt ESC = Återvänd F3 = Avbryt",
685 TEXT_TYPE_STATUS
686 },
687 {
688 0,
689 0,
690 NULL,
691 0
692 }
693 };
694
695 static MUI_ENTRY svSESuccessPageEntries[] =
696 {
697 {
698 4,
699 3,
700 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
701 TEXT_STYLE_UNDERLINE
702 },
703 {
704 10,
705 6,
706 "ReactOS har nu installerats på datorn.",
707 TEXT_STYLE_NORMAL
708 },
709 {
710 10,
711 8,
712 "Se till att ingen floppy-disk finns i floppy-läsare A:",
713 TEXT_STYLE_NORMAL
714 },
715 {
716 10,
717 9,
718 "och tag ur alla skivor från CD/DVD-läsarna.",
719 TEXT_STYLE_NORMAL
720 },
721 {
722 10,
723 11,
724 "Tryck på ENTER för att starta om datorn.",
725 TEXT_STYLE_NORMAL
726 },
727 {
728 0,
729 0,
730 " ENTER = Starta om datorn",
731 TEXT_TYPE_STATUS
732 },
733 {
734 0,
735 0,
736 NULL,
737 0
738 }
739 };
740
741 static MUI_ENTRY svSEBootPageEntries[] =
742 {
743 {
744 4,
745 3,
746 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
747 TEXT_STYLE_UNDERLINE
748 },
749 {
750 6,
751 8,
752 "Setup misslyckades med att installera bootloadern på datorns",
753 TEXT_STYLE_NORMAL
754 },
755 {
756 6,
757 9,
758 "hårddisk",
759 TEXT_STYLE_NORMAL
760 },
761 {
762 6,
763 13,
764 "Var god sätt in en formatterad floppy-disk i läsare A: och",
765 TEXT_STYLE_NORMAL
766 },
767 {
768 6,
769 14,
770 "tryck på ENTER.",
771 TEXT_STYLE_NORMAL,
772 },
773 {
774 0,
775 0,
776 " ENTER = Fortsätt F3 = Avbryt",
777 TEXT_TYPE_STATUS
778 },
779 {
780 0,
781 0,
782 NULL,
783 0
784 }
785
786 };
787
788 static MUI_ENTRY svSESelectPartitionEntries[] =
789 {
790 {
791 4,
792 3,
793 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
794 TEXT_STYLE_UNDERLINE
795 },
796 {
797 6,
798 8,
799 "The list below shows existing partitions and unused disk",
800 TEXT_STYLE_NORMAL
801 },
802 {
803 6,
804 9,
805 "space for new partitions.",
806 TEXT_STYLE_NORMAL
807 },
808 {
809 8,
810 11,
811 "\x07 Press UP or DOWN to select a list entry.",
812 TEXT_STYLE_NORMAL
813 },
814 {
815 8,
816 13,
817 "\x07 Press ENTER to install ReactOS onto the selected partition.",
818 TEXT_STYLE_NORMAL
819 },
820 {
821 8,
822 15,
823 "\x07 Press C to create a new partition.",
824 TEXT_STYLE_NORMAL
825 },
826 {
827 8,
828 17,
829 "\x07 Press D to delete an existing partition.",
830 TEXT_STYLE_NORMAL
831 },
832 {
833 0,
834 0,
835 " Please wait...",
836 TEXT_TYPE_STATUS
837 },
838 {
839 0,
840 0,
841 NULL,
842 0
843 }
844 };
845
846 static MUI_ENTRY svSEFormatPartitionEntries[] =
847 {
848 {
849 4,
850 3,
851 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
852 TEXT_STYLE_UNDERLINE
853 },
854 {
855 6,
856 8,
857 "Format partition",
858 TEXT_STYLE_NORMAL
859 },
860 {
861 6,
862 10,
863 "Setup will now format the partition. Press ENTER to continue.",
864 TEXT_STYLE_NORMAL
865 },
866 {
867 0,
868 0,
869 " ENTER = Continue F3 = Quit",
870 TEXT_TYPE_STATUS
871 },
872 {
873 0,
874 0,
875 NULL,
876 TEXT_STYLE_NORMAL
877 }
878 };
879
880 static MUI_ENTRY svSEInstallDirectoryEntries[] =
881 {
882 {
883 4,
884 3,
885 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
886 TEXT_STYLE_UNDERLINE
887 },
888 {
889 6,
890 8,
891 "Setup installs ReactOS files onto the selected partition. Choose a",
892 TEXT_STYLE_NORMAL
893 },
894 {
895 6,
896 9,
897 "directory where you want ReactOS to be installed:",
898 TEXT_STYLE_NORMAL
899 },
900 {
901 6,
902 14,
903 "To change the suggested directory, press BACKSPACE to delete",
904 TEXT_STYLE_NORMAL
905 },
906 {
907 6,
908 15,
909 "characters and then type the directory where you want ReactOS to",
910 TEXT_STYLE_NORMAL
911 },
912 {
913 6,
914 16,
915 "be installed.",
916 TEXT_STYLE_NORMAL
917 },
918 {
919 0,
920 0,
921 " ENTER = Continue F3 = Quit",
922 TEXT_TYPE_STATUS
923 },
924 {
925 0,
926 0,
927 NULL,
928 0
929 }
930 };
931
932 static MUI_ENTRY svSEFileCopyEntries[] =
933 {
934 {
935 4,
936 3,
937 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
938 TEXT_STYLE_UNDERLINE
939 },
940 {
941 11,
942 12,
943 "Please wait while ReactOS Setup copies files to your ReactOS",
944 TEXT_STYLE_NORMAL
945 },
946 {
947 30,
948 13,
949 "installation folder.",
950 TEXT_STYLE_NORMAL
951 },
952 {
953 20,
954 14,
955 "This may take several minutes to complete.",
956 TEXT_STYLE_NORMAL
957 },
958 {
959 0,
960 0,
961 " \xB3 Please wait... ",
962 TEXT_TYPE_STATUS
963 },
964 {
965 0,
966 0,
967 NULL,
968 0
969 }
970 };
971
972 static MUI_ENTRY svSEBootLoaderEntries[] =
973 {
974 {
975 4,
976 3,
977 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
978 TEXT_STYLE_UNDERLINE
979 },
980 {
981 6,
982 8,
983 "Setup is installing the boot loader",
984 TEXT_STYLE_NORMAL
985 },
986 {
987 8,
988 12,
989 "Install bootloader on the harddisk (MBR).",
990 TEXT_STYLE_NORMAL
991 },
992 {
993 8,
994 13,
995 "Install bootloader on a floppy disk.",
996 TEXT_STYLE_NORMAL
997 },
998 {
999 8,
1000 14,
1001 "Skip install bootloader.",
1002 TEXT_STYLE_NORMAL
1003 },
1004 {
1005 0,
1006 0,
1007 " ENTER = Continue F3 = Quit",
1008 TEXT_TYPE_STATUS
1009 },
1010 {
1011 0,
1012 0,
1013 NULL,
1014 0
1015 }
1016 };
1017
1018 static MUI_ENTRY svSEKeyboardSettingsEntries[] =
1019 {
1020 {
1021 4,
1022 3,
1023 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1024 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1025 },
1026 {
1027 6,
1028 8,
1029 "You want to change the type of keyboard to be installed.",
1030 TEXT_STYLE_NORMAL
1031 },
1032 {
1033 8,
1034 10,
1035 "\x07 Press the UP or DOWN key to select the desired keyboard type.",
1036 TEXT_STYLE_NORMAL
1037 },
1038 {
1039 8,
1040 11,
1041 " Then press ENTER.",
1042 TEXT_STYLE_NORMAL
1043 },
1044 {
1045 8,
1046 13,
1047 "\x07 Press the ESC key to return to the previous page without changing",
1048 TEXT_STYLE_NORMAL
1049 },
1050 {
1051 8,
1052 14,
1053 " the keyboard type.",
1054 TEXT_STYLE_NORMAL
1055 },
1056 {
1057 0,
1058 0,
1059 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
1060 TEXT_TYPE_STATUS
1061 },
1062 {
1063 0,
1064 0,
1065 NULL,
1066 0
1067 }
1068 };
1069
1070 static MUI_ENTRY svSELayoutSettingsEntries[] =
1071 {
1072 {
1073 4,
1074 3,
1075 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1076 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1077 },
1078 {
1079 6,
1080 8,
1081 "Please select a layout to be installed by default.",
1082 TEXT_STYLE_NORMAL
1083 },
1084 {
1085 8,
1086 10,
1087 "\x07 Press the UP or DOWN key to select the desired keyboard",
1088 TEXT_STYLE_NORMAL
1089 },
1090 {
1091 8,
1092 11,
1093 " layout. Then press ENTER.",
1094 TEXT_STYLE_NORMAL
1095 },
1096 {
1097 8,
1098 13,
1099 "\x07 Press the ESC key to return to the previous page without changing",
1100 TEXT_STYLE_NORMAL
1101 },
1102 {
1103 8,
1104 14,
1105 " the keyboard layout.",
1106 TEXT_STYLE_NORMAL
1107 },
1108 {
1109 0,
1110 0,
1111 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
1112 TEXT_TYPE_STATUS
1113 },
1114 {
1115 0,
1116 0,
1117 NULL,
1118 0
1119 },
1120
1121 };
1122
1123 static MUI_ENTRY svSEPrepareCopyEntries[] =
1124 {
1125 {
1126 4,
1127 3,
1128 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1129 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1130 },
1131 {
1132 6,
1133 8,
1134 "Setup prepares your computer for copying the ReactOS files. ",
1135 TEXT_STYLE_NORMAL
1136 },
1137 {
1138 0,
1139 0,
1140 " Building the file copy list...",
1141 TEXT_TYPE_STATUS
1142 },
1143 {
1144 0,
1145 0,
1146 NULL,
1147 0
1148 },
1149
1150 };
1151
1152 static MUI_ENTRY svSESelectFSEntries[] =
1153 {
1154 {
1155 4,
1156 3,
1157 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1158 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1159 },
1160 {
1161 6,
1162 17,
1163 "Select a file system from the list below.",
1164 0
1165 },
1166 {
1167 8,
1168 19,
1169 "\x07 Press UP or DOWN to select a file system.",
1170 0
1171 },
1172 {
1173 8,
1174 21,
1175 "\x07 Press ENTER to format the partition.",
1176 0
1177 },
1178 {
1179 8,
1180 23,
1181 "\x07 Press ESC to select another partition.",
1182 0
1183 },
1184 {
1185 0,
1186 0,
1187 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
1188 TEXT_TYPE_STATUS
1189 },
1190
1191 {
1192 0,
1193 0,
1194 NULL,
1195 0
1196 }
1197 };
1198
1199 static MUI_ENTRY svSEDeletePartitionEntries[] =
1200 {
1201 {
1202 4,
1203 3,
1204 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1205 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1206 },
1207 {
1208 6,
1209 8,
1210 "You have chosen to delete the partition",
1211 TEXT_STYLE_NORMAL
1212 },
1213 {
1214 8,
1215 18,
1216 "\x07 Press D to delete the partition.",
1217 TEXT_STYLE_NORMAL
1218 },
1219 {
1220 11,
1221 19,
1222 "WARNING: All data on this partition will be lost!",
1223 TEXT_STYLE_NORMAL
1224 },
1225 {
1226 8,
1227 21,
1228 "\x07 Press ESC to cancel.",
1229 TEXT_STYLE_NORMAL
1230 },
1231 {
1232 0,
1233 0,
1234 " D = Delete Partition ESC = Cancel F3 = Quit",
1235 TEXT_TYPE_STATUS
1236 },
1237 {
1238 0,
1239 0,
1240 NULL,
1241 0
1242 }
1243 };
1244
1245 static MUI_ENTRY svSERegistryEntries[] =
1246 {
1247 {
1248 4,
1249 3,
1250 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1251 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1252 },
1253 {
1254 6,
1255 8,
1256 "Setup is updating the system configuration. ",
1257 TEXT_STYLE_NORMAL
1258 },
1259 {
1260 0,
1261 0,
1262 " Creating registry hives...",
1263 TEXT_TYPE_STATUS
1264 },
1265 {
1266 0,
1267 0,
1268 NULL,
1269 0
1270 },
1271
1272 };
1273
1274 MUI_ERROR svSEErrorEntries[] =
1275 {
1276 {
1277 //ERROR_NOT_INSTALLED
1278 "ReactOS is not completely installed on your\n"
1279 "computer. If you quit Setup now, you will need to\n"
1280 "run Setup again to install ReactOS.\n"
1281 "\n"
1282 " \x07 Press ENTER to continue Setup.\n"
1283 " \x07 Press F3 to quit Setup.",
1284 "F3= Quit ENTER = Continue"
1285 },
1286 {
1287 //ERROR_NO_HDD
1288 "Setup could not find a harddisk.\n",
1289 "ENTER = Reboot computer"
1290 },
1291 {
1292 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1293 "Setup could not find its source drive.\n",
1294 "ENTER = Reboot computer"
1295 },
1296 {
1297 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1298 "Setup failed to load the file TXTSETUP.SIF.\n",
1299 "ENTER = Reboot computer"
1300 },
1301 {
1302 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1303 "Setup found a corrupt TXTSETUP.SIF.\n",
1304 "ENTER = Reboot computer"
1305 },
1306 {
1307 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1308 "Setup found an invalid signature in TXTSETUP.SIF.\n",
1309 "ENTER = Reboot computer"
1310 },
1311 {
1312 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1313 "Setup could not retrieve system drive information.\n",
1314 "ENTER = Reboot computer"
1315 },
1316 {
1317 //ERROR_WRITE_BOOT,
1318 "Setup failed to install FAT bootcode on the system partition.",
1319 "ENTER = Reboot computer"
1320 },
1321 {
1322 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1323 "Setup failed to load the computer type list.\n",
1324 "ENTER = Reboot computer"
1325 },
1326 {
1327 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1328 "Setup failed to load the display settings list.\n",
1329 "ENTER = Reboot computer"
1330 },
1331 {
1332 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1333 "Setup failed to load the keyboard type list.\n",
1334 "ENTER = Reboot computer"
1335 },
1336 {
1337 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1338 "Setup failed to load the keyboard layout list.\n",
1339 "ENTER = Reboot computer"
1340 },
1341 {
1342 //ERROR_WARN_PARTITION,
1343 "Setup found that at least one harddisk contains an incompatible\n"
1344 "partition table that can not be handled properly!\n"
1345 "\n"
1346 "Creating or deleting partitions can destroy the partiton table.\n"
1347 "\n"
1348 " \x07 Press F3 to quit Setup."
1349 " \x07 Press ENTER to continue.",
1350 "F3= Quit ENTER = Continue"
1351 },
1352 {
1353 //ERROR_NEW_PARTITION,
1354 "You can not create a new Partition inside\n"
1355 "of an already existing Partition!\n"
1356 "\n"
1357 " * Press any key to continue.",
1358 NULL
1359 },
1360 {
1361 //ERROR_DELETE_SPACE,
1362 "You can not delete unpartitioned disk space!\n"
1363 "\n"
1364 " * Press any key to continue.",
1365 NULL
1366 },
1367 {
1368 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1369 "Setup failed to install the FAT bootcode on the system partition.",
1370 "ENTER = Reboot computer"
1371 },
1372 {
1373 //ERROR_NO_FLOPPY,
1374 "No disk in drive A:.",
1375 "ENTER = Continue"
1376 },
1377 {
1378 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1379 "Setup failed to update keyboard layout settings.",
1380 "ENTER = Reboot computer"
1381 },
1382 {
1383 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1384 "Setup failed to update display registry settings.",
1385 "ENTER = Reboot computer"
1386 },
1387 {
1388 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1389 "Setup failed to import a hive file.",
1390 "ENTER = Reboot computer"
1391 },
1392 {
1393 //ERROR_FIND_REGISTRY
1394 "Setup failed to find the registry data files.",
1395 "ENTER = Reboot computer"
1396 },
1397 {
1398 //ERROR_CREATE_HIVE,
1399 "Setup failed to create the registry hives.",
1400 "ENTER = Reboot computer"
1401 },
1402 {
1403 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1404 "Setup failed to set the initialize the registry.",
1405 "ENTER = Reboot computer"
1406 },
1407 {
1408 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1409 "Cabinet has no valid inf file.\n",
1410 "ENTER = Reboot computer"
1411 },
1412 {
1413 //ERROR_CABINET_MISSING,
1414 "Cabinet not found.\n",
1415 "ENTER = Reboot computer"
1416 },
1417 {
1418 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1419 "Cabinet has no setup script.\n",
1420 "ENTER = Reboot computer"
1421 },
1422 {
1423 //ERROR_COPY_QUEUE,
1424 "Setup failed to open the copy file queue.\n",
1425 "ENTER = Reboot computer"
1426 },
1427 {
1428 //ERROR_CREATE_DIR,
1429 "Setup could not create install directories.",
1430 "ENTER = Reboot computer"
1431 },
1432 {
1433 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1434 "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
1435 "in TXTSETUP.SIF.\n",
1436 "ENTER = Reboot computer"
1437 },
1438 {
1439 //ERROR_CABINET_SECTION,
1440 "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
1441 "in the cabinet.\n",
1442 "ENTER = Reboot computer"
1443 },
1444 {
1445 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1446 "Setup could not create the install directory.",
1447 "ENTER = Reboot computer"
1448 },
1449 {
1450 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1451 "Setup failed to find the 'SetupData' section\n"
1452 "in TXTSETUP.SIF.\n",
1453 "ENTER = Reboot computer"
1454 },
1455 {
1456 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1457 "Setup failed to write partition tables.\n"
1458 "ENTER = Reboot computer"
1459 },
1460 {
1461 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1462 "Setup failed to add codepage to registry.\n"
1463 "ENTER = Reboot computer"
1464 },
1465 {
1466 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1467 "Setup could not set the system locale.\n"
1468 "ENTER = Reboot computer"
1469 },
1470 {
1471 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1472 "Setup failed to add keyboard layouts to registry.\n"
1473 "ENTER = Reboot computer"
1474 },
1475 {
1476 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1477 "Setup could not set the geo id.\n"
1478 "ENTER = Reboot computer"
1479 },
1480 {
1481 //ERROR_INSUFFICIENT_DISKSPACE,
1482 "Not enough free space in the selected partition.\n"
1483 " * Press any key to continue.",
1484 NULL
1485 },
1486 {
1487 NULL,
1488 NULL
1489 }
1490 };
1491
1492 MUI_PAGE svSEPages[] =
1493 {
1494 {
1495 LANGUAGE_PAGE,
1496 svSELanguagePageEntries
1497 },
1498 {
1499 START_PAGE,
1500 svSEWelcomePageEntries
1501 },
1502 {
1503 INSTALL_INTRO_PAGE,
1504 svSEIntroPageEntries
1505 },
1506 {
1507 LICENSE_PAGE,
1508 svSELicensePageEntries
1509 },
1510 {
1511 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1512 svSEDevicePageEntries
1513 },
1514 {
1515 REPAIR_INTRO_PAGE,
1516 svSERepairPageEntries
1517 },
1518 {
1519 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1520 svSEComputerPageEntries
1521 },
1522 {
1523 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1524 svSEDisplayPageEntries
1525 },
1526 {
1527 FLUSH_PAGE,
1528 svSEFlushPageEntries
1529 },
1530 {
1531 SELECT_PARTITION_PAGE,
1532 svSESelectPartitionEntries
1533 },
1534 {
1535 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1536 svSESelectFSEntries
1537 },
1538 {
1539 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1540 svSEFormatPartitionEntries
1541 },
1542 {
1543 DELETE_PARTITION_PAGE,
1544 svSEDeletePartitionEntries
1545 },
1546 {
1547 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1548 svSEInstallDirectoryEntries
1549 },
1550 {
1551 PREPARE_COPY_PAGE,
1552 svSEPrepareCopyEntries
1553 },
1554 {
1555 FILE_COPY_PAGE,
1556 svSEFileCopyEntries
1557 },
1558 {
1559 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1560 svSEKeyboardSettingsEntries
1561 },
1562 {
1563 BOOT_LOADER_PAGE,
1564 svSEBootLoaderEntries
1565 },
1566 {
1567 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1568 svSELayoutSettingsEntries
1569 },
1570 {
1571 QUIT_PAGE,
1572 svSEQuitPageEntries
1573 },
1574 {
1575 SUCCESS_PAGE,
1576 svSESuccessPageEntries
1577 },
1578 {
1579 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1580 svSEBootPageEntries
1581 },
1582 {
1583 REGISTRY_PAGE,
1584 svSERegistryEntries
1585 },
1586 {
1587 -1,
1588 NULL
1589 }
1590 };
1591
1592 MUI_STRING svSEStrings[] =
1593 {
1594 {STRING_PLEASEWAIT,
1595 " Please wait..."},
1596 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1597 " ENTER = Install C = Create Partition F3 = Quit"},
1598 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1599 " ENTER = Install D = Delete Partition F3 = Quit"},
1600 {STRING_PARTITIONSIZE,
1601 "Size of new partition:"},
1602 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1603 "You have chosen to create a new partition on"},
1604 {STRING_HDDSIZE,
1605 "Please enter the size of the new partition in megabytes."},
1606 {STRING_CREATEPARTITION,
1607 " ENTER = Create Partition ESC = Cancel F3 = Quit"},
1608 {STRING_PARTFORMAT,
1609 "This Partition will be formatted next."},
1610 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1611 "You chose to install ReactOS on a new or unformatted Partition."},
1612 {STRING_INSTALLONPART,
1613 "Setup install ReactOS onto Partition"},
1614 {STRING_CHECKINGPART,
1615 "Setup is now checking the selected partition."},
1616 {STRING_QUITCONTINUE,
1617 "F3= Quit ENTER = Continue"},
1618 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1619 "ENTER = Reboot computer"},
1620 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1621 "Setup failed to find the '%S' section\nin TXTSETUP.SIF.\n"},
1622 {STRING_COPYING,
1623 " Copying file: %S"},
1624 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1625 "Setup is copying files..."},
1626 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1627 " Updating registry hives..."},
1628 {STRING_IMPORTFILE,
1629 " Importing %S..."},
1630 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1631 " Updating display registry settings..."},
1632 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1633 " Updating locale settings..."},
1634 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1635 " Updating keyboard layout settings..."},
1636 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1637 " Adding codepage information to registry..."},
1638 {STRING_DONE,
1639 " Done..."},
1640 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1641 " ENTER = Reboot computer"},
1642 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1643 "Unable to open the console\n\n"},
1644 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1645 "The most common cause of this is using an USB keyboard\n"},
1646 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1647 "USB keyboards are not fully supported yet\n"},
1648 {STRING_FORMATTINGDISK,
1649 "Setup is formatting your disk"},
1650 {STRING_CHECKINGDISK,
1651 "Setup is checking your disk"},
1652 {STRING_FORMATDISK1,
1653 " Format partition as %S file system (quick format) "},
1654 {STRING_FORMATDISK2,
1655 " Format partition as %S file system "},
1656 {STRING_KEEPFORMAT,
1657 " Keep current file system (no changes) "},
1658 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1659 "%I64u %s Harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) on %wZ."},
1660 {STRING_HDDINFOUNK1,
1661 "%I64u %s Harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1662 {STRING_HDDINFOUNK2,
1663 " %c%c Type %lu %I64u %s"},
1664 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1665 "on %I64u %s Harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) on %wZ."},
1666 {STRING_HDDINFOUNK3,
1667 "on %I64u %s Harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
1668 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1669 "Harddisk %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1670 {STRING_HDDINFOUNK4,
1671 "%c%c Type %lu %I64u %s"},
1672 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1673 "on Harddisk %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1674 {STRING_HDDINFOUNK5,
1675 "%c%c Type %-3u %6lu %s"},
1676 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1677 "%6lu %s Harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) on %S"},
1678 {STRING_HDDINFOUNK6,
1679 "%6lu %s Harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)"},
1680 {STRING_NEWPARTITION,
1681 "Setup created a new partition on"},
1682 {STRING_UNPSPACE,
1683 " Unpartitioned space %6lu %s"},
1684 {STRING_MAXSIZE,
1685 "MB (max. %lu MB)"},
1686 {STRING_UNFORMATTED,
1687 "New (Unformatted)"},
1688 {STRING_FORMATUNUSED,
1689 "Unused"},
1690 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1691 "Unknown"},
1692 {STRING_KB,
1693 "KB"},
1694 {STRING_MB,
1695 "MB"},
1696 {STRING_GB,
1697 "GB"},
1698 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1699 "Adding keyboard layouts"},
1700 {0, 0}
1701 };