407c5f91cfd13dc3f2d6d3b2f55722de8ead3ee7
[reactos.git] / reactos / base / setup / usetup / lang / sv-SE.h
1 #ifndef LANG_SV_SE_H__
2 #define LANG_SV_SE_H__
3
4 static MUI_ENTRY svSELanguagePageEntries[] =
5 {
6 {
7 6,
8 8,
9 "Language Selection.",
10 TEXT_NORMAL
11 },
12 {
13 8,
14 10,
15 "\x07 Please choose the language used for the installation process.",
16 TEXT_NORMAL
17 },
18 {
19 8,
20 11,
21 " Then press ENTER.",
22 TEXT_NORMAL
23 },
24 {
25 8,
26 13,
27 "\x07 This Language will be the default language for the final system.",
28 TEXT_NORMAL
29 },
30 {
31 0,
32 0,
33 " ENTER = Continue F3 = Quit",
34 TEXT_STATUS
35 },
36 {
37 0,
38 0,
39 NULL,
40 0
41 }
42 };
43
44 static MUI_ENTRY svSEWelcomePageEntries[] =
45 {
46 {
47 6,
48 8,
49 "Välkommen till ReactOS Setup!",
50 TEXT_HIGHLIGHT
51 },
52 {
53 6,
54 11,
55 "Denna del av installationen kopierar ReactOS till eran",
56 TEXT_NORMAL
57 },
58 {
59 6,
60 12,
61 "dator och förbereder den andra delen av installationen.",
62 TEXT_NORMAL
63 },
64 {
65 8,
66 15,
67 "\x07 Tryck på ENTER för att installera ReactOS.",
68 TEXT_NORMAL
69 },
70 {
71 8,
72 17,
73 "\x07 Tryck på R för att reparera ReactOS.",
74 TEXT_NORMAL
75 },
76 {
77 8,
78 19,
79 "\x07 Tryck på L för att läsa licensavtalet till ReactOS.",
80 TEXT_NORMAL
81 },
82 {
83 8,
84 21,
85 "\x07 Tryck på F3 för att avbryta installationen av ReactOS.",
86 TEXT_NORMAL
87 },
88 {
89 6,
90 23,
91 "För mer information om ReactOS, besök:",
92 TEXT_NORMAL
93 },
94 {
95 6,
96 24,
97 "http://www.reactos.org",
98 TEXT_HIGHLIGHT
99 },
100 {
101 0,
102 0,
103 " ENTER = Fortsätt R = Reparera F3 = Avbryt",
104 TEXT_STATUS
105 },
106 {
107 0,
108 0,
109 NULL,
110 0
111 }
112 };
113
114 static MUI_ENTRY svSEIntroPageEntries[] =
115 {
116 {
117 4,
118 3,
119 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
120 TEXT_UNDERLINE
121 },
122 {
123 6,
124 8,
125 "ReactOS Setup är i en tidig utvecklingsfas och saknar därför ett antal",
126 TEXT_NORMAL
127 },
128 {
129 6,
130 9,
131 "funktioner som kan förväntas av ett fullt användbart setup-program.",
132 TEXT_NORMAL
133 },
134 {
135 6,
136 12,
137 "Följande begränsningar gäller:",
138 TEXT_NORMAL
139 },
140 {
141 8,
142 13,
143 "- Setup kan ej hantera mer än 1 primär partition per hårddisk.",
144 TEXT_NORMAL
145 },
146 {
147 8,
148 14,
149 "- Setup kan ej radera en primär partition från en hårddisk",
150 TEXT_NORMAL
151 },
152 {
153 8,
154 15,
155 " om utökade partitioner existerar på hårddisken.",
156 TEXT_NORMAL
157 },
158 {
159 8,
160 16,
161 "- Setup kan ej radera den första utökade partitionen från en hårddisk",
162 TEXT_NORMAL
163 },
164 {
165 8,
166 17,
167 " om andra utökade partitioner existerar på hårddisken.",
168 TEXT_NORMAL
169 },
170 {
171 8,
172 18,
173 "- Setup stöder endast filsystem av typen FAT.",
174 TEXT_NORMAL
175 },
176 {
177 8,
178 19,
179 "- Kontrollering av hårddiskens filsystem stöds (ännu) ej.",
180 TEXT_NORMAL
181 },
182 {
183 8,
184 23,
185 "\x07 Tryck på ENTER för att installera ReactOS.",
186 TEXT_NORMAL
187 },
188 {
189 8,
190 25,
191 "\x07 Tryck på F3 för att avbryta installationen.",
192 TEXT_NORMAL
193 },
194 {
195 0,
196 0,
197 " ENTER = Fortsätt F3 = Avbryt",
198 TEXT_STATUS
199 },
200 {
201 0,
202 0,
203 NULL,
204 0
205 }
206 };
207
208 static MUI_ENTRY svSELicensePageEntries[] =
209 {
210 {
211 6,
212 6,
213 "Licensering:",
214 TEXT_HIGHLIGHT
215 },
216 {
217 8,
218 8,
219 "ReactOS är licenserad under GNU GPL med delar",
220 TEXT_NORMAL
221 },
222 {
223 8,
224 9,
225 "av den medföljande koden licenserad under GPL-förenliga",
226 TEXT_NORMAL
227 },
228 {
229 8,
230 10,
231 "licenser såsom X11-, BSD- och GNU LGPL-licenserna.",
232 TEXT_NORMAL
233 },
234 {
235 8,
236 11,
237 "All mjukvara som är del av ReactOS är publicerad",
238 TEXT_NORMAL
239 },
240 {
241 8,
242 12,
243 "under GNU GPL, men även den ursprungliga",
244 TEXT_NORMAL
245 },
246 {
247 8,
248 13,
249 "licensen är upprätthållen.",
250 TEXT_NORMAL
251 },
252 {
253 8,
254 15,
255 "Denna mjukvara har INGEN GARANTI eller begränsing på användning",
256 TEXT_NORMAL
257 },
258 {
259 8,
260 16,
261 "bortsett från tillämplig lokal och internationell lag. Licenseringen av",
262 TEXT_NORMAL
263 },
264 {
265 8,
266 17,
267 "ReactOS täcker endast distrubering till tredje part.",
268 TEXT_NORMAL
269 },
270 {
271 8,
272 18,
273 "Om Ni av någon anledning ej fått en kopia av",
274 TEXT_NORMAL
275 },
276 {
277 8,
278 19,
279 "GNU General Public License med ReactOS, besök",
280 TEXT_NORMAL
281 },
282 {
283 8,
284 20,
285 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
286 TEXT_HIGHLIGHT
287 },
288 {
289 8,
290 22,
291 "Garanti:",
292 TEXT_HIGHLIGHT
293 },
294 {
295 8,
296 24,
297 "Detta är gratis mjukvara; se källkoden för restriktioner angående kopiering.",
298 TEXT_NORMAL
299 },
300 {
301 8,
302 25,
303 "INGEN GARANTI ges; inte ens för SÄLJBARHET eller PASSANDE FÖR ETT",
304 TEXT_NORMAL
305 },
306 {
307 8,
308 26,
309 "SPECIELLT SYFTE. ALL ANVÄNDNING SKER PÅ EGEN RISK!",
310 TEXT_NORMAL
311 },
312 {
313 0,
314 0,
315 " ENTER = Återvänd",
316 TEXT_STATUS
317 },
318 {
319 0,
320 0,
321 NULL,
322 0
323 }
324 };
325
326 static MUI_ENTRY svSEDevicePageEntries[] =
327 {
328 {
329 6,
330 8,
331 "Listan nedanför visar inställningarna för maskinvaran.",
332 TEXT_NORMAL
333 },
334 {
335 8,
336 11,
337 " Dator:",
338 TEXT_NORMAL
339 },
340 {
341 8,
342 12,
343 " Bildskärm:",
344 TEXT_NORMAL,
345 },
346 {
347 8,
348 13,
349 " Tangentbord:",
350 TEXT_NORMAL
351 },
352 {
353 8,
354 14,
355 "Tangentbordslayout:",
356 TEXT_NORMAL
357 },
358 {
359 8,
360 16,
361 " Acceptera:",
362 TEXT_NORMAL
363 },
364 {
365 25,
366 16, "Acceptera dessa maskinvaruinställningar",
367 TEXT_NORMAL
368 },
369 {
370 6,
371 19,
372 "Ändra inställningarna genom att trycka på UPP- och NED-piltangenterna",
373 TEXT_NORMAL
374 },
375 {
376 6,
377 20,
378 "för att markera en inställning, och tryck på ENTER för att välja",
379 TEXT_NORMAL
380 },
381 {
382 6,
383 21,
384 "inställningen.",
385 TEXT_NORMAL
386 },
387 {
388 6,
389 23,
390 "När alla inställningar är korrekta, välj \"Acceptera dessa maskinvaruinställningar\"",
391 TEXT_NORMAL
392 },
393 {
394 6,
395 24,
396 "och tryck på ENTER.",
397 TEXT_NORMAL
398 },
399 {
400 0,
401 0,
402 " ENTER = Fortsätt F3 = Avbryt",
403 TEXT_STATUS
404 },
405 {
406 0,
407 0,
408 NULL,
409 0
410 }
411 };
412
413 static MUI_ENTRY svSERepairPageEntries[] =
414 {
415 {
416 6,
417 8,
418 "ReactOS Setup är i en tidig utvecklingsfas och saknar därför ett antal",
419 TEXT_NORMAL
420 },
421 {
422 6,
423 9,
424 "funktioner som kan förväntas av ett fullt användbart setup-program.",
425 TEXT_NORMAL
426 },
427 {
428 6,
429 12,
430 "Reparations- och uppdateringsfunktionerna fungerar ej.",
431 TEXT_NORMAL
432 },
433 {
434 8,
435 15,
436 "\x07 Tryck på U för att uppdatera ReactOS.",
437 TEXT_NORMAL
438 },
439 {
440 8,
441 17,
442 "\x07 Tryck på R för Återställningskonsolen.",
443 TEXT_NORMAL
444 },
445 {
446 8,
447 19,
448 "\x07 Tryck på ESC för att återvända till föregående sida.",
449 TEXT_NORMAL
450 },
451 {
452 8,
453 21,
454 "\x07 Tryck på ENTER för att starta om datorn.",
455 TEXT_NORMAL
456 },
457 {
458 0,
459 0,
460 " ESC = Gå till föregående sida ENTER = Starta om datorn",
461 TEXT_STATUS
462 },
463 {
464 0,
465 0,
466 NULL,
467 0
468 }
469 };
470 static MUI_ENTRY svSEComputerPageEntries[] =
471 {
472 {
473 6,
474 8,
475 "Ändra vilken typ av dator som ska installeras.",
476 TEXT_NORMAL
477 },
478 {
479 8,
480 10,
481 "\x07 Använd UPP- och NED-piltangenterna för att välja önskad datortyp.",
482 TEXT_NORMAL
483 },
484 {
485 8,
486 11,
487 " Tryck sen på ENTER.",
488 TEXT_NORMAL
489 },
490 {
491 8,
492 13,
493 "\x07 Tryck på ESC för att återvända till den föregående sidan utan",
494 TEXT_NORMAL
495 },
496 {
497 8,
498 14,
499 " att ändra datortypen.",
500 TEXT_NORMAL
501 },
502 {
503 0,
504 0,
505 " ENTER = Fortsätt ESC = Återvänd F3 = Avbryt",
506 TEXT_STATUS
507 },
508 {
509 0,
510 0,
511 NULL,
512 0
513 }
514 };
515
516 static MUI_ENTRY svSEFlushPageEntries[] =
517 {
518 {
519 10,
520 6,
521 "Datorn försäkrar sig om att all data är lagrad på hårdisken.",
522 TEXT_NORMAL
523 },
524 {
525 10,
526 8,
527 "Detta kommer att ta en stund.",
528 TEXT_NORMAL
529 },
530 {
531 10,
532 9,
533 "När detta är färdigt kommer datorn att startas om automatiskt.",
534 TEXT_NORMAL
535 },
536 {
537 0,
538 0,
539 " Rensar cachen",
540 TEXT_STATUS
541 },
542 {
543 0,
544 0,
545 NULL,
546 0
547 }
548 };
549
550 static MUI_ENTRY svSEQuitPageEntries[] =
551 {
552 {
553 10,
554 6,
555 "Installationen av ReactOS har inte slutförts.",
556 TEXT_NORMAL
557 },
558 {
559 10,
560 8,
561 "Se till att ingen floppy-disk finns i floppy-läsare A:",
562 TEXT_NORMAL
563 },
564 {
565 10,
566 9,
567 "och tag ur alla skivor från CD/DVD-läsarna.",
568 TEXT_NORMAL
569 },
570 {
571 10,
572 11,
573 "Tryck på ENTER för att starta om datorn.",
574 TEXT_NORMAL
575 },
576 {
577 0,
578 0,
579 " Var god vänta ...",
580 TEXT_STATUS,
581 },
582 {
583 0,
584 0,
585 NULL,
586 0
587 }
588 };
589
590 static MUI_ENTRY svSEDisplayPageEntries[] =
591 {
592 {
593 6,
594 8,
595 "Ändra vilken typ av bildskärmsinställning som ska installeras.",
596 TEXT_NORMAL
597 },
598 { 8,
599 10,
600 "\x07 Använd UPP- och NED-piltangenterna för att välja önskad inställning.",
601 TEXT_NORMAL
602 },
603 {
604 8,
605 11,
606 " Tryck sedan på ENTER.",
607 TEXT_NORMAL
608 },
609 {
610 8,
611 13,
612 "\x07 Tryck på ESC för att återvända till den föregående sidan utan",
613 TEXT_NORMAL
614 },
615 {
616 8,
617 14,
618 " att ändra bildskärmsinställningen.",
619 TEXT_NORMAL
620 },
621 {
622 0,
623 0,
624 " ENTER = Fortsätt ESC = Återvänd F3 = Avbryt",
625 TEXT_STATUS
626 },
627 {
628 0,
629 0,
630 NULL,
631 0
632 }
633 };
634
635 static MUI_ENTRY svSESuccessPageEntries[] =
636 {
637 {
638 10,
639 6,
640 "ReactOS har nu installerats på datorn.",
641 TEXT_NORMAL
642 },
643 {
644 10,
645 8,
646 "Se till att ingen floppy-disk finns i floppy-läsare A:",
647 TEXT_NORMAL
648 },
649 {
650 10,
651 9,
652 "och tag ur alla skivor från CD/DVD-läsarna.",
653 TEXT_NORMAL
654 },
655 {
656 10,
657 11,
658 "Tryck på ENTER för att starta om datorn.",
659 TEXT_NORMAL
660 },
661 {
662 0,
663 0,
664 " ENTER = Starta om datorn",
665 TEXT_STATUS
666 },
667 {
668 0,
669 0,
670 NULL,
671 0
672 }
673 };
674
675 static MUI_ENTRY svSEBootPageEntries[] =
676 {
677 {
678 6,
679 8,
680 "Setup misslyckades med att installera bootloadern på datorns",
681 TEXT_NORMAL
682 },
683 {
684 6,
685 9,
686 "hårddisk",
687 TEXT_NORMAL
688 },
689 {
690 6,
691 13,
692 "Var god sätt in en formatterad floppy-disk i läsare A: och",
693 TEXT_NORMAL
694 },
695 {
696 6,
697 14,
698 "tryck på ENTER.",
699 TEXT_NORMAL,
700 },
701 {
702 0,
703 0,
704 " ENTER = Fortsätt F3 = Avbryt",
705 TEXT_STATUS
706 },
707 {
708 0,
709 0,
710 NULL,
711 0
712 }
713
714 };
715
716 static MUI_ENTRY svSESelectPartitionEntries[] =
717 {
718 {
719 6,
720 8,
721 "The list below shows existing partitions and unused disk",
722 TEXT_NORMAL
723 },
724 {
725 6,
726 9,
727 "space for new partitions.",
728 TEXT_NORMAL
729 },
730 {
731 8,
732 11,
733 "\x07 Press UP or DOWN to select a list entry.",
734 TEXT_NORMAL
735 },
736 {
737 8,
738 13,
739 "\x07 Press ENTER to install ReactOS onto the selected partition.",
740 TEXT_NORMAL
741 },
742 {
743 8,
744 15,
745 "\x07 Press C to create a new partition.",
746 TEXT_NORMAL
747 },
748 {
749 8,
750 17,
751 "\x07 Press D to delete an existing partition.",
752 TEXT_NORMAL
753 },
754 {
755 0,
756 0,
757 " Please wait...",
758 TEXT_STATUS
759 },
760 {
761 0,
762 0,
763 NULL,
764 0
765 }
766 };
767
768 static MUI_ENTRY svSEFormatPartitionEntries[] =
769 {
770 {
771 6,
772 8,
773 "Format partition",
774 TEXT_NORMAL
775 },
776 {
777 6,
778 10,
779 "Setup will now format the partition. Press ENTER to continue.",
780 TEXT_NORMAL
781 },
782 {
783 0,
784 0,
785 " ENTER = Continue F3 = Quit",
786 TEXT_STATUS
787 },
788 {
789 0,
790 0,
791 NULL,
792 TEXT_NORMAL
793 }
794 };
795
796 static MUI_ENTRY svSEInstallDirectoryEntries[] =
797 {
798 {
799 6,
800 8,
801 "Setup installs ReactOS files onto the selected partition. Choose a",
802 TEXT_NORMAL
803 },
804 {
805 6,
806 9,
807 "directory where you want ReactOS to be installed:",
808 TEXT_NORMAL
809 },
810 {
811 6,
812 14,
813 "To change the suggested directory, press BACKSPACE to delete",
814 TEXT_NORMAL
815 },
816 {
817 6,
818 15,
819 "characters and then type the directory where you want ReactOS to",
820 TEXT_NORMAL
821 },
822 {
823 6,
824 16,
825 "be installed.",
826 TEXT_NORMAL
827 },
828 {
829 0,
830 0,
831 " ENTER = Continue F3 = Quit",
832 TEXT_STATUS
833 },
834 {
835 0,
836 0,
837 NULL,
838 0
839 }
840 };
841
842 static MUI_ENTRY svSEFileCopyEntries[] =
843 {
844 {
845 11,
846 12,
847 "Please wait while ReactOS Setup copies files to your ReactOS",
848 TEXT_NORMAL
849 },
850 {
851 30,
852 13,
853 "installation folder.",
854 TEXT_NORMAL
855 },
856 {
857 20,
858 14,
859 "This may take several minutes to complete.",
860 TEXT_NORMAL
861 },
862 {
863 0,
864 0,
865 " \xB3 Please wait... ",
866 TEXT_STATUS
867 },
868 {
869 0,
870 0,
871 NULL,
872 0
873 }
874 };
875
876 static MUI_ENTRY svSEBootLoaderEntries[] =
877 {
878 {
879 6,
880 8,
881 "Setup is installing the boot loader",
882 TEXT_NORMAL
883 },
884 {
885 8,
886 12,
887 "Install bootloader on the harddisk (MBR).",
888 TEXT_NORMAL
889 },
890 {
891 8,
892 13,
893 "Install bootloader on a floppy disk.",
894 TEXT_NORMAL
895 },
896 {
897 8,
898 14,
899 "Skip install bootloader.",
900 TEXT_NORMAL
901 },
902 {
903 0,
904 0,
905 " ENTER = Continue F3 = Quit",
906 TEXT_STATUS
907 },
908 {
909 0,
910 0,
911 NULL,
912 0
913 }
914 };
915
916 static MUI_ENTRY svSEKeyboardSettingsEntries[] =
917 {
918 {
919 6,
920 8,
921 "You want to change the type of keyboard to be installed.",
922 TEXT_NORMAL
923 },
924 {
925 8,
926 10,
927 "\x07 Press the UP or DOWN key to select the desired keyboard type.",
928 TEXT_NORMAL
929 },
930 {
931 8,
932 11,
933 " Then press ENTER.",
934 TEXT_NORMAL
935 },
936 {
937 8,
938 13,
939 "\x07 Press the ESC key to return to the previous page without changing",
940 TEXT_NORMAL
941 },
942 {
943 8,
944 14,
945 " the keyboard type.",
946 TEXT_NORMAL
947 },
948 {
949 0,
950 0,
951 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
952 TEXT_STATUS
953 },
954 {
955 0,
956 0,
957 NULL,
958 0
959 }
960 };
961
962 static MUI_ENTRY svSELayoutSettingsEntries[] =
963 {
964 {
965 6,
966 8,
967 "You want to change the keyboard layout to be installed.",
968 TEXT_NORMAL
969 },
970 {
971 8,
972 10,
973 "\x07 Press the UP or DOWN key to select the desired keyboard",
974 TEXT_NORMAL
975 },
976 {
977 8,
978 11,
979 " layout. Then press ENTER.",
980 TEXT_NORMAL
981 },
982 {
983 8,
984 13,
985 "\x07 Press the ESC key to return to the previous page without changing",
986 TEXT_NORMAL
987 },
988 {
989 8,
990 14,
991 " the keyboard layout.",
992 TEXT_NORMAL
993 },
994 {
995 0,
996 0,
997 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
998 TEXT_STATUS
999 },
1000 {
1001 0,
1002 0,
1003 NULL,
1004 0
1005 },
1006
1007 };
1008
1009 static MUI_ENTRY svSEPrepareCopyEntries[] =
1010 {
1011 {
1012 6,
1013 8,
1014 "Setup prepares your computer for copying the ReactOS files. ",
1015 TEXT_NORMAL
1016 },
1017 {
1018 0,
1019 0,
1020 " Building the file copy list...",
1021 TEXT_STATUS
1022 },
1023 {
1024 0,
1025 0,
1026 NULL,
1027 0
1028 },
1029
1030 };
1031
1032 static MUI_ENTRY svSESelectFSEntries[] =
1033 {
1034 {
1035 6,
1036 17,
1037 "Select a file system from the list below.",
1038 0
1039 },
1040 {
1041 8,
1042 19,
1043 "\x07 Press UP or DOWN to select a file system.",
1044 0
1045 },
1046 {
1047 8,
1048 21,
1049 "\x07 Press ENTER to format the partition.",
1050 0
1051 },
1052 {
1053 8,
1054 23,
1055 "\x07 Press ESC to select another partition.",
1056 0
1057 },
1058 {
1059 0,
1060 0,
1061 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
1062 TEXT_STATUS
1063 },
1064
1065 {
1066 0,
1067 0,
1068 NULL,
1069 0
1070 }
1071 };
1072
1073 static MUI_ENTRY svSEDeletePartitionEntries[] =
1074 {
1075 {
1076 6,
1077 8,
1078 "You have chosen to delete the partition",
1079 TEXT_NORMAL
1080 },
1081 {
1082 8,
1083 18,
1084 "\x07 Press D to delete the partition.",
1085 TEXT_NORMAL
1086 },
1087 {
1088 11,
1089 19,
1090 "WARNING: All data on this partition will be lost!",
1091 TEXT_NORMAL
1092 },
1093 {
1094 8,
1095 21,
1096 "\x07 Press ESC to cancel.",
1097 TEXT_NORMAL
1098 },
1099 {
1100 0,
1101 0,
1102 " D = Delete Partition ESC = Cancel F3 = Quit",
1103 TEXT_STATUS
1104 },
1105 {
1106 0,
1107 0,
1108 NULL,
1109 0
1110 }
1111 };
1112
1113
1114 MUI_PAGE svSEPages[] =
1115 {
1116 {
1117 LANGUAGE_PAGE,
1118 svSELanguagePageEntries
1119 },
1120 {
1121 START_PAGE,
1122 svSEWelcomePageEntries
1123 },
1124 {
1125 INSTALL_INTRO_PAGE,
1126 svSEIntroPageEntries
1127 },
1128 {
1129 LICENSE_PAGE,
1130 svSELicensePageEntries
1131 },
1132 {
1133 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1134 svSEDevicePageEntries
1135 },
1136 {
1137 REPAIR_INTRO_PAGE,
1138 svSERepairPageEntries
1139 },
1140 {
1141 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1142 svSEComputerPageEntries
1143 },
1144 {
1145 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1146 svSEDisplayPageEntries
1147 },
1148 {
1149 FLUSH_PAGE,
1150 svSEFlushPageEntries
1151 },
1152 {
1153 SELECT_PARTITION_PAGE,
1154 svSESelectPartitionEntries
1155 },
1156 {
1157 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1158 svSESelectFSEntries
1159 },
1160 {
1161 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1162 svSEFormatPartitionEntries
1163 },
1164 {
1165 DELETE_PARTITION_PAGE,
1166 svSEDeletePartitionEntries
1167 },
1168 {
1169 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1170 svSEInstallDirectoryEntries
1171 },
1172 {
1173 PREPARE_COPY_PAGE,
1174 svSEPrepareCopyEntries
1175 },
1176 {
1177 FILE_COPY_PAGE,
1178 svSEFileCopyEntries
1179 },
1180 {
1181 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1182 svSEKeyboardSettingsEntries
1183 },
1184 {
1185 BOOT_LOADER_PAGE,
1186 svSEBootLoaderEntries
1187 },
1188 {
1189 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1190 svSELayoutSettingsEntries
1191 },
1192 {
1193 QUIT_PAGE,
1194 svSEQuitPageEntries
1195 },
1196 {
1197 SUCCESS_PAGE,
1198 svSESuccessPageEntries
1199 },
1200 {
1201 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1202 svSEBootPageEntries
1203 },
1204 {
1205 -1,
1206 NULL
1207 }
1208 };
1209
1210 #endif