Add missing error entries for Russian and Swedish
[reactos.git] / reactos / base / setup / usetup / lang / sv-SE.h
1 #ifndef LANG_SV_SE_H__
2 #define LANG_SV_SE_H__
3
4 static MUI_ENTRY svSELanguagePageEntries[] =
5 {
6 {
7 4,
8 3,
9 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
10 TEXT_UNDERLINE
11 },
12 {
13 6,
14 8,
15 "Language Selection.",
16 TEXT_NORMAL
17 },
18 {
19 8,
20 10,
21 "\x07 Please choose the language used for the installation process.",
22 TEXT_NORMAL
23 },
24 {
25 8,
26 11,
27 " Then press ENTER.",
28 TEXT_NORMAL
29 },
30 {
31 8,
32 13,
33 "\x07 This Language will be the default language for the final system.",
34 TEXT_NORMAL
35 },
36 {
37 0,
38 0,
39 " ENTER = Continue F3 = Quit",
40 TEXT_STATUS
41 },
42 {
43 0,
44 0,
45 NULL,
46 0
47 }
48 };
49
50 static MUI_ENTRY svSEWelcomePageEntries[] =
51 {
52 {
53 4,
54 3,
55 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
56 TEXT_UNDERLINE
57 },
58 {
59 6,
60 8,
61 "Välkommen till ReactOS Setup!",
62 TEXT_HIGHLIGHT
63 },
64 {
65 6,
66 11,
67 "Denna del av installationen kopierar ReactOS till eran",
68 TEXT_NORMAL
69 },
70 {
71 6,
72 12,
73 "dator och förbereder den andra delen av installationen.",
74 TEXT_NORMAL
75 },
76 {
77 8,
78 15,
79 "\x07 Tryck på ENTER för att installera ReactOS.",
80 TEXT_NORMAL
81 },
82 {
83 8,
84 17,
85 "\x07 Tryck på R för att reparera ReactOS.",
86 TEXT_NORMAL
87 },
88 {
89 8,
90 19,
91 "\x07 Tryck på L för att läsa licensavtalet till ReactOS.",
92 TEXT_NORMAL
93 },
94 {
95 8,
96 21,
97 "\x07 Tryck på F3 för att avbryta installationen av ReactOS.",
98 TEXT_NORMAL
99 },
100 {
101 6,
102 23,
103 "För mer information om ReactOS, besök:",
104 TEXT_NORMAL
105 },
106 {
107 6,
108 24,
109 "http://www.reactos.org",
110 TEXT_HIGHLIGHT
111 },
112 {
113 0,
114 0,
115 " ENTER = Fortsätt R = Reparera F3 = Avbryt",
116 TEXT_STATUS
117 },
118 {
119 0,
120 0,
121 NULL,
122 0
123 }
124 };
125
126 static MUI_ENTRY svSEIntroPageEntries[] =
127 {
128 {
129 4,
130 3,
131 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
132 TEXT_UNDERLINE
133 },
134 {
135 6,
136 8,
137 "ReactOS Setup är i en tidig utvecklingsfas och saknar därför ett antal",
138 TEXT_NORMAL
139 },
140 {
141 6,
142 9,
143 "funktioner som kan förväntas av ett fullt användbart setup-program.",
144 TEXT_NORMAL
145 },
146 {
147 6,
148 12,
149 "Följande begränsningar gäller:",
150 TEXT_NORMAL
151 },
152 {
153 8,
154 13,
155 "- Setup kan ej hantera mer än 1 primär partition per hårddisk.",
156 TEXT_NORMAL
157 },
158 {
159 8,
160 14,
161 "- Setup kan ej radera en primär partition från en hårddisk",
162 TEXT_NORMAL
163 },
164 {
165 8,
166 15,
167 " om utökade partitioner existerar på hårddisken.",
168 TEXT_NORMAL
169 },
170 {
171 8,
172 16,
173 "- Setup kan ej radera den första utökade partitionen från en hårddisk",
174 TEXT_NORMAL
175 },
176 {
177 8,
178 17,
179 " om andra utökade partitioner existerar på hårddisken.",
180 TEXT_NORMAL
181 },
182 {
183 8,
184 18,
185 "- Setup stöder endast filsystem av typen FAT.",
186 TEXT_NORMAL
187 },
188 {
189 8,
190 19,
191 "- Kontrollering av hårddiskens filsystem stöds (ännu) ej.",
192 TEXT_NORMAL
193 },
194 {
195 8,
196 23,
197 "\x07 Tryck på ENTER för att installera ReactOS.",
198 TEXT_NORMAL
199 },
200 {
201 8,
202 25,
203 "\x07 Tryck på F3 för att avbryta installationen.",
204 TEXT_NORMAL
205 },
206 {
207 0,
208 0,
209 " ENTER = Fortsätt F3 = Avbryt",
210 TEXT_STATUS
211 },
212 {
213 0,
214 0,
215 NULL,
216 0
217 }
218 };
219
220 static MUI_ENTRY svSELicensePageEntries[] =
221 {
222 {
223 4,
224 3,
225 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
226 TEXT_UNDERLINE
227 },
228 {
229 6,
230 6,
231 "Licensering:",
232 TEXT_HIGHLIGHT
233 },
234 {
235 8,
236 8,
237 "ReactOS är licenserad under GNU GPL med delar",
238 TEXT_NORMAL
239 },
240 {
241 8,
242 9,
243 "av den medföljande koden licenserad under GPL-förenliga",
244 TEXT_NORMAL
245 },
246 {
247 8,
248 10,
249 "licenser såsom X11-, BSD- och GNU LGPL-licenserna.",
250 TEXT_NORMAL
251 },
252 {
253 8,
254 11,
255 "All mjukvara som är del av ReactOS är publicerad",
256 TEXT_NORMAL
257 },
258 {
259 8,
260 12,
261 "under GNU GPL, men även den ursprungliga",
262 TEXT_NORMAL
263 },
264 {
265 8,
266 13,
267 "licensen är upprätthållen.",
268 TEXT_NORMAL
269 },
270 {
271 8,
272 15,
273 "Denna mjukvara har INGEN GARANTI eller begränsing på användning",
274 TEXT_NORMAL
275 },
276 {
277 8,
278 16,
279 "bortsett från tillämplig lokal och internationell lag. Licenseringen av",
280 TEXT_NORMAL
281 },
282 {
283 8,
284 17,
285 "ReactOS täcker endast distrubering till tredje part.",
286 TEXT_NORMAL
287 },
288 {
289 8,
290 18,
291 "Om Ni av någon anledning ej fått en kopia av",
292 TEXT_NORMAL
293 },
294 {
295 8,
296 19,
297 "GNU General Public License med ReactOS, besök",
298 TEXT_NORMAL
299 },
300 {
301 8,
302 20,
303 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
304 TEXT_HIGHLIGHT
305 },
306 {
307 8,
308 22,
309 "Garanti:",
310 TEXT_HIGHLIGHT
311 },
312 {
313 8,
314 24,
315 "Detta är gratis mjukvara; se källkoden för restriktioner angående kopiering.",
316 TEXT_NORMAL
317 },
318 {
319 8,
320 25,
321 "INGEN GARANTI ges; inte ens för SÄLJBARHET eller PASSANDE FÖR ETT",
322 TEXT_NORMAL
323 },
324 {
325 8,
326 26,
327 "SPECIELLT SYFTE. ALL ANVÄNDNING SKER PÅ EGEN RISK!",
328 TEXT_NORMAL
329 },
330 {
331 0,
332 0,
333 " ENTER = Återvänd",
334 TEXT_STATUS
335 },
336 {
337 0,
338 0,
339 NULL,
340 0
341 }
342 };
343
344 static MUI_ENTRY svSEDevicePageEntries[] =
345 {
346 {
347 4,
348 3,
349 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
350 TEXT_UNDERLINE
351 },
352 {
353 6,
354 8,
355 "Listan nedanför visar inställningarna för maskinvaran.",
356 TEXT_NORMAL
357 },
358 {
359 8,
360 11,
361 " Dator:",
362 TEXT_NORMAL
363 },
364 {
365 8,
366 12,
367 " Bildskärm:",
368 TEXT_NORMAL,
369 },
370 {
371 8,
372 13,
373 " Tangentbord:",
374 TEXT_NORMAL
375 },
376 {
377 8,
378 14,
379 "Tangentbordslayout:",
380 TEXT_NORMAL
381 },
382 {
383 8,
384 16,
385 " Acceptera:",
386 TEXT_NORMAL
387 },
388 {
389 25,
390 16, "Acceptera dessa maskinvaruinställningar",
391 TEXT_NORMAL
392 },
393 {
394 6,
395 19,
396 "Ändra inställningarna genom att trycka på UPP- och NED-piltangenterna",
397 TEXT_NORMAL
398 },
399 {
400 6,
401 20,
402 "för att markera en inställning, och tryck på ENTER för att välja",
403 TEXT_NORMAL
404 },
405 {
406 6,
407 21,
408 "inställningen.",
409 TEXT_NORMAL
410 },
411 {
412 6,
413 23,
414 "När alla inställningar är korrekta, välj \"Acceptera dessa maskinvaruinställningar\"",
415 TEXT_NORMAL
416 },
417 {
418 6,
419 24,
420 "och tryck på ENTER.",
421 TEXT_NORMAL
422 },
423 {
424 0,
425 0,
426 " ENTER = Fortsätt F3 = Avbryt",
427 TEXT_STATUS
428 },
429 {
430 0,
431 0,
432 NULL,
433 0
434 }
435 };
436
437 static MUI_ENTRY svSERepairPageEntries[] =
438 {
439 {
440 4,
441 3,
442 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
443 TEXT_UNDERLINE
444 },
445 {
446 6,
447 8,
448 "ReactOS Setup är i en tidig utvecklingsfas och saknar därför ett antal",
449 TEXT_NORMAL
450 },
451 {
452 6,
453 9,
454 "funktioner som kan förväntas av ett fullt användbart setup-program.",
455 TEXT_NORMAL
456 },
457 {
458 6,
459 12,
460 "Reparations- och uppdateringsfunktionerna fungerar ej.",
461 TEXT_NORMAL
462 },
463 {
464 8,
465 15,
466 "\x07 Tryck på U för att uppdatera ReactOS.",
467 TEXT_NORMAL
468 },
469 {
470 8,
471 17,
472 "\x07 Tryck på R för Återställningskonsolen.",
473 TEXT_NORMAL
474 },
475 {
476 8,
477 19,
478 "\x07 Tryck på ESC för att återvända till föregående sida.",
479 TEXT_NORMAL
480 },
481 {
482 8,
483 21,
484 "\x07 Tryck på ENTER för att starta om datorn.",
485 TEXT_NORMAL
486 },
487 {
488 0,
489 0,
490 " ESC = Gå till föregående sida ENTER = Starta om datorn",
491 TEXT_STATUS
492 },
493 {
494 0,
495 0,
496 NULL,
497 0
498 }
499 };
500 static MUI_ENTRY svSEComputerPageEntries[] =
501 {
502 {
503 4,
504 3,
505 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
506 TEXT_UNDERLINE
507 },
508 {
509 6,
510 8,
511 "Ändra vilken typ av dator som ska installeras.",
512 TEXT_NORMAL
513 },
514 {
515 8,
516 10,
517 "\x07 Använd UPP- och NED-piltangenterna för att välja önskad datortyp.",
518 TEXT_NORMAL
519 },
520 {
521 8,
522 11,
523 " Tryck sen på ENTER.",
524 TEXT_NORMAL
525 },
526 {
527 8,
528 13,
529 "\x07 Tryck på ESC för att återvända till den föregående sidan utan",
530 TEXT_NORMAL
531 },
532 {
533 8,
534 14,
535 " att ändra datortypen.",
536 TEXT_NORMAL
537 },
538 {
539 0,
540 0,
541 " ENTER = Fortsätt ESC = Återvänd F3 = Avbryt",
542 TEXT_STATUS
543 },
544 {
545 0,
546 0,
547 NULL,
548 0
549 }
550 };
551
552 static MUI_ENTRY svSEFlushPageEntries[] =
553 {
554 {
555 4,
556 3,
557 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
558 TEXT_UNDERLINE
559 },
560 {
561 10,
562 6,
563 "Datorn försäkrar sig om att all data är lagrad på hårdisken.",
564 TEXT_NORMAL
565 },
566 {
567 10,
568 8,
569 "Detta kommer att ta en stund.",
570 TEXT_NORMAL
571 },
572 {
573 10,
574 9,
575 "När detta är färdigt kommer datorn att startas om automatiskt.",
576 TEXT_NORMAL
577 },
578 {
579 0,
580 0,
581 " Rensar cachen",
582 TEXT_STATUS
583 },
584 {
585 0,
586 0,
587 NULL,
588 0
589 }
590 };
591
592 static MUI_ENTRY svSEQuitPageEntries[] =
593 {
594 {
595 4,
596 3,
597 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
598 TEXT_UNDERLINE
599 },
600 {
601 10,
602 6,
603 "Installationen av ReactOS har inte slutförts.",
604 TEXT_NORMAL
605 },
606 {
607 10,
608 8,
609 "Se till att ingen floppy-disk finns i floppy-läsare A:",
610 TEXT_NORMAL
611 },
612 {
613 10,
614 9,
615 "och tag ur alla skivor från CD/DVD-läsarna.",
616 TEXT_NORMAL
617 },
618 {
619 10,
620 11,
621 "Tryck på ENTER för att starta om datorn.",
622 TEXT_NORMAL
623 },
624 {
625 0,
626 0,
627 " Var god vänta ...",
628 TEXT_STATUS,
629 },
630 {
631 0,
632 0,
633 NULL,
634 0
635 }
636 };
637
638 static MUI_ENTRY svSEDisplayPageEntries[] =
639 {
640 {
641 4,
642 3,
643 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
644 TEXT_UNDERLINE
645 },
646 {
647 6,
648 8,
649 "Ändra vilken typ av bildskärmsinställning som ska installeras.",
650 TEXT_NORMAL
651 },
652 { 8,
653 10,
654 "\x07 Använd UPP- och NED-piltangenterna för att välja önskad inställning.",
655 TEXT_NORMAL
656 },
657 {
658 8,
659 11,
660 " Tryck sedan på ENTER.",
661 TEXT_NORMAL
662 },
663 {
664 8,
665 13,
666 "\x07 Tryck på ESC för att återvända till den föregående sidan utan",
667 TEXT_NORMAL
668 },
669 {
670 8,
671 14,
672 " att ändra bildskärmsinställningen.",
673 TEXT_NORMAL
674 },
675 {
676 0,
677 0,
678 " ENTER = Fortsätt ESC = Återvänd F3 = Avbryt",
679 TEXT_STATUS
680 },
681 {
682 0,
683 0,
684 NULL,
685 0
686 }
687 };
688
689 static MUI_ENTRY svSESuccessPageEntries[] =
690 {
691 {
692 4,
693 3,
694 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
695 TEXT_UNDERLINE
696 },
697 {
698 10,
699 6,
700 "ReactOS har nu installerats på datorn.",
701 TEXT_NORMAL
702 },
703 {
704 10,
705 8,
706 "Se till att ingen floppy-disk finns i floppy-läsare A:",
707 TEXT_NORMAL
708 },
709 {
710 10,
711 9,
712 "och tag ur alla skivor från CD/DVD-läsarna.",
713 TEXT_NORMAL
714 },
715 {
716 10,
717 11,
718 "Tryck på ENTER för att starta om datorn.",
719 TEXT_NORMAL
720 },
721 {
722 0,
723 0,
724 " ENTER = Starta om datorn",
725 TEXT_STATUS
726 },
727 {
728 0,
729 0,
730 NULL,
731 0
732 }
733 };
734
735 static MUI_ENTRY svSEBootPageEntries[] =
736 {
737 {
738 4,
739 3,
740 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
741 TEXT_UNDERLINE
742 },
743 {
744 6,
745 8,
746 "Setup misslyckades med att installera bootloadern på datorns",
747 TEXT_NORMAL
748 },
749 {
750 6,
751 9,
752 "hårddisk",
753 TEXT_NORMAL
754 },
755 {
756 6,
757 13,
758 "Var god sätt in en formatterad floppy-disk i läsare A: och",
759 TEXT_NORMAL
760 },
761 {
762 6,
763 14,
764 "tryck på ENTER.",
765 TEXT_NORMAL,
766 },
767 {
768 0,
769 0,
770 " ENTER = Fortsätt F3 = Avbryt",
771 TEXT_STATUS
772 },
773 {
774 0,
775 0,
776 NULL,
777 0
778 }
779
780 };
781
782 static MUI_ENTRY svSESelectPartitionEntries[] =
783 {
784 {
785 4,
786 3,
787 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
788 TEXT_UNDERLINE
789 },
790 {
791 6,
792 8,
793 "The list below shows existing partitions and unused disk",
794 TEXT_NORMAL
795 },
796 {
797 6,
798 9,
799 "space for new partitions.",
800 TEXT_NORMAL
801 },
802 {
803 8,
804 11,
805 "\x07 Press UP or DOWN to select a list entry.",
806 TEXT_NORMAL
807 },
808 {
809 8,
810 13,
811 "\x07 Press ENTER to install ReactOS onto the selected partition.",
812 TEXT_NORMAL
813 },
814 {
815 8,
816 15,
817 "\x07 Press C to create a new partition.",
818 TEXT_NORMAL
819 },
820 {
821 8,
822 17,
823 "\x07 Press D to delete an existing partition.",
824 TEXT_NORMAL
825 },
826 {
827 0,
828 0,
829 " Please wait...",
830 TEXT_STATUS
831 },
832 {
833 0,
834 0,
835 NULL,
836 0
837 }
838 };
839
840 static MUI_ENTRY svSEFormatPartitionEntries[] =
841 {
842 {
843 4,
844 3,
845 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
846 TEXT_UNDERLINE
847 },
848 {
849 6,
850 8,
851 "Format partition",
852 TEXT_NORMAL
853 },
854 {
855 6,
856 10,
857 "Setup will now format the partition. Press ENTER to continue.",
858 TEXT_NORMAL
859 },
860 {
861 0,
862 0,
863 " ENTER = Continue F3 = Quit",
864 TEXT_STATUS
865 },
866 {
867 0,
868 0,
869 NULL,
870 TEXT_NORMAL
871 }
872 };
873
874 static MUI_ENTRY svSEInstallDirectoryEntries[] =
875 {
876 {
877 4,
878 3,
879 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
880 TEXT_UNDERLINE
881 },
882 {
883 6,
884 8,
885 "Setup installs ReactOS files onto the selected partition. Choose a",
886 TEXT_NORMAL
887 },
888 {
889 6,
890 9,
891 "directory where you want ReactOS to be installed:",
892 TEXT_NORMAL
893 },
894 {
895 6,
896 14,
897 "To change the suggested directory, press BACKSPACE to delete",
898 TEXT_NORMAL
899 },
900 {
901 6,
902 15,
903 "characters and then type the directory where you want ReactOS to",
904 TEXT_NORMAL
905 },
906 {
907 6,
908 16,
909 "be installed.",
910 TEXT_NORMAL
911 },
912 {
913 0,
914 0,
915 " ENTER = Continue F3 = Quit",
916 TEXT_STATUS
917 },
918 {
919 0,
920 0,
921 NULL,
922 0
923 }
924 };
925
926 static MUI_ENTRY svSEFileCopyEntries[] =
927 {
928 {
929 4,
930 3,
931 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
932 TEXT_UNDERLINE
933 },
934 {
935 11,
936 12,
937 "Please wait while ReactOS Setup copies files to your ReactOS",
938 TEXT_NORMAL
939 },
940 {
941 30,
942 13,
943 "installation folder.",
944 TEXT_NORMAL
945 },
946 {
947 20,
948 14,
949 "This may take several minutes to complete.",
950 TEXT_NORMAL
951 },
952 {
953 0,
954 0,
955 " \xB3 Please wait... ",
956 TEXT_STATUS
957 },
958 {
959 0,
960 0,
961 NULL,
962 0
963 }
964 };
965
966 static MUI_ENTRY svSEBootLoaderEntries[] =
967 {
968 {
969 4,
970 3,
971 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
972 TEXT_UNDERLINE
973 },
974 {
975 6,
976 8,
977 "Setup is installing the boot loader",
978 TEXT_NORMAL
979 },
980 {
981 8,
982 12,
983 "Install bootloader on the harddisk (MBR).",
984 TEXT_NORMAL
985 },
986 {
987 8,
988 13,
989 "Install bootloader on a floppy disk.",
990 TEXT_NORMAL
991 },
992 {
993 8,
994 14,
995 "Skip install bootloader.",
996 TEXT_NORMAL
997 },
998 {
999 0,
1000 0,
1001 " ENTER = Continue F3 = Quit",
1002 TEXT_STATUS
1003 },
1004 {
1005 0,
1006 0,
1007 NULL,
1008 0
1009 }
1010 };
1011
1012 static MUI_ENTRY svSEKeyboardSettingsEntries[] =
1013 {
1014 {
1015 4,
1016 3,
1017 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1018 TEXT_UNDERLINE
1019 },
1020 {
1021 6,
1022 8,
1023 "You want to change the type of keyboard to be installed.",
1024 TEXT_NORMAL
1025 },
1026 {
1027 8,
1028 10,
1029 "\x07 Press the UP or DOWN key to select the desired keyboard type.",
1030 TEXT_NORMAL
1031 },
1032 {
1033 8,
1034 11,
1035 " Then press ENTER.",
1036 TEXT_NORMAL
1037 },
1038 {
1039 8,
1040 13,
1041 "\x07 Press the ESC key to return to the previous page without changing",
1042 TEXT_NORMAL
1043 },
1044 {
1045 8,
1046 14,
1047 " the keyboard type.",
1048 TEXT_NORMAL
1049 },
1050 {
1051 0,
1052 0,
1053 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
1054 TEXT_STATUS
1055 },
1056 {
1057 0,
1058 0,
1059 NULL,
1060 0
1061 }
1062 };
1063
1064 static MUI_ENTRY svSELayoutSettingsEntries[] =
1065 {
1066 {
1067 4,
1068 3,
1069 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1070 TEXT_UNDERLINE
1071 },
1072 {
1073 6,
1074 8,
1075 "You want to change the keyboard layout to be installed.",
1076 TEXT_NORMAL
1077 },
1078 {
1079 8,
1080 10,
1081 "\x07 Press the UP or DOWN key to select the desired keyboard",
1082 TEXT_NORMAL
1083 },
1084 {
1085 8,
1086 11,
1087 " layout. Then press ENTER.",
1088 TEXT_NORMAL
1089 },
1090 {
1091 8,
1092 13,
1093 "\x07 Press the ESC key to return to the previous page without changing",
1094 TEXT_NORMAL
1095 },
1096 {
1097 8,
1098 14,
1099 " the keyboard layout.",
1100 TEXT_NORMAL
1101 },
1102 {
1103 0,
1104 0,
1105 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
1106 TEXT_STATUS
1107 },
1108 {
1109 0,
1110 0,
1111 NULL,
1112 0
1113 },
1114
1115 };
1116
1117 static MUI_ENTRY svSEPrepareCopyEntries[] =
1118 {
1119 {
1120 4,
1121 3,
1122 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1123 TEXT_UNDERLINE
1124 },
1125 {
1126 6,
1127 8,
1128 "Setup prepares your computer for copying the ReactOS files. ",
1129 TEXT_NORMAL
1130 },
1131 {
1132 0,
1133 0,
1134 " Building the file copy list...",
1135 TEXT_STATUS
1136 },
1137 {
1138 0,
1139 0,
1140 NULL,
1141 0
1142 },
1143
1144 };
1145
1146 static MUI_ENTRY svSESelectFSEntries[] =
1147 {
1148 {
1149 4,
1150 3,
1151 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1152 TEXT_UNDERLINE
1153 },
1154 {
1155 6,
1156 17,
1157 "Select a file system from the list below.",
1158 0
1159 },
1160 {
1161 8,
1162 19,
1163 "\x07 Press UP or DOWN to select a file system.",
1164 0
1165 },
1166 {
1167 8,
1168 21,
1169 "\x07 Press ENTER to format the partition.",
1170 0
1171 },
1172 {
1173 8,
1174 23,
1175 "\x07 Press ESC to select another partition.",
1176 0
1177 },
1178 {
1179 0,
1180 0,
1181 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
1182 TEXT_STATUS
1183 },
1184
1185 {
1186 0,
1187 0,
1188 NULL,
1189 0
1190 }
1191 };
1192
1193 static MUI_ENTRY svSEDeletePartitionEntries[] =
1194 {
1195 {
1196 4,
1197 3,
1198 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1199 TEXT_UNDERLINE
1200 },
1201 {
1202 6,
1203 8,
1204 "You have chosen to delete the partition",
1205 TEXT_NORMAL
1206 },
1207 {
1208 8,
1209 18,
1210 "\x07 Press D to delete the partition.",
1211 TEXT_NORMAL
1212 },
1213 {
1214 11,
1215 19,
1216 "WARNING: All data on this partition will be lost!",
1217 TEXT_NORMAL
1218 },
1219 {
1220 8,
1221 21,
1222 "\x07 Press ESC to cancel.",
1223 TEXT_NORMAL
1224 },
1225 {
1226 0,
1227 0,
1228 " D = Delete Partition ESC = Cancel F3 = Quit",
1229 TEXT_STATUS
1230 },
1231 {
1232 0,
1233 0,
1234 NULL,
1235 0
1236 }
1237 };
1238
1239 MUI_ERROR svSEErrorEntries[] =
1240 {
1241 {
1242 //ERROR_NOT_INSTALLED
1243 "ReactOS is not completely installed on your\n"
1244 "computer. If you quit Setup now, you will need to\n"
1245 "run Setup again to install ReactOS.\n"
1246 "\n"
1247 " \x07 Press ENTER to continue Setup.\n"
1248 " \x07 Press F3 to quit Setup.",
1249 "F3= Quit ENTER = Continue"
1250 },
1251 {
1252 //ERROR_NO_HDD
1253 "Setup could not find a harddisk.\n",
1254 "ENTER = Reboot computer"
1255 },
1256 {
1257 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1258 "Setup could not find its source drive.\n",
1259 "ENTER = Reboot computer"
1260 },
1261 {
1262 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1263 "Setup failed to load the file TXTSETUP.SIF.\n",
1264 "ENTER = Reboot computer"
1265 },
1266 {
1267 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1268 "Setup found a corrupt TXTSETUP.SIF.\n",
1269 "ENTER = Reboot computer"
1270 },
1271 {
1272 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1273 "Setup found an invalid signature in TXTSETUP.SIF.\n",
1274 "ENTER = Reboot computer"
1275 },
1276 {
1277 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1278 "Setup could not retrieve system drive information.\n",
1279 "ENTER = Reboot computer"
1280 },
1281 {
1282 //ERROR_WRITE_BOOT,
1283 "failed to install FAT bootcode on the system partition.",
1284 "ENTER = Reboot computer"
1285 },
1286 {
1287 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1288 "Setup failed to load the computer type list.\n",
1289 "ENTER = Reboot computer"
1290 },
1291 {
1292 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1293 "Setup failed to load the display settings list.\n",
1294 "ENTER = Reboot computer"
1295 },
1296 {
1297 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1298 "Setup failed to load the keyboard type list.\n",
1299 "ENTER = Reboot computer"
1300 },
1301 {
1302 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1303 "Setup failed to load the keyboard layout list.\n",
1304 "ENTER = Reboot computer"
1305 },
1306 {
1307 //ERROR_WARN_PARTITION,
1308 "Setup found that at least one harddisk contains an incompatible\n"
1309 "partition table that can not be handled properly!\n"
1310 "\n"
1311 "Creating or deleting partitions can destroy the partiton table.\n"
1312 "\n"
1313 " \x07 Press F3 to quit Setup."
1314 " \x07 Press ENTER to continue.",
1315 "F3= Quit ENTER = Continue"
1316 },
1317 {
1318 //ERROR_NEW_PARTITION,
1319 "You can not create a new Partition inside\n"
1320 "of an already existing Partition!\n"
1321 "\n"
1322 " * Press any key to continue.",
1323 NULL
1324 },
1325 {
1326 //ERROR_DELETE_SPACE,
1327 "You can not delete unpartitioned disk space!\n"
1328 "\n"
1329 " * Press any key to continue.",
1330 NULL
1331 },
1332 {
1333 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1334 "Setup failed to install the FAT bootcode on the system partition.",
1335 "ENTER = Reboot computer"
1336 },
1337 {
1338 //ERROR_NO_FLOPPY,
1339 "No disk in drive A:.",
1340 "ENTER = Continue"
1341 },
1342 {
1343 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1344 "Setup failed to update keyboard layout settings.",
1345 "ENTER = Reboot computer"
1346 },
1347 {
1348 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1349 "Setup failed to update display registry settings.",
1350 "ENTER = Reboot computer"
1351 },
1352 {
1353 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1354 "Setup failed to import a hive file.",
1355 "ENTER = Reboot computer"
1356 },
1357 {
1358 //ERROR_FIND_REGISTRY
1359 "Setup failed to find the registry data files.",
1360 "ENTER = Reboot computer"
1361 },
1362 {
1363 //ERROR_CREATE_HIVE,
1364 "Setup failed to create the registry hives.",
1365 "ENTER = Reboot computer"
1366 },
1367 {
1368 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1369 "Setup failed to set the initialize the registry.",
1370 "ENTER = Reboot computer"
1371 },
1372 {
1373 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1374 "Cabinet has no valid inf file.\n",
1375 "ENTER = Reboot computer"
1376 },
1377 {
1378 //ERROR_CABINET_MISSING,
1379 "Cabinet not found.\n",
1380 "ENTER = Reboot computer"
1381 },
1382 {
1383 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1384 "Cabinet has no setup script.\n",
1385 "ENTER = Reboot computer"
1386 },
1387 {
1388 //ERROR_COPY_QUEUE,
1389 "Setup failed to open the copy file queue.\n",
1390 "ENTER = Reboot computer"
1391 },
1392 {
1393 //ERROR_CREATE_DIR,
1394 "Setup could not create install directories.",
1395 "ENTER = Reboot computer"
1396 },
1397 {
1398 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1399 "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
1400 "in TXTSETUP.SIF.\n",
1401 "ENTER = Reboot computer"
1402 },
1403 {
1404 //ERROR_CABINET_SECTION,
1405 "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
1406 "in the cabinet.\n",
1407 "ENTER = Reboot computer"
1408 },
1409 {
1410 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1411 "Setup could not create the install directory.",
1412 "ENTER = Reboot computer"
1413 },
1414 {
1415 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1416 "Setup failed to find the 'SetupData' section\n"
1417 "in TXTSETUP.SIF.\n",
1418 "ENTER = Reboot computer"
1419 },
1420 {
1421 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1422 "Setup failed to write partition tables.\n"
1423 "ENTER = Reboot computer"
1424 },
1425 {
1426 NULL,
1427 NULL
1428 }
1429 };
1430
1431 MUI_PAGE svSEPages[] =
1432 {
1433 {
1434 LANGUAGE_PAGE,
1435 svSELanguagePageEntries
1436 },
1437 {
1438 START_PAGE,
1439 svSEWelcomePageEntries
1440 },
1441 {
1442 INSTALL_INTRO_PAGE,
1443 svSEIntroPageEntries
1444 },
1445 {
1446 LICENSE_PAGE,
1447 svSELicensePageEntries
1448 },
1449 {
1450 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1451 svSEDevicePageEntries
1452 },
1453 {
1454 REPAIR_INTRO_PAGE,
1455 svSERepairPageEntries
1456 },
1457 {
1458 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1459 svSEComputerPageEntries
1460 },
1461 {
1462 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1463 svSEDisplayPageEntries
1464 },
1465 {
1466 FLUSH_PAGE,
1467 svSEFlushPageEntries
1468 },
1469 {
1470 SELECT_PARTITION_PAGE,
1471 svSESelectPartitionEntries
1472 },
1473 {
1474 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1475 svSESelectFSEntries
1476 },
1477 {
1478 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1479 svSEFormatPartitionEntries
1480 },
1481 {
1482 DELETE_PARTITION_PAGE,
1483 svSEDeletePartitionEntries
1484 },
1485 {
1486 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1487 svSEInstallDirectoryEntries
1488 },
1489 {
1490 PREPARE_COPY_PAGE,
1491 svSEPrepareCopyEntries
1492 },
1493 {
1494 FILE_COPY_PAGE,
1495 svSEFileCopyEntries
1496 },
1497 {
1498 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1499 svSEKeyboardSettingsEntries
1500 },
1501 {
1502 BOOT_LOADER_PAGE,
1503 svSEBootLoaderEntries
1504 },
1505 {
1506 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1507 svSELayoutSettingsEntries
1508 },
1509 {
1510 QUIT_PAGE,
1511 svSEQuitPageEntries
1512 },
1513 {
1514 SUCCESS_PAGE,
1515 svSESuccessPageEntries
1516 },
1517 {
1518 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1519 svSEBootPageEntries
1520 },
1521 {
1522 -1,
1523 NULL
1524 }
1525 };
1526
1527 #endif