[TRANSLATION] Massive resource maintenance update. 2 oatches by Ștefan Fulea. Thank...
[reactos.git] / reactos / base / shell / cmd / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * FILE: base/shell/cmd/lang/ro-RO.rc
3 * ReactOS Project (http://www.reactos.org)
4 * TRANSLATOR: Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
8 STRINGTABLE
9 BEGIN
10 STRING_ASSOC_HELP "Modifică asocierile extensiilor de fișiere.\n\n\
11 assoc [.ext[=[tip_fișier]]]\n\
12 \n\
13 assoc (afișează toate asocierile)\n\
14 assoc .ext (afișează o anumită asociere)\n\
15 assoc .ext= (elimină o anumită asociere)\n\
16 assoc .ext=tip_fișier (adaugă o nouă asociere)\n"
17 STRING_ATTRIB_HELP "Afișează sau modifică atributele de fișiere.\n\n\
18 ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] fișier ...\n\
19 [/S [/D]]\n\n\
20 + Consimte atributul\n\
21 - Reprobă atributul\n\
22 R Atributul fișierelor nemodificabile\n\
23 A Atributul fișierelor arhivabile\n\
24 S Atributul fișierelor de sistem\n\
25 H Atributul fișierelor ascunse\n\
26 /S Aplică și pentru fișierele din subdirectoare\n\
27 /D Aplică și pentru directoare\n\n\
28 Tastați ATTRIB fără argumente pentru afișarea atributelor pentru\n\
29 toate fișierele.\n"
30 STRING_ALIAS_HELP "Instituie, destituie sau afișează alias.\n\n\
31 ALIAS [alias=[comandă]]\n\n\
32 alias Numele pentru alias.\n\
33 comandă Textul de substituție dintr-un alias.\n\n\
34 Pentru a afișa toate alias:\n\
35 ALIAS\n\n\
36 Pentru a institui sau a înlocui un alias:\n\
37 ALIAS da=dir a:\n\n\
38 Pentru a destitui un alias:\n\
39 ALIAS da=\n"
40 STRING_BEEP_HELP "Semnalizare sonoră utilizând difuzorul intern.\n\nBEEP\n"
41 STRING_CALL_HELP "Apelează un program de comenzi din interiorul unui alt program de comenzi.\n\n\
42 CALL [unitate:][cale]fișier [argument]\n\n\
43 argument Informația necesară programului de comenzi apelat,\n\
44 transmis la linia de comandă.\n"
45 STRING_CD_HELP "Schimbă directorul curent sau afișează numele acestuia.\n\n\
46 CHDIR [/D][unitate:][cale]\n\
47 CHDIR[..|.]\n\
48 CD [/D][unitate:][cale]\n\
49 CD[..|.]\n\n\
50 .. directorul părinte\n\
51 . directorul curent\n\
52 /D Schimbă odată cu directorul și unitatea curentă.\n\n\
53 Tastați CD fără argumente pentru a afișa unitatea și directorul curent.\n\
54 Tastați CD unitate: pentru a afișa conținutul directorului curent\n\
55 al unității specificate.\n"
56 STRING_CHCP_HELP "Afișează sau stabilește numărul codificării curente de pagină.\n\n\
57 CHCP [nnn]\n\n\
58 nnn Numărul codificării de pagină specificat.\n\n\
59 Tastați CHCP fără argumente pentru a afișa numărul codificării curente.\n"
60 STRING_CHOICE_HELP "Cere utilizatorului să aleagă una din mai multe opțiuni.\n\n\
61 CHOICE [/C[:]opțiuni][/N][/S][/T[:]implicit,nn][text]\n\n\
62 /C[:]opțiuni Specifică tastele permise. Implicit sunt D și N.\n\
63 /N Ascunde tastele permise și ? de la sfârșitul interogării.\n\
64 /S Distinge diferențele între majuscule și minuscule.\n\
65 /T[:]implicit,nn Alege «implicit» după «nn» secunde.\n\
66 text Textul interogării.\n\n\
67 ERRORLEVEL este calibrat pe deplasamentul tastei opțiunii alese de utilizator.\n"
68 STRING_CLS_HELP "Curăță ecranul.\n\nCLS\n"
69 STRING_CMD_HELP1 "\nComenzile interne disponibile:\n"
70 STRING_CMD_HELP2 "\nFuncționalitățile disponibile:"
71 STRING_CMD_HELP3 " [alias]"
72 STRING_CMD_HELP4 " [istoric]"
73 STRING_CMD_HELP5 " [completarea numelui de fișier Bash]"
74 STRING_CMD_HELP6 " [stiva de directoare]"
75 STRING_CMD_HELP7 " [redirecționări și conectări]"
76 STRING_CMD_HELP8 "Deschide o nouă instanță a interpretorului de comenzi ReactOS.\n\n\
77 CMD [/[C|K] comandă][/P][/Q][/T:culori]\n\n\
78 /C comandă Execută comanda specificată, apoi închide instanța.\n\
79 /K comandă Execută comanda specificată menținând apoi instanța deschisă.\n\
80 /P Permanentizează CMD și execută «autoexec.bat»\n\
81 (nu poate fi închis).\n\
82 /T:culori Stabilește culorile pentru text și fundal\n\
83 (a se vedea comanda COLOR).\n"
84 STRING_COLOR_HELP1 "Stabilește culorile implicite pentru text și fundal.\n\n\
85 COLOR [attr [/-F]] \n\n\
86 attr Atributele de culoare pentru consolă\n\
87 /-F Omite umplerea spațiului gol al consolei\n\n\
88 Există trei moduri de formulare a atributelor de culoare:\n\
89 1) nume_englez ON nume_englez\n\
90 (sunt suficiente doar primele trei litere per cuvânt)\n\
91 2) cod_zecimal ON cod_zecimal\n\
92 3) o combinație din două caractere (coduri) hexazecimale alăturate\n\n\
93 Culorile disponibile:\n\
94 CULOARE ZEC. HEX. NUME ENGLEZ\n\
95 negru 0 0 Black\n\
96 albastru naval 1 1 Blue\n\
97 verde 2 2 Green\n\
98 cian 3 3 Cyan\n\
99 bordo 4 4 Red\n\
100 purpuriu patriarh 5 5 Magenta\n\
101 măsliniu 6 6 Yellow\n\
102 argintiu 7 7 White\n\
103 cenușiu 8 8 Gray (Bright black)\n\
104 albastru primar 9 9 Bright Blue\n\
105 verde deschis 10 A Bright Green\n\
106 aqua 11 B Bright Cyan\n\
107 roșu 12 C Bright Red\n\
108 fuchsia 13 D Bright Magenta\n\
109 galben 14 E Bright Yellow\n\
110 alb 15 F Bright White\n\n\
111 Exemple:\n\
112 COLOR green ON bright white\n\
113 COLOR 0 ON 7\n\
114 COLOR 8F /-F\n"
115 STRING_COPY_HELP1 "Suprascrieți «%s»? (Da|Nu|Toate)"
116 STRING_COPY_HELP2 "Copiază unul sau mai multe fișiere într-un alt loc.\n\n\
117 COPY [/V][/Y|/-Y][/A|/B] sursă [/A|/B]\n\
118 [+ sursă [/A|/B] [+ ...]] [destinație [/A|/B]]\n\n\
119 sursă Fișierul sau fișierele de copiat.\n\
120 /A Specifică fișier de tip ASCII.\n\
121 /B Specifică fișier binar.\n\
122 destinație Specifică directorul și/sau numele asociat pentru fișier(e).\n\
123 /V Verifică fișierele copiate.\n\
124 /Y Suprimă cererile de confimare a spurascrierilor.\n\
125 /-Y Emite cereri de confirmare pentru suprascrieri.\n\n\
126 Argumentul /Y poate fi prezent în variabila de mediu COPYCMD.\n"
127 STRING_DATE_HELP1 "\nIntroduceți o nouă dată (ll%czz%caaaa): "
128 STRING_DATE_HELP2 "\nIntroduceți o nouă dată (zz%cll%caaaa): "
129 STRING_DATE_HELP3 "\nIntroduceți o nouă dată (aaaa%cll%czz): "
130 STRING_DATE_HELP4 "Afișează sau stabilește data.\n\n\
131 DATE [/T][dată]\n\n\
132 /T doar afișează\n\n\
133 Tastați DATE fără argumente pentru a afișa data curentă urmată de\n\
134 cerea modificării ei. Confirmați aceiași dată apăsând ENTER.\n"
135 STRING_DEL_HELP1 "Șterge unul sau mai multe fișiere.\n\n\
136 DEL [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]atribute]] fișier ...\n\
137 DELETE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]atribute]] fișier ...\n\
138 ERASE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]atribute]] fișier ...\n\n\
139 fișier Numele fișierului (sau fișierelor) specificat(e) pentru ștergere.\n\n\
140 /N Nimic.\n\
141 /P Cere confirmare pentru ștergerea fiecărui fișier.\n\
142 /T Afișează numărul total de fișiere șterse.\n\
143 /Q Suprimă orice mesaj.\n\
144 /W Suprascrie fișierele cu informații aleatoare înainte de a le șterge.\n\
145 /Y Preconfirmă toate ștergerile.\n\
146 /F Șterge și fișierelor ascunse, nemodificabile și de sistem.\n\
147 /S Șterge fișierul specificat din toate subdirectoarele.\n\
148 /A Selectează fișierele după atribute.\n\
149 Atribute:\n\
150 R Nemodificabil\n\
151 S De sistem\n\
152 A Arhivabil\n\
153 H Ascuns\n\
154 - Prefix de negație\n"
155 STRING_DEL_HELP2 "Toate fișierele din director vor fi șterse!\nConfirmați ștergerea? (Da|Nu)"
156 STRING_DEL_HELP3 " %lu fișier(e) șters(e)\n"
157 STRING_DEL_HELP4 " %lu fișier(e) șters(e)\n"
158 STRING_DELAY_HELP "Pauză pentru n secunde sau milisecunde.\n\
159 DELAY [/m]n\n\n\
160 /m Specifică faptul că «n» sunt milisecunde\n\
161 altfel «n» sunt considerate secunde.\n"
162 STRING_DIR_HELP1 "DIR [unitate:][cale][fișier] [/A[[:]atribute]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]\n\
163 [/O[[:]ordonare]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]timp]] [/W] [/X] [/4]\n\n\
164 [unitate:][cale][fișier]\n\
165 Specifică unitatea, directorul și/sau fișierele de enumerat.\n\n\
166 /A Afișează fișierele după atributele specificate.\n\
167 atribute D Directoare R Fișiere nemodificabile\n\
168 H Fișiere ascunse A Fișiere arhivabile\n\
169 S Fișiere de sistem - Prefix pentru negație\n\
170 /B Preferă format minim (fără sumar sau informații de titlu).\n\
171 /C Folosește separatorul de mie pentru dimensiunile fișierelor.\n\
172 Acest argument e implicit. Folosiți /-C pentru dezactivare.\n\
173 /D La fel ca /W însă enumerarea e ordonată după coloane.\n\
174 /L Folosește minuscule.\n\
175 /N Preferă formatul lung, cu numele de fișiere în extrema dreaptă.\n\
176 /O Enumerare ordonată după numele fișierelor/dosarelor.\n\
177 ordonare N După nume (alfabetică)\n\
178 S După dimensiune (de la mic la mare)\n\
179 E După extensie (alfabetică)\n\
180 D După dată/oră (de la cele mai vechi la cele mai noi)\n\
181 G Grupează mai întâi directoarele\n\
182 - Prefix pentru inversarea ordinii\n\
183 /P Pauză după un ecran de informații.\n\
184 /Q Afișează posesorul fișierului.\n\
185 /R Afișează fluxurile de date alternative ale fișierelor.\n\
186 /S Afișează fișierele din directorul specificat și\n\
187 din toate subdirectoarele sale.\n\
188 /T Determină care timp este afișat sau folosit la ordonare\n\
189 timp C De creare\n\
190 A Ultimei accesări\n\
191 W Ultimei scrieri\n\
192 /W Extinde enumerarea pe toată lățimea ecranului.\n\
193 /X Afișează nume scurte, de 8 caractere pentru nume și 3 caractere\n\
194 pentru extensii. Formatul este cel al argumentului /N cu numele\n\
195 scurt inclus înaintea numelui lung. Nu sunt generate nume scurte\n\
196 pentru numele lungi care se încadrează în formatul 8.3\n\
197 /4 Afișează anii pe petru cifre.\n\n\
198 Aceste argumente pot fi prezente în variabila de mediu DIRCMD. Puteți nega\n\
199 argumentele curente adăugând prefixul «-».\n\
200 De exemplu /-W.\n"
201 STRING_DIR_HELP2 " Volumul unității %c este etichetat ca %s\n"
202 STRING_DIR_HELP3 " Volumul unității %c nu este etichetat.\n"
203 STRING_DIR_HELP4 " Numărul de serie al volumului este %04X-%04X\n"
204 STRING_DIR_HELP5 "\n Numărul de fișiere enumerate:\n%16i fișier(e)% 14s octeți\n"
205 STRING_DIR_HELP6 "%16i dir-re% 15s octeți liberi\n"
206 STRING_DIR_HELP7 "\n Directorul %s\n\n"
207 STRING_DIR_HELP8 "%16i fișiere% 14s octeți\n"
208 STRING_DIRSTACK_HELP1 "Înregistrează directorul curent în stivă, pentru a-l accesa\n\
209 ulterior prin comanda POPD, apoi schimbă directorul curent cu cel specificat.\n\n\
210 PUSHD [cale | ..]\n\n\
211 cale Specifică un alt director pentru a-l face director curent."
212 STRING_DIRSTACK_HELP2 "Schimbă directorul curent cu cel înregistrat de comanda PUSHD.\n\nPOPD"
213 STRING_DIRSTACK_HELP3 "Afișează conținutul stivei de directoare.\n\nDIRS"
214 STRING_DIRSTACK_HELP4 "Stiva de directoare este goală."
215 STRING_ECHO_HELP1 "Afișează un mesaj în ecou, fără caracterele finale de sfârșit de rând și de\n\
216 linie nouă.\n\n\
217 ECHOS mesaj"
218 STRING_ECHO_HELP2 "Afișează un mesaj în ecou la ieșirea standard pentru erori.\n\n\
219 ECHOERR mesaj\n\
220 ECHOERR. afișează un rând gol"
221 STRING_ECHO_HELP3 "Afișează un mesaj în ecou la ieșirea standard pentru erori,\n\
222 fără caracterele finale de sfârșit de rând și de linie nouă.\n\n\
223 ECHOSERR mesaj"
224 STRING_ECHO_HELP4 "Afișează mesaje în ecou sau activează/dezactivează (ON/OFF) afișarea\n\
225 comenzilor în ecou.\n\n\
226 ECHO [ON | OFF]\n\
227 ECHO [mesaj]\n\
228 ECHO. afișează un rând gol\n\n\
229 Tastați ECHO fără argumente pentru afișarea stării curente a ecoului.\n"
230 STRING_ECHO_HELP5 "ECHO: %s\n"
231 STRING_EXIT_HELP "Închide interpretorul de comenzi.\n\nEXIT [/b] [cod_de_ieșire]\n\n\
232 /B Doar pentru ieșirea dintr-un fișier de comenzi. \n\
233 Dacă este executat în afara unui fișier de comenzi, va\n\
234 cauza ieșirea din cmd.exe\n\
235 cod_de_ieșire Valoare atribuită variabilei ERRORLEVEL la ieșirea din\n\
236 interpretorul de comenzi.\n"
237 STRING_FOR_HELP1 "Execută o comandă pentru fiecare fișier dintr-un grup.\n\n\
238 FOR %%variablă IN (grup) DO comandă [argumente]\n\n\
239 %%variablă Specifică un argument înlocuitor.\n\
240 (grup) Specifică un grup de unul sau mai multe fișiere.\n\
241 Sunt permise metacaractere.\n\
242 comandă Specifică o comandă executată pentru fiecare fișier.\n\
243 argumente Indică argumente pentru comanda executată.\n\n\
244 Pentru utilizarea comenzii FOR într-un fișier de comenzi,\n\
245 specificați %%%%variabilă în loc de %%variabilă.\n"
246 STRING_FREE_HELP1 "\nVolumul unității %s este etichetat ca %-11s\n\
247 Numărul de serie este %s\n\
248 %16s octeți pe disc în total\n\
249 %16s octeți folosiți\n\
250 %16s octeți liberi\n"
251 STRING_FREE_HELP2 "Afișează informația unei unități (de stocare).\n\nFREE [unitate: ...]\n"
252 STRING_GOTO_HELP1 "Execută un salt către o linie etichetată în interiorul unui fișier de comenzi.\n\n\
253 GOTO etichetă\n\n\
254 etichetă Specifică un șir text utilizat ca etichetă în\n\
255 fișierele de comenzi.\n\n\
256 O etichetă va fi definită pe un rând întreg, începând cu două puncte (:)\n"
257 STRING_IF_HELP1 "Realizează execuția condiționată a comenzilor într-un fișier de comenzi.\n\n\
258 IF [NOT] ERRORLEVEL număr comandă\n\
259 IF [NOT] șir1==șir2 comandă\n\
260 IF [NOT] EXIST fișier comandă\n\
261 IF [NOT] DEFINED variablă comandă\n\n\
262 NOT Specifică execuția comenzii doar dacă\n\
263 condiția este nesatisfăcută.\n\
264 ERRORLEVEL număr Determină o condiție satisfăcută dacă ultimul\n\
265 program executat a răspuns la ieșire cu un\n\
266 cod mai mare sau egal cu «număr».\n\
267 comandă Comanda specificată pentru execuție în cazul în care\n\
268 condiția a fost satisfăcută.\n\
269 șir1==șir2 Determină o condiție satisfăcută dacă șirurile\n\
270 specificate sunt identice.\n\
271 EXIST fișier Determină o condiție satisfăcută în cazul existenței\n\
272 fișierului specificat.\n\
273 DEFINED variablă Determină o condiție satisfăcută dacă «variabilă»\n\
274 a fost anterior definită.\n"
275 STRING_LABEL_HELP1 "Afișează sau modifică eticheta unei unități (de stocare).\n\nLABEL [unitate:][etichetă]\n"
276 STRING_LABEL_HELP2 "Volumul unității %c: este etichetat ca %s\n"
277 STRING_LABEL_HELP3 "Volumul unității %c: nu este etichetat.\n"
278 STRING_LABEL_HELP4 "Numărul de serie al volumului este %04X-%04X\n"
279 STRING_LABEL_HELP5 "Introduceți eticheta unității (opțională, de 11 caractere), apoi ENTER "
280 STRING_LOCALE_HELP1 "Ora curentă este"
281 STRING_MKDIR_HELP "Crează un director.\n\n\
282 MD [unitate:]cale\nMKDIR [unitate:]cale\n"
283 STRING_MKLINK_HELP "Creată o legătură obiect al sistemului de fișiere.\n\n\
284 MKLINK [/D | /H | /J] ținta numelui legăturii\n\n\
285 /D Ținta legăturii simbolice este un director.\n\
286 /H Crează legătură permanentă.\n\
287 /J Crează o joncțiune de director.\n\n\
288 Dacă nu sunt specificate nici /H și nici /J ca argumente, va fi creată o\n\
289 legătură simbolică."
290 STRING_MEMORY_HELP1 "Afișează cantitatea de memorie a sistemului.\n\nMEMORY\n"
291 STRING_MEMORY_HELP2 "\n %12s%% nivel de uzilizare.\n\n\
292 %13s octeți în total în memoria fizică (RAM).\n\
293 %13s octeți disponibili în memorie fizică (RAM).\n\n\
294 %13s octeți în total în fișierul de paginare.\n\
295 %13s octeți disponibili în fișierul de paginare.\n\n\
296 %13s octeți în total în memoria virtuală.\n\
297 %13s octeți disponibili în memoria virtuală.\n"
298 STRING_MISC_HELP1 "Tastați pentru a continua..."
299 STRING_MOVE_HELP1 "Suprascrieți «%s»? (Da|Nu|Toate)"
300 STRING_MOVE_HELP2 "Mută sau redenumește fișiere și directoare.\n\n\
301 Pentru a muta unul sau mai multe fișiere:\n\
302 MOVE [/N][unitate:][cale]fișier[,...] destinație\n\n\
303 Pentru a redenumi un director:\n\
304 MOVE [/N][unitate:][cale]nume_director_1 nume_director_2\n\n\
305 [unitate:][cale]fișier Specică locul și numele fișierului sau fișierelor\n\
306 pe care doriți să le mutați.\n\
307 /N Nimic. Execută orice în afară de mutarea fișiere\n\
308 sau directoare.\n\n\
309 Limitări curente:\n\
310 - Nu pot fi mutate fișiere/directoare de pe o unitate de stocare pe alta.\n"
311 STRING_MSGBOX_HELP "afișează o fereastră de dialog și obține răspunsul utilizatorului\n\n\
312 MSGBOX tip ['titlu'] interogare\n\n\
313 tip butoanele afișate\n\
314 valorile posibile sunt:\n\
315 OK - fereastră cu un singur buton,\n\
316 OKCANCEL - fereastră de confirmare/anulare,\n\
317 YESNO - fereastră de aprobare/respingere,\n\
318 YESNOCANCEL - fereastră de aprobare/respingere/anulare\n\
319 titu titlul ferestrei de dialog\n\
320 interogare textul interogării, afișat în fereastra de dialog\n\n\n\
321 Valoarea variabilei de mediu ERRORLEVEL este dată de răspunsul utilizatorului:\n\n\
322 YES : 10 | NO : 11\n\
323 OK : 10 | CANCEL : 12\n"
324 STRING_PATH_HELP1 "Afișează sau stabilește căile căutate pentru fișierele executabile.\n\n\
325 PATH [[unitate:]cale[;...]]\nPATH ;\n\n\
326 Tastați PATH ; pentru a curăța toate căile de căutare și a impune mediul de\n\
327 comandă să caute doar în directorul curent.\n\
328 Tastați PATH fără argumente pentru a afișa căile curente.\n"
329 STRING_PROMPT_HELP1 "Modifică aspectul liniei de comandă.\n\n\
330 PROMPT [text]\n\n\
331 text Specifică textul liniei de comandă a consolei.\n\n\
332 Șirul «text» poate fi format din caractere normale plus câteva coduri speciale:\n\n\
333 $A & (ampersand)\n\
334 $B | (linie verticală)\n\
335 $C ( (paranteză stânga)\n\
336 $D Data curentă\n\
337 $E Codul Escape (codul ASCII nr 27)\n\
338 $F ) (paranteză dreapta)\n\
339 $G > (semnul mai mare decât)\n\
340 $H Backspace (ștergerea caracterului precedent)\n\
341 $I Information line\n\
342 $L < (semnul mai mic decât)\n\
343 $N Unitatea de stocare curentă\n\
344 $P Unitatea de stocare și calea curentă\n\
345 $Q = (semnul egal)\n\
346 $S (space)\n\
347 $T Ora curentă\n\
348 $V Numărul versiunii SO\n\
349 $_ Sfârșit de linie și rând nou\n\
350 $$ $ (semnul dolar)\n"
351 STRING_PAUSE_HELP1 "Oprește execuția unui fișier de comenzi și afișează următorul mesaj:\n\
352 «Tastați pentru a continua...» sau un alt mesaj definit.\n\n\
353 PAUSE [mesaj]\n"
354 STRING_PROMPT_HELP2 " $+ Afișează adâncimea curentă a stivei de directoare\n"
355 STRING_PROMPT_HELP3 "\nTastați PROMPT fără argumente pentru a readuce consola în starea implicită.\n"
356 STRING_REM_HELP "Începe o linie de comentariu într-un fișier de comenzi.\n\nREM [comentariu]\n"
357 STRING_RMDIR_HELP "Șterge un director.\n\n\
358 RMDIR [unitate:]cale\nRD [unitate:]cale\n\
359 /S Șterge toate fișierele și directoarele țintă.\n\
360 /Q Omite cererile de confirmare.\n"
361 STRING_RMDIR_HELP2 "Directorul nu este gol!\n"
362 STRING_REN_HELP1 "Redenumește un fișier/director sau fișiere/directoare.\n\n\
363 RENAME [/E /N /P /Q /S /T] nume_vechi ... nume_nou\n\
364 REN [/E /N /P /Q /S /T] nume_vechi ... nume_nou\n\n\
365 /E Fără mesaje de eroare.\n\
366 /N Nimic.\n\
367 /P Cere confirmare înaintea redenumirii fiecărui fișier.\n\
368 (Neimplementat încă!)\n\
369 /Q Suprimă mesajele.\n\
370 /S Redenumește subdirectoarele.\n\
371 /T Afișează numărul total de fișiere redenumite.\n\n\
372 Rețineți că nu poate fi specificată o nouă unitate sau cale pentru destinație.\n\
373 Pentru o destinație diferită utilizați comanda MOVE.\n"
374 STRING_REN_HELP2 " %lu fișier redenumit\n"
375 STRING_REN_HELP3 " %lu fișiere redenumite\n"
376 STRING_REPLACE_HELP1 "Înlocuiește fișiere.\n\n\
377 REPLACE [unitate1:][cale1]fișier [unitate2:][cale2] [/A] [/P] [/R] [/W]\n\
378 REPLACE [unitate1:][cale1]fișier [unitate2:][cale2] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U]\n\n\
379 [unitate1:][cale1]fișier Specifică fișierul sau fișierele sursă.\n\
380 [unitate2:][cale2] Specifică directorul unde vor fi înlocuite fișiere.\n\
381 /A Adaugă fișiere noi în directorul destinație. Nu se\n\
382 poate folosi cu argumentele /S sau /U\n\
383 /P Cere confirmare înaintea înlocuirii unui fișier sau\n\
384 a adăugării unui fișier sursă.\n\
385 /R Înlocuiește atât fișierele modificabile, cât și\n\
386 fișierele nemodificabile.\n\
387 /S Înlocuiește fișierele în toate subdirectoarele\n\
388 directorului destinație. Nu poate fi folosit\n\
389 cu argumentul /A.\n\
390 /W Așteaptă inserția unui disc înainte de a începe.\n\
391 /U Înlocuiește (actualizează) doar fișierele mai vechi\n\
392 decât fișierele sursă. Nu poate fi folosit cu /A.\n"
393 STRING_REPLACE_HELP2 "Este necesară calea sursă\n"
394 STRING_REPLACE_HELP3 "Nu a fost înlocuit nici un fișier\n"
395 STRING_REPLACE_HELP4 "A(u) fost înlocuit(e) %lu fișier(e)\n"
396 STRING_REPLACE_HELP5 "Înlocuire «%s»\n"
397 STRING_REPLACE_HELP6 "Înlocuiește «%s»\n"
398 STRING_REPLACE_HELP7 "Nu au fost adăugate fișiere\n"
399 STRING_REPLACE_HELP8 "A(u) fost adăugat(e) %lu fișier(e)\n"
400 STRING_REPLACE_HELP9 "Adaugă «%s»? (Da|Nu)"
401 STRING_REPLACE_HELP10 "Înlocuiește «%s»? (Da|Nu)"
402 STRING_REPLACE_HELP11 "Adăugare «%s»\n"
403 STRING_SHIFT_HELP "Modifică poziția argumentelor înlocuibile într-un fișier de comenzi.\n\n\
404 SHIFT [DOWN]\n"
405 STRING_SCREEN_HELP "Mută cursorul și opțional afișează textul\n\n\
406 SCREEN rând coloană [text]\n\n\
407 rând rândul la care e mutat cursorul\n\
408 coloană coloana la care e mutat cursorul\n"
409 STRING_SET_HELP "Afișează, stabilește sau elimină variabile de mediu.\n\n\
410 SET [variablă[=][șir]]\n\n\
411 variablă Specifică numele variabilei de mediu.\n\
412 șir Seria de caractere asociate variabilei.\n\n\
413 Tastați SET fără argumente pentru afișarea variabilelor curente.\n"
414 STRING_START_HELP1 "Lansează o comandă.\n\n\
415 START comandă\n\n\
416 comandă Comanda specificată pentru lansare.\n\n\
417 La moment toate comenzile sunt lansate asincron.\n"
418 STRING_TITLE_HELP "Stabilește titlul pentru fereastra consolei.\n\n\
419 TITLE [șir]\n\n\
420 șir Titlul specificat pentru fereastra consolei.\n"
421 STRING_TIME_HELP1 "Afișează sau stabilește ora sistemului.\n\n\
422 TIME [/T][oră]\n\n\
423 /T Omite modificarea orei curente\n\n\
424 Tastați TIME fără perametri pentru a afișa ora curentă urmată de posibilitatea\n\
425 de a introduce o nouă oră. Tastați ENTER pentru a păstra aceiași oră.\n"
426 STRING_TIME_HELP2 "Introduceți noua oră: "
427 STRING_TIMER_HELP1 "Timp cronometrat: %d msec\n"
428 STRING_TIMER_HELP2 "Timp cronometrat: %02d%c%02d%c%02d%c%02d\n"
429 STRING_TIMER_HELP3 "Permite utilizarea a zece cronometre.\n\n\
430 TIMER [ON|OFF] [/S] [/n] [/Fn]\n\n\
431 ON Activează cronometru\n\
432 OFF Dezactivează cronometru\n\
433 /S Împarte timpul. Oferă timpul împărțit al\n\
434 cronometrului fără a-i schimba valoarea\n\
435 /n Specifică numărul cronometrului.\n\
436 Cronometrele disponibile sunt de la 0 la 9\n\
437 Dacă nu e specificat, implicit este 1\n\
438 /Fn Formatul de ieșire\n\
439 «n» poate fi:\n\
440 0 milisecunde\n\
441 1 hh%cmm%css%czz\n\n\
442 Dacă nu sunt specificate nici unul din argumentele ON, OFF sau /S\n\
443 atunci comanda va schimba starea curentă de activare a cronometrului.\n"
444 STRING_TYPE_HELP1 "Afișează conținutul de fișiere text.\n\nTYPE [unitate:][cale]fișier \n\n\
445 /P Afișare paginată, câte un ecran de informație odată.\n"
446 STRING_VERIFY_HELP1 "Această comandă e doar o machetă!!\n\
447 Stabilește dacă fișierele vă sunt stocate corect pe disc.\n\n\
448 VERIFY [ON | OFF]\n\n\
449 Tastați VERIFY fără argumente pentru a afișa starea curentă pentru VERIFY.\n"
450 STRING_VERIFY_HELP2 "VERIFY: %s.\n"
451 STRING_VERIFY_HELP3 "Este necesar să specificați ON sau OFF."
452 STRING_VERSION_HELP1 "Afișează informații despre versiunea consolei de comandă.\n\n\
453 VER [/C][/R][/W]\n\n\
454 /C Afișează autori.\n\
455 /R Afișează redistribuirea informației.\n\
456 /W Afișează informații despre garanție.\n"
457 STRING_VERSION_HELP2 " nu vine cu ABSOLUT NICI O GARANȚIE; pentru detalii\n\
458 tastați: «ver /w». Acesta este un soft public, redistribuția în condițiile\n\
459 specifice este binevenită; tastați «ver /r» pentru detalii. Tastați «ver /c»\n\
460 pentru lista de autori."
461 STRING_VERSION_HELP3 "\n Această aplicație este distribuită în speranța că va fi utilă,\n\
462 FĂRĂ însă NICI O GARANȚIE; nici măcar cu garanția implicită a\n\
463 VANDABILITĂȚII sau a UTILITĂȚII ÎNTR-UN SCOP ANUME. Vedeți\n\
464 Licența Publică Generală GNU pentru mai multe detalii."
465 STRING_VERSION_HELP4 "\n Această aplicație este un soft public; o puteți redistribui și/sau o\n\
466 modifica în termenii Licenței Publice Generale GNU așa cum este publicată\n\
467 de Free Software Foundation; fie în termenii versiunii 2 a Licenței, sau (la\n\
468 alegerea dumneavoastră) ai unei versiuni ulterioare.\n"
469 STRING_VERSION_HELP5 "\nRaportați defectele la <ros-dev@reactos.org>.\n\
470 Eventuale actualizări pot fi găsite la: http://www.reactos.org"
471 STRING_VERSION_HELP6 "\nVersiunea FreeDOS a fost scrisă de:\n"
472 STRING_VERSION_HELP7 "\nVersiunea ReactOS a fost scrisă de:\n"
473 STRING_VOL_HELP1 " Volumul unității %c este etichetat ca %s\n"
474 STRING_VOL_HELP2 " Volumul unității %c nu este etichetat.\n"
475 STRING_VOL_HELP3 " Numărul de serie al volumului este %04X-%04X\n"
476 STRING_VOL_HELP4 "Afișează eticheta și numărul de serie al volumului unei unități de stocare.\n\nVOL [unitate:]\n"
477 STRING_WINDOW_HELP1 "Modifică aspectul ferestrei consolei.\n\n\
478 WINDOW [/POS[=]stânga,sus,lățime,înălțime]\n\
479 [MIN|MAX|RESTORE] ['titlu']\n\n\
480 /POS Specifică poziționarea și dimensiunile.\n\
481 MIN Minimalizează fereastra.\n\
482 MAX Maximalizează fereastra.\n\
483 RESTORE Restabilește fereastra."
484 STRING_WINDOW_HELP2 "Modifică aspectul ferestrei consolei.\n\n\
485 ACTIVATE 'fereastră' [/POS[=]stânga,sus,lățime,înălțime]\n\
486 [MIN|MAX|RESTORE] ['titlu']\n\n\
487 fereastră Titlul ferestrei ce suportă acțiunea.\n\
488 /POS Specifică poziționarea și dimensiunile.\n\
489 MIN Minimalizează fereastra.\n\
490 MAX Maximalizează fereastra.\n\
491 RESTORE Restabilește fereastra.\n\
492 titlu Noul titlu.\n"
493 STRING_CHOICE_OPTION "DN"
494 STRING_COPY_OPTION "DNT"
495 STRING_ALIAS_ERROR "Linia de comandă devine prea lungă după extinderea alias!\n"
496 STRING_ASSOC_ERROR "Nu poate fi găsită nici o aplicație asociată extensiei «%s»\n"
497 STRING_BATCH_ERROR "Eroare la deschiderea fișierului de comenzi\n"
498 STRING_CHCP_ERROR1 "Codificarea curentă a paginilor: %u\n"
499 STRING_CHCP_ERROR4 "Codificare de pagină nevalidă\n"
500 STRING_CHOICE_ERROR "Opțiune eronată. Vedeți formatul: /C[:]opțiuni"
501 STRING_CHOICE_ERROR_TXT "Opțiune eronată. Vedeți formatul: /T[:]implicit,nn"
502 STRING_CHOICE_ERROR_OPTION "Opțiune eronată: %s"
503 STRING_CMD_ERROR1 "Redirecționarea intrării din fișierul «%s» nu a fost posibilă\n"
504 STRING_CMD_ERROR2 "Crearea fișierului temporar pentru canalizarea de date nu a fost posibilă\n"
505 STRING_CMD_ERROR3 "Redirecționarea către fișierul %s nu a fost posibilă\n"
506 STRING_CMD_ERROR4 "«%s» în execuție...\n"
507 STRING_CMD_ERROR5 "«cmdexit.bat» în execuție...\n"
508 STRING_COLOR_ERROR1 "Eroare de culoare identică! (Culorile nu trebuie să fie identice)"
509 STRING_COLOR_ERROR2 "Eroare la specificarea culorii"
510 STRING_COLOR_ERROR3 "Culoare %02x\n"
511 STRING_CONSOLE_ERROR "Eroare necunoscută: %d\n"
512 STRING_COPY_ERROR1 "Eroare: Fișierul - «%s» nu a putut fi deschis!\n"
513 STRING_COPY_ERROR2 "Eroare: Nu poate fi copiat peste el însuși!\n"
514 STRING_COPY_ERROR3 "Eroare de scriere în destinație!\n"
515 STRING_COPY_ERROR4 "Eroare: Încă nu a fost implementat!\n"
516 STRING_DATE_ERROR "Dată nevalidă."
517 STRING_DEL_ERROR5 "Fișierul «%s» va fi șters!\n"
518 STRING_DEL_ERROR6 "Confirmați? (Da|Nu)"
519 STRING_DEL_ERROR7 "Ștergere: %s\n"
520 STRING_ERROR_ERROR1 "Eroare necunoscută! Codul de eroare: 0x%lx\n"
521 STRING_ERROR_ERROR2 "Eroare de sintaxă"
522 STRING_FOR_ERROR1 "Lipsește «IN» din formularea lui «FOR»."
523 STRING_FOR_ERROR2 "Nu au fost găsite paranteze."
524 STRING_FOR_ERROR3 "Lipsește «DO»."
525 STRING_FOR_ERROR4 "Nici o comandă după «DO»."
526 STRING_FREE_ERROR1 "Unitate nevalidă"
527 STRING_FREE_ERROR2 "neetichetat"
528 STRING_GOTO_ERROR1 "Nu a fost specificată nici o etichetă pentru «GOTO»"
529 STRING_GOTO_ERROR2 "Eticheta «%s» nu a fost găsită\n"
530 STRING_MD_ERROR "Există deja un fișier sau un subdirector cu acest nume.\n"
531 STRING_MD_ERROR2 "Calea către noul director nu există.\n"
532 STRING_MOVE_ERROR1 "[OK]\n"
533 STRING_MOVE_ERROR2 "[Eroare]\n"
534 STRING_REN_ERROR1 "A eșuat MoveFile(). Eroarea: %lu\n"
535 STRING_TIME_ERROR1 "Oră nevalidă."
536 STRING_TYPE_ERROR1 "Opțiune eronată «/%s»\n"
537 STRING_WINDOW_ERROR1 "fereastra nu a fost găsită"
538 STRING_ERROR_PARAMETERF_ERROR "Formatul argumentului nu este corect - %c\n"
539 STRING_ERROR_INVALID_SWITCH "Argument eronat - /%c\n"
540 STRING_ERROR_TOO_MANY_PARAMETERS "Prea multe argumente - %s\n"
541 STRING_ERROR_PATH_NOT_FOUND "Calea nu este găsită\n"
542 STRING_ERROR_FILE_NOT_FOUND "Fișierul nu este găsit\n"
543 STRING_ERROR_REQ_PARAM_MISSING "Lipsește (cel puțin) un argument obligatoriu!\n"
544 STRING_ERROR_INVALID_DRIVE "Specificarea unității este eronată\n"
545 STRING_ERROR_INVALID_PARAM_FORMAT "Formatul argumentului este eronat - %s\n"
546 STRING_ERROR_BADCOMMAND "Comandă eronată sau fișier inexistent - %s\n"
547 STRING_ERROR_OUT_OF_MEMORY "Eroare de exces de memorie.\n"
548 STRING_ERROR_CANNOTPIPE "Eroare! Nu datele nu pot fi canalizate! Nu fișierul temporar nu a putut fi deschis!\n"
549 STRING_ERROR_D_PAUSEMSG "Tastați pentru a continua..."
550 STRING_ERROR_DRIVER_NOT_READY "Unitatea de stocare nu e utilizabilă"
551 STRING_PATH_ERROR "CMD: «%s» inexistentă în mediu\n"
552 STRING_REPLACE_ERROR1 "Argument eronat - %s\n"
553 STRING_REPLACE_ERROR2 "Calea nu este găsită - %s\n"
554 STRING_REPLACE_ERROR3 "Numele fișierului, directorului sau eticheta volumului este incorectă.\n"
555 STRING_REPLACE_ERROR4 "Combinația de argumente nu este validă!\n"
556 STRING_REPLACE_ERROR5 "Acces respins - %s\n"
557 STRING_REPLACE_ERROR6 "Fișierele nu au fost găsite - %s\n"
558 STRING_REPLACE_ERROR7 "Eroare Extinsă 32\n"
559 STRING_CMD_INFOLINE " Interpretorul de comenzi ReactOS Tastați HELP = Ajutor "
560 STRING_REACTOS_VERSION "ReactOS [Versiunea %s %s]\n"
561 STRING_CMD_SHELLINFO "\nInterpretorul de comenzi ReactOS\nVersiunea %s %s"
562 STRING_VERSION_RUNNING_ON "Operând pe: "
563 STRING_VERSION_RUNVER "%s [Versiunea %d.%d.%d] %s"
564 STRING_COPY_FILE " %d fișier(e) copiat(e)\n"
565 STRING_DELETE_WIPE "șters"
566 STRING_FOR_ERROR "specificație de variabilă eronată."
567 STRING_SCREEN_COL "valoarea pentru «coloană» este nevalidă"
568 STRING_SCREEN_ROW "valoarea pentru «rând» este nevalidă"
569 STRING_TIMER_TIME "Cronometrul %d: %s: "
570 STRING_MKLINK_CREATED_SYMBOLIC "A fost creată o legătură simbolică pentru %s <<===>> %s\n"
571 STRING_MKLINK_CREATED_HARD "A fost creată o legătură permanentă pentru %s <<===>> %s\n"
572 STRING_MKLINK_CREATED_JUNCTION "A fost creată o joncțiune pentru %s <<===>> %s\n"
573 STRING_MORE "Mai mult? "
574 STRING_CANCEL_BATCH_FILE "\r\nAți apăsat Ctrl-Break. Anulați fișierul de comenzi? (Da|Nu|Toate)"
575 STRING_INVALID_OPERAND "Operand eronat."
576 STRING_EXPECTED_CLOSE_PAREN "Este necesar «)»."
577 STRING_EXPECTED_NUMBER_OR_VARIABLE "Este necesar un număr sau un nume de variabilă."
578 STRING_SYNTAX_COMMAND_INCORRECT "Sintaxa comenzii este eronată."
579 END