5fbc27a74fa957e8b371afb2ac4d10b62ea0a4ae
[reactos.git] / reactos / base / shell / explorer / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDM_TRAYWND MENU
4 BEGIN
5 POPUP ""
6 BEGIN
7 MENUITEM SEPARATOR
8 MENUITEM "&Adjust Date/Time", ID_SHELL_CMD_ADJUST_DAT
9 MENUITEM "&Customize Notifications...", ID_SHELL_CMD_CUST_NOTIF
10 MENUITEM SEPARATOR
11 MENUITEM "Ca&scade Windows", ID_SHELL_CMD_CASCADE_WND
12 MENUITEM "Tile Windows &Horizontally", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_H
13 MENUITEM "Tile Windows V&ertically", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_V
14 MENUITEM "&Show the Desktop", ID_SHELL_CMD_SHOW_DESKTOP
15 MENUITEM "&Undo", ID_SHELL_CMD_UNDO_ACTION
16 MENUITEM SEPARATOR
17 MENUITEM "Oppgavebehandler", ID_SHELL_CMD_OPEN_TASKMGR
18 MENUITEM SEPARATOR
19 MENUITEM "&Lås oppgavelinjen", ID_LOCKTASKBAR
20 MENUITEM "E&genskaper", ID_SHELL_CMD_PROPERTIES
21 END
22 END
23
24 IDM_STARTMENU MENUEX
25 BEGIN
26 POPUP ""
27 BEGIN
28 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
29 POPUP "&Programmer", IDM_PROGRAMS
30 BEGIN
31 MENUITEM "(Tom)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
32 END
33 POPUP "F&avoritter", IDM_FAVORITES
34 BEGIN
35 MENUITEM "(Tom)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
36 END
37 POPUP "&Dokumenter", IDM_DOCUMENTS
38 BEGIN
39 MENUITEM "(Tom)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
40 END
41 POPUP "&Innstillinger", IDM_SETTINGS
42 BEGIN
43 MENUITEM "&Kontrollpanel", IDM_CONTROLPANEL, MFT_STRING, MFS_GRAYED
44 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
45 MENUITEM "&Sikkerhet...", IDM_SECURITY, MFT_STRING, MFS_ENABLED
46 MENUITEM "&Nettverk tilkoblinger", IDM_NETWORKCONNECTIONS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
47 MENUITEM "&Skrivere og fakser", IDM_PRINTERSANDFAXES, MFT_STRING, MFS_ENABLED
48 MENUITEM "&Oppgavelinje og Startmeny", IDM_TASKBARANDSTARTMENU, MFT_STRING, MFS_ENABLED
49 END
50 POPUP "Sø&k", IDM_SEARCH
51 BEGIN
52 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
53 END
54 MENUITEM "&Hjelp og støtte", IDM_HELPANDSUPPORT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
55 MENUITEM "&Kjør...", IDM_RUN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
56 MENUITEM "", 450, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
57 MENUITEM "S&ynkroniser", IDM_SYNCHRONIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
58 MENUITEM "&Logg av %s...", IDM_LOGOFF, MFT_STRING, MFS_ENABLED
59 MENUITEM "K&oble fra...", IDM_DISCONNECT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
60 MENUITEM "Lås datamaskin&en", IDM_UNDOCKCOMPUTER, MFT_STRING, MFS_ENABLED
61 MENUITEM "Sl&å av...", IDM_SHUTDOWN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
62 END
63 END
64
65 IDD_TASKBARPROP_TASKBAR DIALOGEX 0, 0, 252, 218
66 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
67 CAPTION "Oppgavelinje"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
69 BEGIN
70 GROUPBOX "Oppgavelinjens egenskaper", IDC_STATIC, 6, 6, 240, 104
71 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_TASKBARBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN, 13, 18, 224, 21
72 AUTOCHECKBOX "&Lås oppgavelinjen", IDC_TASKBARPROP_LOCK, 13, 45, 200, 10
73 AUTOCHECKBOX "&Skjul oppgavelinjen automatisk", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13, 58, 200, 10
74 AUTOCHECKBOX "Behold &oppgavelinjen på toppen over andre vinduer", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13, 71, 200, 10
75 AUTOCHECKBOX "&Grupper og lignende knapper på oppgavelinjen", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13, 84, 200, 10
76 AUTOCHECKBOX "Vis &hurtigstart", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13, 97, 200, 10
77 GROUPBOX "Ikoner", IDC_STATIC, 6, 114, 240, 98
78 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_NOTIFICATIONBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN,13, 126, 223, 28
79 AUTOCHECKBOX "Show clock", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13, 153, 80, 10
80 AUTOCHECKBOX "Show seconds", IDC_TASKBARPROP_SECONDS, 120, 153, 80, 10, WS_DISABLED
81 LTEXT "Du kan beholde systemfeltet ryddig ved å skjule ikoner som du ikke har brukt så ofte.", IDC_STATIC, 13, 169, 223, 16
82 AUTOCHECKBOX "&Skjul inaktive ikoner", IDC_TASKBARPROP_HIDEICONS, 13, 191, 125, 10
83 PUSHBUTTON "&Tilpass...", IDC_TASKBARPROP_ICONCUST, 188, 191, 50, 14
84
85 END
86
87 IDD_TASKBARPROP_STARTMENU DIALOGEX 0, 0, 252, 218
88 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
89 CAPTION "Startmeny"
90 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
91 BEGIN
92 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU_BITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN,7, 7, 183, 108
93 AUTORADIOBUTTON "&Startmeny", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU, 7, 135, 105, 10, WS_DISABLED
94 LTEXT "Denne meny stilen gir deg enkelt tilgang til dine mapper, favoritt programmer, og søk.", IDC_STATIC, 20, 145, 150, 24, WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "&Tilpass...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCUST, 192, 132, 53, 14, WS_DISABLED
96 AUTORADIOBUTTON "Klassisk Start&meny", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSIC, 7, 175, 105, 10
97 LTEXT "Denne menystilen gir deg en klassisk utsende og funksjoner", IDC_STATIC, 20, 185, 150, 24
98 PUSHBUTTON "&Tilpass...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSICCUST, 192, 172, 53, 14
99 END
100
101 STRINGTABLE
102 BEGIN
103 IDS_START "Start"
104 IDS_PROPERTIES "E&genskaper"
105 IDS_OPEN_ALL_USERS "Å&pne alle brukere"
106 IDS_EXPLORE_ALL_USERS "U&tforsk alle brukere"
107 IDS_STARTUP_ERROR "The system cannot start explorer because the registry is corrupted or unavailable."
108 END
109
110 STRINGTABLE
111 BEGIN
112 IDS_TASKBAR_STARTMENU_PROP_CAPTION "Egenskaper for oppgavelinjen og startmeny"
113 END