0d6232b78593c8df4a6c4865e48e1ce46efd2925
[reactos.git] / reactos / base / shell / explorer / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by Caemyr - Olaf Siejka (Jun, 2007)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 * Updated by niski - Maciej Bialas (bjauy@o2.pl), July 2009
7 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
11
12 IDM_TRAYWND MENU
13 BEGIN
14 POPUP ""
15 BEGIN
16 MENUITEM SEPARATOR
17 MENUITEM "&Ustaw datę/godzinę", ID_SHELL_CMD_ADJUST_DAT
18 MENUITEM "&Dostosuj powiadomienia...", ID_SHELL_CMD_CUST_NOTIF
19 MENUITEM SEPARATOR
20 MENUITEM "Okna &kaskadowo", ID_SHELL_CMD_CASCADE_WND
21 MENUITEM "Okna sąsiadująco w pozio&mie", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_H
22 MENUITEM "Okna sąsiadująco w pio&nie", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_V
23 MENUITEM "&Pokaż pulpit", ID_SHELL_CMD_SHOW_DESKTOP
24 MENUITEM "&Cofnij", ID_SHELL_CMD_UNDO_ACTION
25 MENUITEM SEPARATOR
26 MENUITEM "Menedżer zadań", ID_SHELL_CMD_OPEN_TASKMGR
27 MENUITEM SEPARATOR
28 MENUITEM "&Zablokuj pasek zadań", ID_LOCKTASKBAR
29 MENUITEM "&Właściwości", ID_SHELL_CMD_PROPERTIES
30 END
31 END
32
33 IDM_STARTMENU MENUEX
34 BEGIN
35 POPUP ""
36 BEGIN
37 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
38 POPUP "&Programy", IDM_PROGRAMS
39 BEGIN
40 MENUITEM "(Pusty)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
41 END
42 POPUP "&Ulubione", IDM_FAVORITES
43 BEGIN
44 MENUITEM "(Pusty)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
45 END
46 POPUP "&Dokumenty", IDM_DOCUMENTS
47 BEGIN
48 MENUITEM "(Pusty)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
49 END
50 POPUP "Us&tawienia", IDM_SETTINGS
51 BEGIN
52 MENUITEM "P&anel sterowania", IDM_CONTROLPANEL, MFT_STRING, MFS_GRAYED
53 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
54 MENUITEM "Za&bezpieczenia...", IDM_SECURITY, MFT_STRING, MFS_ENABLED
55 MENUITEM "P&ołączenia sieciowe", IDM_NETWORKCONNECTIONS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
56 MENUITEM "&Drukarki i faksy", IDM_PRINTERSANDFAXES, MFT_STRING, MFS_ENABLED
57 MENUITEM "P&asek zadań i menu Start", IDM_TASKBARANDSTARTMENU, MFT_STRING, MFS_ENABLED
58 END
59 POPUP "&Szukaj", IDM_SEARCH
60 BEGIN
61 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
62 END
63 MENUITEM "Po&moc", IDM_HELPANDSUPPORT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
64 MENUITEM "&Uruchom...", IDM_RUN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
65 MENUITEM "", 450, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
66 MENUITEM "S&ynchronizuj", IDM_SYNCHRONIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
67 MENUITEM "&Wyloguj %s...", IDM_LOGOFF, MFT_STRING, MFS_ENABLED
68 MENUITEM "&Rozłącz...", IDM_DISCONNECT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
69 MENUITEM "Oddokuj &komputer", IDM_UNDOCKCOMPUTER, MFT_STRING, MFS_ENABLED
70 MENUITEM "&Zamknij system...", IDM_SHUTDOWN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
71 END
72 END
73
74 IDD_TASKBARPROP_TASKBAR DIALOGEX 0, 0, 252, 218
75 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
76 CAPTION "Pasek zadań"
77 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
78 BEGIN
79 GROUPBOX "Wygląd paska zadań", IDC_STATIC, 6, 6, 240, 104
80 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_TASKBARBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN, 13, 18, 224, 21
81 AUTOCHECKBOX "Za&blokuj pasek zadań", IDC_TASKBARPROP_LOCK, 13, 45, 200, 10
82 AUTOCHECKBOX "&Włącz autoukrywanie paska zadań", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13, 58, 200, 10
83 AUTOCHECKBOX "&Trzymaj pasek zadań na wierzchu", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13, 71, 200, 10
84 AUTOCHECKBOX "&Grupuj podobne przyciski paska zadań", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13, 84, 200, 10
85 AUTOCHECKBOX "Pokaż pasek &Szybkiego uruchamiania", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13, 97, 200, 10
86 GROUPBOX "Notification bar", IDC_STATIC, 6, 114, 240, 58
87 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_NOTIFICATIONBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN,13, 126, 223, 28
88 AUTOCHECKBOX "&Zegar", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13, 153, 80, 10
89 AUTOCHECKBOX "Show seconds", IDC_TASKBARPROP_SECONDS, 120, 153, 80, 10, WS_DISABLED
90 LTEXT "Możesz uporządkować obszar powiadomień poprzez ukrycie rzadko używanych ikon.", IDC_STATIC, 13, 169, 223, 16
91 AUTOCHECKBOX "&Ukryj nieaktywne ikony", IDC_TASKBARPROP_HIDEICONS, 13, 191, 125, 10
92 PUSHBUTTON "&Dostosuj...", IDC_TASKBARPROP_ICONCUST, 188, 191, 50, 14
93 END
94
95 IDD_TASKBARPROP_STARTMENU DIALOGEX 0, 0, 252, 218
96 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
97 CAPTION "Menu Start"
98 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
99 BEGIN
100 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU_BITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN,7, 7, 183, 108
101 AUTORADIOBUTTON "&Menu Start", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU, 7, 135, 105, 10, WS_DISABLED
102 LTEXT "Ten styl menu pozwala na łatwy dostęp do twoich folderów, ulubionych programów i wyszukiwania.", IDC_STATIC, 20, 145, 150, 24, WS_DISABLED
103 PUSHBUTTON "&Dostosuj...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCUST, 192, 132, 53, 14, WS_DISABLED
104 AUTORADIOBUTTON "&Klasyczne Menu Start", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSIC, 7, 175, 105, 10
105 LTEXT "Ten styl menu zawiera klasyczny wygląd i funkcjonalność", IDC_STATIC, 20, 185, 150, 24
106 PUSHBUTTON "&Dostosuj...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSICCUST, 192, 172, 53, 14
107 END
108
109 STRINGTABLE
110 BEGIN
111 IDS_START "Start"
112 IDS_PROPERTIES "Właś&ciwości"
113 IDS_OPEN_ALL_USERS "&Otwórz - wszyscy użytkownicy"
114 IDS_EXPLORE_ALL_USERS "&Eksploruj - wszyscy użytkownicy"
115 IDS_STARTUP_ERROR "System nie może uruchomić eksploratora, ponieważ rejestr jest niedostępny lub uszkodzony."
116 END
117
118 STRINGTABLE
119 BEGIN
120 IDS_TASKBAR_STARTMENU_PROP_CAPTION "Właściwości paska zadań i menu Start"
121 END