d1fa1ed13289387c113a3d4edd4284f7673d7871
[reactos.git] / reactos / base / shell / explorer / lang / sq-AL.rc
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TR: 29-11-2013
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
6
7 IDM_TRAYWND MENU
8 BEGIN
9 POPUP ""
10 BEGIN
11 MENUITEM SEPARATOR
12 MENUITEM "&Modifilo daten/Orën", ID_SHELL_CMD_ADJUST_DAT
13 MENUITEM "&Modifiko njoftimet...", ID_SHELL_CMD_CUST_NOTIF
14 MENUITEM SEPARATOR
15 MENUITEM "Shfaq dritaret", ID_SHELL_CMD_CASCADE_WND
16 MENUITEM "Shfaq dritaret &Horizontalisht", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_H
17 MENUITEM "Shfaq dritaret V&ertikalisht", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_V
18 MENUITEM "&Shfaq desktopin", ID_SHELL_CMD_SHOW_DESKTOP
19 MENUITEM "&zhbëj", ID_SHELL_CMD_UNDO_ACTION
20 MENUITEM SEPARATOR
21 MENUITEM "Menaxhuesi i detyrave", ID_SHELL_CMD_OPEN_TASKMGR
22 MENUITEM SEPARATOR
23 MENUITEM "&Blloko Taskbarin", ID_LOCKTASKBAR
24 MENUITEM "Konfigurimet", ID_SHELL_CMD_PROPERTIES
25 END
26 END
27
28 IDM_STARTMENU MENUEX
29 BEGIN
30 POPUP ""
31 BEGIN
32 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
33 POPUP "&Programet", IDM_PROGRAMS
34 BEGIN
35 MENUITEM "(Bosh)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
36 END
37 POPUP "P&referuarat", IDM_FAVORITES
38 BEGIN
39 MENUITEM "(Bosh)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
40 END
41 POPUP "&Dokumentet", IDM_DOCUMENTS
42 BEGIN
43 MENUITEM "(Bosh)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
44 END
45 POPUP "&Konfigurimet", IDM_SETTINGS
46 BEGIN
47 MENUITEM "&Panali i kontrollit", IDM_CONTROLPANEL, MFT_STRING, MFS_GRAYED
48 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
49 MENUITEM "&Siguria...", IDM_SECURITY, MFT_STRING, MFS_ENABLED
50 MENUITEM "&Lidhaj e Networkut", IDM_NETWORKCONNECTIONS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
51 MENUITEM "&Printerat dhe Fakset", IDM_PRINTERSANDFAXES, MFT_STRING, MFS_ENABLED
52 MENUITEM "&Taskbar dhe Start Menu", IDM_TASKBARANDSTARTMENU, MFT_STRING, MFS_ENABLED
53 END
54 POPUP "&Kërko", IDM_SEARCH
55 BEGIN
56 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
57 END
58 MENUITEM "&Ndihma dhe Suporti", IDM_HELPANDSUPPORT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
59 MENUITEM "&Fillo...", IDM_RUN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
60 MENUITEM "", 450, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
61 MENUITEM "S&inkronizo", IDM_SYNCHRONIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
62 MENUITEM "&Dil %s...", IDM_LOGOFF, MFT_STRING, MFS_ENABLED
63 MENUITEM "Shkeputu...", IDM_DISCONNECT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
64 MENUITEM "Shkeput kompjuterin", IDM_UNDOCKCOMPUTER, MFT_STRING, MFS_ENABLED
65 MENUITEM "Fike...", IDM_SHUTDOWN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
66 END
67 END
68
69 IDD_TASKBARPROP_TASKBAR DIALOGEX 0, 0, 252, 218
70 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
71 CAPTION "Taskbar"
72 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
73 BEGIN
74 GROUPBOX "Aparenca e Taskbar", IDC_STATIC, 6, 6, 240, 104
75 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_TASKBARBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN, 13, 18, 224, 21
76 AUTOCHECKBOX "&Blloko taskbarin", IDC_TASKBARPROP_LOCK, 13, 45, 200, 10
77 AUTOCHECKBOX "Fsheh automatikish taskbarin", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13, 58, 200, 10
78 AUTOCHECKBOX "Mbaj &taskbar mbi dritaret e tjera", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13, 71, 200, 10
79 AUTOCHECKBOX "&Grupo butonat e njejte në taskbar", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13, 84, 200, 10
80 AUTOCHECKBOX "Shfaq &Quick Launch", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13, 97, 200, 10
81 GROUPBOX "Notification area", IDC_STATIC, 6, 114, 240, 98
82 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_NOTIFICATIONBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN,13, 126, 223, 28
83 AUTOCHECKBOX "Shfaq Ora", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13, 153, 80, 10
84 AUTOCHECKBOX "Show seconds", IDC_TASKBARPROP_SECONDS, 120, 153, 80, 10, WS_DISABLED
85 LTEXT "Ju mund të mbani zonën e njoftimit të pa prerë duke i fshehur ikona që ju nuk e keni klikuar kohët e fundit.", IDC_STATIC, 13, 169, 223, 16
86 AUTOCHECKBOX "Fsheh ikonat inaktive", IDC_TASKBARPROP_HIDEICONS, 13, 191, 125, 10
87 PUSHBUTTON "Rregulloje...", IDC_TASKBARPROP_ICONCUST, 188, 191, 50, 14
88 END
89
90 IDD_TASKBARPROP_STARTMENU DIALOGEX 0, 0, 252, 218
91 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
92 CAPTION "Fillo"
93 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
94 BEGIN
95 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU_BITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN,7, 7, 183, 108
96 AUTORADIOBUTTON "&Fillo menu", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU, 7, 135, 105, 10, WS_DISABLED
97 LTEXT "Ky stil menu ju jep juve akses të lehtë në dosjet tuaja të preferuara, programet, dhe kërko.", IDC_STATIC, 20, 145, 150, 24, WS_DISABLED
98 PUSHBUTTON "&Modifiko...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCUST, 192, 132, 53, 14, WS_DISABLED
99 AUTORADIOBUTTON "Start &menu klasike", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSIC, 7, 175, 105, 10
100 LTEXT "Ky stil menu ju jep pamjen klasike dhe funksionalitetin", IDC_STATIC, 20, 185, 150, 24
101 PUSHBUTTON "&Modifiko...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSICCUST, 192, 172, 53, 14
102 END
103
104 STRINGTABLE
105 BEGIN
106 IDS_START "Fillo"
107 IDS_PROPERTIES "Të gjitha"
108 IDS_OPEN_ALL_USERS "Hap të gjith përdoruesit"
109 IDS_EXPLORE_ALL_USERS "E&ksploro të gjith përdoruesit"
110 IDS_STARTUP_ERROR "Sistemi nuk mund të fillojë explorer sepse regjistrit është e korruptuar ose padisponueshëm."
111 END
112
113 STRINGTABLE
114 BEGIN
115 IDS_TASKBAR_STARTMENU_PROP_CAPTION "Taskbar dhe Start Menu"
116 END