08394cc93ac9780bd43574f445b4279be87a32fa
[reactos.git] / reactos / base / shell / explorer / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2013-2015 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDM_TRAYWND MENU
6 BEGIN
7 POPUP ""
8 BEGIN
9 MENUITEM SEPARATOR
10 MENUITEM "&Zamânı Ayarla", ID_SHELL_CMD_ADJUST_DAT
11 MENUITEM "&Bildirimleri Husûsileştir...", ID_SHELL_CMD_CUST_NOTIF
12 MENUITEM SEPARATOR
13 MENUITEM "&Pencereleri Basamakla", ID_SHELL_CMD_CASCADE_WND
14 MENUITEM "P&encereleri Yatay Olarak Döşe", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_H
15 MENUITEM "Pe&ncereleri Dikey Olarak Döşe", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_V
16 MENUITEM "&Masaüstünü Göster", ID_SHELL_CMD_SHOW_DESKTOP
17 MENUITEM "&Geri Al", ID_SHELL_CMD_UNDO_ACTION
18 MENUITEM SEPARATOR
19 MENUITEM "G&örev Yöneticisi", ID_SHELL_CMD_OPEN_TASKMGR
20 MENUITEM SEPARATOR
21 MENUITEM "Gö&rev Çubuğunu Kilitle", ID_LOCKTASKBAR
22 MENUITEM "&Husûsiyetler", ID_SHELL_CMD_PROPERTIES
23 END
24 END
25
26 IDM_STARTMENU MENUEX
27 BEGIN
28 POPUP ""
29 BEGIN
30 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
31 POPUP "&İzlenceler", IDM_PROGRAMS
32 BEGIN
33 MENUITEM "(Boş)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
34 END
35 POPUP "&Yer İmleri", IDM_FAVORITES
36 BEGIN
37 MENUITEM "(Boş)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
38 END
39 POPUP "&Belgeler", IDM_DOCUMENTS
40 BEGIN
41 MENUITEM "(Boş)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
42 END
43 POPUP "&Ayarlar", IDM_SETTINGS
44 BEGIN
45 MENUITEM "&Denetim Masası", IDM_CONTROLPANEL, MFT_STRING, MFS_GRAYED
46 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
47 MENUITEM "&Güvenlik...", IDM_SECURITY, MFT_STRING, MFS_ENABLED
48 MENUITEM "&Ağ Bağlantıları", IDM_NETWORKCONNECTIONS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
49 MENUITEM "&Yazıcılar ve Belgegeçerler", IDM_PRINTERSANDFAXES, MFT_STRING, MFS_ENABLED
50 MENUITEM "G&örev Çubuğu ve Başlat Seçkesi", IDM_TASKBARANDSTARTMENU, MFT_STRING, MFS_ENABLED
51 END
52 POPUP "A&ra", IDM_SEARCH
53 BEGIN
54 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
55 END
56 MENUITEM "Yar&dım ve Destek", IDM_HELPANDSUPPORT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
57 MENUITEM "&Çalıştır...", IDM_RUN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
58 MENUITEM "", 450, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
59 MENUITEM "&Eşle", IDM_SYNCHRONIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
60 MENUITEM "&Oturumu Kapat: %s...", IDM_LOGOFF, MFT_STRING, MFS_ENABLED
61 MENUITEM "Ba&ğlantıyı Kes...", IDM_DISCONNECT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
62 MENUITEM "B&ilgisayarı Ayır", IDM_UNDOCKCOMPUTER, MFT_STRING, MFS_ENABLED
63 MENUITEM "&Kapat...", IDM_SHUTDOWN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
64 END
65 END
66
67 IDD_TASKBARPROP_TASKBAR DIALOGEX 0, 0, 252, 218
68 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
69 CAPTION "Görev Çubuğu"
70 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
71 BEGIN
72 GROUPBOX "Görev Çubuğu Görünümü", IDC_STATIC, 6, 6, 240, 104
73 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_TASKBARBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN, 13, 18, 224, 21
74 AUTOCHECKBOX "&Görev Çubuğunu Kilitle", IDC_TASKBARPROP_LOCK, 13, 45, 200, 10
75 AUTOCHECKBOX "G&örev Çubuğunu Kendiliğinden Gizle", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13, 58, 200, 10
76 AUTOCHECKBOX "Gö&rev Çubuğunu Pencerelerin Üstünde Tut", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13, 71, 200, 10
77 AUTOCHECKBOX "&Benzer Görev Çubuğu Düğmelerini Öbekleştir", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13, 84, 200, 10
78 AUTOCHECKBOX "&Hızlı Başlat'ı Göster", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13, 97, 200, 10
79 GROUPBOX "Simgeler", IDC_STATIC, 6, 114, 240, 98
80 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_NOTIFICATIONBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN,13, 126, 223, 28
81 AUTOCHECKBOX "&Saat", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13, 153, 80, 10
82 AUTOCHECKBOX "S&âniyeleri Göster", IDC_TASKBARPROP_SECONDS, 120, 153, 80, 10, WS_DISABLED
83 LTEXT "Son zamanlarda tıklamadığınız simgeleri gizleyerek bildirim alanını düzenli tutabilirsiniz.", IDC_STATIC, 13, 169, 223, 16
84 AUTOCHECKBOX "&Edilgin Simgeleri Gizle", IDC_TASKBARPROP_HIDEICONS, 13, 191, 125, 10
85 PUSHBUTTON "H&usûsileştir...", IDC_TASKBARPROP_ICONCUST, 188, 191, 50, 14
86 END
87
88 IDD_TASKBARPROP_STARTMENU DIALOGEX 0, 0, 252, 218
89 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
90 CAPTION "Başlat Seçkesi"
91 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
92 BEGIN
93 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU_BITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN,7, 7, 183, 108
94 AUTORADIOBUTTON "&Başlat Seçkesi", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU, 7, 135, 105, 10, WS_DISABLED
95 LTEXT "Bu seçke türü; size dizinlerinize, sık kullanılan izlencelere ve aramaya kolay erişim verir.", IDC_STATIC, 20, 145, 150, 24, WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "&Husûsileştir...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCUST, 192, 132, 53, 14, WS_DISABLED
97 AUTORADIOBUTTON "&Geleneklik Başlat Seçkesi", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSIC, 7, 175, 105, 10
98 LTEXT "Bu seçke türü, size geleneklik görünümü ve geleneklik işlevliliği sağlar.", IDC_STATIC, 20, 185, 150, 24
99 PUSHBUTTON "H&usûsileştir...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSICCUST, 192, 172, 53, 14
100 END
101
102 STRINGTABLE
103 BEGIN
104 IDS_START "Başlat"
105 IDS_PROPERTIES "&Husûsiyetler"
106 IDS_OPEN_ALL_USERS "&Tüm Kullanıcılar'da Aç"
107 IDS_EXPLORE_ALL_USERS "T&üm Kullanıcılar'da Araştır"
108 IDS_STARTUP_ERROR "Dizge, değer defterinin, bozuk ya da olmadığından dolayı gezgini başlatamadı."
109 END
110
111 STRINGTABLE
112 BEGIN
113 IDS_TASKBAR_STARTMENU_PROP_CAPTION "Görev Çubuğu ve Başlat Seçkesi"
114 END