[TRANSLATIONS] Turkish translation update by Erdem Ersoy. CORE-10513
[reactos.git] / reactos / base / shell / explorer / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2013-2015 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDM_TRAYWND MENU
6 BEGIN
7 POPUP ""
8 BEGIN
9 MENUITEM SEPARATOR
10 MENUITEM "&Zamânı Ayarla", ID_SHELL_CMD_ADJUST_DAT
11 MENUITEM "&Bildirimleri Husûsileştir...", ID_SHELL_CMD_CUST_NOTIF
12 MENUITEM SEPARATOR
13 MENUITEM "&Pencereleri Basamakla", ID_SHELL_CMD_CASCADE_WND
14 MENUITEM "P&encereleri Yatay Olarak Döşe", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_H
15 MENUITEM "Pe&ncereleri Dikey Olarak Döşe", ID_SHELL_CMD_TILE_WND_V
16 MENUITEM "&Masaüstünü Göster", ID_SHELL_CMD_SHOW_DESKTOP
17 MENUITEM "&Geri Al", ID_SHELL_CMD_UNDO_ACTION
18 MENUITEM SEPARATOR
19 MENUITEM "G&örev Yöneticisi", ID_SHELL_CMD_OPEN_TASKMGR
20 MENUITEM SEPARATOR
21 MENUITEM "Gö&rev Çubuğunu Kilitle", ID_LOCKTASKBAR
22 MENUITEM "&Husûsiyetler", ID_SHELL_CMD_PROPERTIES
23 END
24 END
25
26 IDM_STARTMENU MENUEX
27 BEGIN
28 POPUP ""
29 BEGIN
30 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
31 POPUP "&İzlenceler", IDM_PROGRAMS
32 BEGIN
33 MENUITEM "(Boş)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
34 END
35 POPUP "&Yer İmleri", IDM_FAVORITES
36 BEGIN
37 MENUITEM "(Boş)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
38 END
39 POPUP "&Belgeler", IDM_DOCUMENTS
40 BEGIN
41 MENUITEM "(Boş)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
42 END
43 POPUP "&Ayarlar", IDM_SETTINGS
44 BEGIN
45 MENUITEM "&Denetim Masası", IDM_CONTROLPANEL, MFT_STRING, MFS_GRAYED
46 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
47 MENUITEM "&Güvenlik...", IDM_SECURITY, MFT_STRING, MFS_ENABLED
48 MENUITEM "&Ağ Bağlantıları", IDM_NETWORKCONNECTIONS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
49 MENUITEM "&Yazıcılar ve Belgegeçerler", IDM_PRINTERSANDFAXES, MFT_STRING, MFS_ENABLED
50 MENUITEM "G&örev Çubuğu ve Başlat Seçkesi", IDM_TASKBARANDSTARTMENU, MFT_STRING, MFS_ENABLED
51 END
52 POPUP "A&ra", IDM_SEARCH
53 BEGIN
54 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
55 END
56 MENUITEM "Yar&dım ve Destek", IDM_HELPANDSUPPORT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
57 MENUITEM "&Çalıştır...", IDM_RUN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
58 MENUITEM "", 450, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
59 MENUITEM "&Eşle", IDM_SYNCHRONIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
60 MENUITEM "&Oturumu Kapat: %s...", IDM_LOGOFF, MFT_STRING, MFS_ENABLED
61 MENUITEM "Ba&ğlantıyı Kes...", IDM_DISCONNECT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
62 MENUITEM "B&ilgisayarı Ayır", IDM_UNDOCKCOMPUTER, MFT_STRING, MFS_ENABLED
63 MENUITEM "&Kapat...", IDM_SHUTDOWN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
64 END
65 END
66
67 IDD_TASKBARPROP_TASKBAR DIALOGEX 0, 0, 252, 218
68 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
69 CAPTION "Görev Çubuğu"
70 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
71 BEGIN
72 GROUPBOX "Görev Çubuğu Görünümü", IDC_STATIC, 6, 6, 240, 104
73 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_TASKBARBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN, 13, 18, 224, 21
74 AUTOCHECKBOX "&Görev Çubuğunu Kilitle", IDC_TASKBARPROP_LOCK, 13, 45, 200, 10
75 AUTOCHECKBOX "G&örev Çubuğunu Kendiliğinden Gizle", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13, 58, 200, 10
76 AUTOCHECKBOX "Gö&rev Çubuğunu Pencerelerin Üstünde Tut", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13, 71, 200, 10
77 AUTOCHECKBOX "&Benzer Görev Çubuğu Düğmelerini Öbekleştir", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13, 84, 200, 10
78 AUTOCHECKBOX "&Hızlı Başlat'ı Göster", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13, 97, 200, 10
79 GROUPBOX "Simgeler", IDC_STATIC, 6, 114, 240, 98
80 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_NOTIFICATIONBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN,13, 126, 223, 28
81 AUTOCHECKBOX "&Saat", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13, 153, 80, 10
82 AUTOCHECKBOX "S&âniyeleri Göster", IDC_TASKBARPROP_SECONDS, 120, 153, 80, 10, WS_DISABLED
83 LTEXT "Son zamanlarda tıklamadığınız simgeleri gizleyerek bildirim alanını düzenli tutabilirsiniz.", IDC_STATIC, 13, 169, 223, 16
84 AUTOCHECKBOX "&Edilgin Simgeleri Gizle", IDC_TASKBARPROP_HIDEICONS, 13, 191, 125, 10
85 PUSHBUTTON "H&usûsileştir...", IDC_TASKBARPROP_ICONCUST, 188, 191, 50, 14
86 END
87
88 IDD_TASKBARPROP_STARTMENU DIALOGEX 0, 0, 252, 218
89 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
90 CAPTION "Başlat Seçkesi"
91 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
92 BEGIN
93 CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU_BITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN,7, 7, 183, 108
94 AUTORADIOBUTTON "&Başlat Seçkesi", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU, 7, 135, 105, 10, WS_DISABLED
95 LTEXT "Bu seçke türü; size dizinlerinize, sık kullanılan izlencelere ve aramaya kolay erişim verir.", IDC_STATIC, 20, 145, 150, 24, WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "&Husûsileştir...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCUST, 192, 132, 53, 14, WS_DISABLED
97 AUTORADIOBUTTON "&Geleneklik Başlat Seçkesi", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSIC, 7, 175, 105, 10
98 LTEXT "Bu seçke türü, size geleneklik görünümü ve geleneklik işlevliliği sağlar.", IDC_STATIC, 20, 185, 150, 24
99 PUSHBUTTON "H&usûsileştir...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSICCUST, 192, 172, 53, 14
100 END
101
102 IDD_NOTIFICATIONS_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240
103 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
104 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
105 CAPTION "Bildirimleri Husûsileştir"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 LTEXT "ReactOS, etkin ve evgin bildirimler için simgeleri görüntüler ve edilginleri gizler. Aşağıdaki dizelgede öğeler için bu davranışı değiştirebilirsiniz.", IDC_STATIC, 6, 6, 220, 30
109 LTEXT "Bir öğe seçiniz, sonra onun bildirim davranışını seçiniz:", IDC_STATIC, 6, 40, 220, 10
110 CONTROL "", IDC_NOTIFICATION_LIST, "SysListView32", WS_CLIPSIBLINGS | WS_BORDER | 0x00008005, 6, 50, 220, 128
111 COMBOBOX IDC_NOTIFICATION_BEHAVIOUR, 103, 178, 78, 200, CBS_DROPDOWNLIST | NOT WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS
112 PUSHBUTTON "&Ön Tanımlıları Geri Getir", IDC_TASKBARPROP_NOTIREST, 164, 188, 62, 14
113 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 122, 220, 50, 14
114 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
115 END
116
117 IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
118 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
119 CAPTION "Geleneklik Başlat Seçkesini Husûsileştir"
120 FONT 8, "MS Shell Dlg"
121 {
122 GROUPBOX "Başlat Seçkesi", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
123 ICON IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
124 LTEXT "Öğeleri eklemeyle veyâ kaldırmayla Başlat seçkenizi husûsileştirebilirsiniz.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
125 PUSHBUTTON "&Ekle...", IDC_CLASSICSTART_ADD, 162, 18, 53, 14
126 PUSHBUTTON "&Sil...", IDC_CLASSICSTART_REMOVE, 162, 33, 53, 14
127 PUSHBUTTON "&Gelişmiş", IDC_CLASSICSTART_ADVANCED, 162, 49, 53, 14
128 PUSHBUTTON "&Diz", IDC_CLASSICSTART_SORT, 162, 65, 53, 14
129 ICON IDI_RECYCLEBIN, IDC_STATIC, 20, 85, 20, 20
130 LTEXT "Son erişillen belgelerin, izlencelerin ve Umûmî Ağ sitelerinin kayıtlarını silmek için Sil'e tıklayınız.", IDC_STATIC, 49, 85, 108, 33
131 PUSHBUTTON "S&il", IDC_CLASSICSTART_CLEAR, 162, 94, 53, 14
132 LTEXT "Ge&lişmiş Başlat Seçkesi Ayarları:", IDC_STATIC, 8, 129, 150, 8
133 CONTROL "&Başlat Seçkesi Ayarları", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
134 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 122, 220, 50, 14
135 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
136 }
137
138 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
139 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
140 CAPTION "Kütük Adı Uyarısı"
141 FONT 8, "MS Shell Dlg"
142 {
143 DEFPUSHBUTTON "&Yok Say", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
144 PUSHBUTTON "Y&eniden Adlandır", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
145 LTEXT "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
146 AUTOCHECKBOX "&Başlangıçta Bu Denetlemeyi Yapma", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
147 ICON 32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
148 LTEXT "Bilgisayarınızda %s adlı bir kütük ya da dizin belirli uygulamaların düzgün çalışmamasına neden olabilir. Onu %s olarak yeniden adlandırma bu sorunu çözecek. Onu şimdi yeniden adlandırmak ister misiniz?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
149 }
150
151 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
152 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
153 CAPTION "Gelişmiş"
154 FONT 8, "MS Shell Dlg"
155 {
156 GROUPBOX "Başlat Seçkesi Ayarları", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
157 AUTOCHECKBOX "&Fâremle Onların Üzerinde Durakladığımda Alt Seçkeleri Aç", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
158 AUTOCHECKBOX "&Yeni Kurulmuş İzlenceleri Vurgula", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
159 LTEXT "&Başlat Seçkesi Ayarları:", IDC_STATIC, 7, 53, 238, 8
160 CONTROL "B&aşlat Seçkesi Ayarları", IDC_ITEMS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 7, 63, 238, 67, WS_EX_CLIENTEDGE
161 GROUPBOX "Son Belgeler", IDC_STATIC, 7, 133, 238, 56
162 LTEXT "En son açtığınız belgelere hızlı erişim sağlamak için bu seçeneği seçiniz. Bu dizelgeyi silme belgeleri silmez.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
163 AUTOCHECKBOX "&En Son Açılan Belgelerimi Dizelgele", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
164 PUSHBUTTON "&Dizelgeyi Sil", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
165 }
166
167 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
168 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
169 CAPTION "Umûmî"
170 FONT 8, "MS Shell Dlg"
171 {
172 GROUPBOX "İzlenceler İçin Bir Simge Büyüklüğü Seç", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
173 ICON IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
174 ICON IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
175 AUTORADIOBUTTON "&Büyük Simgeler", IDC_CHOOSELARGE, 43, 25, 53, 10
176 AUTORADIOBUTTON "&Küçük Simgeler", IDC_CHOOSESMALL, 177, 25, 51, 10, NOT WS_TABSTOP
177 GROUPBOX "İzlenceler", IDC_STATIC, 7, 49, 238, 70
178 LTEXT "Başlat seçkesi en sık kullandığınız izlenceler için kısayollar içerir. Kısayolların dizelgesini silme izlenceleri silmez.", IDC_STATIC, 14, 63, 224, 20
179 LTEXT "B&aşlat Seçkesinde İzlencelerin Sayısı:", IDC_STATIC, 14, 86, 112, 8
180 EDITTEXT IDC_NUMBEROFPROGRAMS, 133, 84, 27, 12, ES_LEFT | ES_RIGHT | ES_NUMBER
181 CONTROL "", IDC_NUMBERUPDOWN, "msctls_updown32", WS_BORDER | 0x000000B6, 160, 84, 11, 12
182 PUSHBUTTON "&Dizelgeyi Sil", IDC_CLEARLIST, 182, 98, 57, 14
183 GROUPBOX "Başlat Seçkesinde Göster", IDC_STATIC, 7, 126, 238, 63
184 AUTOCHECKBOX "&Umûmî Ağ:", IDC_SHOWINTERNET, 14, 140, 42, 10
185 COMBOBOX IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
186 AUTOCHECKBOX "&Posta:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
187 COMBOBOX IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
188 }
189
190 STRINGTABLE
191 BEGIN
192 IDS_START "Başlat"
193 IDS_PROPERTIES "&Husûsiyetler"
194 IDS_OPEN_ALL_USERS "&Tüm Kullanıcılar'da Aç"
195 IDS_EXPLORE_ALL_USERS "T&üm Kullanıcılar'da Araştır"
196 IDS_STARTUP_ERROR "Dizge, değer defterinin, bozuk ya da olmadığından dolayı gezgini başlatamadı."
197 END
198
199 STRINGTABLE
200 BEGIN
201 IDS_TASKBAR_STARTMENU_PROP_CAPTION "Görev Çubuğu ve Başlat Seçkesi"
202 END