[NtUser]
[reactos.git] / reactos / base / system / format / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 STRINGTABLE
4 BEGIN
5 STRING_HELP "Употреба: %s устройство: [-FS:файлова_система] [-V:етикет] [-Q] [-A:размер] [-C]\n\n\
6 [drive:] Указва устройството за оразмеряване.\n\
7 -FS:файлова_система Указва вида на файловата система (%s).\n\
8 -V:етикет Указва етикет за тома.\n\
9 -Q Извършва бързо оразмеряване (форматиране).\n\
10 -A:размер Потиска подразбрания размер на чепката. Подразбраните настройки\n\
11 са силно препоръчителни за обща употреба.\n\
12 NTFS поддържа 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K.\n\
13 FAT поддържа 8192, 16K, 32K, 64K, 128K, 256K.\n\
14 Уплътняване при NTFS не се поддържа при разпределени размери на единиците\n\
15 над 4096.\n\
16 -C Файловете, създадени на новия том ще бъдат сбивани по\n\
17 подразбиране.\n\n"
18 STRING_COMPLETE "%lu% готови.\r"
19 STRING_FORMAT_FAIL "FormatEx не завърши успешно.\n\n"
20 STRING_NO_SUPPORT "Действието не се поддържа"
21 STRING_FMIFS_FAIL "Неуспешно определяне разположението на входните точки на FMIFS\n\n"
22 STRING_UNKNOW_ARG "Неизвестен ключ: %s\n"
23 STRING_DRIVE_PARM "Задължителният ключ за името на устройството липсва.\n\n"
24 STRING_ERROR_DRIVE_TYPE "Неуспешно определяне вида на устройството"
25 STRING_INSERT_DISK "Сложете нова дискета в устройство %C:\n,след което натиснете Enter..."
26 STRING_NO_VOLUME "Неуспешно определяне на тома"
27 STRING_NO_VOLUME_SIZE "Неуспешно определяне на размера на тома"
28 STRING_FILESYSTEM "Вид на файловата система: %s.\n"
29 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Въведете сегашния етикет на устройство %C: "
30 STRING_ERROR_LABEL "Въведен е неправилен етикет за това устройство.\n"
31 STRING_YN_FORMAT "\nВНИМАНИЕ, ВСИЧКИ ДАННИ НА ПОСТОЯННОТО ЗАПАМЕТЯВАЩО\n\
32 УСТРОЙСТВО %C: ЩЕ БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ!\nДа продължа ли с форматирането(„Y” за „да”/„N” за „не”)?"
33 STRING_YES_NO_FAQ "„Y” за „да”/„N” за „не”"
34 STRING_VERIFYING "Проверка"
35 STRING_FAST_FMT "Бързо оразмеряване"
36 STRING_CREATE_FSYS "Създаване на структурата на файловата уредба.\n"
37 STRING_FMT_COMPLETE "Оразмеряването приключи.\n"
38 STRING_VOL_COMPRESS "Томът не поддържа сбиване.\n"
39 STRING_ENTER_LABEL "Етикет (11 знака или Enter за нищо)? "
40 STRING_NO_LABEL "Неуспешно поставяне на етикет"
41 STRING_FREE_SPACE "\n%I64d байта общо дисково пространство.\n%I64d байта достъпни.\n"
42 STRING_SERIAL_NUMBER "\nПроизводствен номер на носителя: %04X-%04X\n"
43 END