[NtUser]
[reactos.git] / reactos / base / system / format / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: base/system/format/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2008-04-21
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 STRINGTABLE
9 BEGIN
10 STRING_HELP "Použití: %s jednotka: [-FS:filesystem] [-V:jmenovka] [-Q] [-A:velikost] [-C]\n\n\
11 [jednotka:] Určí jednotku, která bude zformátována.\n\
12 -FS:typfs Určí typ souborového systému (%s).\n\
13 -V:jmenovka Určí jmenovku svazku.\n\
14 -Q Provede rychlé formátování.\n\
15 -A:velikost Přepíše implicitní velikost alokační jednotky. Pro běžné\n\
16 použití silně doporučujeme implicitní hodnoty.\n\
17 NTFS podporuje 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K.\n\
18 FAT podporuje 8192, 16K, 32K, 64K, 128K, 256K.\n\
19 Pro alokační jednotky přes 4096 není podporována NTFS komprese.\n\
20 -C Soubory vytvořené na novém svazku budou implicitně\n\
21 komprimovány.\n\n"
22 STRING_COMPLETE "%lu procent dokončeno.\r"
23 STRING_FORMAT_FAIL "FormatEx nedokázal úspěšně skončit.\n\n"
24 STRING_NO_SUPPORT "Operace není podporována"
25 STRING_FMIFS_FAIL "Nelze najít vstupní body FMIFS.\n\n"
26 STRING_UNKNOW_ARG "Neznámý agrument: %s\n"
27 STRING_DRIVE_PARM "Schází nutný parametr disku.\n\n"
28 STRING_ERROR_DRIVE_TYPE "Nelze zjistit typ disku"
29 STRING_INSERT_DISK "Vložte novou disketu do jednotky %C:\na poté stiskněte klávesu ENTER..."
30 STRING_NO_VOLUME "Nelze zjistit svazek"
31 STRING_NO_VOLUME_SIZE "Nelze zjistit velikost svazku"
32 STRING_FILESYSTEM "Souborový systém je typu %s.\n"
33 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Vložte nynější jmenovku svazku pro jednotku %C: "
34 STRING_ERROR_LABEL "Pro tuto jednotku byla zadána nesprávná jmenovka svazku.\n"
35 STRING_YN_FORMAT "\nPOZOR, VŠECHNA DATA NA PEVNÉM DISKU\n\
36 NA JEDNOTCE %C: BUDOU ZTRACENA!\nPokročit k formátování (A/N)? "
37 STRING_YES_NO_FAQ "AN"
38 STRING_VERIFYING "Ověřuji"
39 STRING_FAST_FMT "Rychloformátování"
40 STRING_CREATE_FSYS "Vytvářím strukturu souborového systému.\n"
41 STRING_FMT_COMPLETE "Formátování dokončeno.\n"
42 STRING_VOL_COMPRESS "Svazek nepodporuje kompresi.\n"
43 STRING_ENTER_LABEL "Jmenovka svazku (11 znaků, ENTER pro žádný)? "
44 STRING_NO_LABEL "Nelze nastavit jmenovku svazku"
45 STRING_FREE_SPACE "\nCelkové místo na disku: %I64d bajtů.\nDostupné místo: %I64d bajtů.\n"
46 STRING_SERIAL_NUMBER "\nSériové číslo svazku je %04X-%04X\n"
47 END