[NtUser]
[reactos.git] / reactos / base / system / format / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 STRINGTABLE
4 BEGIN
5 STRING_HELP "bruk: %s stasjon: [-FS:fil-system] [-V:merke] [-Q] [-A:størrelse] [-C]\n\n\
6 [stasjon:] Spesifisere stasjon til formater.\n\
7 -FS:file-system Spesifisere typen av fil system (%s).\n\
8 -V:merke Spesifisere volum merke.\n\
9 -Q Fullføre en rask formatering.\n\
10 -A:størrelse Dominerende standard fordeling enhet størrelse. Standard innstilling\n\
11 er sterkt anbefalt for generielt bruk\n\
12 NTFS støtter 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K.\n\
13 FAT støtter 8192, 16K, 32K, 64K, 128K, 256K.\n\
14 NTFS komprimering er ikke støttet for fordeling enhet størrelse\n\
15 ovenfor 4096.\n\
16 -C Filer opprettet på nytt volum vil bli komprimert etter\n\
17 standard.\n\n"
18 STRING_COMPLETE "%lu prosent ferdig.\r"
19 STRING_FORMAT_FAIL "FormatEx var ikke i stand til fullstendig vellykket.\n\n"
20 STRING_NO_SUPPORT "Operasjon ikke støttet"
21 STRING_FMIFS_FAIL "Kunne ikke befinne seg FMIFS artikkel momenter.\n\n"
22 STRING_UNKNOW_ARG "Ukjent argument: %s\n"
23 STRING_DRIVE_PARM "Obligatorisk drive parameter er mistet.\n\n"
24 STRING_ERROR_DRIVE_TYPE "Kunne ikke få drive typen"
25 STRING_INSERT_DISK "Sett inn en ny diskett i stasjon %C:\nog trykk på Enter når du er klar..."
26 STRING_NO_VOLUME "Kunne ikke spørre om volumet"
27 STRING_NO_VOLUME_SIZE "Kunne ikke spørre om volumet størrelse"
28 STRING_FILESYSTEM "Typen av filsystem er %s.\n"
29 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Velg aktuell volum merke for stasjon %C: "
30 STRING_ERROR_LABEL "Et uriktig volum merke ble innskrivet for denne stasjonen.\n"
31 STRING_YN_FORMAT "\nADVARSEL, ALLE DATA PÅ EN DISK SOM IKKE KAN FJERNES \n\
32 STASJON %C: VIL BLI BORTE!\nFortsette med Formateringen (J/N)? "
33 STRING_YES_NO_FAQ "JN"
34 STRING_VERIFYING "kontrollerer"
35 STRING_FAST_FMT "Rask Formatering"
36 STRING_CREATE_FSYS "Opprett filsystem struktur.\n"
37 STRING_FMT_COMPLETE "Formateringen fullført.\n"
38 STRING_VOL_COMPRESS "Volumet støtter ikke komprimering.\n"
39 STRING_ENTER_LABEL "Volum merke (11 tegn, legge inn for ingen)? "
40 STRING_NO_LABEL "Kunne ikke merke volumet"
41 STRING_FREE_SPACE "\n%I64d byte total ledig plass.\n%I64d byte tilgjengelig på disken.\n"
42 STRING_SERIAL_NUMBER "\nVolumet Serie nummer er %04X-%04X\n"
43 END