[NtUser]
[reactos.git] / reactos / base / system / format / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by xrogers
3 * xxrogers@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
9
10 STRINGTABLE
11 BEGIN
12 STRING_HELP "Sposób użycia: %s wolumin: [-FS:syst-plik] [-V:etykieta] [-Q] [-A:rozmiar] [-C]\n\n\
13 [wolumin:] Określa literę dysku przeznaczonego do formatowania.\n\
14 -FS:syst-plik Określa rodzaj systemu plików (%s).\n\
15 -V:etykieta Określa etykietę woluminu.\n\
16 -Q Przeprowadza szybkie formatowanie.\n\
17 -A:rozmiar Zastępuje domyślny rozmiar jednostki alokacji. Dla zastosowań\n\
18 ogólnych zaleca się używanie ustawień domyślnych.\n\
19 System NTFS obsługuje rozmiary: 512, 1024, 2048, 4096, 8192,\n\
20 16 KB, 32 KB, 64 KB.\n\
21 System FAT obsługuje rozmiary: 512, 1024, 2048, 4096, 8192,\n\
22 16 KB, 32 KB, 64 KB, 128 KB, 256 KB.\n\
23 Kompresja NTFS nie jest obsługiwana dla jednostek alokacji\n\
24 większych niż 4096 bajtów.\n\
25 -C Pliki utworzone na nowym woluminie będą domyślnie poddane\n\
26 kompresji.\n\n"
27 STRING_COMPLETE "%lu procent ukończone.\r"
28 STRING_FORMAT_FAIL "FormatEx nie mógł zakończyć działania pomyślnie.\n\n"
29 STRING_NO_SUPPORT "Operacja niewspierana"
30 STRING_FMIFS_FAIL "Nie można zlokalizować punktów wejściowych FMIFS.\n\n"
31 STRING_UNKNOW_ARG "Nieprawidłowy parametr: %s\n"
32 STRING_DRIVE_PARM "Brakujący wymagany parametr dysku.\n\n"
33 STRING_ERROR_DRIVE_TYPE "Nie można określić rodzaju dysku"
34 STRING_INSERT_DISK "Włóż nowy dysk do napędu %C:\ni naciśnij Enter..."
35 STRING_NO_VOLUME "Nie można odczytać woluminu"
36 STRING_NO_VOLUME_SIZE "Nie można odczytać rozmiaru woluminu"
37 STRING_FILESYSTEM "Rodzaj systemu plików to %s.\n"
38 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Podaj aktualną etykietę woluminu dla dysku %C: "
39 STRING_ERROR_LABEL "Nieprawidłowa etykieta woluminu została wpisana dla tego dysku.\n"
40 STRING_YN_FORMAT "\\OSTRZEŻENIE: WSZYSTKIE DANE NA NIEWYJMOWALNYM DYSKU\n\
41 W STACJI %C: ZOSTANĄ UTRACONE!\nCzy kontynuować formatowanie (T/N)? "
42 STRING_YES_NO_FAQ "TN"
43 STRING_VERIFYING "Sprawdzanie"
44 STRING_FAST_FMT "Szybkie formatowanie"
45 STRING_CREATE_FSYS "Tworzenie struktury systemu plików.\n"
46 STRING_FMT_COMPLETE "Formatowanie ukończone.\n"
47 STRING_VOL_COMPRESS "Wolumin nie obsługuje kompresji.\n"
48 STRING_ENTER_LABEL "Podaj etykietę woluminu (11 znaków, ENTER = bez etykiety) "
49 STRING_NO_LABEL "Nie można zmienić etykiety woluminu"
50 STRING_FREE_SPACE "\n%I64d bajtów całkowitego miejsca na dysku.\n%I64d bajtów dostępnych na dysku.\n"
51 STRING_SERIAL_NUMBER "\nNumer seryjny woluminu to %04X-%04X\n"
52 END