[NtUser]
[reactos.git] / reactos / base / system / format / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * FILE: base/system/format/lang/ro-RO.rc
3 * ReactOS Project (http://www.reactos.org)
4 * TRANSLATOR: Fulea Ștefan (PM on ReactOS Forum to fulea.stefan)
5 * CHANGE LOG: 2011-08-29 initial translation
6 * 2011-11-05 UTF-8 encoding (with diacritics conversion)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
10
11 STRINGTABLE
12 BEGIN
13 STRING_HELP "Utilizare: %s unitate: [-FS:sistem-de-fișiere] [-V:etichetă]\n\
14 [-Q] [-A:dimensiune] [-C]\n\n\
15 [unitate:] Unitatea de stocare de formatat.\n\
16 -FS:sistem-de-fișiere Specifică tipul sistemului de fișiere\n\
17 (%s).\n\
18 -V:etichetă Eticheta volumului după formatare.\n\
19 -Q Execută doar o formatare superficială.\n\
20 -A:dimensiune Indică explicit valoarea pentru dimensiunea\n\
21 unității de alocare. Pentru uzul general este\n\
22 recomandată consimțirea valorilor implicite.\n\
23 Valorile valide pentru NTFS sunt 512, 1024, 2048,\n\
24 4096, 8192, 16K, 32K, 64K. Pentru FAT sunt 8192,\n\
25 16K, 32K, 64K, 128K, 256K.\n\
26 Compresia NTFS nu se poate realiza pentru unități\n\
27 de alocare mai mari de 4096.\n\
28 -C Indică operația implicită de comprimare pentru toate\n\
29 fișierele ce vor fi create pe noul volum.\n\n"
30 STRING_COMPLETE "%lu %%.\r"
31 STRING_FORMAT_FAIL "FormatEx nu a fost realizată cu succes.\n\n"
32 STRING_NO_SUPPORT "Operația nu este admisă"
33 STRING_FMIFS_FAIL "Nu se pot găsi punctele de intrare FMIFS.\n\n"
34 STRING_UNKNOW_ARG "Argument necunoscut: %s\n"
35 STRING_DRIVE_PARM "Lipsește argumentul (obligatoriu) ce indică unitatea de stocare.\n\n"
36 STRING_ERROR_DRIVE_TYPE "Nu se poate determina tipul unității"
37 STRING_INSERT_DISK "Introduceți un disc flexibil în unitatea %C:\napoi apăsați Enter pentru a continua..."
38 STRING_NO_VOLUME "Nu se poate accesa volumul"
39 STRING_NO_VOLUME_SIZE "Nu se poate accesa dimensiunea volumului"
40 STRING_FILESYSTEM "Tipul sistemului de fișiere este «%s».\n"
41 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Introduceți eticheta curentă a volumului pentru unitatea %C: "
42 STRING_ERROR_LABEL "Ați introdus o etichetă eronată pentru volumul acestei unități.\n"
43 STRING_YN_FORMAT "\nATENȚIE, TOATE DATELE DE PE DISCUL FIX %C: SE VOR PIERDE!\nContinuați formatarea? (D|N) "
44 STRING_YES_NO_FAQ "DN"
45 STRING_VERIFYING "Verificare"
46 STRING_FAST_FMT "FormatareRapidă"
47 STRING_CREATE_FSYS "Crearea structurii sistemului de fișiere.\n"
48 STRING_FMT_COMPLETE "Formatare completă.\n"
49 STRING_VOL_COMPRESS "Nu se admite comprimarea pentru acest volum.\n"
50 STRING_ENTER_LABEL "Eticheta volumului (de 11 caractere): "
51 STRING_NO_LABEL "Volumul nu a putut fi etichetat"
52 STRING_FREE_SPACE "\n%I64d octeți pe disc în total.\n%I64d octeți disponibili.\n"
53 STRING_SERIAL_NUMBER "\nNumărul de serie al volumului este %04X-%04X\n"
54 END