[NtUser]
[reactos.git] / reactos / base / system / format / lang / sk-SK.rc
1 /* TRANSLATOR : Mário Kačmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR.: 15-02-2008
3 * LAST CHANGE: 10-08-2010
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
7
8 STRINGTABLE
9 BEGIN
10 /* menovka zväzku = volume label, drive = jednotka */
11 STRING_HELP "Použitie: %s jednotka: [-FS:systém súborov] [-V:menovka] [-Q] [-A:veľkosť] [-C]\n\n\
12 [jednotka:] Určuje jednotku k naformátovaniu.\n\
13 -FS:systém súborov Určuje typ súborového systému (%s).\n\
14 -V:menovka Určuje menovku zväzku.\n\
15 -Q Vykonáva rýchle formátovanie.\n\
16 -A:veľkosť Prepíše predvolenú veľkosť alokačnej jednotky. Pre všeobecné\n\
17 použitie sú dôrazne odporúčané predvolené nastavenia\n\
18 NTFS podporuje 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K.\n\
19 FAT podporuje 8192, 16K, 32K, 64K, 128K, 256K.\n\
20 NTFS kompresia nie je podporovaná pre veľkosti alokačnej\n\
21 jednotky nad 4096.\n\
22 -C Súbory vytvorené na novom zväzku budú automaticky\n\
23 komprimované.\n\n"
24 STRING_COMPLETE "Dokončené na %lu percent.\r"
25 STRING_FORMAT_FAIL "FormatEx nebol schopný úspešne skončiť.\n\n"
26 STRING_NO_SUPPORT "Operácia nie je podporovaná"
27 STRING_FMIFS_FAIL "Nepodarilo sa lokalizovať vstupné body FMIFS.\n\n"
28 STRING_UNKNOW_ARG "Neznámy argument: %s\n"
29 STRING_DRIVE_PARM "Chýba nevyhnutný parameter jednotky.\n\n"
30 STRING_ERROR_DRIVE_TYPE "Nemožno získať typ jednotky"
31 STRING_INSERT_DISK "Vložte novú disketu do jednotky %C:\na potom stlačte ENTER..."
32 STRING_NO_VOLUME "Nemožno dotazovať zväzok"
33 STRING_NO_VOLUME_SIZE "Nemožno dotazovať veľkosť zväzku"
34 STRING_FILESYSTEM "Typ systému súborov je %s.\n"
35 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Vložte súčasnú menovku zväzku pre jednotku %C: "
36 STRING_ERROR_LABEL "Bola zadaná nesprávna menovka zväzku pre túto jednotku.\n"
37 STRING_YN_FORMAT "\nUPOZORNENIE: VŠETKY ÚDAJE NA NIE_VYMENITEĽNEJ DISKOVEJ\n\
38 JEDNOTKE %C: BUDÚ STRATENÉ!\nPokračovať s formátovaním (A/N)? "
39 STRING_YES_NO_FAQ "AN"
40 STRING_VERIFYING "Overovanie"
41 STRING_FAST_FMT "Rýchle formátovanie"
42 STRING_CREATE_FSYS "Vytváram štruktúru súborového systému.\n"
43 STRING_FMT_COMPLETE "Formátovanie dokončené.\n"
44 STRING_VOL_COMPRESS "Zväzok nepodporuje kompresiu.\n"
45 STRING_ENTER_LABEL "Menovka zväzku (11 znakov, ak nechcete zadať, stlačte ENTER)? "
46 STRING_NO_LABEL "Zväzok sa nedá pomenovať"
47 STRING_FREE_SPACE "\nCelkové diskové miesto: %I64d bajtov.\nDostupné miesto na disku: %I64d bajtov.\n"
48 STRING_SERIAL_NUMBER "\nSériové číslo zväzku je %04X-%04X\n"
49 END