[NtUser]
[reactos.git] / reactos / base / system / format / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2015 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 STRINGTABLE
6 BEGIN
7 STRING_HELP "Kullanım: %s sürücü: [-FS:kütük dizgesi] [-V:etiket] [-Q] [-A:boyut] [-C]\n\n\
8 [sürücü:] Biçimlendirilecek sürücüyü belirtir.\n\
9 -FS:kütük dizgesi (%s) kütük dizgesinin türünü belirtir.\n\
10 -V:etiket Birim etiketini belirtir.\n\
11 -Q Bir hızlı biçimlendirme gerçekleştirir.\n\
12 -A:boyut Ön tanımlı ayırma birimi boyutunu geçersiz kılar. Ön tanımlı\n\
13 ayarlar umûmî kullanım için şiddetle önerilendir.\n\
14 NTFS destekler: 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K.\n\
15 FAT destekler: 8192, 16K, 32K, 64K, 128K, 256K.\n\
16 4096'dan yukarısındaki ayırma birimi boyutları\n\
17 için NTFS sıkıştırma desteklenmiyor.\n\
18 -C Yeni birimde oluşturulan kütükler ön tanımlı olarak\n\
19 sıkıştırılmış olacaktır.\n\n"
20 STRING_COMPLETE "Yüzde %lu bitti.\r"
21 STRING_FORMAT_FAIL "FormatEx başarılı olarak bitiremedi.\n\n"
22 STRING_NO_SUPPORT "İşlem Desteklenmiyor"
23 STRING_FMIFS_FAIL "FMIFS giriş noktaları konumlandırılamadı.\n\n"
24 STRING_UNKNOW_ARG "Bilinmeyen değiştirgen: %s\n"
25 STRING_DRIVE_PARM "İstenen sürücü değişkeni eksik.\n\n"
26 STRING_ERROR_DRIVE_TYPE "Sürücü türü alınamadı."
27 STRING_INSERT_DISK "%C: sürücüsüne yeni bir yumuşak disk yerleştiriniz\nve anık olduğunda Giriş'e basınız..."
28 STRING_NO_VOLUME "Birim sorgulanamadı."
29 STRING_NO_VOLUME_SIZE "Birim boyutu sorgulanamadı."
30 STRING_FILESYSTEM "Kütük dizgesinin türü %s.\n"
31 STRING_LABEL_NAME_EDIT "%C: sürücüsü için şimdiki birim etiketini giriniz: "
32 STRING_ERROR_LABEL "Bu sürücü için yanlış bir birim etiketi girildi.\n"
33 STRING_YN_FORMAT "\nUYARI, %C: SÜRÜCÜSÜNÜN SÂBİT DİSK ÜZERİNDEKİ TÜM VERİLER\n\
34 SİLİNECEKTİR!\nBiçimlendirme sürsün mü (E/H)? "
35 STRING_YES_NO_FAQ "EH"
36 STRING_VERIFYING "Doğrulanıyor"
37 STRING_FAST_FMT "Hızlı biçimlendiriliyor"
38 STRING_CREATE_FSYS "Kütük dizgesi yapıları oluşturuluyor.\n"
39 STRING_FMT_COMPLETE "Biçimlendirme bitti.\n"
40 STRING_VOL_COMPRESS "Birim sıkıştırmayı desteklemiyor.\n"
41 STRING_ENTER_LABEL "Birim Etiketi (11 damga, yok için Giriş)? "
42 STRING_NO_LABEL "Birim etiketlenemedi."
43 STRING_FREE_SPACE "\n%I64d çoklu tüm disk alanı.\nDiskte %I64d çoklu kullanılabilir.\n"
44 STRING_SERIAL_NUMBER "\nBirim Dizilik Numarası %04X-%04X\n"
45 END