[PRINTING]
[reactos.git] / reactos / boot / bootdata / hivesys.inf
1 [Version]
2 Signature = "$ReactOS$"
3
4 [AddReg]
5
6 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control","CurrentUser",2,"USERNAME"
7 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control","WaitToKillServiceTimeout",2,"20000"
8 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Biosinfo","InfName",2,"biosinfo.inf"
9 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP",,0x00000012
10 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video",,0x00000012
11
12 ; Critical Device Database
13
14 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0A03","Service",0x00000000,"pci"
15 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0A03","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
16
17 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0A08","Service",0x00000000,"pci"
18 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0A08","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
19
20 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0604","Service",0x00000000,"pci"
21 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0604","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
22
23 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0C08","Service",0x00000000,"acpi"
24 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0C08","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
25
26 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0C0300","Service",0x00000000,"usbuhci"
27 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0C0300","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
28
29 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0C0310","Service",0x00000000,"usbohci"
30 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0C0310","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
31
32 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0C0320","Service",0x00000000,"usbehci"
33 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0C0320","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
34
35 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#Class_08&SubClass_06&Prot_50","Service",0x00000000,"usbstor"
36 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#Class_08&SubClass_06&Prot_50","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
37
38 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#COMPOSITE","Service",0x00000000,"usbccgp"
39 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#COMPOSITE","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
40
41 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#CLASS_09","Service",0x00000000,"usbhub"
42 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#CLASS_09","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
43
44 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#ROOT_HUB","Service",0x00000000,"usbhub"
45 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#ROOT_HUB","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
46
47 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#ROOT_HUB20","Service",0x00000000,"usbhub"
48 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#ROOT_HUB20","ClassGUID",0x00000000,"{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
49
50 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\GenDisk","Service",0x00000000,"disk"
51 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\GenDisk","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
52
53 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#Class_03","Service",0x00000000,"hidusb"
54 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#Class_03","ClassGUID",0x00000000,"{745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}"
55
56 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\GENERIC_HID_DEVICE","Service",0x00000000,"hidusb"
57 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\GENERIC_HID_DEVICE","ClassGUID",0x00000000,"{745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}"
58
59 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\HID_DEVICE_SYSTEM_KEYBOARD","Service",0x00000000,"kbdhid"
60 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\HID_DEVICE_SYSTEM_KEYBOARD","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
61
62 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE","Service",0x00000000,"mouhid"
63 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
64
65 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0000","Service",0x00000000,"VBE"
66 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0000","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
67
68 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0001","Service",0x00000000,"VBE"
69 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0001","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
70
71 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0300","Service",0x00000000,"VBE"
72 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0300","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
73
74 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0301","Service",0x00000000,"VBE"
75 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PCI#CC_0301","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
76
77 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0303","Service",0x00000000,"i8042prt"
78 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0303","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
79
80 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0F0E","Service",0x00000000,"i8042prt"
81 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0F0E","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
82
83 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0F19","Service",0x00000000,"i8042prt"
84 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0F19","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
85
86 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PS2_MOUSE","Service",0x00000000,"i8042prt"
87 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\PS2_MOUSE","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
88
89 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0F13","Service",0x00000000,"i8042prt"
90 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0F13","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
91
92 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*IBM3780","Service",0x00000000,"i8042prt"
93 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*IBM3780","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
94
95 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0F12","Service",0x00000000,"i8042prt"
96 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0F12","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
97
98 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0F03","Service",0x00000000,"i8042prt"
99 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*PNP0F03","ClassGUID",0x00000000,"{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
100
101 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\ROOT#SWENUM","Service",0x00000000,"swenum"
102 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\ROOT#SWENUM","ClassGUID",0x00000000,"{4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}"
103
104
105 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot","AlternateShell",2,"cmd.exe"
106
107 ; Safe Boot drivers
108 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AppMgmt","",0x00000000,"Service"
109 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Base","",0x00000000,"Driver Group"
110 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Boot Bus Extender","",0x00000000,"Driver Group"
111 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Boot file system","",0x00000000,"Driver Group"
112 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CryptSvc","",0x00000000,"Service"
113 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\DcomLaunch","",0x00000000,"Service"
114 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmadmin","",0x00000000,"Service"
115 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmboot.sys","",0x00000000,"Driver"
116 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmio.sys","",0x00000000,"Driver"
117 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmload.sys","",0x00000000,"Driver"
118 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmserver","",0x00000000,"Service"
119 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\EventLog","",0x00000000,"Service"
120 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\File system","",0x00000000,"Driver Group"
121 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Filter","",0x00000000,"Driver Group"
122 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HelpSvc","",0x00000000,"Service"
123 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Netlogon","",0x00000000,"Service"
124 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PCI Configuration","",0x00000000,"Driver Group"
125 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PlugPlay","",0x00000000,"Service"
126 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PNP Filter","",0x00000000,"Driver Group"
127 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Primary disk","",0x00000000,"Driver Group"
128 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\RpcSs","",0x00000000,"Service"
129 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SCSI Class","",0x00000000,"Driver Group"
130 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sermouse.sys","",0x00000000,"Driver"
131 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sr.sys","",0x00000000,"FSFilter System Recovery"
132 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SRService","",0x00000000,"Service"
133 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\System Bus Extender","",0x00000000,"Driver Group"
134 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vga.sys","",0x00000000,"Driver"
135 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vgasave.sys","",0x00000000,"Driver"
136 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinMgmt","",0x00000000,"Service"
137 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}","",0x00000000,"Universal Serial Bus controllers"
138 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"CD-ROM Drive"
139 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"DiskDrive"
140 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Standard floppy disk controller"
141 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Hdc"
142 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Keyboard"
143 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Mouse"
144 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"PCMCIA Adapters"
145 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"SCSIAdapter"
146 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"System"
147 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Floppy disk drive"
148 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}","",0x00000000,"Volume"
149 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}","",0x00000000,"Human Interface Devices"
150
151 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\AFD","",0x00000000,"Service"
152 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\AppMgmt","",0x00000000,"Service"
153 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Base","",0x00000000,"Driver Group"
154 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Boot Bus Extender","",0x00000000,"Driver Group"
155 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Boot file system","",0x00000000,"Driver Group"
156 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Browser","",0x00000000,"Service"
157 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\CryptSvc","",0x00000000,"Service"
158 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\DcomLaunch","",0x00000000,"Service"
159 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Dhcp","",0x00000000,"Service"
160 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmadmin","",0x00000000,"Service"
161 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmboot.sys","",0x00000000,"Driver"
162 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmio.sys","",0x00000000,"Driver"
163 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmload.sys","",0x00000000,"Driver"
164 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmserver","",0x00000000,"Service"
165 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\DnsCache","",0x00000000,"Service"
166 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\EventLog","",0x00000000,"Service"
167 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\File system","",0x00000000,"Driver Group"
168 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Filter","",0x00000000,"Driver Group"
169 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\HelpSvc","",0x00000000,"Service"
170 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\ip6fw.sys","",0x00000000,"Driver"
171 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\ipnat.sys","",0x00000000,"Driver"
172 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LanmanServer","",0x00000000,"Service"
173 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LanmanWorkstation","",0x00000000,"Service"
174 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LmHosts","",0x00000000,"Service"
175 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Messenger","",0x00000000,"Service"
176 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NDIS","",0x00000000,"Driver Group"
177 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NDIS Wrapper","",0x00000000,"Driver Group"
178 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Ndisuio","",0x00000000,"Service"
179 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBIOS","",0x00000000,"Service"
180 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBIOSGroup","",0x00000000,"Driver Group"
181 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBT","",0x00000000,"Service"
182 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetDDEGroup","",0x00000000,"Driver Group"
183 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Netlogon","",0x00000000,"Service"
184 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetMan","",0x00000000,"Service"
185 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Network","",0x00000000,"Driver Group"
186 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetworkProvider","",0x00000000,"Driver Group"
187 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NtLmSsp","",0x00000000,"Service"
188 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PCI Configuration","",0x00000000,"Driver Group"
189 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PlugPlay","",0x00000000,"Service"
190 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PNP Filter","",0x00000000,"Driver Group"
191 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PNP_TDI","",0x00000000,"Driver Group"
192 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Primary disk","",0x00000000,"Driver Group"
193 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpcdd.sys","",0x00000000,"Driver"
194 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpdd.sys","",0x00000000,"Driver"
195 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpwd.sys","",0x00000000,"Driver"
196 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdsessmgr","",0x00000000,"Service"
197 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\RpcSs","",0x00000000,"Service"
198 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SCSI Class","",0x00000000,"Driver Group"
199 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sermouse.sys","",0x00000000,"Driver"
200 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SharedAccess","",0x00000000,"Service"
201 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sr.sys","",0x00000000,"FSFilter System Recovery"
202 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SRService","",0x00000000,"Service"
203 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Streams Drivers","",0x00000000,"Driver Group"
204 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\System Bus Extender","",0x00000000,"Driver Group"
205 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Tcpip","",0x00000000,"Service"
206 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\TDI","",0x00000000,"Driver Group"
207 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\tdpipe.sys","",0x00000000,"Driver"
208 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\tdtcp.sys","",0x00000000,"Driver"
209 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\termservice","",0x00000000,"Service"
210 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vga.sys","",0x00000000,"Driver"
211 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vgasave.sys","",0x00000000,"Driver"
212 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\WinMgmt","",0x00000000,"Service"
213 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\WZCSVC","",0x00000000,"Service"
214 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}","",0x00000000,"Universal Serial Bus controllers"
215 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"CD-ROM Drive"
216 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"DiskDrive"
217 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Standard floppy disk controller"
218 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Hdc"
219 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Keyboard"
220 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Mouse"
221 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Net"
222 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"NetClient"
223 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"NetService"
224 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"NetTrans"
225 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"PCMCIA Adapters"
226 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"SCSIAdapter"
227 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"System"
228 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","",0x00000000,"Floppy disk drive"
229 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}","",0x00000000,"Volume"
230 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}","",0x00000000,"Human Interface Devices"
231
232 ; ReactOS specific - required to load in Safe Mode and for debugging in Safe Mode (until vga.sys and vgasave.sys are implemented)
233 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Debug","",0x00000000,"Driver Group"
234 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vgamp.sys","",0x00000000,"Driver"
235 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vbemp.sys","",0x00000000,"Driver"
236
237 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Debug","",0x00000000,"Driver Group"
238 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vgamp.sys","",0x00000000,"Driver"
239 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vbemp.sys","",0x00000000,"Driver"
240
241 ; Other
242 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Arbiters",,0x00000012
243
244 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Arbiters\AllocationOrder","Root",0x000a0001,\
245 a8,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
246 00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,01,00,01,00,24,00,00,00,00,01,00,00,00,00,\
247 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,ff,ff,00,00,00,00,00,\
248 00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,40,01,00,00,00,00,00,00,\
249 7f,01,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
250 02,00,00,00,00,00,00,ff,02,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,\
251 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,6f,03,00,00,00,00,00,00,08,01,00,\
252 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,78,03,00,00,00,00,00,00,7a,03,00,00,\
253 00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,e8,02,00,00,00,\
254 00,00,00,ff,02,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
255 00,00,f0,01,00,00,00,00,00,00,f8,01,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,\
256 00,00,00,00,00,00,00,00,00,b0,03,00,00,00,00,00,00,cf,03,00,00,00,00,00,00,\
257 08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,e8,03,00,00,00,00,00,00,ff,\
258 03,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,ce,01,\
259 00,00,00,00,00,00,cf,01,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
260 00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,ff,03,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,\
261 00,00,00,00,09,00,00,00,09,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
262 00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,08,00,00,00,08,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
263 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,07,00,00,00,07,00,00,\
264 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,\
265 0b,00,00,00,0b,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,\
266 02,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,0a,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
267 00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,\
268 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,\
269 03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,\
270 00,00,00,05,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
271 00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
272 00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,0f,00,00,00,0f,00,00,00,\
273 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,0d,\
274 00,00,00,0d,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,\
275 00,00,00,00,00,00,0e,00,00,00,0e,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
276 00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,06,00,00,00,06,00,00,00,00,00,00,00,\
277 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,0c,00,00,00,0c,\
278 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,\
279 00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
280 00,08,02,00,00,00,00,00,00,00,00,ff,ff,fe,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,\
281 00,00,00,00,00,00,00,00,08,02,00,00,00,00,00,00,10,00,00,00,ff,ff,fe,ff,00,\
282 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,\
283 00,00,00,00,00,00,00,00,10,00,00,00,00,00,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,08,03,00,\
284 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0f,00,00,00,00,00,ff,ff,0f,00,\
285 00,00,00,00,08,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,00,00,\
286 00,00,00,ff,ff,0b,00,00,00,00,00,08,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
287 00,00,00,00,08,00,00,00,00,00,ff,ff,0f,00,00,00,00,00,08,03,00,00,00,00,00,\
288 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,00,00,00,00,00,ff,ff,bf,ff,00,00,00,00,\
289 00,04,00,00,00,00,00,00,06,00,00,00,0f,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
290 00,00,00,00,00,00,00,08,04,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,04,00,00,00,00,00,\
291 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
292 00,0f,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
293
294 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Arbiters\AllocationOrder","Pci",0x000a0001,\
295 48,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
296 00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,01,00,01,00,11,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,\
297 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,ff,ff,ff,ff,00,00,00,00,\
298 08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,ff,\
299 ff,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,40,01,\
300 00,00,00,00,00,00,7f,01,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
301 00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,ff,02,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,\
302 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,6f,03,00,00,00,\
303 00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,78,03,00,00,00,00,\
304 00,00,7a,03,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
305 00,e8,02,00,00,00,00,00,00,ff,02,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,\
306 00,00,00,00,00,00,00,00,f0,01,00,00,00,00,00,00,f8,01,00,00,00,00,00,00,08,\
307 01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,b0,03,00,00,00,00,00,00,cf,03,\
308 00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,e8,03,00,\
309 00,00,00,00,00,ff,03,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
310 00,00,00,00,ce,01,00,00,00,00,00,00,cf,01,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,\
311 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,ff,03,00,00,00,00,\
312 00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,10,00,00,00,00,\
313 00,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,08,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
314 00,00,0f,00,00,00,00,00,ff,ff,0f,00,00,00,00,00,08,03,00,00,00,00,00,00,00,\
315 00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,00,00,00,00,00,ff,ff,0b,00,00,00,00,00,08,03,\
316 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,00,00,00,00,00,ff,ff,0f,\
317 00,00,00,00,00,08,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,00,\
318 00,00,00,00,ff,ff,bf,ff,00,00,00,00
319
320 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Arbiters\ReservedResources","Pci",0x00000002, "PCStandard"
321 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Arbiters\ReservedResources","Root",0x00000002, "PCStandard"
322 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Arbiters\ReservedResources","PCStandard",0x000a0001,\
323 08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
324 00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,01,00,01,00,07,00,00,00,00,01,00,00,\
325 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,f8,02,00,00,00,00,00,00,ff,02,00,00,00,\
326 00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,b0,03,00,00,00,00,\
327 00,00,bb,03,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
328 00,bc,03,00,00,00,00,00,00,be,03,00,00,00,00,00,00,08,01,00,00,00,00,00,00,\
329 00,00,00,00,00,00,00,00,c0,03,00,00,00,00,00,00,df,03,00,00,00,00,00,00,08,\
330 01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,f8,03,00,00,00,00,00,00,ff,03,\
331 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,\
332 00,00,00,00,00,ff,ff,0b,00,00,00,00,00,08,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
333 00,00,00,00,00,00,f0,ff,00,00,00,00,ff,ff,ff,ff,00,00,00,00
334
335 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem","NtfsDisable8dot3NameCreation",0x00010003,0
336 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem","NtfsMftZoneReservation",0x00010003,1
337 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem","Win31FileSystem",0x00010001,0
338 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem","Win95TruncatedExtensions",0x00010001,1
339
340 ; Device classes (this list is incomplete... and should be generated from .inf files during installation)
341 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Client"
342 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetClient"
343 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Icon",0x00000000,"-7"
344 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Installer32",0x00000000,"NetCfgx.dll,NetClassInstaller"
345 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoDisplayClass",0x00000000,"1"
346 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoInstallClass",0x00000000,"1"
347
348 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Service"
349 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetService"
350 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Icon",0x00000000,"-7"
351 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Installer32",0x00000000,"NetCfgx.dll,NetClassInstaller"
352 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoDisplayClass",0x00000000,"1"
353 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoInstallClass",0x00000000,"1"
354
355 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Protocol"
356 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetTrans"
357 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Icon",0x00000000,"-6"
358 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Installer32",0x00000000,"NetCfgx.dll,NetClassInstaller"
359 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoDisplayClass",0x00000000,"1"
360 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","NoInstallClass",0x00000000,"1"
361
362 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{9D6D66A6-0B0C-4563-9077-A0E9A7955AE4}",,0x00000000,"Ramdisk"
363 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{9D6D66A6-0B0C-4563-9077-A0E9A7955AE4}","Class",0x00000000,"Ramdisk"
364 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{9D6D66A6-0B0C-4563-9077-A0E9A7955AE4}","Icon",0x00000000,"-5"
365
366 ; Default computer name settings
367 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName",,0x00000012
368 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName","ComputerName",0x00000002,"COMPUTERNAME"
369
370 ; Crash Control
371 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl","AutoReboot",0x00010003,0
372 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl","CrashDumpEnabled",0x00010003,3
373 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl","DumpFile",0x00020002,"%SystemRoot%\MEMORY.DMP"
374 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl","LogEvent",0x00010003,0
375 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl","MinidumpDir",0x00020002,"%SystemRoot%\Minidump"
376 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl","Overwrite",0x00010003,1
377 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl","SendAlert",0x00010003,0
378
379 ; Device classes key
380 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses",,0x00000012
381
382 ; HAL Chipset Hacks
383 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","10390530",0x00010001,0x1
384 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","10390620",0x00010001,0x1
385 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","10B90533",0x00010001,0x1
386 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","10B91533",0x00010001,0x1
387 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","11060596",0x00010001,0x1
388 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","11060686",0x00010001,0x5
389 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","1166004F",0x00010001,0x1
390 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","11660050",0x00010001,0x1
391 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","11660200",0x00010001,0x1
392 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","80862410",0x00010001,0x8
393 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","80862420",0x00010001,0x8
394 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","80862440",0x00010001,0x8
395 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","8086244C",0x00010001,0x8
396 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","80862480",0x00010001,0x8
397 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","8086248C",0x00010001,0x8
398 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL","80867110",0x00010001,0x1
399
400 ; Hardware profile settings
401 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\IDConfigDB",,0x00000012
402 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\IDConfigDB","CurrentConfig",0x00010001,0x00000000
403 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\IDConfigDB\Hardware Profiles\0000","FriendlyName",0x00000000,"New Hardware Profile"
404 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\Software\Fonts","LogPixels",0x00010003,96
405
406 ; Keyboard Layouts
407 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000401","Layout File",0x00000000,"kbda1.dll"
408 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000401","Layout Text",0x00000000,"Arabic (101)"
409 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000401","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5084"
410
411 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010401","Layout File",0x00000000,"kbda2.dll"
412 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010401","Layout Text",0x00000000,"Arabic (102)"
413 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010401","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5085"
414
415 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020401","Layout File",0x00000000,"kbda3.dll"
416 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020401","Layout Text",0x00000000,"Arabic (102) AZERTY"
417 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020401","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5086"
418
419 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000402","Layout File",0x00000000,"kbdbgm.dll"
420 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000402","Layout Text",0x00000000,"Bulgarian BDS 5237-1978"
421 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000402","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5136"
422
423 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020402","Layout File",0x00000000,"kbdbgt.dll"
424 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020402","Layout Text",0x00000000,"Bulgarian phonetic classic"
425 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020402","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5134"
426
427 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030402","Layout File",0x00000000,"kbdbga.dll"
428 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030402","Layout Text",0x00000000,"Bulgarian phonetic BDS 5237-2006"
429 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030402","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5135"
430
431 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000406","Layout File",0x00000000,"kbdda.dll"
432 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000406","Layout Text",0x00000000,"Danish"
433 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000406","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5007"
434
435 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030407","Layout File",0x00000000,"kbdgerg.dll"
436 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030407","Layout Text",0x00000000,"German (de_ergo)"
437 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030407","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5139"
438
439 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020407","Layout File",0x00000000,"kbdgneo.dll"
440 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020407","Layout Text",0x00000000,"German (NEO-1.1)"
441 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020407","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5138"
442
443 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010407","Layout File",0x00000000,"kbdgrist.dll"
444 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010407","Layout Text",0x00000000,"German (RISTOME)"
445 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010407","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5137"
446
447 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000407","Layout File",0x00000000,"kbdgr.dll"
448 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000407","Layout Text",0x00000000,"German"
449 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000407","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5011"
450
451 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000807","Layout File",0x00000000,"kbdsg.dll"
452 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000807","Layout Text",0x00000000,"Swiss (German)"
453 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000807","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5024"
454
455 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000408","Layout File",0x00000000,"kbdhe.dll"
456 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000408","Layout Text",0x00000000,"Greek"
457 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000408","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5046"
458
459 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000409","Layout File",0x00000000,"kbdus.dll"
460 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000409","Layout Text",0x00000000,"United States"
461 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5000"
462
463 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000809","Layout File",0x00000000,"kbduk.dll"
464 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000809","Layout Text",0x00000000,"United Kingdom"
465 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000809","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5025"
466
467 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010409","Layout File",0x00000000,"kbddv.dll"
468 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010409","Layout Id", 0x00000000,"0002"
469 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010409","Layout Text",0x00000000,"US-Dvorak"
470 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5092"
471
472 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020409","Layout File",0x00000000,"kbdusx.dll"
473 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020409","Layout Id", 0x00000000,"0001"
474 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020409","Layout Text",0x00000000,"US International"
475 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00020409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5026"
476
477 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030409","Layout File",0x00000000,"kbdusl.dll"
478 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030409","Layout Id", 0x00000000,"001A"
479 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030409","Layout Text",0x00000000,"US Dvorak for left hand"
480 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00030409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5027"
481
482 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00040409","Layout File",0x00000000,"kbdusr.dll"
483 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00040409","Layout Id", 0x00000000,"001B"
484 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00040409","Layout Text",0x00000000,"US Dvorak for right hand"
485 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00040409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5028"
486
487 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00050409","Layout File",0x00000000,"kbdusa.dll"
488 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00050409","Layout Id", 0x00000000,"000B"
489 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00050409","Layout Text",0x00000000,"US English (IBM Arabic 238_L)"
490 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00050409","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5123"
491
492 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00001809","Layout File",0x00000000,"kbdir.dll"
493 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00001809","Layout Text",0x00000000,"Irish"
494 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00001809","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5014"
495
496 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040a","Layout File",0x00000000,"kbdes.dll"
497 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040a","Layout Text",0x00000000,"Spanish"
498 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5020"
499
500 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080a","Layout File",0x00000000,"kbdla.dll"
501 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080a","Layout Text",0x00000000,"Latin American"
502 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5017"
503
504 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040b","Layout File",0x00000000,"kbdfi.dll"
505 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040b","Layout Text",0x00000000,"Finnish"
506 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040b","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5009"
507
508 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040c","Layout File",0x00000000,"kbdfr.dll"
509 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040c","Layout Text",0x00000000,"French"
510 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5010"
511
512 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040d","Layout File",0x00000000,"kbdheb.dll"
513 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040d","Layout Text",0x00000000,"Hebrew"
514 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040d","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5083"
515
516 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040e","Layout File",0x00000000,"kbdhu.dll"
517 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040e","Layout Text",0x00000000,"Hungarian"
518 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040e","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5033"
519
520 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040f","Layout File",0x00000000,"kbdic.dll"
521 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040f","Layout Text",0x00000000,"Icelandic"
522 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000040f","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5013"
523
524 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000410","Layout File",0x00000000,"kbdit.dll"
525 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000410","Layout Text",0x00000000,"Italian"
526 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000410","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5015"
527
528 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000411","Layout File",0x00000000,"kbdja.dll"
529 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000411","Layout Text",0x00000000,"Japanese"
530 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000411","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5061"
531 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000411","Layout Id",0x00000000,"0001"
532
533 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041c","Layout File",0x00000000,"kbdal.dll"
534 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041c","Layout Text",0x00000000,"Albanian"
535 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5029"
536
537 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041f","Layout File",0x00000000,"kbdtuq.dll"
538 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041f","Layout Text",0x00000000,"Turkish Q"
539 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041f","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5060"
540
541 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041f","Layout File",0x00000000,"kbdtuf.dll"
542 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041f","Layout Text",0x00000000,"Turkish F"
543 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041f","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5059"
544 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041f","Layout Id",0x00000000,"0014"
545
546 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080c","Layout File",0x00000000,"kbdbe.dll"
547 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080c","Layout Text",0x00000000,"Belgian (French)"
548 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000080c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5002"
549
550 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000413","Layout File",0x00000000,"kbdne.dll"
551 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000413","Layout Text",0x00000000,"Dutch"
552 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000413","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5008"
553
554 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000813","Layout File",0x00000000,"kbdbe.dll"
555 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000813","Layout Text",0x00000000,"Belgian (Dutch)"
556 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000813","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5001"
557
558 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000415","Layout File",0x00000000,"kbdpl1.dll"
559 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000415","Layout Text",0x00000000,"Polish (Programmers)"
560 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000415","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5035"
561
562 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010415","Layout File",0x00000000,"kbdpl.dll"
563 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010415","Layout Text",0x00000000,"Polish (214)"
564 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010415","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5036"
565
566 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010416","Layout File",0x00000000,"kbdbr.dll"
567 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010416","Layout Text",0x00000000,"Portuguese (Brazilian ABNT2)"
568 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010416","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5126"
569
570 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000816","Layout File",0x00000000,"kbdpo.dll"
571 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000816","Layout Text",0x00000000,"Portuguese (Portugal)"
572 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000816","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5019"
573
574 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000418","Layout File",0x00000000,"kbdro.dll"
575 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000418","Layout Text",0x00000000,"Romanian"
576 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000418","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5037"
577
578 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000419","Layout File",0x00000000,"kbdru.dll"
579 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000419","Layout Text",0x00000000,"Russian"
580 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000419","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5055"
581
582 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010419","Layout File",0x00000000,"kbdru1.dll"
583 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010419","Layout Text",0x00000000,"Russian (Typewriter)"
584 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010419","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5056"
585
586 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041a","Layout File",0x00000000,"kbdcr.dll"
587 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041a","Layout Text",0x00000000,"Croatian"
588 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5030"
589
590 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041b","Layout File",0x00000000,"kbdsk.dll"
591 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041b","Layout Text",0x00000000,"Slovak"
592 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041b","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5039"
593
594 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041b","Layout File",0x00000000,"kbdsk1.dll"
595 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041b","Layout Text",0x00000000,"Slovak (QWERTY)"
596 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041b","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5040"
597
598 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041d","Layout File",0x00000000,"kbdsw.dll"
599 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041d","Layout Text",0x00000000,"Swedish"
600 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041d","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5022"
601
602 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041e","Layout File",0x00000000,"kbdth0.dll"
603 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041e","Layout Text",0x00000000,"Thai Kedmanee"
604 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000041e","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5079"
605
606 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041e","Layout File",0x00000000,"kbdth1.dll"
607 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041e","Layout Text",0x00000000,"Thai Pattachote"
608 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001041e","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5080"
609
610 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0002041e","Layout File",0x00000000,"kbdth2.dll"
611 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0002041e","Layout Text",0x00000000,"Thai Kedmanee (non-ShiftLock)"
612 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0002041e","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5081"
613
614 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0003041e","Layout File",0x00000000,"kbdth3.dll"
615 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0003041e","Layout Text",0x00000000,"Thai Pattachote (non-ShiftLock)"
616 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0003041e","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5082"
617
618 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000422","Layout File",0x00000000,"kbdur.dll"
619 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000422","Layout Text",0x00000000,"Ukrainian"
620 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000422","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5058"
621
622 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010422","Layout File",0x00000000,"kbdurs.dll"
623 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010422","Layout Text",0x00000000,"Ukrainian (Student)"
624 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010422","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5141"
625
626 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000423","Layout File",0x00000000,"kbdblr.dll"
627 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000423","Layout Text",0x00000000,"Belarusian"
628 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000423","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5052"
629
630 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000425","Layout File",0x00000000,"kbdest.dll"
631 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000425","Layout Text",0x00000000,"Estonian"
632 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000425","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5042"
633
634 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000426","Layout File",0x00000000,"kbdlv.dll"
635 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000426","Layout Text",0x00000000,"Latvian"
636 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000426","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5043"
637
638 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010427","Layout File",0x00000000,"kbdlt1.dll"
639 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010427","Layout Text",0x00000000,"Lithuanian"
640 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010427","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5088"
641
642 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042a","Layout File",0x00000000,"kbdvntc.dll"
643 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042a","Layout Text",0x00000000,"Vietnamese"
644 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5118"
645
646 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042b","Layout File",0x00000000,"kbdarme.dll"
647 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042b","Layout Text",0x00000000,"Armenian Eastern"
648 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042b","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5120"
649
650 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001042b","Layout File",0x00000000,"kbdarmw.dll"
651 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001042b","Layout Text",0x00000000,"Armenian Western"
652 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0001042b","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5121"
653
654 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042c","Layout File",0x00000000,"kbdazel.dll"
655 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042c","Layout Text",0x00000000,"Azeri Latin"
656 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5117"
657
658 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000082c","Layout File",0x00000000,"kbdaze.dll"
659 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000082c","Layout Text",0x00000000,"Azeri Cyrillic"
660 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000082c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5115"
661
662 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042f","Layout File",0x00000000,"kbdmac.dll"
663 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042f","Layout Text",0x00000000,"Macedonian (FYRO)"
664 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000042f","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5109"
665
666 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000437","Layout File",0x00000000,"kbdgeo.dll"
667 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000437","Layout Text",0x00000000,"Georgian"
668 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000437","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5119"
669
670 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000439","Layout File",0x00000000,"kbdindev.dll"
671 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000439","Layout Text",0x00000000,"Devanagari - INSCRIPT"
672 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000439","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5096"
673
674 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000043f","Layout File",0x00000000,"kbdkaz.dll"
675 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000043f","Layout Text",0x00000000,"Kazakh"
676 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000043f","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5113"
677
678 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000843","Layout File",0x00000000,"kbduzb.dll"
679 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000843","Layout Text",0x00000000,"Uzbek (Cyrillic)"
680 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000843","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5114"
681
682 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000444","Layout File",0x00000000,"kbdtat.dll"
683 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000444","Layout Text",0x00000000,"Tatar"
684 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000444","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5116"
685
686 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000445","Layout File",0x00000000,"kbdinben.dll"
687 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000445","Layout Text",0x00000000,"Bengali"
688 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000445","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5135"
689
690 ; HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000845","Layout File",0x00000000,"kbdinben.dll"
691 ; HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000845","Layout Text",0x00000000,"Bengali"
692 ; HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000845","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5135"
693
694 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000447","Layout File",0x00000000,"kbdinguj.dll"
695 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000447","Layout Text",0x00000000,"Gujarati"
696 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000447","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5097"
697
698 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044c","Layout File",0x00000000,"kbdinmal.dll"
699 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044c","Layout Text",0x00000000,"Malayalam"
700 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5139"
701
702 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044d","Layout File",0x00000000,"kbdinasa.dll"
703 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044d","Layout Text",0x00000000,"ASSAMESE - INSCRIPT"
704 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000044d","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5177"
705
706 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000455","Layout File",0x00000000,"kbdbur.dll"
707 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000455","Layout Text",0x00000000,"Burmese"
708 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000455","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5140"
709
710 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000414","Layout File",0x00000000,"kbdno.dll"
711 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000414","Layout Text",0x00000000,"Norwegian"
712 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000414","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5018"
713
714 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000405","Layout File",0x00000000,"kbdcz.dll"
715 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000405","Layout Text",0x00000000,"Czech"
716 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000405","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5031"
717
718 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010405","Layout File",0x00000000,"kbdcz1.dll"
719 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010405","Layout Text",0x00000000,"Czech (QWERTY)"
720 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00010405","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5032"
721
722 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00011009","Layout File",0x00000000,"kbdcan.dll"
723 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00011009","Layout Id", 0x00000000,"0020"
724 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00011009","Layout Text",0x00000000,"Canadian Multilingual Standard"
725 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00011009","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5110"
726
727 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c0c","Layout File",0x00000000,"kbdfc.dll"
728 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c0c","Layout Text",0x00000000,"Canadian French (Legacy)"
729 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c0c","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5005"
730
731 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c1a","Layout File",0x00000000,"kbdycc.dll"
732 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c1a","Layout Text",0x00000000,"Serbian (Cyrillic)"
733 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000c1a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5057"
734
735 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000081a","Layout File",0x00000000,"kbdycl.dll"
736 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000081a","Layout Text",0x00000000,"Serbian (Latin)"
737 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\0000081a","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5038"
738
739 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000412","Layout File",0x00000000,"kbdko.dll"
740 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000412","Layout Text",0x00000000,"Korean"
741 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000412","Layout Display Name",0x00000000,"@%SystemRoot%\system32\input.dll,-5063"
742 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000412","Layout Id",0x00000000,"0001"
743
744 ; Keyboard layouts
745 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout",,0x00000012
746 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000402",2,"bg"
747 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000404",2,"ch"
748 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000405",2,"cz"
749 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000406",2,"dk"
750 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000407",2,"gr"
751 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000408",2,"gk"
752 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000409",2,"us"
753 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000040A",2,"sp"
754 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000040B",2,"su"
755 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000040C",2,"fr"
756 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000040E",2,"hu"
757 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000040F",2,"is"
758 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000410",2,"it"
759 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000411",2,"jp"
760 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000412",2,"ko"
761 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000413",2,"nl"
762 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000414",2,"no"
763 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000415",2,"pl"
764 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000416",2,"br"
765 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000418",2,"ro"
766 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000419",2,"ru"
767 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000041A",2,"yu"
768 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000041B",2,"sl"
769 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000041C",2,"us"
770 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000041D",2,"sv"
771 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000041F",2,"tr"
772 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000422",2,"us"
773 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000423",2,"us"
774 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000424",2,"yu"
775 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000425",2,"et"
776 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000426",2,"us"
777 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000427",2,"us"
778 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000804",2,"ch"
779 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000807",2,"sg"
780 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000809",2,"uk"
781 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000080A",2,"la"
782 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000080C",2,"be"
783 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000813",2,"be"
784 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000816",2,"po"
785 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000C0C",2,"cf"
786 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00000C1A",2,"us"
787 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00001009",2,"us"
788 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0000100C",2,"sf"
789 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00001809",2,"us"
790 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010402",2,"us"
791 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010405",2,"cz"
792 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010407",2,"gr"
793 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010408",2,"gk"
794 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010409",2,"dv"
795 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0001040A",2,"sp"
796 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0001040E",2,"hu"
797 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010410",2,"it"
798 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010415",2,"pl"
799 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010419",2,"ru"
800 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0001041B",2,"sl"
801 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","0001041F",2,"tr"
802 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010426",2,"us"
803 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010C0C",2,"cf"
804 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00010C1A",2,"us"
805 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00020408",2,"gk"
806 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00020409",2,"us"
807 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00030409",2,"usl"
808 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00040409",2,"usr"
809 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes","00050408",2,"gk"
810 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","00000410",2,"141"
811 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","0000041F",2,"179"
812 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","00010408",2,"220"
813 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","00010410",2,"142"
814 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","00010415",2,"214"
815 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","0001041F",2,"440"
816 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybIDs","00020408",2,"319"
817
818 ; Lsa
819 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa","Authentication Packages",0x00010000,"msv1_0"
820
821 ; Network
822 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Adapters"
823 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"Net"
824 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Client"
825 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetClient"
826 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Service"
827 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetService"
828 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}",,0x00000000,"Network Protocol"
829 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","Class",0x00000000,"NetTrans"
830 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider\Order","ProviderOrder",0x00000000,""
831
832 ; NLS Files
833 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","37",0x00000000,"c_037.nls"
834 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","424",0x00000000,"c_424.nls"
835 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","437",0x00000000,"c_437.nls"
836 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","500",0x00000000,"c_500.nls"
837 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","708",0x00000000,"c_708.nls"
838 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","720",0x00000000,"c_720.nls"
839 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","737",0x00000000,"c_737.nls"
840 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","775",0x00000000,"c_775.nls"
841 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","850",0x00000000,"c_850.nls"
842 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","852",0x00000000,"c_852.nls"
843 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","855",0x00000000,"c_855.nls"
844 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","856",0x00000000,"c_856.nls"
845 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","857",0x00000000,"c_857.nls"
846 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","858",0x00000000,"c_858.nls"
847 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","860",0x00000000,"c_860.nls"
848 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","861",0x00000000,"c_861.nls"
849 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","862",0x00000000,"c_862.nls"
850 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","863",0x00000000,"c_863.nls"
851 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","864",0x00000000,"c_864.nls"
852 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","865",0x00000000,"c_865.nls"
853 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","866",0x00000000,"c_866.nls"
854 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","869",0x00000000,"c_869.nls"
855 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","870",0x00000000,"c_870.nls"
856 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","874",0x00000000,"c_874.nls"
857 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","875",0x00000000,"c_875.nls"
858 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","878",0x00000000,"c_878.nls"
859 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","932",0x00000000,"c_932.nls"
860 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","936",0x00000000,"c_936.nls"
861 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","949",0x00000000,"c_949.nls"
862 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","950",0x00000000,"c_950.nls"
863 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1006",0x00000000,"c_1006.nls"
864 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1026",0x00000000,"c_1026.nls"
865 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1047",0x00000000,"c_1047.nls"
866 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1140",0x00000000,"c_1140.nls"
867 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1141",0x00000000,"c_1141.nls"
868 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1142",0x00000000,"c_1142.nls"
869 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1143",0x00000000,"c_1143.nls"
870 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1144",0x00000000,"c_1144.nls"
871 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1145",0x00000000,"c_1145.nls"
872 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1146",0x00000000,"c_1146.nls"
873 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1147",0x00000000,"c_1147.nls"
874 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1148",0x00000000,"c_1148.nls"
875 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1149",0x00000000,"c_1149.nls"
876 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1250",0x00000000,"c_1250.nls"
877 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1251",0x00000000,"c_1251.nls"
878 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1252",0x00000000,"c_1252.nls"
879 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1253",0x00000000,"c_1253.nls"
880 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1254",0x00000000,"c_1254.nls"
881 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1255",0x00000000,"c_1255.nls"
882 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1256",0x00000000,"c_1256.nls"
883 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1257",0x00000000,"c_1257.nls"
884 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","1258",0x00000000,"c_1258.nls"
885 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10000",0x00000000,"c_10000.nls"
886 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10004",0x00000000,"c_10004.nls"
887 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10005",0x00000000,"c_10005.nls"
888 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10006",0x00000000,"c_10006.nls"
889 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10007",0x00000000,"c_10007.nls"
890 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10010",0x00000000,"c_10010.nls"
891 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10017",0x00000000,"c_10017.nls"
892 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10021",0x00000000,"c_10021.nls"
893 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10029",0x00000000,"c_10029.nls"
894 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10079",0x00000000,"c_10079.nls"
895 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10081",0x00000000,"c_10081.nls"
896 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","10082",0x00000000,"c_10082.nls"
897 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20105",0x00000000,"c_20105.nls"
898 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20106",0x00000000,"c_20106.nls"
899 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20107",0x00000000,"c_20107.nls"
900 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20108",0x00000000,"c_20108.nls"
901 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20127",0x00000000,"c_20127.nls"
902 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20269",0x00000000,"c_20269.nls"
903 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20273",0x00000000,"c_20273.nls"
904 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20277",0x00000000,"c_20277.nls"
905 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20278",0x00000000,"c_20278.nls"
906 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20280",0x00000000,"c_20280.nls"
907 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20284",0x00000000,"c_20284.nls"
908 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20285",0x00000000,"c_20285.nls"
909 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20290",0x00000000,"c_20290.nls"
910 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20297",0x00000000,"c_20297.nls"
911 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20420",0x00000000,"c_20420.nls"
912 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20423",0x00000000,"c_20423.nls"
913 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20424",0x00000000,"c_20424.nls"
914 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20833",0x00000000,"c_20833.nls"
915 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20838",0x00000000,"c_20838.nls"
916 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20866",0x00000000,"c_20866.nls"
917 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20871",0x00000000,"c_20871.nls"
918 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20880",0x00000000,"c_20880.nls"
919 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20905",0x00000000,"c_20905.nls"
920 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","20924",0x00000000,"c_20924.nls"
921 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","21025",0x00000000,"c_21025.nls"
922 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","21027",0x00000000,"c_21027.nls"
923 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","21866",0x00000000,"c_21866.nls"
924 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28591",0x00000000,"c_28591.nls"
925 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28592",0x00000000,"c_28592.nls"
926 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28593",0x00000000,"c_28593.nls"
927 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28594",0x00000000,"c_28594.nls"
928 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28595",0x00000000,"c_28595.nls"
929 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28596",0x00000000,"c_28596.nls"
930 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28597",0x00000000,"c_28597.nls"
931 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28598",0x00000000,"c_28598.nls"
932 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28599",0x00000000,"c_28599.nls"
933 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28600",0x00000000,"c_28600.nls"
934 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28603",0x00000000,"c_28603.nls"
935 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28604",0x00000000,"c_28604.nls"
936 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28605",0x00000000,"c_28605.nls"
937 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","28606",0x00000000,"c_28606.nls"
938 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","ACP",0x00000000,"1252"
939 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","OEMCP",0x00000000,"437"
940 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage","MACCP",0x00000000,"10000"
941
942 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange","932",2,"F040-F9FC"
943 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange","936",2,"AAA1-AFFE,F8A1-FEFE,A140-A7A0"
944 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange","949",2,"C9A1-C9FE,FEA1-FEFE"
945 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange","950",2,"FA40-FEFE,8E40-A0FE,8140-8DFE,C6A1-C8FE"
946 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\EUDCCodeRange","Unicode",2,"E000-F8FF"
947
948 ; NLS Language settings
949 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0401",0x00000000,"l_intl.nls"
950 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0801",0x00000000,"l_intl.nls"
951 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c01",0x00000000,"l_intl.nls"
952 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1001",0x00000000,"l_intl.nls"
953 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1401",0x00000000,"l_intl.nls"
954 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1801",0x00000000,"l_intl.nls"
955 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1c01",0x00000000,"l_intl.nls"
956 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","2001",0x00000000,"l_intl.nls"
957 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","2401",0x00000000,"l_intl.nls"
958 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","2801",0x00000000,"l_intl.nls"
959 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","2c01",0x00000000,"l_intl.nls"
960 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","3001",0x00000000,"l_intl.nls"
961 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","3401",0x00000000,"l_intl.nls"
962 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","3801",0x00000000,"l_intl.nls"
963 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","3c01",0x00000000,"l_intl.nls"
964 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","4001",0x00000000,"l_intl.nls"
965 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0401",0x00000000,"l_intl.nls"
966 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0402",0x00000000,"l_intl.nls"
967 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0403",0x00000000,"l_intl.nls"
968 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0404",0x00000000,"l_intl.nls"
969 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0804",0x00000000,"l_intl.nls"
970 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c04",0x00000000,"l_intl.nls"
971 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1004",0x00000000,"l_intl.nls"
972 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1404",0x00000000,"l_intl.nls"
973 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0405",0x00000000,"l_intl.nls"
974 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0406",0x00000000,"l_intl.nls"
975 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0407",0x00000000,"l_intl.nls"
976 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0807",0x00000000,"l_intl.nls"
977 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c07",0x00000000,"l_intl.nls"
978 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1407",0x00000000,"l_intl.nls"
979 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0408",0x00000000,"l_intl.nls"
980 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0409",0x00000000,"l_intl.nls"
981 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0809",0x00000000,"l_intl.nls"
982 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c09",0x00000000,"l_intl.nls"
983 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1009",0x00000000,"l_intl.nls"
984 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1409",0x00000000,"l_intl.nls"
985 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1809",0x00000000,"l_intl.nls"
986 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1c09",0x00000000,"l_intl.nls"
987 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","2009",0x00000000,"l_intl.nls"
988 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","3009",0x00000000,"l_intl.nls"
989 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","3409",0x00000000,"l_intl.nls"
990 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040a",0x00000000,"l_intl.nls"
991 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","080a",0x00000000,"l_intl.nls"
992 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c0a",0x00000000,"l_intl.nls"
993 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","100a",0x00000000,"l_intl.nls"
994 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","140a",0x00000000,"l_intl.nls"
995 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","180a",0x00000000,"l_intl.nls"
996 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","1c0a",0x00000000,"l_intl.nls"
997 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","200a",0x00000000,"l_intl.nls"
998 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","240a",0x00000000,"l_intl.nls"
999 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","280a",0x00000000,"l_intl.nls"
1000 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","2c0a",0x00000000,"l_intl.nls"
1001 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","300a",0x00000000,"l_intl.nls"
1002 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","340a",0x00000000,"l_intl.nls"
1003 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","380a",0x00000000,"l_intl.nls"
1004 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","3c0a",0x00000000,"l_intl.nls"
1005 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","400a",0x00000000,"l_intl.nls"
1006 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","440a",0x00000000,"l_intl.nls"
1007 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","480a",0x00000000,"l_intl.nls"
1008 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","4c0a",0x00000000,"l_intl.nls"
1009 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","500a",0x00000000,"l_intl.nls"
1010 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040b",0x00000000,"l_intl.nls"
1011 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040c",0x00000000,"l_intl.nls"
1012 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","080c",0x00000000,"l_intl.nls"
1013 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c0c",0x00000000,"l_intl.nls"
1014 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","100c",0x00000000,"l_intl.nls"
1015 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","140c",0x00000000,"l_intl.nls"
1016 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","180c",0x00000000,"l_intl.nls"
1017 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040d",0x00000000,"l_intl.nls"
1018 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040e",0x00000000,"l_intl.nls"
1019 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","040f",0x00000000,"l_intl.nls"
1020 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0410",0x00000000,"l_intl.nls"
1021 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0810",0x00000000,"l_intl.nls"
1022 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0411",0x00000000,"l_intl.nls"
1023 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0412",0x00000000,"l_intl.nls"
1024 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0413",0x00000000,"l_intl.nls"
1025 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0414",0x00000000,"l_intl.nls"
1026 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0813",0x00000000,"l_intl.nls"
1027 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0414",0x00000000,"l_intl.nls"
1028 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0814",0x00000000,"l_intl.nls"
1029 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0415",0x00000000,"l_intl.nls"
1030 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0416",0x00000000,"l_intl.nls"
1031 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0816",0x00000000,"l_intl.nls"
1032 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0417",0x00000000,"l_intl.nls"
1033 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0418",0x00000000,"l_intl.nls"
1034 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0419",0x00000000,"l_intl.nls"
1035 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041a",0x00000000,"l_intl.nls"
1036 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","081a",0x00000000,"l_intl.nls"
1037 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0c1a",0x00000000,"l_intl.nls"
1038 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041b",0x00000000,"l_intl.nls"
1039 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041c",0x00000000,"l_intl.nls"
1040 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041d",0x00000000,"l_intl.nls"
1041 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","081d",0x00000000,"l_intl.nls"
1042 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041e",0x00000000,"l_intl.nls"
1043 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","041f",0x00000000,"l_intl.nls"
1044 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0420",0x00000000,"l_intl.nls"
1045 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0421",0x00000000,"l_intl.nls"
1046 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0422",0x00000000,"l_intl.nls"
1047 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0423",0x00000000,"l_intl.nls"
1048 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0424",0x00000000,"l_intl.nls"
1049 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0425",0x00000000,"l_intl.nls"
1050 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0426",0x00000000,"l_intl.nls"
1051 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0427",0x00000000,"l_intl.nls"
1052 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0429",0x00000000,"l_intl.nls"
1053 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","042a",0x00000000,"l_intl.nls"
1054 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","042b",0x00000000,"l_intl.nls"
1055 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","042c",0x00000000,"l_intl.nls"
1056 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","082c",0x00000000,"l_intl.nls"
1057 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","042d",0x00000000,"l_intl.nls"
1058 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","042f",0x00000000,"l_intl.nls"
1059 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0436",0x00000000,"l_intl.nls"
1060 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0437",0x00000000,"l_intl.nls"
1061 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0438",0x00000000,"l_intl.nls"
1062 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0439",0x00000000,"l_intl.nls"
1063 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","043e",0x00000000,"l_intl.nls"
1064 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","083e",0x00000000,"l_intl.nls"
1065 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","043f",0x00000000,"l_intl.nls"
1066 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0440",0x00000000,"l_intl.nls"
1067 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0441",0x00000000,"l_intl.nls"
1068 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0443",0x00000000,"l_intl.nls"
1069 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0843",0x00000000,"l_intl.nls"
1070 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0444",0x00000000,"l_intl.nls"
1071 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0445",0x00000000,"l_intl.nls"
1072 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0455",0x00000000,"l_intl.nls"
1073 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0456",0x00000000,"l_intl.nls"
1074 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","048f",0x00000000,"l_intl.nls"
1075 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","0490",0x00000000,"l_intl.nls"
1076 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","Default",0x00000000,"0409"
1077 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language","InstallLanguage",0x00000000,"0409"
1078
1079 ; Supported and installed locales
1080 ; If you add/uncomment an entry here, please also add the appropriate Language
1081 ; in the previous section.
1082 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale",,0x00000012
1083 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000401",0x00000000,""
1084 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000801",0x00000000,""
1085 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c01",0x00000000,""
1086 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001001",0x00000000,""
1087 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001401",0x00000000,""
1088 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001801",0x00000000,""
1089 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001c01",0x00000000,""
1090 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00002001",0x00000000,""
1091 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00002401",0x00000000,""
1092 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00002801",0x00000000,""
1093 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00002c01",0x00000000,""
1094 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00003001",0x00000000,""
1095 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00003401",0x00000000,""
1096 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00003801",0x00000000,""
1097 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00003c01",0x00000000,""
1098 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00004001",0x00000000,""
1099 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000402",0x00000000,"5"
1100 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000403",0x00000000,"1"
1101 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000404",0x00000000,"9"
1102 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000804",0x00000000,"a"
1103 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000405",0x00000000,"2"
1104 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000406",0x00000000,"1"
1105 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000407",0x00000000,"1"
1106 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000807",0x00000000,"1"
1107 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c07",0x00000000,"1"
1108 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001407",0x00000000,"1"
1109 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000408",0x00000000,"4"
1110 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000409",0x00000000,"1"
1111 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000809",0x00000000,"1"
1112 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c09",0x00000000,"1"
1113 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001009",0x00000000,"1"
1114 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001409",0x00000000,"1"
1115 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001809",0x00000000,"1"
1116 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001c09",0x00000000,"1"
1117 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00002009",0x00000000,"1"
1118 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00003009",0x00000000,"1"
1119 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00003409",0x00000000,"1"
1120 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040a",0x00000000,"1"
1121 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000080a",0x00000000,"1"
1122 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c0a",0x00000000,"1"
1123 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000100a",0x00000000,"1"
1124 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000140a",0x00000000,"1"
1125 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000180a",0x00000000,"1"
1126 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00001c0a",0x00000000,"1"
1127 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000200a",0x00000000,"1"
1128 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000240a",0x00000000,"1"
1129 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000280a",0x00000000,"1"
1130 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00002c0a",0x00000000,"1"
1131 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000300a",0x00000000,"1"
1132 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000340a",0x00000000,"1"
1133 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000380a",0x00000000,"1"
1134 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00003c0a",0x00000000,"1"
1135 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000400a",0x00000000,"1"
1136 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000440a",0x00000000,"1"
1137 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000480a",0x00000000,"1"
1138 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00004c0a",0x00000000,"1"
1139 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000500a",0x00000000,"1"
1140 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040b",0x00000000,"1"
1141 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040c",0x00000000,"1"
1142 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000080c",0x00000000,"1"
1143 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c0c",0x00000000,"1"
1144 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000100c",0x00000000,"1"
1145 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000140c",0x00000000,"1"
1146 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000180c",0x00000000,"1"
1147 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040d",0x00000000,"c"
1148 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040e",0x00000000,"2"
1149 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000040f",0x00000000,"1"
1150 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000410",0x00000000,"1"
1151 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000810",0x00000000,"1"
1152 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000411",0x00000000,"7"
1153 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000412",0x00000000,"8"
1154 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000413",0x00000000,"1"
1155 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000813",0x00000000,"1"
1156 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000414",0x00000000,"1"
1157 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000814",0x00000000,"1"
1158 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000415",0x00000000,"2"
1159 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000416",0x00000000,"1"
1160 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000816",0x00000000,"1"
1161 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000417",0x00000000,"1"
1162 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000418",0x00000000,"2"
1163 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000419",0x00000000,"5"
1164 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041a",0x00000000,"2"
1165 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000081a",0x00000000,"1"
1166 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000c1a",0x00000000,"5"
1167 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041b",0x00000000,"2"
1168 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041c",0x00000000,"2"
1169 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041d",0x00000000,"1"
1170 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000081d",0x00000000,"1"
1171 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041e",0x00000000,"b"
1172 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000041f",0x00000000,"6"
1173 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000420",0x00000000,""
1174 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000421",0x00000000,"1"
1175 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000422",0x00000000,"5"
1176 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000423",0x00000000,"5"
1177 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000424",0x00000000,"2"
1178 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000425",0x00000000,"3"
1179 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000426",0x00000000,"3"
1180 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000427",0x00000000,"3"
1181 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000429",0x00000000,""
1182 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000042a",0x00000000,""
1183 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000042b",0x00000000,"11"
1184 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000042c",0x00000000,"6"
1185 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000082c",0x00000000,"5"
1186 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000042d",0x00000000,"1"
1187 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000042f",0x00000000,"5"
1188 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000436",0x00000000,"1"
1189 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000437",0x00000000,"10"
1190 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000438",0x00000000,"1"
1191 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000439",0x00000000,"f"
1192 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000043e",0x00000000,"1"
1193 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000083e",0x00000000,"1"
1194 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000043f",0x00000000,"5"
1195 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000440",0x00000000,"5"
1196 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000441",0x00000000,"1"
1197 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000443",0x00000000,"6"
1198 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000843",0x00000000,"5"
1199 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000444",0x00000000,"5"
1200 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000445",0x00000000,"f"
1201 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000455",0x00000000,""
1202 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000456",0x00000000,"1"
1203 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","0000048f",0x00000000,"1"
1204 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale","00000490",0x00000000,"1"
1205
1206 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","1",0x00000000,"1"
1207 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","2",0x00000000,"1"
1208 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","3",0x00000000,"1"
1209 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","4",0x00000000,"1"
1210 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","5",0x00000000,"1"
1211 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","6",0x00000000,"1"
1212 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","7",0x00000000,"1"
1213 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","8",0x00000000,"1"
1214 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","9",0x00000000,"1"
1215 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","10",0x00000000,"1"
1216 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","11",0x00000000,"1"
1217 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","a",0x00000000,"1"
1218 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","b",0x00000000,"1"
1219 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","c",0x00000000,"1"
1220 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","d",0x00000000,"1"
1221 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","e",0x00000000,"1"
1222 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups","f",0x00000000,"1"
1223
1224 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00010407",0x00000000,"1"
1225 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","0001040e",0x00000000,"2"
1226 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00010437",0x00000000,""
1227 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00020804",0x00000000,""
1228 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00021004",0x00000000,""
1229 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00021404",0x00000000,""
1230 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts","00030404",0x00000000,""
1231
1232 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82441FX",0x00030003,\
1233 01,00,00,00,86,80,37,12,00,00,00,00,00,00,00,00
1234 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82439HX",0x00030003,\
1235 01,00,00,00,86,80,50,12,00,00,00,00,00,00,00,00
1236 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82439TX",0x00030003,\
1237 01,00,00,00,86,80,00,71,00,00,00,00,00,00,00,00
1238 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82443LX/EX",0x00030003,\
1239 01,00,00,00,86,80,80,71,00,00,00,00,00,00,00,00
1240 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82443BX1",0x00030003,\
1241 01,00,00,00,86,80,90,71,00,00,00,00,00,00,00,00
1242 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82443BX2",0x00030003,\
1243 01,00,00,00,86,80,92,71,00,00,00,00,00,00,00,00
1244 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Intel 82443GX",0x00030003,\
1245 01,00,00,00,86,80,a0,71,00,00,00,00,00,00,00,00
1246 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","VIA Tech1",0x00030003,\
1247 01,00,00,00,06,11,01,05,00,00,00,00,00,00,00,00
1248 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","VIA Tech2",0x00030003,\
1249 01,00,00,00,06,11,91,06,00,00,00,00,00,00,00,00
1250 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Toshiba",0x00030003,\
1251 01,00,00,00,79,11,01,06,00,00,00,00,00,00,00,00
1252 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\CardList","Ali",0x00030003,\
1253 01,00,00,00,b9,10,21,15,00,00,00,00,00,00,00,00
1254
1255
1256 ; Printing
1257 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print","MajorVersion",0x00010001,2
1258 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print","MinorVersion",0x00010001,0
1259 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print","PriorityClass",0x00010001,0
1260
1261 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments",,0x00000010
1262 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86","Directory",,"W32X86"
1263 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Print Processors",,0x00000010
1264 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Print Processors\winprint","Driver",,"winprint.dll"
1265
1266 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors",,0x00000010
1267 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Local Port","Driver",,"localmon.dll"
1268
1269 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers",,0x00000012
1270 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\Dummy Printer On LPT1","Attributes",0x00010001,0
1271 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\Dummy Printer On LPT1","Datatype",,"RAW"
1272 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\Dummy Printer On LPT1","Description",,""
1273 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\Dummy Printer On LPT1","Default DevMode",1,\
1274 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
1275 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,dc,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
1276 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
1277 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
1278 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1279 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\Dummy Printer On LPT1","Port",,"LPT1:"
1280 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\Dummy Printer On LPT1","Print Processor",,"winprint"
1281 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\Dummy Printer On LPT1","Printer Driver",,"Dummy Printer Driver"
1282 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\Dummy Printer On LPT1","Status",0x00010001,0
1283
1284 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers",,0x00000010
1285
1286
1287 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions","ProductType",2,"ServerNT"
1288 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions","ProductSuite",0x00010002,"Terminal Server"
1289 ; ReactOS specific - by default we report ourselves as Server for the user,
1290 ; but we can also report as Workstation if some application needs it.
1291 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ReactOS\Settings\Version","ReportAsWorkstation",0x00010001,0x00000000
1292 ; Some installers check for SP2
1293 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows","CSDReleaseType",0x00010001,0x00000000
1294 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows","CSDVersion",0x00010001,0x00000200
1295
1296 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders","SecurityProviders",2,"schannel.dll"
1297 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SaslProfiles",,0x00000012
1298
1299 ; Service groups
1300 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServiceGroupOrder","List",0x00010000, \
1301 "System Reserved", \
1302 "EMS", \
1303 "Boot Bus Extender", \
1304 "System Bus Extender", \
1305 "SCSI Miniport", \
1306 "Port", \
1307 "Primary Disk", \
1308 "SCSI Class", \
1309 "SCSI CDROM Class", \
1310 "FSFilter Infrastructure", \
1311 "FSFilter System", \
1312 "FSFilter Bottom", \
1313 "FSFilter Copy Protection", \
1314 "FSFilter Security Enhancer", \
1315 "FSFilter Open File", \
1316 "FSFilter Physical Quota Management", \
1317 "FSFilter Encryption", \
1318 "FSFilter Compression", \
1319 "FSFilter HSM", \
1320 "FSFilter Cluster File System", \
1321 "FSFilter System Recovery", \
1322 "FSFilter Quota Management", \
1323 "FSFilter Content Screener", \
1324 "FSFilter Continuous Backup", \
1325 "FSFilter Replication", \
1326 "FSFilter Anti-Virus", \
1327 "FSFilter Undelete", \
1328 "FSFilter Activity Monitor", \
1329 "FSFilter Top", \
1330 "Filter", \
1331 "Boot File System", \
1332 "Base", \
1333 "Pointer Port", \
1334 "Keyboard Port", \
1335 "Pointer Class", \
1336 "Keyboard Class", \
1337 "Debug", \
1338 "Video Init", \
1339 "Video", \
1340 "Video Save", \
1341 "File System", \
1342 "Event Log", \
1343 "Streams Drivers", \
1344 "NDIS Wrapper", \
1345 "COM Infrastructure", \
1346 "UIGroup", \
1347 "LocalValidation", \
1348 "PlugPlay", \
1349 "PNP_TDI", \
1350 "NDIS", \
1351 "TDI", \
1352 "NetBIOSGroup", \
1353 "ShellSvcGroup", \
1354 "SchedulerGroup", \
1355 "SpoolerGroup", \
1356 "AudioGroup", \
1357 "SmartCardGroup", \
1358 "NetworkProvider" \
1359 "RemoteValidation", \
1360 "NetDDEGroup", \
1361 "Parallel arbitrator", \
1362 "Extended Base" \
1363 "PCI Configuration", \
1364 "MS Transactions
1365
1366 ; Set the timeout for directx/ReactX graphic surface lock see _EDD_DIRECTDRAW_GLOBAL struct for more info
1367 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\DCI","Timeout",0x00010001,0x00000007
1368 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\UseNewKey",,0x00000012
1369
1370 ; Group order, the first DWORD is the count of entries,
1371 ; the following dwords are the tag entries for the load order.
1372 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GroupOrderList","Base", 0x00000001, \
1373 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, \
1374 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, \
1375 0x02, 0x00, 0x00, 0x00
1376 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GroupOrderList","Video Save", 0x00000001, \
1377 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, \
1378 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, \
1379 0x02, 0x00, 0x00, 0x00
1380 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GroupOrderList","SCSI Miniport", 0x00000001, \
1381 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, \
1382 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, \
1383 0x20, 0x00, 0x00, 0x00
1384
1385 ; Session Manager stuff
1386 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager","BootExecute", 0x00010000, \
1387 "autocheck autochk *"
1388 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager","GlobalFlag", 0x00010003, 0x00000000
1389 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager","ObjectDirectories",0x00010000, \
1390 "\Windows", \
1391 "\RPC Control"
1392 # This is an empty app compat cache
1393 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCompatCache","AppCompatCache", 0x00000001, \
1394 fe,0f,dc,ba,00,00,00,00
1395
1396 ; DOS devices
1397 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","AUX",0x00000000,"\DosDevices\COM1"
1398 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","MAILSLOT",0x00000000,"\Device\MailSlot"
1399 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","NUL",0x00000000,"\Device\Null"
1400 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","PIPE",0x00000000,"\Device\NamedPipe"
1401 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","PRN",0x00000000,"\DosDevices\LPT1"
1402 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices","UNC",0x00000000,"\Device\Mup"
1403
1404 ; System environment settings
1405 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","ComSpec",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\cmd.exe"
1406 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","Path",0x00020000,"%SystemRoot%\bin;%SystemRoot%\System32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem"
1407 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","PATHEXT",0x00000000,".COM;.EXE;.BAT;.CMD"
1408 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","PROMPT",0x00000000,"$P$G$I"
1409 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","TEMP",0x00020000,"%SystemRoot%\TEMP"
1410 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","TMP",0x00020000,"%SystemRoot%\TEMP"
1411 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","windir",0x00020000,"%SystemRoot%"
1412
1413
1414 ; Known DLLs
1415 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","DllDirectory",0x00020000,"%SystemRoot%\system32"
1416 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","advapi32",0x00000000,"advapi32.dll"
1417 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","comdlg32",0x00000000,"comdlg32.dll"
1418 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","gdi32",0x00000000,"gdi32.dll"
1419 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","imagehlp",0x00000000,"imagehlp.dll"
1420 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","kernel32",0x00000000,"kernel32.dll"
1421 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","lz32",0x00000000,"lz32.dll"
1422 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","msvcrt",0x00000000,"msvcrt.dll"
1423 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","ole32",0x00000000,"ole32.dll"
1424 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","oleaut32",0x00000000,"oleaut32.dll"
1425 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","olecli32",0x00000000,"olecli32.dll"
1426 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","olesvr32",0x00000000,"olesvr32.dll"
1427 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","olethk32",0x00000000,"olethk32.dll"
1428 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","rpcrt4",0x00000000,"rpcrt4.dll"
1429 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","setupapi",0x00000000,"setupapi.dll"
1430 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","shell32",0x00000000,"shell32.dll"
1431 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","url",0x00000000,"url.dll"
1432 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","urlmon",0x00000000,"urlmon.dll"
1433 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","user32",0x00000000,"user32.dll"
1434 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","version",0x00000000,"version.dll"
1435 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","wininet",0x00000000,"wininet.dll"
1436 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls","wldap32",0x00000000,"wldap32.dll"
1437
1438 ; Memory Management
1439 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management",,0x00000012
1440
1441 ; SubSystems
1442 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems","Debug",0x00020000,""
1443 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems","Kmode",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\win32k.sys"
1444 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems","Optional",0x00010000,"Posix"
1445 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems","Posix",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\psxss.exe"
1446 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems","Required",0x00010000,"Debug","Windows"
1447 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems","Windows",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,12288,512 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16"
1448
1449 ; App Compat -- Disable on ReactOS
1450 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCompatibility","DisableAppCompat",0x00010003, 0x00000001
1451
1452 ; WOW Support
1453 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Wow","",0x00000000,""
1454
1455 ; PNP Root device
1456 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\HTREE\ROOT\0","",0x00000000,""
1457
1458 ; SWENUM driver
1459 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\swenum","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1460 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\swenum","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\swenum.sys"
1461 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\swenum","Start",0x00010001,0x00000000
1462 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\swenum","Type",0x00010001,0x00000001
1463
1464 ; Audio Service
1465 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","DisplayName",0x00000000,"Audio Service"
1466 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","Description",0x00000000,"Provides audio facilities to applications"
1467 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1468 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","Group",0x00000000,"Audio"
1469 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\audiosrv.exe"
1470 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1471 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","Start",0x00010001,0x00000003
1472 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RosAudioSrv","Type",0x00010001,0x00000010
1473
1474 ; Background Intelligent Transfer Service (BITS)
1475 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS","DisplayName",0x00000000,"BITS"
1476 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS","Description",0x00000000,"Background Intelligent Transfer Service (BITS)"
1477 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1478 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs"
1479 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1480 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS","Start",0x00010001,0x00000003
1481 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS","Type",0x00010001,0x00000020
1482 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS\Parameters","ServiceDll",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\qmgr.dll"
1483
1484 ; BlueScreen device driver
1485 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Blue","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1486 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Blue","Group",0x00000000,"Video Init"
1487 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Blue","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\blue.sys"
1488 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Blue","Start",0x00010001,0x00000001
1489 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Blue","Type",0x00010001,0x00000001
1490
1491 ; Debug output driver
1492 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DebugOut","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1493 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DebugOut","Group",0x00000000,"Debug"
1494 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DebugOut","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\debugout.sys"
1495 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DebugOut","Start",0x00010001,0x00000004
1496 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DebugOut","Type",0x00010001,0x00000001
1497
1498 ; EMS Serial Administration Console Driver
1499 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sacdrv","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1500 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sacdrv","Group",0x00000000,"EMS"
1501 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sacdrv","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\sacdrv.sys"
1502 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sacdrv","Start",0x00010001,0x00000000
1503 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sacdrv","Type",0x00010001,0x00000001
1504
1505 ; Event logging service
1506 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog",,0x00000010
1507 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","DisplayName",0x00000000,"Event Logger"
1508 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","Description",0x00000000,"Logs events or messages sent by the operating system in a database accessible via the event log viewer"
1509 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1510 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","Group",0x00000000,"Event Log"
1511 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\eventlog.exe"
1512 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1513 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","Start",0x00010001,0x00000002
1514 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog","Type",0x00010001,0x00000010
1515
1516 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application",,0x00000010
1517 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application","File",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\config\AppEvent.Evt"
1518 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application","MaxSize",0x00010003,524288
1519 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application","Retention",0x00010003,604800
1520
1521 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Security",,0x00000010
1522 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Security","File",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\config\SecEvent.Evt"
1523 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Security","MaxSize",0x00010003,524288
1524 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Security","Retention",0x00010003,604800
1525
1526 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System",,0x00000010
1527 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System","File",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\config\SysEvent.Evt"
1528 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System","MaxSize",0x00010003,524288
1529 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System","Retention",0x00010003,604800
1530 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\EventLog","EventMessageFile",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\netevent.dll"
1531 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\EventLog","TypesSupported",0x00010001,0x00000007
1532 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\Service Control Manager","EventMessageFile",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\netevent.dll"
1533 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\Service Control Manager","TypesSupported",0x00010001,0x00000007
1534
1535 ; Filesystem recognizer driver
1536 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fs_Rec","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1537 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fs_Rec","Group",0x00000000,"Boot file system"
1538 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fs_Rec","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\fs_rec.sys"
1539 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fs_Rec","Start",0x00010001,0x00000001
1540 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fs_Rec","Type",0x00010001,0x00000008
1541
1542 ; Server service
1543 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver","DisplayName",0x00000000,"Server service"
1544 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver","Description",0x00000000,"Supports sharing for file, printers and resources on the network"
1545 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1546 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs"
1547 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1548 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver","Start",0x00010001,0x00000002
1549 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver","Type",0x00010001,0x00000020
1550 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Parameters","ServiceDll",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\srvsvc.dll"
1551
1552 ; Workstation service
1553 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation","DisplayName",0x00000000,"Workstation service"
1554 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation","Description",0x00000000,"Responsible for creating and maintaning network connections to servers"
1555 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1556 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation","Group",0x00000000,"Network Provider"
1557 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs"
1558 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1559 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation","Start",0x00010001,0x00000002
1560 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation","Type",0x00010001,0x00000020
1561 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\Parameters","ServiceDll",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\wkssvc.dll"
1562
1563 ; MPU-401 MIDI driver
1564 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1565 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","Group",0x00000000,"Base"
1566 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\mpu401.sys"
1567 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","Start",0x00010001,0x00000004
1568 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpu401","Type",0x00010001,0x00000001
1569
1570 ; Multiple UNC provider driver
1571 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup","Description",0x00000000,"Multiple UNC Provider (MUP)"
1572 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1573 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup","Group",0x00000000,"Network"
1574 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\mup.sys"
1575 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup","Start",0x00010001,0x00000000
1576 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup","Type",0x00010001,0x00000002
1577
1578 ; NDIS driver - the only boot-start network driver
1579 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndis","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1580 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndis","Group",0x00000000,"NDIS"
1581 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndis","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ndis.sys"
1582 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndis","Start",0x00010001,0x00000000
1583 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndis","Type",0x00010001,0x00000001
1584
1585 ; NetLogon
1586 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon","DisplayName",0x00000000,"Net Logon"
1587 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon","Description",0x00000000,"Sets up a secure channel to a domain controller for domain authentication"
1588 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1589 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\lsass.exe"
1590 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon","Start",0x00010001,0x00000003
1591 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon","Type",0x00010001,0x00000020
1592
1593 ; NTFS filesystem driver
1594 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1595 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs","Group",0x00000000,"File System"
1596 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ntfs.sys"
1597 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs","Start",0x00010001,0x00000003
1598 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfs","Type",0x00010001,0x00000002
1599
1600 ; Null device driver
1601 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1602 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","Group",0x00000000,"Base"
1603 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\null.sys"
1604 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","Start",0x00010001,0x00000001
1605 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","Tag",0x00010001,0x00000001
1606 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Null","Type",0x00010001,0x00000001
1607
1608 ; NMI device driver
1609 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NMIDebug","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
1610 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NMIDebug","Group",0x00000000,"Base"
1611 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NMIDebug","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\nmidebug.sys"
1612 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NMIDebug","Start",0x00010001,0x00000000
1613 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NMIDebug","Type",0x00010001,0x00000001
1614
1615 ; NDIS User I/O driver (FIXME: Should be installed via INF and started on demand)
1616 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndisuio","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1617 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndisuio","Group",0x00000000,"NDIS"
1618 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndisuio","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ndisuio.sys"
1619 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndisuio","Start",0x00010001,0x00000001
1620 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndisuio","Type",0x00010001,0x00000001
1621
1622 ; Packet driver
1623 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Packet","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1624 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Packet","Group",0x00000000,"PNP_TDI"
1625 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Packet","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\packet.sys"
1626 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Packet","Start",0x00010001,0x00000004
1627 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Packet","Type",0x00010001,0x00000001
1628
1629 ; USB HID driver
1630 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hidusb","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1631 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hidusb","Group",0x00000000,"Extended Base"
1632 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hidusb","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\hidusb.sys"
1633 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hidusb","Start",0x00010001,0x00000003
1634 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hidusb","Type",0x00010001,0x00000001
1635
1636 ; HID keyboard driver
1637 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1638 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid","Group",0x00000000,"Keyboard Port"
1639 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\kbdhid.sys"
1640 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid","Start",0x00010001,0x00000003
1641 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid","Type",0x00010001,0x00000001
1642
1643 ; HID mouse driver
1644 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouhid","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1645 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouhid","Group",0x00000000,"Pointer Port"
1646 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouhid","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\mouhid.sys"
1647 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouhid","Start",0x00010001,0x00000003
1648 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mouhid","Type",0x00010001,0x00000001
1649
1650 ; USB hub driver
1651 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1652 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1653 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\usbhub.sys"
1654 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Start",0x00010001,0x00000000
1655 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Type",0x00010001,0x00000001
1656
1657 ; EHCI controller driver
1658 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1659 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1660 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\usbehci.sys"
1661 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Start",0x00010001,0x00000000
1662 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Type",0x00010001,0x00000001
1663
1664 ; OHCI controller driver
1665 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1666 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1667 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\usbohci.sys"
1668 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Start",0x00010001,0x00000000
1669 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Type",0x00010001,0x00000001
1670
1671 ; UHCI controller driver
1672 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1673 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1674 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\usbuhci.sys"
1675 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Start",0x00010001,0x00000000
1676 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Type",0x00010001,0x00000001
1677
1678 ; USB storage driver
1679 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbstor","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1680 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbstor","Group",0x00000000,"Primary Disk"
1681 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbstor","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\usbstor.sys"
1682 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbstor","Start",0x00010001,0x00000000
1683 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbstor","Type",0x00010001,0x00000001
1684
1685 ; USB composite generic parent
1686 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbccgp","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1687 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbccgp","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1688 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbccgp","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\usbccgp.sys"
1689 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbccgp","Start",0x00010001,0x00000000
1690 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbccgp","Type",0x00010001,0x00000001
1691
1692 ; MountMgr driver
1693 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MountMgr","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1694 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MountMgr","Group",0x00000000,"System Bus Extender"
1695 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MountMgr","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\mountmgr.sys"
1696 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MountMgr","Start",0x00010001,0x00000000
1697 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MountMgr","Tag",0x00010001,0x00000008
1698 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MountMgr","Type",0x00010001,0x00000001
1699
1700 ; ACPI driver
1701 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\acpi","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1702 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\acpi","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1703 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\acpi","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\acpi.sys"
1704 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\acpi","Start",0x00010001,0x00000000
1705 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\acpi","Tag",0x00010001,0x00000001
1706 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\acpi","Type",0x00010001,0x00000001
1707
1708 ; PCI Bus driver
1709 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1710 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci","Group",0x00000000,"Boot Bus Extender"
1711 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\pci.sys"
1712 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci","Start",0x00010001,0x00000000
1713 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci","Tag",0x00010001,0x00000002
1714 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci","Type",0x00010001,0x00000001
1715 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1045C621",0x00030003,04,00,00,00,00,00,00,00
1716 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10950640",0x00030003,04,00,00,00,00,00,00,00
1717 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80861230",0x00030003,04,00,00,00,00,00,00,00
1718 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867010",0x00030003,04,00,00,00,00,00,00,00
1719 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","104B0140",0x00030003,08,00,00,00,00,00,00,00
1720 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11790603",0x00030003,08,00,00,00,00,00,00,00
1721 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867113",0x00030003,08,00,00,00,00,00,00,00
1722 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","497884C5",0x00030003,08,00,00,00,00,00,00,00
1723 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11063040",0x00030003,08,00,00,00,00,00,00,00
1724 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","0E111000",0x00030003,10,00,00,00,00,00,00,00
1725 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","0E112000",0x00030003,10,00,00,00,00,00,00,00
1726 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10390406",0x00030003,10,00,00,00,00,00,00,00
1727 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80860482",0x00030003,00,40,00,00,00,00,00,00
1728 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80860008",0x00030003,10,00,00,00,00,00,00,00
1729 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10140002",0x00030003,10,00,00,00,00,00,00,00
1730 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10800600",0x00030003,20,00,00,00,00,00,00,00
1731 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10131100",0x00030003,40,00,00,00,00,00,00,00
1732 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10B95219",0x00030003,80,00,00,00,00,00,00,00
1733 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1C1C0001",0x00030003,00,01,00,00,00,00,00,00
1734 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10970038",0x00030003,00,01,00,00,00,00,00,00
1735 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","100BD001",0x00030003,00,04,00,00,00,00,00,00
1736 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","808604A3",0x00030003,00,08,00,00,00,00,00,00
1737 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10AA0000",0x00030003,00,08,00,00,00,00,00,00
1738 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","533388D1",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1739 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11790605",0x00030003,00,10,00,00,00,00,00,00
1740 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10131110",0x00030003,00,20,00,00,00,00,00,00
1741 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11800478",0x00030003,00,20,00,00,00,00,00,00
1742 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11800475",0x00030003,00,20,00,00,00,00,00,00
1743 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11800476",0x00030003,00,20,00,00,00,00,00,00
1744 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10040101",0x00030003,00,40,00,00,00,00,00,00
1745 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10421000",0x00030003,00,40,00,00,00,00,00,00
1746 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","104CAC12",0x00030003,00,00,01,00,00,00,00,00
1747 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11800466",0x00030003,00,00,01,00,00,00,00,00
1748 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10140095",0x00030003,00,00,04,00,00,00,00,00
1749 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80862418",0x00030003,00,00,04,00,00,00,00,00
1750 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80862428",0x00030003,00,00,04,00,00,00,00,00
1751 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","8086244E",0x00030003,00,00,04,00,00,00,00,00
1752 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80862448",0x00030003,00,00,04,00,00,00,00,00
1753 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","8086122E",0x00030003,00,00,08,00,00,00,00,00
1754 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867000",0x00030003,00,00,08,00,00,00,00,00
1755 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867110",0x00030003,00,00,08,00,00,00,00,00
1756 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867600",0x00030003,00,00,08,00,00,00,00,00
1757 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024747",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1758 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024754",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1759 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338901",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1760 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","101300D6",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1761 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","104CAC15",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1762 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","110B0004",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1763 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1000000F",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1764 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","104CAC17",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1765 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10239397",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1766 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024742",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1767 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024744",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1768 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024749",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1769 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024750",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1770 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024751",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1771 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024755",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1772 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024757",0x00030003,00,00,40,20,00,00,00,00
1773 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024759",0x00030003,00,00,40,20,00,00,00,00
1774 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C42",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1775 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C44",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1776 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C47",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1777 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C49",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1778 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C50",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1779 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C51",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1780 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10025654",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1781 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10025655",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1782 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10025656",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1783 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","121A0003",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1784 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1045C861107B9300",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1785 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1045C8611045C861",0x00030003,00,00,40,00,00,00,00,00
1786 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80861231",0x00030003,00,00,00,01,00,00,00,00
1787 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","12730002",0x00030003,00,00,00,01,00,00,00,00
1788 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1014007D",0x00030003,00,00,00,01,00,00,00,00
1789 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","12850100",0x00030003,00,00,00,01,00,00,00,00
1790 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","12176836",0x00030003,00,00,00,08,00,00,00,00
1791 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","12176832",0x00030003,00,00,00,08,00,00,00,00
1792 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","109107A0",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1793 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867800",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1794 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10c88005",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1795 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10c88006",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1796 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10c80005",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1797 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10c80006",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1798 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","102B1001",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1799 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DD0100",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1800 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10950646",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1801 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10950670",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1802 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10950648",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1803 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10110026",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1804 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","8086B154",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1805 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338904",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1806 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11068598",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1807 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11068605",0x00030003,00,00,00,20,00,00,00,00
1808 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","11790609",0x00030003,00,00,00,40,00,00,00,00
1809 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10140047",0x00030003,00,00,00,40,00,00,00,00
1810 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","102B051B",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1811 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","102B0520",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1812 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","102B0521",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1813 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","102B1025",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1814 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","102B0525",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1815 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867121",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1816 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867123",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1817 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80867125",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1818 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","80861132",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1819 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","90050050",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1820 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","9005005F",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1821 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024752",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1822 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1002474F",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1823 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1002474D",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1824 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024753",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1825 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1002474C",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1826 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1002474E",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1827 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C4D",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1828 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C4E",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1829 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C52",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1830 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C53",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1831 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10239880",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1832 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE00A0",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1833 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE00A1",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1834 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE00A3",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1835 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE00B0",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1836 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE00B1",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1837 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE00B3",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1838 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0100",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1839 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0101",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1840 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0102",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1841 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0103",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1842 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0120",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1843 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0121",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1844 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0122",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1845 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0123",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1846 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0150",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1847 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0151",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1848 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0152",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1849 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0153",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1850 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0200",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1851 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0201",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1852 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0202",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1853 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0203",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1854 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","12D20018",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1855 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","12D20019",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1856 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10136003",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1857 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","3D3D000A",0x00030003,00,00,00,80,00,00,00,00
1858 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024158",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1859 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024354",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1860 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024358",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1861 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024554",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1862 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024758",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1863 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024C54",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1864 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338810",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1865 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338811",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1866 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338812",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1867 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338814",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1868 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338880",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1869 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","533388B0",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1870 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","533388C0",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1871 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","533388C1",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1872 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","533388D0",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1873 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","533388F0",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1874 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","53338902",0x00030003,00,00,00,00,01,00,00,00
1875 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","0E11B109",0x00030003,00,00,00,00,02,00,00,00
1876 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","100C3202",0x00030003,00,8a,00,00,00,00,00,00
1877 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10668002",0x00030003,00,00,30,00,00,00,00,00
1878 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10660002",0x00030003,00,00,30,00,00,00,00,00
1879 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10040102",0x00030003,00,40,00,02,00,00,00,00
1880 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1045C814",0x00030003,00,00,40,20,00,00,00,00
1881 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10024756",0x00030003,00,00,40,20,00,00,00,00
1882 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1002475A",0x00030003,00,00,40,20,00,00,00,00
1883 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","1000000B",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1884 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0020",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1885 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0028",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1886 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE0029",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1887 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE002A",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1888 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE002B",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1889 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE002C",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1890 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE002D",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1891 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE002E",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1892 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","10DE002F",0x00030003,00,00,00,a0,00,00,00,00
1893 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Pci\Parameters","101300D6101880D6",0x00030003,00,00,00,00,00,00,00,00
1894
1895 ; Plug and Play manager
1896 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","DisplayName",0x00000000,"Plug and Play"
1897 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","Description",0x00000000,"Detects hardware changes and installs needed software if possible"
1898 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1899 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","Group",0x00000000,"PlugPlay"
1900 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\svchost.exe -k DcomLaunch"
1901 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1902 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","Start",0x00010001,0x00000002
1903 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay","Type",0x00010001,0x00000020
1904 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay\Parameters","ServiceDll",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\umpnpmgr.dll"
1905
1906 ; RPC service
1907 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","DisplayName",0x00000000,"Remote Procedure Call"
1908 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","Description",0x00000000,"RPC subsystem which is responsible for Remote procedure Calls on the local machine"
1909 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1910 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","FailureActions",0x00030003, \
1911 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,60,ea,00,00
1912 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","Group",0x00000000,"COM Infrastructure"
1913 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\rpcss.exe"
1914 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1915 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","Start",0x00010001,0x00000002
1916 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpcss","Type",0x00010001,0x00000010
1917
1918 ; Scheduler service
1919 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule","DependOnService",0x00010000,"RPCSS"
1920 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule","DisplayName",0x00000000,"Scheduler service"
1921 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule","Description",0x00000000,"Allows starting of programs at specific times"
1922 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1923 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule","Group",0x00000000,"SchedulerGroup"
1924 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs"
1925 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1926 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule","Start",0x00010001,0x00000002
1927 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule","Type",0x00010001,0x00000020
1928 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule\Parameters","ServiceDll",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\schedsvc.dll"
1929 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule\Parameters","ServiceMain",0x00000000,"SchedServiceMain"
1930
1931 ; Spooler service
1932 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","DependOnService",0x00010000,"RPCSS"
1933 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","DisplayName",0x00000000,"Printer Spooler"
1934 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","Description",0x00000000,"Printer Spooler"
1935 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1936 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","FailureActions",0x00000003, \
1937 60,54,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00, \
1938 01,00,00,00,60,ea,00,00,01,00,00,00,60,ea,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1939 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","Group",0x00000000,"SpoolerGroup"
1940 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\spoolsv.exe"
1941 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1942 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","Start",0x00010001,0x00000002
1943 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler","Type",0x00010001,0x00000110
1944
1945 ; WLAN service
1946 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","DependOnService",0x00010000,"RPCSS"
1947 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","DisplayName",0x00000000,"WLAN Service"
1948 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","Description",0x00000000,"WLAN Service"
1949 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1950 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","Group",0x00000000,"TDI"
1951 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\wlansvc.exe"
1952 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1953 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","Start",0x00010001,0x00000002
1954 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WlanSvc","Type",0x00010001,0x00000110
1955
1956 ; Simple TCP services
1957 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","Description",0x00000000,"Supports the following TCP/IP services: Chargen, Daytime, Discard, Echo, QOTD"
1958 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","DisplayName",0x00000000,"Simple TCP/IP Services"
1959 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1960 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","Group",0x00000000,"Network"
1961 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\tcpsvcs.exe"
1962 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1963 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","Start",0x00010001,0x00000003
1964 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpsvcs","Type",0x00010001,0x00000020
1965
1966 ; ReactOS Telnet Service
1967 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","Description",0x00000000,"ReactOS Telnet Service"
1968 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","DisplayName",0x00000000,"ReactOS Telnet Service"
1969 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1970 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","Group",0x00000000,"Network"
1971 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\telnetd.exe"
1972 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1973 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","Start",0x00010001,0x00000003
1974 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\telnetd","Type",0x00010001,0x00000020
1975
1976 ; Themes service
1977 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","DisplayName",0x00000000,"Themes"
1978 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","Description",0x00000000,"Themes support"
1979 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1980 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","FailureActions",0x00000003, \
1981 80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00, \
1982 01,00,00,00,60,ea,00,00,01,00,00,00,60,ea,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
1983 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","Group",0x00000000,"UIGroup"
1984 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\thmsvc.exe"
1985 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1986 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","Start",0x00010001,0x00000002
1987 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes","Type",0x00010001,0x00000020
1988
1989 ; ReactOS Installer Service
1990 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer","DependOnService",0x00010000,"RPCSS"
1991 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer","DisplayName",0x00000000,"ReactOS Installer"
1992 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer","Description",0x00000000,"Controls installation, maintenance, and removal of software packaged as an MSI (Windows Installer)"
1993 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
1994 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\msiexec.exe /V"
1995 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
1996 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer","Start",0x00010001,0x00000003
1997 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer","Type",0x00010001,0x00000020
1998
1999 ; WMI Service
2000 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\winmgmt","DependOnService",0x00010000,"RPCSS"
2001 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\winmgmt","DisplayName",0x00000000,"ReactOS Management Infrastructure"
2002 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\winmgmt","Description",0x00000000,"Provides interface to system management information"
2003 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\winmgmt","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
2004 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\winmgmt","Group",0x00000000,"WMI"
2005 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\winmgmt","ImagePath",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs"
2006 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\winmgmt","ObjectName",0x00000000,"LocalSystem"
2007 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\winmgmt","Start",0x00010001,0x00000002
2008 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\winmgmt","Type",0x00010001,0x00000020
2009 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\winmgmt\Parameters","ServiceDll",0x00020000,"%SystemRoot%\system32\wbem\wmisvc.dll"
2010
2011 ; Sound Blaster (NT4)
2012 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","Description",0x00000000,"Sound Blaster (NT4)"
2013 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","ErrorControl",0x00010001,0x00000001
2014 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","Group",0x00000000,"Base"
2015 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\sndblst.sys"
2016 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","Start",0x00010001,0x00000003
2017 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sndblst","Type",0x00010001,0x00000001
2018
2019 ; Virtual FAT filesystem driver
2020 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
2021 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","Group",0x00000000,"Boot File System"
2022 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\fastfat.sys"
2023 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","Start",0x00010001,0x00000003
2024 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","Type",0x00010001,0x00000002
2025
2026 ; RAM Disk class driver
2027 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RamDisk","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
2028 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RamDisk","Group",0x00000000,"Boot File System"
2029 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RamDisk","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ramdisk.sys"
2030 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RamDisk","Start",0x00010001,0x00000000
2031 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RamDisk","Type",0x00010001,0x00000002
2032
2033 ; EXT2 Filesystem driver
2034 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
2035 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs","Group",0x00000000,"Boot File System"
2036 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ext2fs.sys"
2037 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs","Start",0x00010001,0x00000003
2038 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs","Type",0x00010001,0x00000002
2039 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs\Parameters","CodePage",0x00000000,"default"
2040 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs\Parameters","WritingSupport",0x00010001,0x00000001
2041 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs\Parameters","CheckingBitmap",0x00010001,0x00000000
2042 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs\Parameters","Ext3ForceWriting",0x00010001,0x00000001
2043 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ext2fs\Parameters","AutoMount",0x00010001,0x00000001
2044
2045 ; BTRFS Filesystem driver
2046 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\btrfs","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
2047 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\btrfs","Group",0x00000000,"Boot File System"
2048 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\btrfs","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\btrfs.sys"
2049 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\btrfs","Start",0x00010001,0x00000003
2050 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\btrfs","Type",0x00010001,0x00000002
2051
2052 ; REISER Filesystem driver
2053 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Reiserfs","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
2054 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Reiserfs","Group",0x00000000,"Boot File System"
2055 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Reiserfs","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\reiserfs.sys"
2056 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Reiserfs","Start",0x00010001,0x00000003
2057 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Reiserfs","Type",0x00010001,0x00000002
2058 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Reiserfs\Parameters","CodePage",0x00000000,"default"
2059 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Reiserfs\Parameters","WritingSupport",0x00010001,0x00000001
2060
2061 ; FFS Filesystem driver
2062 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ffs","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
2063 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ffs","Group",0x00000000,"Boot File System"
2064 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ffs","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ffs.sys"
2065 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ffs","Start",0x00010001,0x00000003
2066 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ffs","Type",0x00010001,0x00000002
2067
2068 ; Filesystem Filter Manager driver
2069 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fltmgr","ErrorControl",0x00010001,0x00000003
2070 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fltmgr","Group",0x00000000,"FSFilter Infrastructure"
2071 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fltmgr","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\fltmgr.sys"
2072 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fltmgr","Start",0x00010001,0x00000003
2073 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fltmgr","Type",0x00010001,0x00000002
2074
2075 ; ControlSet selection settings
2076 HKLM,"SYSTEM\Select","Current",0x00010001,0x00000001
2077 HKLM,"SYSTEM\Select","Default",0x00010001,0x00000001
2078 HKLM,"SYSTEM\Select","Failed",0x00010001,0x00000000
2079 HKLM,"SYSTEM\Select","LastKnownGood",0x00010001,0x00000000
2080
2081 ; System setup settings
2082 HKLM,"SYSTEM\Setup","CmdLine",0x00000000,"setup -newsetup"
2083 HKLM,"SYSTEM\Setup","OsLoaderPath",0x00000000,"\"
2084 HKLM,"SYSTEM\Setup","SetupType",0x00010001,0x00000001
2085 HKLM,"SYSTEM\Setup","SystemPartition",0x00000000,"\Device\Harddisk0\Partition1"
2086 HKLM,"SYSTEM\Setup","SystemSetupInProgress",0x00010001,0x00000001
2087
2088 ; Debug channels
2089 ;HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment","DEBUGCHANNEL",0x00020000,"+ole,+rpc"
2090
2091 ; Winsrv configuration
2092 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl",,0x00000012
2093 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl","Win32PrioritySeparation",0x00010001,0x2
2094
2095 [AddReg.NTarm]
2096 ; RAM Disk class driver
2097 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","ErrorControl",0x00010001,0x00000000
2098 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","ImagePath",0x00020000,"system32\drivers\ramdisk.sys"
2099 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","Start",0x00010001,0x00000000
2100 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk","Type",0x00010001,0x00000001
2101
2102 HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fastfat","Start",0x00010001,0x00000003
2103
2104 ; EOF